D29 - 342 Linia  Jerzmanica Zdr. - Leszczyna

Linia jednotorowa wybudowana  w 1951 roku w celu transportu rudy miedzi z  kopalni  "Lena" w Leszczynie uruchomionej w 1939 roku i ponownie uruchomionej po wojnie w roku 1951  i bocznicy kopalni bazaltu na Wilczej Górze. Linia ta posiada największe nachylenie wzniesienia wśród czynnych linii w Polce (40,9 promila) co zmusza do wpychania wagonów pod górę. Na trasie linii usytuowano 1 stację (Wilków Złotoryjski) i 2 bocznice (do kamieniołomu Wilcza Góra i do kopalni "Lena"). Odcinek do Leszczyny zamknięto w 1999 roku a następnie  w 2004 roku zlikwidowano. Odcinek do Wilkowa zamknięto w 1999 roku - obecnie nieprzejezdny. Linia była w tabeli 258 do ŚRJ.

     Daty otwarcia linii lub odcinków 15.05.1951
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Od 18.05.1952 do 1959
     Ruch towarowy Czynny sporadycznie na Wilczą Górę
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięty odcinek Wilków Złotoryjski – Wilcza Góra  około 1999, zlikwidowany odcinek Wilków Złotoryjski – Leszczyna  około 2004
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilo-metraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Jerzmanice Zdr. Hermsdorf Bad 0,000 202 JZ St 3 16.09.1895   1895 1929 1997  
Wilcza Góra   3,189 272 WG Bsz  

15.05.1951

      1989    
Wilków Złotoryjski   6,277 282 WZ St/Ł   15.05.1951 Z - ok. 1999     1954 2002  
Leszczyna   7,3 296   Ł   15.05.1951 L - ok. 2004         *1
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa  (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
 
Jerzmanice Zdrój  (Hermsdorf Bad, Chwalenie)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 36,669 km linii Marciszów  – Jerzmanice Zdrój, 24,276 km linii Legnica – Pobiedna i początkowa stacja linii Jerzmanice Zdr. – Wilków Złotoryjski  położona na wysokości 202 m npm.
Oddana do użytku 16.09.1895 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią Jz, nastawnię wykonawczą Jz1, wc, zabudowania gospodarcze, 3 perony, rampę boczno-czołową i  plac  ładunkowy.  Stacja posiada semafory kształtowe.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 9 bocznych w tym 2  ładunkowe.
 
Wilcza Góra
Bocznica szlakowa  uruchomiona15.05.1951 roku do kopalni bazaltu na Wilkołaku. Położona na 3,189 km linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 272 m npm.
Bocznica ma nastawnię WG, warsztaty, magazyn, garaż loka, wagę wagonową oraz urządzenia do załadunku wagonów.
Układ torowy to 2 tory z rozjazdami po obydwu stronach.
 
Wilków Złotoryjski
Stacja usytuowana na 6,277 linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 282 m npm.
Były tam 3 tory, peron i prawdopodobnie budynek stacji z nastawnią. Wjazd zabezpieczał semafor kształtowy A a wyjazd semafor B.
Po 1960 roku kiedy to wstrzymane były już przewozy osobowe stację zdegradowano do ładowni. Zlikwidowano także budynek i semafory. Około 1980 roku po zamknięciu odcinka do Leszczyny zlikwidowano zwrotnice od strony Leszczyny  a tory zakończono kozłami oporowymi.
 
Leszczyna
Bocznica Zakładu Urządzeń Górniczych oraz kopalni rudy miedzi "Lena" oddana do użytku  15.05.1951 roku i usytuowana na 7,3 km linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 296m npm.
Bocznica posiadała kilka torów w tym rozjazdy do objazdu loka oraz garaż loka. Kopalnia zaprzestała wydobycie w 1974 roku.