D29 - 14    Odcinek  Leszno - Forst
Daty otwarcia linii lub odcinków:
Forst - Sieniawa Żarska 30.06.1872
Sieniawa Żarska - Żary 01.09.1846
Żary - Żagań 31.12.1871
Żagań - Głogów 01.10.1846
Głogów - Grodziec Mały 18.05.1858
Grodziec Mały - Leszno 30.12.1857
Zmiana ilości torów: Na całej linii - 2 tory do 08.1945 roku, od 08.1945 na odcinku Głogów - Forst - jeden tor.
Elektryfikacja: na odcinku Leszno - Tuplice - brak.
Ruch osobowy: na odcinku Głogów - Żagań zawieszony w 2002 roku. Na pozostałych odcinkach linii czynny
Ruch towarowy: czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Dodatkowe informacje:
                             Plan odcinka  Leszno - Forst Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Leszno Lissa 0,00 235,868 96 Ls St 1 1856   1978   2019  
Lasocice Lasswitz 6,93 242,796 87 La St 4 1857         2017  
Granica Województwa 248,70  
Długie Stare Geyersdorf 13,15 260,491     Pe     L          
Wschowa Fraustadt 18,89 254,751 90 Wh St 2 1857         2010  
Stare Drzewce Driebitz 27,46 263,325 94 SD St 3 1857       1980    
Granica Województwa 266,74  
Głogów Gaj  Stadtforst 33,20 269,068 85   St/po 4 1857 L 1954     1947    
Głogówko Glogischdorf, Głogówek 35,69 271,551 77 St/Podg,Po 4 1857       2022    
Grodziec Mały Klein Gräditz, Niederfeld 42,50 277,195 72 GM St/Po 4 1857 L 1991     1990    
Odrzycko Oderstrand 44,30 278,900 73   Podg   1906 L 2000       2005  
Głogów Glogau 44,48 280,509 77 Gw St 1 1846     2010    
Biechów Oderhorst 47,42 283,441     Ład     L         1
Żukowice Herrndorf, 51,35 287,240 94   Po   1885 Z 2002     1954    
Nielubia Nilbau, Nielub 55,27 291,157 127   St/Po 4 1846 Z 2002     1954    
Kłobuczyn Klopschen, Kłobuczyna 59,50 295,385 151 Kn St/Po,Podg 2 1846 L 2003     1990    
Gaworzyce Quaritz, Oberquell, Chwarzyce 63,31 299,498 146   St/Po 4 1846 Z 2002     1954    
Granica Województwa 302,68  
Przecław Szprotawski Ottendorf, Otyniec 70,23 306,415 133   St/Po,m 4 1885 Z 2002       1998  
Niegosławice Waltersdorf, Walcerzów 76,26 312,193 144 NG St 2 1846         2014  
Dzikowice Elbersdorf 82,70 318,631 139   Po   1884 Z 2002       1990  
Szprotawa Sprottau 88,09 324,000 133 Sz St 2 1846         2016  
Sowiny Eulau 90,61 326,520 136   Bsz   1870 L 1992         2
Bukowina Bobrzańska Buchwald, Bukowa Szprotawska 96,08 331,986 128 BB Po   1846 Z 2002     1963 2008  
Las Bobrzański Petersdorf 100,02 335,929 119   Pe   1846 L 1945          
Bober   --- 336,890     Podg   1945 L 1949          
Żagań Sagan, Żegań 104,64 340,532 102 Żg St 1 1846     2001    
72,24
Jaśkowice Jaschkendorf 67,77       Pe,m     L          
Marszów Marsdorf, Maryszewice 64,30 348,390 139   St/po 4 1894 L 1962          
Żary Sorau 59,45 353,368 157 Ża St 1 1846   1899 1991    
Sieniawa Żarska Schnöwalde, Sieniawa Żarowska 54,16 358,648 154 St/po,podg 3 1846       1955 2001  
Lipinki Łużyckie Linderode 50,16 362,643 146 Li St/po 3 30.06.1872       1965    
Piotrowice Kl. Petersdf 46,08 366,727 154   Pe   1941 L          
Tuplice Dębinka Eichenrode 42,99 369,822 141 Db St/po 3 1872       1965    
Tuplice Teuplitz 37,96 374,847 123 Tp St 2 1872         2016  
Wężowiec Erlenholz 33,37       Pe     L          
Myszków Gross Bademeusel 29,13 383,420 88   Bsz/m   1941 L 1991     1946   3
Zasieki     388,60 79   Po   1950       2011    
Granica Państwa 389,080  
Forst   22,02 390,53 80   St 1         1953    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1 Była tam ładownia.
*2 Huta Wilhelma po 1945 roku Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze.
*3 Posterunek bocznicowy i bocznica fabryki WALD w Broszku. Po 1945 roku bocznica WPHS.
 
Więcej o historii linii można przeczytać  tutaj:
Sławomir Fedorowicz "Kolej zakładowa fabryki WALD w Brożku k. Tuplic" ŚK 5/2012 str.38-40.
 
Leszno  (Lissa)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 235,868  km linii  Łódź Kaliska  - Forst oraz 95,798 km linii Wrocław - Poznań, początkowa dla linii do Wolsztyna połażona na wysokości 96 m npm. Przed 1922 rokiem była też stacją końcową (59,8 km) dla linii Krzelów - Leszno.
.Stacja posiada budynek dworca między peronami, magazyn towarowy i specjalne, rampy boczno-czołowe, 3 perony z przejściem podziemnym, place ładunkowe, lokomotywownię wachlarzową o 22 wjazdach (dodatkowo 2 obrotnice), 9 nastawni (Ls, Ls1, Ls2, Ls3, Ls4, Ls5, Ls6, Ls7 oraz Ls11 (obecnie czynne tylko Ls,Ls1,Ls2, Ls5) i warsztaty wagonowe. Obecnie dużą ilość torów zlikwidowano - budując duży plac ładunkowy oraz budynki do obrządzania składów EZT oraz tory postojowe dla nich. Od stacji odchodzi kilka bocznic.
 
Lasocice   (Lasswitz)
Stacja 4 klasy usytuowana na 242,796  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 87 m npm.
Stacja ma; budynek dworca z nastawnią La, wc, magazyn, nastawnię La1, 2 perony z 3 krawędziami, oraz sygnalizację kształtową.
W 2014 roku zmieniono semafory na świetlne oraz przeniesiono nast. La do budynku zlikwidowanej La1.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe oraz 3 towarowe do obsługi bocznic.
Od stacji odchodzą 2 bocznice - do PZZ i do SPC.
 
Wschowa  (Fraustadt)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 254,751  km linii  Łódź Kaliska  - Forst oraz 00,000 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska połażona na wysokości 90 m npm. Po zamknięciu linii do Lipinki Głog. w roku 1991 utraciła status stacji węzłowej.
W okresie międzywojennym stacja graniczna po stronie niemieckiej. Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
Stacja miała budynek dworca z nastawnią Wh, 2 nastawnie Wh1 i Wh2, magazyn towarowy, lokomotywownię, rampę, 2 perony z 3 krawędziami.
Na stacji są semafory kształtowe. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 4 boczne w tym ładunkowe.
 
Stare Drzewce  (Driebitz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 263,325  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 94 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, magazyn, 2 nastawnie "SD" i "SD1", 2 perony, wagę wagonową, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe.
 
Głogów Gaj  (Stadtforst)
Stacja 4 kl. usytuowana na 269,000  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 85 m npm.
Uruchomiona specjalnie dla Hermana Goeringa przyjeżdżającego na polowania. Był tam budynek dworca i 2 zadaszone perony.
 
Głogówko  (Glogischdorf, Głogówek)
Stacja 4 kl. usytuowana na 271,551 km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 77 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa i waga wagonowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i ładunkowy.
 
Grodziec Mały  (Klein Gräditz, Niederfeld)
Stacja węzłowa 4 klasy usytuowana na 277,195  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 0,000 ( km linii Grodziec Mały - Kolsko połażona na wysokości 72 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, centralną nastawnię usytuowaną między rozgałęzieniem linii, peron 2 krawędziowy dla linii 305 i dwa perony dla linii 14, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Na linii 14 były po 2 semafory wjazdowe i wyjazdowe. Na linii 305 po 2 semafory wyjazdowe i semafor wjazdowy od strony Lipinki Głog. Stacja zdegradowana do przystanku. Układ torowy to: 2 tory główne dla linii 14, a dla linii 305 - 1 tor główny 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
Po zamknięciu linii do Kolska w 2000 roku utraciła status stacji węzłowej.
 
Odrzycko  (Oderstrand)
Podg usytuowany na 278,900 (44,30) km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 50,028 km linii Bojanowo - Odrzycko połażony na wysokości 73 m npm. Podg miał budynek nastawni. Uruchomiony 01.07.1906 roku, zamknięty 26.12.1996, a zlikwidowany 11.11.2000 roku.
 
Głogów  (Glogau)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 280,509  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 99,095 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł. połażona na wysokości 77 m npm.Początki kolei głogowskie] sięgają 1 poł. XIX w. W 1843r. zawiązano spółkę akcyjną, Głogowskie Towarzystwo Kolejowe, celem budowy połączenia kolejowego z linią Wrocław - Berlin. W niedługim czasie, bo już w 1846r. otwarto pierwszą trasę kolejową z Głogowa do Żagania, w 1858r. do Leszna, a w 13 lat później do Legnicy i Zielonej Góry. Stary dworzec znajdował się w miejscu dzisiejszego II peronu. Obecny budynek dworca powstał w 1935r. Zniszczony w czasie II wojny światowej, został po 1945r. odbudowany, zachowując przedwojenną sylwetkę.
Stacja miała budynek dworca, 4 perony, magazyn, budynki służbowe, lokomotywownię, wieżę wodną, 2 rampy boczno-czołowe, dużą rampę boczną, 3 place ładunkowe wagę wagonową i wozową i 5 nastawni. Układ torowy to: grupa 9 torów (w tym 7 głównych) przy peronach, grupa 12 torów ( w tym 4 główne) towarowych na kierunek Wrocław, grupa 19 torów ( w tym 10 głównych) na kierunek Nowa Sól, grupa 10 torów ( w tym 6 głównych) na kierunek Żagań, grupa torów postojowych, trakcyjnych i ładunkowych. Od stacji odchodzą bocznice (do portu, do magazynów zbożowych, bocznica PZGS, Fabryki Domów, MEL, ZW, WTEH). W ostatnich latach w ramach modernizacji stacji zlikwidowano lokomotywownię, kilka nastawni i niektóre tory.
 
Żukowice  (Herrndorf)
Przystanek usytuowany na 287,240  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażony na wysokości 94 m npm.
Był tam budynek dworca i 2 perony. Po 1945 roku pozostał tylko 1 tor główny i 1 peron.
 
Nielubia  (Nilbau, Nielub)
Stacja 4 klasy usytuowana na 291,157  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 127 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: 2 (obecnie 1) tory główne zasadnicze i ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do placu rozładunkowego.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Kłobuczyn  (Klopschen, Kłobuczyna)
Stacja 2 klasy usytuowana na 295,385   km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 151 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, magazyn podręczny i towarowy, budynek służby drogowej, wieże wodną, 2 żurawie do nawadniania parowozów, 2 nastawnie "Kn" i "Kn1", 2 perony, plac ładunkowy, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i skrajnik.
Układ torowy to: 2 (po 1945-1) tory główne zasadnicze, 1 (po 1945 roku-2) tory główne dodatkowe, 2 ładunkowe.
 
Gaworzyce (Quaritz, Oberquell, Krynica Głog.)
Stacja 4 klasy usytuowana na 299,498   km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 146 m npm.
Stacja miała budynek dworca, magazyn, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową.
Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1główny i 1 główny dodatkowy) i ładunkowy.  Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Przecław Szprotawski  (Ottendorf, Otyniec)
Stacja 4 kl. usytuowana na 306,415  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 133 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony, droga ładunkowa, rampa boczno-czołowa i waga wagonowa.
Tory to: 2 tory główne zasadnicze, 1 odstawczy i ładunkowy. Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor główny, peron i tor ładunkowy.
 
Niegosławice  (Waltersdorf, Walcerzów)
Stacja 2 klasy usytuowana na 312,193  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 38,37  km linii Kożuchów - Rokitki połażona na wysokości 144 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze, wieże wodną, lokomotywownię, nastawnię "Ng" i "Ng1", 3 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 boczne, 1 ładunkowy.
Do 1945 roku szlak Głogów - Żagań był dwu torowy, a po 1945 roku 1 tor rozebrano.
 
Dzikowice  (Elbersdorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 318,631  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażony na wysokości 139 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, plac ładunkowy, 2 perony i rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i ładunkowy. Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor główny i peron.
 
Szprotawa  (Sprottau)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 324,000   km linii  Łódź Kaliska  - Forst oraz 50,7 km linii Zielona Góra Przedmieście - Szprotawa
połażona na wysokości 133 m npm. Stacja posiada budynek dworca, wc, magazyn z rampą, garaż drezyn, peron wyspowy, 2 nastawnie "Sz", "Sz1", wagę wagonową, plac ładunkowy. Układ torowy to:2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1 ), 2 główne dodatkowe (do 1945 roku 1), 7 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do stacji paliw.
 
Sowiny  (Eulau)
Bocznica szlakowa zakładów metalowych usytuowana na 326,520  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 136 m npm.
 
Bukowina Bobrzańska  (Buchwald, Bukowa Szprotawska)
Przystanek - następnie stacja usytuowana na 331,986   km linii  Łódź Kaliska  - Tuplice połażona na wysokości 128 m npm.
Od 1900 roku stacja. Posiadała ona budynek dworca z nastawnią "BB", nastawnię "BB1",  magazyn, wc, budynki gospodarcze, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, 2 perony, wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze (po 1945 roku 1), 2 główne dodatkowe. Około 2000 roku zdegradowana do przystanku.
 
Żagań  (Sagan, Żegań)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 340,532  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 139,527 km linii Wrocław Muchobór - Guben, 104,73 km linii Jelenia Góra - Żagań, 92,211 km linii Wolsztyn - Żagań, 11,111 km linii Jankowa Żagańska - Żagań połażona na wysokości 102 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca, 5 peronów, wc, magazyn towarowy, wieże wodną, place ładunkowe z suwnicami towarowymi, 2 rampy boczno-czołowe, 1 rampę boczną, liczne budynki służbowe, 32 - stanowiskową lokomotywownię (od 1910 roku zamkniętą) oraz 3 nastawnie Żg, Żg1 i Żg2.
Układ torowy to 3 grupy torów.
-  grupa torów towarowych "A" z kierunku Lubska
-  grupa torów towarowych "B" z kierunku Żar
- grupa torów "C" przy peronach.
 
Marszów  (Marsdorf, Maryszewice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 348,40  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 139 m npm.
Stacja miała budynek dworca i 2 perony.
 
Żary   (Sorau)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 353,370  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 102,407 km linii Miłkowice - Jasień,
53,326 km linii Zielona Góra - Żary  połażona na wysokości 157 m npm. Stacja ma: budynek dworca między peronami, 5 peronów (1, 2, 3, 4, i 2a), 5 nastawni (Ża, Ża1, Ża2, Ża3, Ża4), 2 rampy boczno-czołowe, 2 rampy boczne, 2 place ładunkowe z suwnicami, magazyn towarowy, 3 stanowiskową lokomotywownię wachlarzową i 8 stanowiskową lokomotywownię wachlarzową. Od stacji odchodziły bocznice do "Kronopolu" i "Budopexu".
 
Sieniawa Żarska   (Schnöwalde)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 358,65  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 107,687 km linii Miłkowice - Jasień połażona na wysokości 154 m npm. Był tam: budynek dworca z nastawnią SZ, magazyn, 3 perony, plac ładunkowy, magazyn. Oprócz 4 torów głównych był tam tor ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica. Po zamknięciu linii do Jasienia zdegradowana do pdzystanku.
 
Lipinki Łużyckie  (Linderode)
Stacja 3 klasy usytuowana na 362,64  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 146 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i  nastawnią Li , 2 perony i droga ładunkowa. Stacja miała 2 tory główne i 1 ładunkowy.
 
Tuplice Dębinka   (Eichenrode)
Stacja 3 klasy usytuowana na 369,82  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 141 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, nastawnie  Db i Db1, 2 perony i droga ładunkowa i rampę boczno-czołową.
Stacja miała 2 tory główne, 2 dodatkowe i 1 ładunkowy.
 
Tuplice   (Tuplitz)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 374,85  km linii  Łódź Kaliska  - Forst, 56,772 km linii Stary Raduszec -Bad Muskau połażona na wysokości 123 m npm. Stacja miała budynek dworca, budynek małego dworca, 2 nastawnie Tp, Tp1, 2 stanowiskowa parowozownia i wbudowana w nią wieża wodna, 1 stanowiskowy warsztat parowozów, 5 peronów z przejściem podziemnym (1, 2, 3, 4, 1a), magazyn, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 4 boczne. Tory linii Stary Raduszec - Bad Muskau jak i tory przy peronach 1, 2 i 1a oraz do lokomotywowni obecnie zlikwidowane.
 
Myszków   (Gross Bademeusel)
Stacja Techniczna 4 klasy usytuowana na 383,42  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażona na wysokości 88 m npm.
Powstała w celu obsługi Zakładów zbrojeniowych w pobliskim Brożku.
 
Zasieki
Końcowy przystanek po polskiej stronie usytuowany na 388,60  km linii  Łódź Kaliska  - Forst połażony na wysokości 79 m npm.
Był tam budynek dworca i 1 peron. Stacja miała 1 tor główny i 1 oblotowy w późniejszych latach przedłużony do Forst.