D29 - 315 Linia  Malczyce - Jawor
Kolejka Powiatowa "Jaworsko- Malczycka" znaczenia lokalnego.
Wybudowana i obsługiwana przez spółkę Lenz & Co.  Miała zapewnić transport produktów rolnych z miejscowych majątków oraz produktów z cukrowni w Snowidzy do Jawora i portu w Malczycach. W 1935 roku kolejka posiadała 3 parowozy, 1 wagon bagażowo-pocztowy, 4 wagony osobowe, 31 towarowych i zatrudniała 42 pracowników. Na trasie linii rozmieszczonych było 11 przystanków i 1 ładownia i 2 bocznice. Prawie wszystkie przystanki miały po 2 - 3 tory. Niektóre były tylko mijankami a kilka miało place do załadunku wagonów.   
Do 1947 roku kilometraż linii liczony był od stacji Jawor. Decyzją z dnia 09.10.2002 linię skreślono z ewidencji Linii PKP. Linia do 1945 roku była w tabeli 156g, a po 1945 roku w tabeli 248.
     Daty otwarcia linii lub odcinków 01.10.1902
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Do 22.06.1975
     Ruch towarowy Do 27.12.1983
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięcie linii  01.01.1984  Fizyczna likwidacja linii 12.2013 - 03.2014 r.
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Malczyce Maltsch 30,36 0,000 116 Mc St 1 19.10.1844     1990 2010  
Lasowice Wrocławskie Groß Läßwitz 25,44 4,914 112   Po   01.10.1902 Z - 1980/2014 1930 1990    
Ruja Royn 22,42 7,931 120   Poł   01.10.1902 Z - 1980/2014 1930      
Tyniec Legnicki Groß Tinz 20,27 10,088 130   Po   01.10.1902 Z - 1980/2014 1930      
Brennik Prinsnig 18,30 12,054 138   Po   01.10.1902 Z - 1955/2014   1930      
Biernatki Berndorf 16,15 14,202 148   St/poł 4 01.10.1902 Z - 1980/2014 1930 1970    
Wądroże Wielkie Groß Wandriß 13,66 16,695 167   Poł   01.10.1902 Z - 1980/2014 1930      
Wądroże Małe Klein Wandriß 11,40 18,948 152   Ł/poł/po   01.10.1902 Z - 1980/2014   1936 1954    
Mierczyce Mertschütz 9,85 20,505 164   St/Poł 4 01.10.1902 Z - ok. 1980   1980    
Mierczyce Mertschütz 8,74 21,615 180   Bsz  

???

L-przed 1945         *1
Snowidza Dolna i b.410 Nieder Hertwigswaldau 6,68 23,672 182   Po   01.10.1902 Z - ok. 1980   1930     *2
Snowidza Górna Ober Hertwigswaldau 4,69 25,663 192   Po 4 01.10.1902 Z - ok. 1980   1930      
Grzegorzów Jaworski Grögersdorf 2,73 27,622 195   Po   01.10.1902 Z - ok. 1955     1970    
Bocznica 411 i 412 Semmelwitz 1,06 29,3 198   Ł/Bsz   01.10.1902   1930   2010 *3
Jawor Jauer 0,00 30,356 195 Jw St 2 16.12.1856   1930   2007  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
*1 Bocznica do wyrobiska żwiru.
*2  Bocznica cukrowni.
*3  Był tam końcowy dworzec kolejki Jaworsko - Malczyckiej. Dawniej bocznice łączyły się z torem szlakowym z obu stron . W latach 70-tych rozjazdy od strony Snowidzy rozebrano a tory zakończono kozłami oporowymi. Bocznica nr.411 ma dwa tory i rampę boczną oraz zsyp do załadunku materiałów sypkich.  Bocznica nr.412 miała dwa tory pod magazyny. Była tam też parowozownia z warsztatem. W latach 70-tych  całkowicie zlikwidowana.
 
Malczyce    (Maltsch, Maleszyce)
Stacja  1 klasy oddana do użytku 19.10.1844 roku.  Stacja usytuowana na 42,7 km linii Wrocław – Gubinek, 24,7 km linii Wołów – Malczyce i początkowa dla linii Malczyce – Jawor i Malczyce – Marciszów. Położona na wysokości 116 m npm. Po wybudowaniu w 1902 roku  linii z Jawora do  Malczyc -  stała się stacją węzłową. Ze stacji wychodziły także bocznice do portu w Malczycach oraz do cukrowni. W 1984 roku zelektryfikowano linię Wrocław –Legnica.
 Po rozebraniu linii do Wołowa pozostał krótki odcinek do bazy paliw w Kawicach.
Na stacji jest budynek dworca, 3 perony, magazyn plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa. Była także  dwu stanowiskowa  parowozownia z obrotnicą, wagonownia, dwie wieże wodne oraz nastawnia dysponująca i dwie wykonawcze. W latach 2009-10 stację wraz z linią do Wrocławia zmodernizowano. Wymieniono i poprzesuwano tory (niektóre zlikwidowano) oraz poszerzono perony.
 
Lasowice Wrocławskie   (Groß Läswitz, Lasowice)
Przystanek osobowy usytuowany na 4,914 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 112 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i główny dodatkowy.  Na przystanku był budynek dworca, WC oraz 2 perony.
Po 1950 roku  tor dodatkowy zlikwidowano. Obecnie jest tylko tor i zarośnięty chaszczami teren peronu.
 
Ruja    (Royn, Rojno)
Przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 7,931 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 120 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  Na przystanku był budynek dworca ,WC, peron  oraz plac ładunkowy. Obecnie tory zarośnięte a budynków brak.
 
Tyniec Legnicki    (Groß Tinz, Groß Tinz-Dürschwitz, Tyniec Derskowice)
Przystanek osobowy usytuowany na 10,088 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 130 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i główny dodatkowy. Po 1950 roku  tor dodatkowy zlikwidowano.
 Na przystanku był budynek dworca, WC oraz peron. Obecnie tory zarośnięte a budynków brak. W miejscowości była mleczarnia a w okolicy cegielnia.
 
Brennik   (Prinsnig)
Stacja po 1945 przystanek  usytuowany na 12,054 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 138 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1955 roku, a następnie zlikwidowany a tor dodatkowy rozebrano.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i tor boczny ładunkowy. Na przystanku był budynek dworca,  WC, peron i plac ładunkowy. Obecnie tor zarośnięty .
 
Biernatki   (Berndorf)
Stacja po 1945 przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 14,202 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 147 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy i tor boczny ładunkowy. W latach 60-tych mijankę zlikwidowano a zniszczony budynek dworca wybudowano po drugiej strony torów.  Na przystanku był budynek dworca, WC, plac ładunkowy i peron. Obecnie tory zarośnięte .
 
Wądroże Wielkie   (Groß Wandriss, Wądróż Wielki)
Przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 16,695 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 167 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  Na przystanku był budynek dworca, WC, peron i plac ładunkowy. Obecnie tory zarośnięte, budynku brak .
 
Wądroże Małe    (Klein Wandriss, Wadróż Mały)
Ładownia a po 1945 roku przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 18,948 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 152 m npm. 
 Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i tor główny dodatkowy, plac ładunkowy a później nieduży peron.
W miejscowości był Dwór (pałac) od którego to prowadziła droga do ładowni.
 
Mierczyce   (Mertschütz, Mierożyce)
Stacja, po 1945 przystanek z ładownią usytuowany na 20,505 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 164 m npm.  Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Zamknięty w 1975 roku.
Stacja posiadała Tor główny zasadniczy, tor boczny ładunkowy i boczny do magazyny. Na stacji był budynek dworca wraz z magazynem i rampą, plac ładunkowy, peron i wagę wozową.
 
Mierczyce - bocznica
Bocznica usytuowana na 21,615 (8,74) km linii Jawor - Malczyce położona na wysokości 180 m npm.
Bocznica służyła do wywozu urobku z pobliskiego wyrobiska. Zlikwidowana przed 1945 rokiem.
 
Snowidza Dolna   (Nieder Hertwigswaldau, Dobrzenie Dolne)
Przystanek osobowy usytuowany na 23,672 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 182 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał jeden tor główny zasadniczy, oraz boczny i peron. Od przystanku odchodziła bocznica do cukrowni.
 
Snowidza Górna   (Ober Hertwigswaldau, Dobrzenie Górne)
Stacja po 1945 przystanek z ładownią usytuowany na 25,663 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 192 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku, zamknięty w 1975 roku. Stacja posiadała tor główny zasadniczy i tor boczny ładunkowy.
Na przystanku był budynek dworca, WC, peron i plac ładunkowy. W latach 45-50 zdegradowana do przystanku a tor boczny rozebrano. Obecnie tor zarośnięty krzakami, budynku brak.
 
Grzegorzów Jaworski   (Grögersdorf, Grzegorków)
Przystanek osobowy usytuowany na 27,622 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 195 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.
Przystanek posiadał jeden tor główny zasadniczy i peron. Przystanek położony przy drodze na skraju miejscowości. W pobliżu była strzelnica wojskowa.
 
Jawor   boczn. 411 i 412  (Semmelwitz)
Ładownia (Bocznica szlakowa) usytuowana na 29,3 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 198 m npm. Oddany do użytku 01.10.1902 roku.
Oprócz toru głównego po lewej stronie były jeszcze dwa tory przelotowe w tym skrajny przy rampie bocznej z urządzeniem do załadunku materiałów sypkich, oraz tor przelotowy po prawej stronie przy magazynach. Był tam jeszcze tor dochodzący od czoła do budynku. Na mapach niemieckich z lat 30-tych opisano jako ”Eisenbahn Werkstätte” czyli warsztaty kolejowe kolejki. Była tam waga o udźwigu 30T.
 
Jawor   ( Jauer)
Stacja  2 klasy oddana do użytku 16.12.1856 roku.  Stacja usytuowana na 262,333 km linii Katowice – Legnica, 30,365 km linii Malczyce – Jawor i początkowa dla linii Jawor – Roztoka. Położona na wysokości 195 m. Skrót nastawni – Jw.”
Od 15.10.1896 roku po wybudowaniu linii do Roztoki  stała się stacją węzłową.
W 1902 roku po otwarciu linii do Malczyc stacja Jawor była stacją węzłową o czterech kierunkach linii.
Stacja posiada 2 perony, duży budynek dworca, duży osobny budynek magazynowy, 2 place ładunkowe z rampom boczno-czołową, wagę wagonową i wozową,  skrajnik, 2 nastawnie Jw i Jw1, wieżę wodną oraz składy węgla. Była też parowozownia. Ze stacji odchodziła bocznica do zakładów chemicznych (po 50 roku „Pollena”i
zakładów  metalowych.  Po wybudowaniu Zakładów Kuzienniczych wybudowano do nich także  bocznicę.