D29 - 143     Linia Kalety - Wrocław Mikołajów
Linia główna dwutorowa łącząca Wrocław z Górnym Śląskiem.
Linia składa się z odcinka Wrocław Mikołajów - Oleśnica (część linii Wrocław - Syców), dawnej linii Oleśnica - Lubliniec i dawnej linii Lubliniec - Kalety.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Wrocław Mikołajów - Oleśnica  28.05.1868
- Oleśnica - Kluczbork15.11.1868
- Kluczbork - Olesno Śl.01.07.1883
- Olesno Śl. - Lubliniec 20.05.1884
- Lubliniec - Kalety 15.10.1884
Zmiana ilości torów: Ok.1900 - 2
Elektryfikacja: 07.09.1972
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan odc. Kalety - Kluczbork            Plan odc. Kluczbork - Wr. Mikołajów Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kalety Kalety, Stahlhammer 160,33 0,759 273 Klt St 2 21.04.1984         2019  
Kolonia Strzebińska Erdmannshain 156,23 4,075     Pe     L-          
Koszęcin Koschentin, Koszęcin, Koschentin 152,90 7,405 277 Kos St 3 15.10.1884       1982 2019  
Rusinowice Czarny Las, Rusinowice, Schwarzwald, Ruschinowitz 146,90 13,320 272 Rw Po,Pe   Ok. 1986            
Lubliniec Lublinitz, Lubliniec, Lublinitz, Loben 141,04 19,258 260 Lc St 2 20.05.1884     1999    
Kochcice Glinica Glinitz, Kochtschütz, Kochcice 135,80 24,461 258 KG Pe   Ok.1930            
Kochcice   135,70 24,471     Ł   Ok.1930 L-          
Ciasna Cziasnau, Teichwalde 130,69 29,604 245 Csa St 3 Ok. 1901       2010 2014  
Sieraków Śl. Schierokau, Breitenmarkt, Sieraków 125,31 34,996 248 Srk St 3 20.05.1884         2011  
Granica Województwa 38,31  
Łomnica Gnadenkirch 120,42 39,920     Pe   20.05.1884            
Sowczyce Schoffschütz 116,85 43,459 250 So St 4 20.05.1884       1992    
Olesno Śl. Rosenberg 110,18 50,137 242 OS St 2 01.07.1883     1945 1988 2012  
Stare Olesno Alt Rosenberg, Oleśno Stare 105,13 55,201 220 Sa St/Po,podg 4 01.07.1883     1945   2005  
Bąków Bankau 98,54 61,756 202 Bak St 3 01.07.1883       1999    
Kuniów Kuhnau 93,93 66,372     Pe     L- ok.1950          
Kluczbork Creuzburg, Kreuzburg, Kluczborek 90,18 70,122 183 Kb St 1 15.11.1868       2002    
Smardy     73,919 178   Podg   1984 2000/2005          
Smardy Schmartd 85,59 74,708 177   St/Po 3 15.11.1868     1945 1999    
Wołczyn Konstadt, Constadt, Konstadt 78,13 82,168 166 St 2 15.11.1868         2007  
Wierzbica Górna Polnisch Würbitz, Würbitz, Oberweiden, Wierzbica Polska 73,12 87,208 172   St/Po 4 12.1904       1973    
Domaszowice Noldau, Domasławice 66,03 94,271 166 Dm St 3 15.11.1868         2007  
Strzelce Strehlitz 62,20 98,101     Pe   15.11.1868 L-ok.1947          
Gręboszów Grambschütz 59,84 100,469 170   St/Po 3 15.11.1868            
Namysłów Namslau 53,84 106,465 152 St 1 15.11.1868     1931 1988 2005  
Wilków Namysł. Wilkau 49,22 111,090 151   St/Po 4 15.11.1868         2005  
Wojciechów Weidemühle 44,69 115,62 150   Pe   15.11.1868 L- ok.1945          
Granica Województwa 117,79  
Bierutów Bernstadt 40,44 119,873 147 Br St 2 15.11.1868         2007  
Solniki Wielkie Groß Zölling, Zölling 35,71 124,588 165   St/Po 4 15.11.1868         2007  
Gręboszyce Smollenbach 31,50 128,798 150   Pe   15.11.1868 L- ok.1945          
Oleśnica Öls 26,63 133,690 158 Ol St 1 28.05.1868     1930 1990 2009  
Łukanów Netsche 23,29 137,017 146 Łk Pe/Podg   ok. 1941         2002  
Borowa Oleśnicka Bohrau, Borów 18,60 141,717 133 BO St 3 28.05.1868       1974 2007  
Długołęka Palice, Sibyllenort, Szczodre 12,67 147,628 130 St 2 28.05.1868       1994 2010  
Wr. Psie Pole Breslau Hundsfeld 6,65 153,742 123 WPP St 3 28.05.1868   1937   2006  
Wr. Sołtysowice Br.Schottwitz, Br.Burgweide, Wr. Sułkowice 3,88 156,509 118 WSł St 2 28.05.1868       1995    
Wr. Nadodrze Breslau Odertor 0,00 160,536 118 WN St 1 28.05.1868     1890 1990 2007  
Wr. Szczepin   --- 161,921 120   Po   2021            
Bocznica 255   2,00 162,500 120   Bsz               *1
Wrocław Łąki   2,10 162,655 120 WP3 Podg   ok.1896         2009  
Wr. Mikołajów     163,000   WP2 StT   29.10.1856            
Wr. Mikołajów Breslau Nikolaitor 3,93 163,504 119 WP2 Po/Po,podg   29.10.1856     2009 2014  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Bocznica do koszar JW 2451
Kluczbork  (Kreuzburg, Kluczborek)
Stacja węzłowa usytuowana na 89,006 km linii Kłodnica - Kluczbork, 70,122 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 25,092 km linii Jełowa - Kluczbork oraz początkowa dla linii Kluczbork - Poznań położona na wysokości 183m npm.
Stacja ma: budynek dworca między peronami, magazyn, 4 perony, 2 lokomotywownie, place ładunkowe, rampę boczno-czołową oraz kilkanaście budynków służbowych.
Stacja posiada 4 grupy torów:
- grupa torów A z kierunku Lublińca,
- grupa torów Południe z kierunku Namysłów i Fosowskie
- grupa torów Północ z kierunku Kępno
- grupa torów Wschód.
 
Smardy   (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 73,919 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów i7,16 km łącznicy 767 Kuniów-Smardy położony na wysokości 178 m npm. Był tam budynek posterunku. Posterunek zamknięto w 2000 r. Łącznica ta była obwodnicą towarową stacji Klucznork.
 
Smardy (Schmartd)
Stacja 3 klasy usytuowana na 74,708 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów  położona na wysokości 177 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią i posterunek odstępowy. Posterunek zlikwidowano w 1984 roku po otwarciu nowego Podg.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 1 ładunkowy.
 
Wołczyn  (Konstadt, Constadt, Konstadt)
Stacja 2 klasy usytuowana na 82,168 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów  położona na wysokości 166 m npm.
Stacja miała Budynek dworca, magazyn z rampą boczną, 2 nastawnię i Wł1, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy oraz garaż drezyn obok nastawni dyspon.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 1 odstawczy, 2 ładunkowe i żeberko do rampy.
Od stacji odchodziły bocznice do Zakładów Lniarskich oraz do  fabryki drożdży.
 
Wierzbica Górna  (Polnisch Würbitz, Würbitz, Oberweiden, Wierzbica Polska)
Stacja 4 klasy usytuowana na 87,208 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów  położona na wysokości 172 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią. Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, rampa boczna i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 1 ładunkowy. Przed stacją od strony zachodniej od linii odchodziła bocznica do podstacji Trafo. Obecnie zlikwidowana.
 
Domaszowice  (Noldau, Domasławice)
Stacja 3 klasy usytuowana na 94,271 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów  położona na wysokości 166 m npm.
Jest tam budynek dworca, nastawnia Dm,2 perony, magazyn, wc, rampa boczno-czołowa, waga kolejowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 odstawczy i 2 ładunkowe.
 
Strzelce   (Strehlitz)
Posterunek odstępowy usytuowany na 98,101 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów i7,16 km łącznicy 767 Kuniów-Smardy.
Posterunek zlikwidowano wok. 1947 roku.
 
Gręboszów  (Grambschütz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 100,469 km linii Kalety-Wrocław Mikołajów  położona na wysokości 170 m npm.
Po 1945 roku przystanek z ładownią. Był tam budynek dworca, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 1 ładunkowy.
 
Namysłów  (Namslau)
Stacja 1 klasy usytuowana na 106,465 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 59,939 km linii Opole Gł. - Namysłów oraz 0,000  km linii Namysłów - Kępno (Namysłów - Syców) położona na wysokości 152 m npm.
Stacja posiada budynek dworca ,wc ,magazyny, lokomotywownię, budynki techniczne i gospodarcze, 2 nastawnie "Nm" i "Nm1", wieże wodną, 3 perony, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 postojowe, 3 towarowe i 3-4 trakcyjnych.
Od stacji odchodziła bocznica do słodowni.
 
Wilków Namysłowski  (Wilkau)
Stacja 4 klasy usytuowana na 111,090 (49,22) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 151 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, wiatę peronową i 2 perony. Oprócz torów szlakowych stacja miała też tory dodatkowe. Dawniej od stacji odchodziły 3 bocznice: do elewatora zbożowego (północno - wschodnia część stacji), do magazynów oraz spółdzielni rolniczej (północno - zachodni część stacji). Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

Bierutów  (Bernstadt)
Stacja 2 klasy usytuowana na 119,873 (40,44) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 147 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wc, budynki gospodarcze, rampę boczno-czołową, 2 nastawnie "Br" i "Br1", 2 perony, wagę wagonową i plac ładunkowy. Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 2 ładunkowe i żeberko pod magazyn.
Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.

Solniki Wielkie  (Groß Zölling, Zölling)
Stacja 4 klasy usytuowana na 124,588 (35,71) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 165 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, 2 perony i plac ładunkowy. Stacja miała 2 tory główne zasadnicze, 1 dodatkowy i 1 ładunkowy.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

Oleśnica  (Öls)
Stacja  1 klasy usytuowana na 0,000 km linii Oleśnica – Chojnice, 148,628 km linii Herby Nowe - Oleśnica i 133,69 (26,63) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 154 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, budynki techniczne i warsztatowe, lokomotywownię, 3 nastawnie ("OL", "OL1", "OL2"),
4 perony, 4 place ładunkowe z licznymi magazynami, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, wagę wagonową. Przy stacji jest ZNTK.
Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 9 głównych dodatkowych, 13 rozrządowych, 5 ładunkowych, 9 odstawczych taboru i składów oraz kilka dodatkowych.

Borowa Oleśnicka  (Bohrau, Borów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 141,717 (18,60) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 133 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, magazyn, wc,  budynek mieszkalny dla pracowników, 2 perony, budynek warsztatowy, plac ładunkowy, wagę wagonową i nastawnię "BO".  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 odstawczy, 2 ładunkowe i żeberko pod magazyn.

Długołęka  (Palice, Sibyllenort, Szczodre)
Stacja 2 klasy usytuowana na 147,628 (12,67) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 130 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, 2 perony, 2 nastawnie "Dł", "Dł1", plac ładunkowy, rampę boczną i wagę wagonową.
Układ torowy to 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 3 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do Rail Polska

Wrocław Psie Pole  (Breslau Hundsfeld)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 153,742 (6,65) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów oraz 0,000 (6,55) km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 123m npm.
Stacja posiada budynek dworca, wc, magazyny, 2 nastawnie "WPP" i 'WPP1", budynki gospodarcze, wieże wodną, 2 perony, rampę boczną, plac ładunkowy i wagę wagonową. Budynek dworca powstał na przełomie 1885/1886. W latach 1901 i 1937 powstały na stacji nastawnie.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziły 2 bocznice (do fabryki "Hydral" (rozebrana w 2012 roku) i  zakładu stolarki budowlanej "Stolbud", już od kilkunastu lat nieczynna. Stacja odnowiona i zmodernizowana w 2000 roku.

Wrocław Sołtysowice  (Bresl. Schottwitz, Bresl. Burgweide, Wr. Sułkowice)
Stacja 2 klasy usytuowana na 21,447 (0,00) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 156,609 (3,88) km linii Kalety Wrocław Mikołajów
położona na wysokości 118m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem, 3 perony, 2 nastawnie "WSł" i "WSł1" (obecnie WSł1 zlikwidowana), rampę boczno-czołową, wagę wagonową i garaż loka lub drezyny. Układ torowy to 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 6 bocznych. Od stacji odchodzą bocznice do młyna, do cukrowni i do prywatnych placów ładunkowych.

Wrocław Nadodrze  (Breslau Odertor)
Stacja 1 klasy usytuowana na 160,536 (0,00) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 118 m npm.
Pierwszy dworzec Kolei Prawego Brzegu Odry, wybudowany jako tymczasowy ponieważ był daleko od centrum miasta. Po wybudowaniu nowego dworca w pobliżu Świebodzkiego, dworzec Nadodrze stał się stacją przelotową i zaczęto go rozbudowywać.
Na początku był tam budynek dworca, peron, czterostanowiskowa parowozownia z obrotnicą, 6-cio torowa wagonownia, 4 tory główne i 2 tory boczne. W kolejnych latach w trakcie rozbudowy stacji wybudowano warsztaty kolejowe z dwoma wachlarzowymi parowozowniami, place ładunkowe z magazynami a w zachodniej części stacji liczne bocznice portu jak i do innych zakładów w okolicy stacji.

Bocznica 255  (...)
Bocznica szlakowa do JW 2451 usytuowana na 162,500 (2,00) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 120 m npm.

Wrocław Łąki  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 162,655 (2,10) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 2,702 km linii Wrocław Gądów - Wrocław Popowice WP3 i 0,621 km linii Wrocław Popowice WP - Wrocław Popowice WP3  położony na wysokości 120 m npm.

Wrocław Mikołajów  (Breslau Nikolaitor)
Przystanek osobowy następnie Po i Podg usytuowany na 163,640 (3,93) km linii Kalety - Wrocław Mikołajów, 3,702 km linii Wrocław Gł. - Poznań
położony na wysokości 119 m npm.
Jest tam budynek dworca i 2 perony wyspowe z zadaszeniem i przejściem podziemnym, nastawnia WP2.
Układ torowy to 4 tory główne zasadnicze.