D29 - 14 Linia  (Łódź Kaliska) Stare Drzewce - Żagań (Tuplice)
Po 1945 roku po przejęciu linii kolejowych przez PKP nadano im numery wg Instrukcji D29. Jedną z nich jest linia nr.  14  Łódź Kaliska – Tuplice. Linia ta powstała z połączenia kilku linii budowanych przez Państwo Pruskie jak i Rosyjskie.
Podczas realizacji budowy połączenia kolejowego między Wrocławiem a Berlinem, kilka większych miejscowości (Głogów, Szprotawa, Żagań ) zostało pominiętych. W związku z tym  w latach 1844-46 postanowiono wybudować linię kolejową Głogów – Jankowa Żagańska gdzie to miała łączyć się z linią Wrocław – Berlin. Założono komitet budowy linii o nazwie „Dolnośląska Kolej Boczna”, a koncesję na budowę otrzymano 8.11.1844 roku.
W 1945 roku ruszyły roboty budowlane, a linię ostatecznie oddano 1.11.1844 roku.
W latach 1870-72 wybudowano linię Żagań – Forst, a w 1857 roku oddano linię Głogów – Leszno – Poznań. W 1888 roku oddano linię Leszno – Ostrów Wlkp. W 1896 roku wybudowano linię do stacji Skalmierzyce granicznej między Prusami a Rosją.
 Na terenie zaboru rosyjskiego w 1902 roku oddano linię Łódź Kaliska – Kalisz. Ostatni odcinek graniczny Kalisz – Skalmierzyce z powodu braku zgody przez cara Rosji wybudowano dopiero w 1906 roku. Linie były dwu-torowe aż do sierpnia 1945 roku kiedy to na podstawie umowy polsko-rosyjskiej Rosjanie na odcinku Głogów – Forst rozebrali jeden tor.
     Daty otwarcia linii lub odcinków Forst  - Sieniawa Żarska 30.06.1872, Sieniawa Żarska - Żary 01.09.1846, Żary - Żagań 31.12.1871, Żagań - Głogów 01.10.1846,  Głogów - Grodziec Mały 18.05.1858, Grodziec Mały - Leszno 30.12.1857
     Zmiana ilości torów Na całej linii - 2 tory do 08.1945 roku,  od 08.1945  na odcinku Głogów - Forst   - jeden tor.
     Elektryfikacja  Na odcinku (Leszno - Tuplice) - brak.
     Ruch osobowy Na odcinku Żagań - Niegosławice do 11.10.2010 roku, na odcinku Niegosławice - Głogów do 21.10.2002 roku, na odcinku Głogów - Leszno do 11.12.2011 roku.
     Ruch towarowy Na odcinku Głogów - Żagań do 06.08.2013 roku.
     Zamknięcie lub likwidacja  
     Dodatkowe informacje  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Stare Drzewce Driebitz 27,46 263,325 93 SD St 3 30.12.1857       1980    
Głogów Gaj  Stadtforst 33,20 269,000 85   Po   30.12.1857 Z - 1954   1930 1947    
Głogówko Glogischdorf, Głogówek 35,69 271,551 77   Poł/Podg,Po   30.12.1857       1998    
Grodziec Mały Klein Gräditz, Niederfeld 42,50 277,195 72 GM St/Po 4 30.12.1857 L-1991     1990    
Odrzycko Oderstrand 44,30 278,900 73   Podg   01.07.1906 Z-1992, L-2000       2005  
Głogów Glogau 44,48 280,509 77 Gw St 1 01.11.1846     1994 2010  
Biechów Oderhorst 47,42 283,441     Ład     L-          
Żukowice Herrndorf, 51,35 287,240 94   Po   31.12.1885 Z - 10. 2002     1954 1998  
Nielubia Nilbau, Nielub 55,27 291,157 127   St/Po 4 01.11.1846 Z - 10. 2002   1936 1954    
Kłobuczyn Klopschen, Kłobuczyna 59,50 295,385 151 Kn St 4 01.11.1846 L-2003     1990    
Gaworzyce Quaritz, Oberquell, Krynica Głog., Chwarzyce 63,31 299,498 146   St/Poł 4 01.11.1846 Z - 10. 2002     1954    
Przecław Szprotawski Ottendorf, Otyniec 70,23 306,415 133   Poł,m/Po   01.01.1885 Z - 10. 2002     1978 1998  
Niegosławice Waltersdorf, Walcerzów 76,26 312,193 144 NG St 2 01.10.1846       1990 2003  
Dzikowice Elbersdorf 82,70 318,631 139   Po           1938 1990  
Szprotawa Sprottau 88,09 324,000 133 Sz St 2 01.10.1846         2004  
Sowiny Eulau 90,61 326,520 136   Bsz   1870 L-1992          
Bukowina Bobrzańska Buchwald, Bukowa Szprotawska 96,08 331,986 128 BB Po/St   01.11.1846 Z - 10. 2002     1963 2008  
Las Bobrzański Petersdorf 100,02 335,929 119   Pe   01.11.1846 L-ok.1945          
Bober   --- 336,890     Podg   1945 L-1949          
Żagań Sagan, Żegań 104,64 340,532 102 Żg St 1 01.11.1846       2001  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa   (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
 
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Sławomir Fedorowicz "Kolej zakładowa fabryki WALD w Brożku k. Tuplic" ŚK 5/2012 str.38-40.
 
Stare Drzewce  (Driebitz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 263,325 (27,46) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 93 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, magazyn, 2 nastawnie "SD" i "SD1", 2 perony, wagę wagonową, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe.
 
Głogów Gaj  (Stadtforst)
Przystanek usytuowany na 269,000 (33,20) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 85 m npm.
Przystanek uruchomiony specjalnie dla Hermana Goeringa przyjeżdżającego na polowania. Był tam budynek dworca i 2 zadaszone perony.
 
Głogówko  (Glogischdorf, Głogówek)
Przystanek ajencyjny z ładownią usytuowana na 271,551 (35,69) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 77 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga wagonowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i ładunkowy.
 
Grodziec Mały  (Klein Gräditz, Niederfeld)
Stacja 4 klasy usytuowana na 277,195 (42,50) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 0,000 (42,50) km linii Grodziec Mały - Kolsko połażona na wysokości 72 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, centralną nastawnię usytuowaną między rozgałęzieniem linii, peron 2 krawędziowy dla linii 305 i dwa perony dla linii 14, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Na linii 14 były po 2 semafory wjazdowe i wyjazdowe. Na linii 305 po 2 semafory wyjazdowe i semafor wjazdowy od strony Lipinki Głog. Stacja zdegradowana do przystanku. Układ torowy to: 2 tory główne dla linii 14, a dla linii 305 - 1 tor główny 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
 
Odrzycko  (Oderstrand)
Podg usytuowany na 278,900 (44,30) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 50,028 km linii Bojanowo - Odrzycko połażony na wysokości 73 m npm.
Podg miał budynek nastawni. Uruchomiony 01.07.1906 roku, zamknięty 26.12.1996, a zlikwidowany 11.11.2000 roku.
 
Głogów  (Glogau)
Stacja 1 klasy usytuowana na 280,509 44,48) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 99,095 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. połażona na wysokości 77 m npm.
Początki kolei głogowskie] sięgają 1 poł. XIX w. W 1843r. zawiązano spółkę akcyjną, Głogowskie Towarzystwo Kolejowe, celem budowy połączenia kolejowego z linią Wrocław - Berlin. W niedługim czasie, bo już w 1846r. otwarto pierwszą trasę kolejową z Głogowa do Żagania, w 1858r. do Leszna, a w 13 lat później do Legnicy i Zielonej Góry. Stary dworzec znajdował się w miejscu dzisiejszego II peronu. Obecny budynek dworca powstał w 1935r. Zniszczony w czasie II wojny światowej, został po 1945r. odbudowany, zachowując przedwojenną sylwetkę.
Stacja miała budynek dworca, 4 perony, magazyn, budynki służbowe, lokomotywownię, wieżę wodną, 2 rampy boczno-czołowe, dużą rampę boczną, 3 place ładunkowe wagę wagonową i wozową i 5 nastawni.
Układ torowy to: grupa 9 torów (w tym 7 głównych) przy peronach, grupa 12 torów ( w tym 4 główne) towarowych na kierunek Wrocław, grupa 19 torów ( w tym 10 głównych) na kierunek Nowa Sól, grupa 10 torów ( w tym 6 głównych) na kierunek Żagań, grupa torów postojowych, trakcyjnych i ładunkowych.
Od stacji odchodzą bocznice (do portu, do magazynów zbożowych, bocznica PZGS, Fabryki Domów, MEL, ZW, WTEH).
W ostatnich latach w ramach modernizacji stacji zlikwidowano lokomotywownię, kilka nastawni i niektóre tory.
 
Żukowice  (Herrndorf)
Przystanek usytuowany na 287,240 (51,35) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 94 m npm.
Był tam budynek dworca i 2 perony. Po 1945 roku pozostał tylko 1 tor główny i 1 peron.
 
Nielubia  (Nilbau, Nielub)
Stacja 4 klasy usytuowana na 291,157 (55,27) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 127 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: 2 (obecnie 1) tory główne zasadnicze i ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do placu rozładunkowego.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Kłobuczyn  (Klopschen, Kłobuczyna)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 295,385 (59,50)  km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 1451 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, magazyn podręczny i towarowy, budynek służby drogowej, wieże wodną, 2 żurawie do nawadniania parowozów, 2 nastawnie "Kn" i "Kn1", 2 perony, plac ładunkowy, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i skrajnik.
Układ torowy to: 2 (po 1945-1) tory główne zasadnicze, 1 (po 1945 roku-2) tory główne dodatkowe, 2 ładunkowe.
 
Gaworzyce (Quaritz, Oberquell, Krynica Głog.)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 299,498 (63,31)  km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 146 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową.
Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1główny i 1 główny dodatkowy) i ładunkowy.  Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Przecław Szprotawski  (Ottendorf, Otyniec)
Przystanek ajencyjny z ładownią usytuowany na 306,415 (70,23) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 133 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony, droga ładunkowa, rampa boczno-czołowa i waga wagonowa.
Tory to: 2 tory główne zasadnicze, 1 odstawczy i ładunkowy. Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor główny, peron i tor ładunkowy.
 
Niegosławice  (Waltersdorf, Walcerzów)
Stacja 2 klasy usytuowana na 312,193 (76,26) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 38,37 (23,00) km linii Kożuchów - Rokitki połażona na wysokości 144 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze, wieże wodną, lokomotywownię, nastawnię "Ng" i "Ng1", 3 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 boczne, 1 ładunkowy.
Do 1945 roku szlak Głogów - Żagań był dwu torowy, a po 1945 roku 1 tor rozebrano.
 
Dzikowice  (Elbersdorf)
Przystanek ajencyjny z ładownią usytuowany na 318,631 (82,70) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 139 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, plac ładunkowy, 2 perony i rampa boczno-czołowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i ładunkowy. Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor główny i peron.
 
Szprotawa  (Sprottau)
Stacja 2 klasy usytuowana na 324,000 (88,09)  km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 50,7 km linii Zielona Góra Przedmieście - Szprotawa
połażona na wysokości 133 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, wc, magazyn z rampą, garaż drezyn, peron wyspowy, 2 nastawnie "Sz", "Sz1", wagę wagonową, plac ładunkowy.
Układ torowy to:2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1 ), 2 główne dodatkowe (do 1945 roku 1), 7 bocznych w tym ładunkowe.
Od stacji odchodzi bocznica do stacji paliw.
 
Sowiny  (Eulau)
Bocznica szlakowa zakładów metalowych usytuowana na 326,520 (90,61) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 136 m npm.
 
Bukowina Bobrzańska  (Buchwald, Bukowa Szprotawska)
Przystanek obsadzony usytuowany na 331,986 (96,08)  km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 128 m npm.
Od 1900 roku stacja. Posiadała ona budynek dworca z nastawnią "BB", nastawnię "BB1",  magazyn, wc, budynki gospodarcze, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, 2 perony, wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1), 2 główne dodatkowe. Około 2000 roku zdegradowana do przystanku.
 
Las Bobrzański  (Petersdorf)
Posterunek odstępowy usytuowany na 335,929 (100,02) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażony na wysokości 119 m npm.
 
Żagań  (Sagan, Żegań)
Stacja 1 klasy usytuowana na 340,532 (104,64) km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice, 139,527 km linii Wrocław Muchobór - Guben, 104,73 km linii Jelenia Góra - Żagań, 92,211 km linii Wolsztyn - Żagań, 11,111 km linii Jankowa Żagańska - Żagań połażona na wysokości 102 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca, 5 peronów, wc, magazyn towarowy, wieże wodną, place ładunkowe z suwnicami towarowymi, 2 rampy boczno-czołowe, 1 rampę boczną, liczne budynki służbowe, 32 - stanowiskową lokomotywownię (od 1910 roku zamkniętą) oraz 3 nastawnie Żg, Żg1 i Żg2.
Układ torowy to 3 grupy torów.
-  grupa torów towarowych "A" z kierunku Lubska
-  grupa torów towarowych "B" z kierunku Żar
- grupa torów "C" przy peronach.