D29 - 278 Linia  Węgliniec - Zgorzelec
Linia powstała jako odgałęzienie linii Wrocław - Berlin umożliwiając połączenie z Dreznem.  Na trasie linii usytuowano 3 stacje (Pieńsk, Jędrzychowice i Zgorzelec)  i 1 przystanek (Lasów).
W latach 2007 - 2008 zmodernizowana do prędkości 160km/h.  Linia jest częścią magistrali E30 Legnica - Granica Państwa i dalej do Drezna.
 Linia do roku 1971 miała nr. 178 później w latach 1971 - 80 miała nr.307 a od 1980 roku ma nr. 278.
 Do 1945 roku linia była w tabeli 160 a po 1945 w tabeli 260 do SRJ.
     Daty otwarcia linii lub odcinków Węgliniec – Jędrzychowie  15.11.1846,  Jędrzychowie – Zgorzelec  01.09.1847
     Zmiana ilości torów Dwa
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Czynny
     Ruch towarowy Czynny
     Zamknięcie lub likwidacja  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk 224,22 0,000 183 Wg St 1 01.09.1846   1884 1989 2010  
k. Czerwonej Wody Thirnebrücke- Rothwasser 228,27 4,07 190   Pe  

15.11.1846

L- ok. 1945          
Długojewo Langenau 233,76 9,590 160 Pe  

15.11.1846

L - ok. 1980     1978    
Pieńsk Penzig 238,20 14,008 190 Pn st/poł 2 15.11.1846     1979 2009  
Pieńsk POZ-BRUK   -- 15,565 186   Bsz   2009       2009 *1
Lasów Lissa, Lisza 240,52 16,345 186   Po   15.11.1846       2009  
R - linia 781   -- 17,477     Rozjazd     L-2017       *2
Żarki Burgundenau 242,36 18,16 186   Pe  

15.11.1846

L- ok. 1945          
Jędrzychowie Hennersdorf 246,60 22,421 195 Jd St/poł 3 15.11.1846     1973 2009  
Zgorzelec Miasto   -- 24,555 200   Po   1976       2009  
Zgorzelec Miasto   -- 25,125 200 ZM Po,podg/podg   1958 Z - 2009   1959 2008 *3
Zgorzelec Görlitz - Moys, Zgorzelec Ujazd 250,7 26,532 210 (ZU), Zg St 3 01.09.1847   1876 1989 2009  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
*1 W 2009 roku otwarto bocznicę (ładownia piachu) obok  Po Lasów .
*2 Odgałęzienie linii 781 biegnącej nad Nysę Łużycką. Linia nigdy nie miała rozjazdu szlakowego.
*3 Do 1976 roku kiedy to wybudowano 600 m bliżej Węglińca budynek nowego przystanku był tam przystanek osobowy i podg. Obecnie podg zamknięty rozjazdy i semafory są sterowane centralnie z LCS Węgliniec.
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.
 
k.Czerwonej Wody   (T.- Rothwasser)
Posterunek odstępowy wybudowany ??? a zlikwidowany ok. 1945 roku usytuowany na 4,07 (228,27) km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 190 m npm.
 
Długojewo   (Langenau)
Posterunek odstępowy wybudowany około ??? roku usytuowany na 9,590 (233,76) km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 160 m npm.
Była tam nastawnia oraz semafory kształtowe. Zlikwidowany około 1980 roku.
 
Pieńsk  (Penzig)
Stacja 2 kl. usytuowana na 14,008 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 190 m npm.
Jest tam budynek dworca z nastawnią Pn, wc, magazyn, 2 perony, 3 nastawnie wykonawcze Pn1, Pn2, Pn3, posterunek przejazdowy, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, waga wozowa i wagonowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 6 bocznych.
Od stacji odchodziły 2 bocznice do dwóch Hut Szkła, bocznica do Papierni oraz bocznica do zakładu .... .
W 2009 roku stację wraz z linią zmodernizowano. Zlikwidowano część torów, nastawnie i bocznice.
 
Pieńsk POZ-BRUK  (...)
Bocznica szlakowa ładowni kruszywa wybudowana w 2009 roku usytuowana na 15,565 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 186 m npm.
 
Lasów   (Lissa, Lisza)
Przystanek usytuowany na 16,345 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 186 m npm.
Są tam 2 perony. W 2009 roku linię wraz z obiektami zmodernizowano. Wybudowano nowoczesne duże perony z wiatami i siedzeniami dla podróżnych.
 
R- linia 781  (...)
Odgałęzienie linii 781 wybudowanej dla potrzeb wojska na 17,477 km linii Węgliniec - Zgorzelec. Rozjazd znajdował się w zapasach wojskowych. Linia biegła w stronę przeprawy na Nysie Łużyckiej.
 
Żarki   (Burgundenau)
Posterunek odstępowy wybudowany około ??? roku usytuowany na 18,16 (242,36) km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 186 m npm.
Zlikwidowany około 1945 roku.
 
Jędrzychowice   (Hennersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 22,421(246,60) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 195 m npm.
 Jest tam budynek stacji z magazynem nastawnią Jd i rampą boczno-czołową, schronisko DT, waga wozowa, plac ładunkowy, 2 perony i jeszcze 2 boczne rampy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 5 bocznych. Od stacji odchodziły 2 bocznice.  Jedna do gazowni,  druga do zakładów naprawczych kopalni "Turów". W kolejnych latach powstał zakład produkcji mas bitumicznych w związku z tym część torów przebudowano na bocznicę zakładową.
 
Zgorzelec Miasto  (...)
Przystanek uruchomiony w 1976 roku usytuowany na 24,555 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 200 m npm.
Jest tam duży budynek dworca i 2 perony.
 
Zgorzelec Miasto Podg  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany około 1958 roku usytuowany na 25,125 km linii Węgliniec - Zgorzelec oraz 1,167 km łącznika z Podg Krysin położony na wysokości 200 m npm. Od Do 1976 roku pełnił funkcję także przystanku. Jest tam nastawnia i były 2 perony.

Zgorzelec  (Görlitz Moys, Zgorzelec Ujazd)
Stacja węzłowa graniczna 3 klasy wybudowana 01.09.1847 roku na 201,433 (1,94) km linii Wrocław  Świebodzki – Zgorzelec i 27,532 (250,61) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 210 m npm.
Na stacji znajduje się budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Lubań i kierunku na Węgliniec, wc, magazyn towarowy, 3 nastawnie (dawniej ZU, ZU1, ZU2, a obecnie Zg, Zg1, Zg2), warsztat, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz po 2 perony po obu stronach budynku. Stacja w latach 2008 - 10 zmodernizowana. Na kierunku Węgliniec – Gerlitz zrobiono nowe nowoczesne perony, nową sygnalizację świetlną oraz przebudowano rozjazdy od strony mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.
Obecnie nastawnie Zg1 i Zg2 nieczynne.