D29 - 274        Linia Wrocław Świebodzki - Zgorzelec 
Odcinek Wrocław - Wałbrzych   "Linia Wrocławsko - Świdnicko - Świebodzicka"
Przy znacznym wzroście zapotrzebowania na węgiel oraz trudności w jego transporcie na większe odległości podjęto starania o budowę linii kolejowej. Ostatecznie na początek linii wybrano Wrocław jako stolicę Dolnego Śląska oraz możliwości transportu do jego portów. Prace ziemne rozpoczęto 21 kwietnia 1842 roku przygotowując podtorze pod dwa tory.
We Wrocławiu wybudowano dworzec Świebodzki jako początek linii, a stacja końcowa to Świebodzice gdzie powstał czołowy dworzec kolejowy z magazynami i placami załadunkowymi. Linię Wrocław Świebodzki – Świebodzice oddano 29.10.1843 roku.  Na trasie linii wybudowano 5 stacji (Wrocław Świebodzki, Kąty Wrocławskie, Imbramowice, Jaworzyna Śl., Świebodzice) i 2 przystanki (Smolec i Mietków). W następnych latach postanowiono linię przedłużyć do Wałbrzycha Fabrycznego w pobliże zagłębia węglowego.
W tym czasie liczba stacji wzrosła z 7 do 11. Wybudowano jeszcze we Wrocławiu Zach., Sadowicach, Żarowie i Cierniach. Na 750 m przed ostatnim kozłem oporowym na stacji w Świebodzicach wybudowano zwrotnicę a tory poprowadzono na południe tworząc kształt litery "S". W jej środku powstał nowy dworzec kolejowy, a stary przejął rolę dworca towarowego. Linia biegła do kopalni w okolice szybu "Viktoria". Odcinek Świebodzice – koks. Viktoria oddano 01.03.1853 roku.  Tam była zmiana kierunku jazdy i linia kończyła się w Wałbrzychu Fabrycznym. Odcinek Koks.Viktoria – Wałbrzych Fabryczny oddano 06.10.1853 roku. Na trasie powstały stacje W-ch Szczawienko, W-ch Miasto, W-ch Dolny i W-ch Fabryczny, oraz bocznice do kopalni Thorez i huty szkła, a przystanki Smolec i Mietków przemianowano na stacje. Na linii były także 2 posterunki odstępowe
 ( Lubiechów i Sokolniki). Wałbrzych Dolny był stacją czołową ponieważ linia za W-chem Miasto rozwidlała się i jedna nitka toru kończyła się na stacji W- ch. Dolny a druga biegła dalej. Z czasem linię przebudowano prowadząc tory wielkim łukiem do stacji W-ch. Fabryczny co umożliwiało jazdę na całym odcinku bez zmiany kierunku jazdy. Pominięty W-ch Dolny stał się stacją towarową obsługującą miejscowe kopalnie. Z czasem odcinek częściowo rozebrano. Około 1900 roku ułożono drugi tor. W latach 1984-85 podczas budowy zalewu w okolicach Mietkowa przebudowano linię omijając zalew łukiem. Na 28,7 km linii wybudowano Podg Mietków oraz nowy przystanek. Dawna stacja w Mietkowie pełni funkcję bocznicy kopalni odkrywkowej piachu. W latach 2000 w okolicy Żarowa wybudowano bocznicę szlakową do zakładów Elektrolux. W 2014 roku na osiedlu Grabiszyn uruchomiono przystanek. W latach 2019-20 uruchomiono kolejne przystanki w okolicy nowego osiedla Mokronos Górny i w Wałbrzychu (Wałbrzych Śródmieście).
Odcinek Zgorzelec - Wałbrzych "Śląska Kolej Górska"
W celu umożliwienia rozwoju miejscowościom Podsudeckim oraz dojazdu turystów i kuracjuszy do ośrodków wypoczynkowych i uzdrowisk w górach postanowiono wybudować "Śląską Kolej Górską". Zaczynała się na stacji Zgorzelec i Węgliniec i biegła przez Lubań Śl., Jelenią Górę do Wałbrzycha z odgałęzieniem do Lubawki i Kralovec. Później przedłużono ją do Kłodzka. Umożliwiło to połączenie kolejowe z Berlinem, Dreznem, Wrocławiem i Austrią. Na linii między Zgorzelcem a Wałbrzychem rozmieszczono 19 stacji i 7 przystanków i 2 poster. od stępowe. Stacje to: Wałbrzych Gł., Boguszów Gorce Wsch., Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zach., Sędzisław, Marciszów, Ciechanowice, Janowice Wielkie, Wojanów, Jelenia Góra, Rybnica, Stara Kamienica, Rębiszów, Gryfów Śl., Olszyna Lub., Lubań Śl., Zaręba, Mikułowa i Jerzmanki. Przystanki to: Witków Śl., Trzcińsko, Kwieciszowice, Młyńsko i Ubocze. Poster. od stępowe to ( Goduszyn i Olszyna) Wybudowano także dwa tunele. Jeden między Wałbrzychem a Boguszowem o dł. 309 m. a drugi między Wojanowem a Trzcińskiem o dł. 295 m. Pierwszy tunel z powodów szkód górniczych rozebrano w latach 1933-38. Po 1945 roku wybudowano jeszcze przystanki Szybowice Wałbrzyskie i Batowice Lubańskie. W okolicach Lubania powstała bsz. "Księginki" do kamieniołomu.  Około 2000 roku wybudowano bsz. w Kłopotnicy do tamtejszego kamieniołomu. W 2019 roku w Jeleniej Górze na osiedlu Zabobrze uruchomiono przystanek JG Zabobrze.
W latach 1916 – 28 całą linię Wrocław - Zgorzelec zelektryfikowano. Po 08 lipca 1945 cała trakcja elektryczna, stacje zasilania, tabor i drugi tor wojska radzieckie na podstawie porozumienia między rządami rozebrała i wywiozła do ZSRR jako zdobycz wojenna. Linię odbudowano i ponownie uruchomiono w latach 1945-46 a w latach 60-tych ponownie częściowo zelektryfikowano. Kilometraż Śląskiej Kolei Górskiej liczono od Berlina a odcinka Zgorzelec - Lubań Śl. od Zgorzelca.
Istniał projekt skrócenia linii Wrocław – Jelenia Góra. Linia miała odgałęziać się na stacji Kąty Wrocławskie i dalej przez Kostomłoty do Jaroszowa. Następnie starą łącznicą przed Marciszowem przecinałaby linię 312 i biegła do Ciechanowic. Skróciło by to odległość z Wrocławia do Jeleniej Góry o 20 km. Były też inne projekty ominięcia Wałbrzyskich stacji.
Linia do roku 1971 miała nr. 170 później w latach 1971 - 80 miała nr.236 a od 1980 roku ma nr. 274.
Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 155 i 177,  a po przejęciu przez PKP w tabeli 240 i (252), 255.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Wrocław – Świebodzice 29.10.1843
-Świebodzice – Wałbrzych Fabryczny (koks. Viktoria) 01.03.1853
- Wałbrzych Fabryczny (koks. Viktoria) – Wałbrzych Fabryczny 06.10.1853
- Zgorzelec – Rybnica 20.09.1865
- Rybnica – Jelenia Góra 20.08.1866
- Jelenia Góra – Wałbrzych Fabryczny 15.08.1867
Zmiana ilości torów:
- Ułożenie 2-go toru: Jelenia Góra – Wałbrzych Fabryczny – 1874, reszta linii koło 1900 roku.
- Demontaż 1-go toru: na całej linii po 08.07.1945.
-Odbudowa 2-go toru: Wrocław – Wałbrzych – 1947-48, Wałbrzych – Jelenia Góra - 1900
Elektryfikacja:
- Świebodzice – Wałbrzych Szczaw. 01.01.1916
- Świebodzice – Jaworzyna Śl. 01.04.1917
- Wałbrzych Szczaw. – Jelenia Góra –15.07.1920
- Jelenia Góra – Lubań 15.04.1922
- Lubań – Goerlitz 01.09.1923
- Jaworzyna Śl. – Wrocław 28.10.1928
- Demontaż trakcji na całej linii po 08.07.1945 roku.
Ponowna elektryfikacja:
- Wrocław – Wałbrzych 18.12.1966
- Wałbrzych – Jelenia Góra 17.12.1966
Jelenia Góra – Lubań Śl. 13.12.1986
Ruch osobowy: Na odcinku Lubań – Zgorzelec ruch osobowy zawieszono 01.10.2002 roku. Ruch wznowiono 14.12.2008 roku
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan odc. Wrocław - W-ch                            Plan odc. W-ch - Zgorzelec  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki stacji z lat : *
Obecna Dawne Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wrocław Świebodzki Breslau Freiburger Bhf 0,00 0,000 118 Poł 1 28.10.1843 Z - 1992   1875 1995    
 Ws Breslau Freiburger Bhf, WSB 1,56 1,563 118   Podg   28.10.1843     1995 2007  
Wrocław Grabiszyn   --- 3,405 119   Po   14.12.2014          
Wrocław Zachodni Groß Mochbern, Muchobór Wielki 5,28 5,201 122 Wz St 3 około 1853     1995 2007  
Mokronos Górny   --- 8,405 123   Po   12.2019            
Smolec Schmolz, Smolice Śląskie 10,46 10,460 134 Sm St/Po,podg 3 28.10.1843   1926 1994    
Sadowice Wrocławskie Schill, Sadowice 14,89 14,786 134   Po/st/po 4 około 1853     1975 2007  
Kąty Wrocławskie Kanth, Kąty Śląskie 20,46 20,365 139 KW St 3 28.10.1843     1950 1994  
Sokolniki Trutzflut 24,42   150   Pe   ok.1843 L - ok. 1945          
Mietków podg   - 28,733 154 Mk Podg   około 1984       2008 *1
Mietków Miettkau 30,23 29,718 158 Mk St/Po 3 28.10.1843   1948   2001 *1
Mietków cegielnia   33,45 33,35     Bsz   około 1900 L - ok. 1945         *2
Imbramowice Ingramsdorf, Ingramowice 35,93 35,848 171 Ib St 3 28.10.1843     1970    
Elektrolux Polska   - 41,025 196   Bsz   2007       2007  
Żarów Saarau, Żary 42,71 42,612 206 Żw St 2 około 1853     1976    
Jaworzyna Śląska Königszelt, Jawornik Świdnicki 48,45 48,135 231 JS St 1 28.10.1843     1980 2022  
Ciernie Zirlau, Czarna Świdnicka 53,81 53,729 250   Pe,po   01.03.1853 L - ok. 1991     1981    
Świebodzice Freiburg 57,63 57,541 275 Św St 2 28.10.1843   1911 2000 2018 *3
Libichów Liebichau 62,85 62,76 350   Pe   01.03.1853 L - ok. 1980          
Wałbrzych Szczawienko Nieder Salzbrunn, Słońsk Dolny 66,02 65,930 377 WS St 2 01.03.1853     1976 2019  
Boczn. nr. 301 i 302 Sandberg 67,79 67,79 396   Bsz   około 1900 L - ok. 1980   1970   *4
Wałbrzych Miasto Waldenburg–Altwasser, Borowiec Starzyny 69,90 69,806 413 WM St 1 01.03.1853   1953 2007 2015  
353,83
Wałbrzych Centrum   --- 71,539 427   Po   ok.12.2020          
Thorez Juliusz Schacht 351,35 72,588 442   Podg   1930-34 L - ok. 2004   1950 2013 *5
Boczn. Szyb. Siostrzanych Schmester Schacht 350,15 ----     Bsz   28.05.1868 L - ok. 1970          
Wałbrzych Fabryczny Waldenburg, Borowiec, Wałbrzych 349,07 74,566 465 WF St 2 06.10.1853   1925 2007    
Szyb Eugeniusz Sngenschacht 340,75 74,832     Pe   06.10.1853 Ok 1950          
Wałbrzych Główny Waldenburg Ditt., W-ch Dzietrzyków 344,83 78,912 510 WG St 1 15.08.1867   1906 1944 2009  
Szybowice Wałbrzyskie   - 82,783     Po   około 1985 L - ok. 1991          
Boguszów Gorce Wsch. Fellhammer, Kuźnice Świdnickie 339,87 83,870 546 BGW st/Podg,po 3 15.08.1867   1923 2009    
Boguszów Gorce Gottesberg, Boguszów 338,22 85,513 538 BG St 2 15.08.1867     1979    
Boguszów Gorce Zach. Rathenbach, Gorce Czernino 335,37 88,352 513 BGZ St 3 15.08.1867     1975 2015  
Witków Śląski Wittgendorf, Witki 330,73 93,017 475   Pe,po/po   15.08.1867       2005  
Sędzisław Ruhbank, Rąbieniec 324,90 98,843 442 Sw St 2 15.08.1867   1923 1995 2015  
Marciszów Górny Ober Merzdorf 322,33 101,412 431 MG Podg   15.06.1914 L - ok. 2001   1994    
Marciszów Merzdorf 318,56 105,182 420 Mw St 2 15.08.1867   1908 1997 2015  
Ciechanowice Rudelstadt, Rudzielec 315,87 107,860 422   Poł/po 4 15.08.1867   1923   2008  
Janowice Wielkie Jannowitz 310,15 113,580 389 JW St 3 15.08.1867   1923 1975 2015  
Trzcińsko Rohrlach, Trzcińsk 306,63 117,103 388   Po   15.08.1867     1995    
Wojanów Schildau, Szydłów nad Bobrem 302,99 120,753 361 Ww St 3 15.08.1867   1923 1975 2015  
Jelenia Góra Hirschberg 297,92 125,808 344 JG St 1 20.08.1866   1929 1950 2017  
Strupice Strauplitz 295,90       Pe     L-         *6
JG Zabobrze   --- 127,125 335   Po   12.2019       2020  
Dębowa Góra Hausberg Bk. 294,42 129,300 355 DG Podg   01.08.1891 L - ok. 1980 1938 1954 2008  
Goduszyn Connersdorf 291,85 - 380   Pe   ok.1865 L - ok. 1947          
Rybnica Reibnitz, Rybnick 287,40 136,333 422 Rb St/po,m 3 20.09.1865   1946 2008    
Stara Kamienica Alt Kämnitz, Kamienica Stara 281,68 142,062 385 SK St 3 20.09.1865   1923 1995    
Kwieciszowice Blumendorf, Kwieciszewice 276,93 146,812 427   Po   20.09.1865   1938 1990    
Kłopotnica   - 147,600 435   Bsz    2000 L- 2017     2007  
Rębiszów Rabishau, Rabsz 271,90 151,844 427 Rz St 3 20.09.1865     1997    
Młyńsko Mühlseiffen, Młyńsk 266,40 157,344 377   Pb   20.09.1865   1944 2007    
Gryfów Śląski Greiffenberg in Schlesien, Gryfin Śląski 260,35 163,412 323 St 2 20.09.1865   1944   2007  
Ubocze Schosdorf, Owczyn 257,79 165,963 298   Po   20.09.1865       2005  
Olszyna Lubańska Langenöls, Olesińsk 254,03 169,720 266 OL St/po 3 20.09.1865     1989 2017  
Olszyna Langenöls 250,42 - 270   Pe   ok.1865 L - ok. 1947          
Lubań Śląski Lauban, Lubań 245,97 177,790 215 Lb St 1 20.09.1865   1868 1993 2008  
25,58
Księginki I Zaręba Wałdróg 22,92 180,457 232   Bsz   po 1945       2007  
Zaręba Lichtenau, Lichnów 19,33 184,037 240 Zb St/poł 3 20.09.1865     1994    
Batowice Lubańskie   - 188,530 260   Po   około 1945     1994    
Mikułowa Nikolausdorf, Nikorsk 11,52 191,850 244 Mk St/poł 3 20.09.1865   1923 1984    
Studniska   - 192,999 243 St Podg   1958     1994    
Jerzmanki Hermsdorf, Jerzmanice koło Nikorska 5,99 197,383 215 Jm St 3 20.09.1865     1980    
Krysin   - 199,834 207   Podg   1958 L - 2009     2007 *7
Zgorzelec Görlitz - Moys, Zgorzelec Ujazd 1,94 201,433 210 ZU/Zg St 2 20.09.1865   1876 1989 2009  
Granica Państwa 202,45  
Görlitz Görlitz 207,9 202,87 204   St 1 01.09.1847   1920 1960    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
* 1  Pierwsza stacja w Mietkowie była na 30,20 km linii zlikwidowana ok.1984 roku po wybudowaniu zalewu. Linię poprowadzono prawą stroną zalewu oraz wybudowano Podg oraz nowy przystanek.-Tory stacyjne dawnej stacji Mietków wykorzystano jako tory zdawcze bocznicy żwirowni.
* 2  Była tam bocznica cegielni.
* 3  Pierwsza stacja była stacją czołową na 57,500 km. Po przedłużeniu linii do Wałbrzycha na 57,541 km. wybudowano nowy dworzec kolejowy a stary pełnił funkcję dworca towarowego. W ostatnim czasie czynne były już tylko pojedyncze bocznice. a od 2017 roku wszystkie tory starego dworca rozebrano.
* 4  Bocznice dawnej huty szkła.
* 5  Na terenie dawnych torów podg Thorez na 72,500 km linii w 2013 roku uruchomiono  ładownię "
EKO CARBO" miału węglowego po odzysku z hałd dawnej kopalni.
* 6 Przed 1906 rokiem była tam bocznica o nieznanym przeznaczeniu.
* 7  Podg „Krysin” w 2009 roku zamknięto. Rozjazdy i semafory sterowane przez LCS Węgliniec.
 
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Scheer A.: Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich. Rocznik Świdnicki 1994
Etmanowicz A.: Koleje elektryczne Dolnego Śląska po przejęciu przez PKP w 1945 roku, Parowozik nr 4, 1990
Michał Jerczyński, Stanisław Koziarski „150 lat kolei na Śląsku”
 
Wrocław Świebodzki   (Breslau Freiburger Bhf)
Stacja czołowa 1 klasy wybudowana 28.10.1843 roku jako stacja początkowa linii Wrocławsko - Świebodzicko - Świdnickiej położony na wysokości 118 m npm. Stacja miała budynek dworca, 2 perony, parowozownię, magazyny i tory odstawcze.  W kolejnych latach rozbudowano budynek dworca, zwiększono ilość peronów do 3 oraz wybudowano 3 place ładunkowe z magazynami i rampami do załadunku. Wybudowano też  2 nastawnie WSA i WSB.  Po zamknięciu dworca w 1992 roku nastawnia WSB położona na 1,563 km linii pełni rolę posterunku odgałęźnego WS.  Wrocław Zachodni  (Grossmochbern, Lohrbrück, Ślęsk, Muchobór Wielki, Wrocław Muchobór ) Stacja  3 klasy. Początkowo przystanek oddany do użytku około 1953 roku. Stacja usytuowana na 5,201 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiada budynek dworca, magazyn z rampą boczno-czołową, 2 perony, 2 tory główne zasadnicze przy peronach , a za budynkiem 2 tory towarowe z kierunku Gądowa, tor towarowy odstawczy i tor przy placu ładunkowym. Na torze tym była waga wagonowa i skrajnik. Ze stacji odchodziły bocznice - na lotnisko, do Oporowa i do zakładów drzewnych. Od strony Smolca jest baza odcinka sieciowego. Nastawnia w budynku dworca ma skrót Wz.  
 
Ws  (Breslau Freiburger Bhf, WSB)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 1,563 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 118 m npm.
 
Wrocław Grabiszyn  (....)
Przystanek usytuowany na 3,405 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 119 m npm.
Otwarty 14.12.2014 roku.
 
Wrocław Zachodni  (Grossmochbern, Lohrbrück, Ślęsk, Muchobór Wielki, Wrocław Muchobór )
Stacja  3 klasy. Początkowo przystanek oddany do użytku około 1953 roku. Stacja usytuowana na 5,201 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec
położona na wysokości 122 m npm. Stacja posiada budynek dworca, magazyn z rampą boczno-czołową, 2 perony, 2 tory główne zasadnicze przy peronach , a za budynkiem 2 tory towarowe z kierunku Gądowa, tor towarowy odstawczy i tor przy placu ładunkowym. Na torze tym była waga wagonowa i skrajnik. Ze stacji odchodziły bocznice - na lotnisko, do Oporowa i do zakładów drzewnych. Od strony Smolca jest baza odcinka sieciowego. Nastawnia w budynku dworca ma skrót Wz.  

Smolec  (Schmolz, Smolice Śląskie)
Stacja  3 klasy usytuowana na 10,460 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 134 m npm.
Oddana do użytku 28.10.1843 roku. Stacja posiadała budynek dworca, ubikacje, magazyn towarowy, plac ładunkowy, budynek mieszkalny dla pracowników, kilka budynków gospodarczych, 2 perony i 2 nastawnie Sm i Sm1. Dwa tory główne zasadnicze, 2 dodatkowe i jeden przy placu ładunkowym. Na torze tym była waga wagonowa. Około 2005 roku zlikwidowano tory dodatkowe, magazyn i nastawnię Sm1. Stację zdegradowano do przystanku a nastawnia Sm pełni rolę podg przy zmianie toru.

Sadowice Wrocławskie  (Sadewitz, Schill, Sadowice)
Stacja  4 klasy usytuowana na 14,786 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 134 m npm.
Oddana do użytku około 1953 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, ubikacje, 2 perony, 2 tory główne zasadnicze i 2 do 3 torów dodatkowych. Około 1995 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe zlikwidowano.
Przebudowano także perony umieszczając je po obu stronach torów. Po przeciwnej stronie budynku na peronie umieszczono wiatę peronową.

Kąty Wrocławskie  (Kanth, Kąty Ślaskie)
Stacja  3 klasy usytuowana na 20,365 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 139 m npm.
Oddana do użytku 28.10.1843 roku. Stacja posiada budynek dworca, magazyn towarowy, ubikację, 2 perony, 2 nastawnie KW i KW1
(KW1 w latach 90- 00 zlikwidowano), rampa boczno – czołowa, plac ładunkowy, wieża wodna, budynek mieszkalny pracowników i warsztaty.
A ponadto 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 boczne i kilka specjalnych. Na torze przy placu ładunkowym była waga wagonowa i skrajnik. Od stacji odchodziła bocznica do garbarni obecnie baza kontenerowa i punkt rozładunku cystern z gazem i paliwem.

Mietków  (Miettkau)
Stacja  3 klasy usytuowana na 30,20 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 160 m npm.
Oddana do użytku 28.10.1843 roku. Stacja posiadała budynek dworca, ubikację, 2 perony, 2 tory główne zasadnicze, 2-3 boczne, plac ładunkowy i rampę boczno – czołową. W latach 1984-85 podczas budowy zbiornika wodnego na 28,733 km linii wybudowano podg Mietków i linię poprowadzono prawą stroną omijając zbiornik. Na 29,718 km wybudowano nową stację w latach późniejszych zdegradowana do przystanku. Są tam 2 perony połączone przejściem podziemnym i wiaty peronowe. Pierwotnie był też budynek poczekalni rozebrany około 2010 roku. Stara stacja stała się bocznicą żwirowni.

Imbramowice  (Ingramsdorf, Ingramowice)
Stacja 3 klasy usytuowana na 35,848km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 171 m npm.
Oddana do użytku 28.10.1843 roku. Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią Jb, ubikację, wieżę wodną, magazyn towarowy, budynki gospodarcze i pomocnicze, 2 perony, 2 place ładunkowe, rampę boczno – czołową, wagę wagonową i skrajnik. Dwa tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 tory boczne.  Od stacji odchodzi bocznica do składu złomu gdzie czasami tnie się loki.

Żarów Electrolux
Bocznica szlakowa zakładów elektronicznych „Electrolux Polska” usytuowana na 41,025 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec. Wybudowana w 2007 roku.

Żarów  (Saara, Żary)
Stacja 2 klasy usytuowana na 42,612 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 206 m npm.
Oddana do użytku około 1953 roku. Stacja posiada budynek dworca z nastawnią Żw, ubikację, budynek ekspedycji towarowej, magazyn, budynki mieszkalne dla pracowników, rampa boczno-czołowa, peron wyspowy z przejściem podziemnym, budynki gospodarcze i warsztatowe, 2 place ładunkowe, 3 posterunki przejazdowe, wagę wagonową i skrajnik. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 13 bocznych.
Ze stacji odchodziły 2 bocznice. Jedna do zakładów chemicznych „Żarów”, druga do elewatora zbożowego i dawnej prażalni kaolinu (obecnie skład złomu).

Jaworzyna Śląska  (Königszelt, Jawornik Świdnicki)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 48,135 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 236,765 km linii Katowice - Legnica położona na wysokości 231 m npm. Oddana do użytku 28.10.1843 roku. Od roku 1844 po wybudowaniu linii do Świdnicy stała się stacją węzłową.
Stacja posiada 3 perony, dawny budynek dworca na peronie 2, nowy budynek dworca, 2 wierze wodne, 2 parowozownie wachlarzowe( ta naprzeciwko peronów jest z wcześniejszego okresu kiedy parowozy były trochę mniejsze a w tej od strony Wrocławia jest Muzeum Techniki i Przemysłu), wagonownię (obecnie warsztaty wagonów towarowych), magazyn towarowy, 5 nastawni (JŚ, JŚ1, JŚ2, JŚ3, JŚ4), 2 place ładunkowe, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, wagę wozową, grupa torów towarowych, 2 grupy torów rozrządowych, grupę torów wagonowni (obecnie Warsztaty Naprawcze Wagonów Eanos), grupę torów postojowych składów osobowych i punkt obsługi elektrowozów. W Jaworzynie niema czynnej lokomotywowni ale na co dzień stacjonuje tam rotacyjnie 4-6 loków ST43 i SM42 z Wałbrzycha w celu zabezpieczenia prac manewrowych oraz obsługi pociągów zbiorczych do Świdnicy, Kątów Wrocławskich, i składów z kamieniem w Strzegomiu i Rogoźnicy.
Od stacji odchodziło kilka bocznic. Do cukrowni w Pastuchowie, do zakładów gorzelnianych, do magazynów GS-u, do podstacji trafo.

Ciernie  (Zirlau, Czarna Świdnicka, Ciernie)
Przystanek osobowy  usytuowany na 53,729 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położony na wysokości 250 m npm. Oddana do użytku 01.03.1853 roku. Pełnił także rolę posterunku odstępowego. W początkowym okresie były tam 2 perony i budynek dworca, i posterunek dróżnika (który to przed 1945 rokiem już nie występował).  Przed likwidacją posiadał sygnalizację świetlną. Zlikwidowany 01.07.1991 roku.

Świebodzice  (Freiburg)
Stacja 2 klasy usytuowana na 57,541 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 275 m npm.
Pierwsza stacja była czołową stacją końcową położoną na km. 57,500 linii Wrocław Świebodzki – Świebodzice. Oddana do użytku 29.10.1843 roku. Jest tam budynek dworca, peron, magazyn towarowy, 5-cio stanowiskowa parowozownia z wieżą wodną i place ładunkowe. Po przedłużeniu linii do Wałbrzycha wybudowano łącznik w kształcie trójkąta. Umożliwiało to pociągom towarowym jadącym do  Wałbrzych omijać świebodzki dworzec a pociągi osobowe w Świebodzicach zmieniały kierunek jazdy. Koło 1870 roku wybudowano nowy dworzec z dużymi wieżami zegarowymi rampę boczno-czołową oraz 2 nastawnie ŚW i ŚW1.  Stary dworzec pełnił rolę towarowego. Stacja obsługiwała 2 bocznice. Do zakładów betoniarskich i fabryki mebli. Pierwsza jeszcze istnieje natomiast druga została zlikwidowana.

Wałbrzych Szczawienko (Sorgau, Nieder Salzbrunn, Słońsk Dolny, Szczawienko)
 Stacja 2 klasy usytuowana na 65,930 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec oraz początkowa dla linii do Mezimesti położona na wysokości 377 m npm. Oddana do użytku 01.03.1853 roku. Od 15.05.1878 roku po wybudowaniu linii do Mezimesti stacja węzłowa. Stacja posiadała budynek dworca usytuowany między peronami, 3 perony, przejście podziemne, parowozownię, 2 nastawnie WS i WS1,  ubikację, zabudowania gospodarcze, rampę boczno czołową, wagę wozową, halę dla jednostek elektrycznych i plac ładunkowy z dźwigiem. Po stronie wałbrzyskiej są 2 tory główne zasadnicze z peronami i 4 boczne a po stronie do Szczawna 1 główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i 8 bocznych. Stacja obsługiwała 6 bocznic (do ciepłowni, do CPN, do KEM-BUD, do zakładów porcelany, do stolarni oraz WAMAG. Przed stacją od strony Wrocławia od toru szlakowego odchodziła bocznica do zamku Książ.). Ze stacji odchodziła też bocznica do podstacji trafo. Obecnie czynna jest bocznica do ciepłowni i prawdopodobnie jeszcze do składu CPN. Przejście podziemne zasypano, zlikwidowano ubikację oraz pozostałe budynki gospodarcze w rejonie peronów. W latach 50-tych rozebrano parowozownię. W latach 90-tych rozebrano linię biegnącą przez Szczawno Zdr. pozostawiając tylko odcinek do bocznic na Piaskowej Górze. Obecnie budynek dworca nieczynny – okna pozabijane płytami.

Bsz nr. 301, 302 (Schlesische Spiegelglas Manufaktur)
Bocznica szlakowa huty szkła „Wałbrzych” usytuowana na 67,79 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec. Wybudowana około 1900 roku. Bocznica miała 4 tory zdawczo-odbiorcze z wagą wagonową i lokomotywownią oraz tory do poszczególnych hal i placów. Około 1990 roku zlikwidowana.

Wałbrzych Miasto   (Waldenburg–Altwasser, Borowiec Starzyny)
Stacja 1 klasy usytuowana na 69,803 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 413 m npm.
Stacja ma budynek dworca, 2 (3) nastawnie WM , WM1 i WM2, peron wyspowy oraz był magazyn. Od strony Jeleniej Góry za hutą szkła była część towarowa stacji. Była tam rampa boczno-czołowa, magazyn i droga ładunkowa.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 9 odstawczych towarowych. W części towarowej stacji było jeszcze około 6 torów ładunkowych. Od stacji odchodziła bocznica do Huty Szkła, oraz łącznica (dawna linia) do Wałbrzycha Dolnego.
 
Wałbrzych Centrum   (....)
Przystanek osobowy usytuowany na 71,539 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położony na wysokości 427 m npm.
Oddany do użytku około 2020 roku.

Podg Thorez   (Juliusz Scht.)
Posterunek odgałęźny kop. Thorez usytuowany na 72,588 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec. Wybudowany około 1890 roku. Budynek podg był po lewej stronie torów szlakowych a po prawej była grupa torów zdawczo - odbiorczych kopalni. Była tam też lokomotywownia. Około 2004 roku budynek nastawni zlikwidowano.

Wałbrzych Fabryczny  (Waldenberg, Borowieck, Wałbrzych)
Stacja  2 klasy usytuowana na 74,566 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położona na wysokości 465 m npm. Oddana do użytku 06.10.1853 roku. Stacja posiada budynek dworca, ubikację, 2 perony, 2 nastawnie WF i WF1, oraz inne zabudowania gospodarcze i pomocnicze. Stacja spełniała ważną role w obsługiwaniu bocznic miejscowych zakładów i kopalni takich jak: koksownia i kopalnia Viktoria, szyb Wojciech, szyb Kopernik, elektrociepłownia Merkury, koksownia Bolesław Chrobry, szyb Bolesław Chrobry, zakłady azotowe i szyb Matylda. Do obsługi tych bocznic stacja posiadała 6 torów zasadniczych z których odprawia się pociągi towarowe i 6 bocznych gdzie oczekują składy.

Wałbrzych Gł.   (Waldenberg Dittersbach, Borowieck Dzietrzychów, Wałbrzych Dzietrzychów)
 Stacja 1 klasy  usytuowana na 78,912 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 50,99 km linii Kłodzko – Wałbrzych położona na wysokości 510 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Stacja posiada: budynek dworca, 3 perony z przejściem podziemnym, magazyn towarowy z rampą boczno-czołową, wagę wozową, wagę wagonową, skrajnik, plac ładunkowy, halę przeładunkową z rampą, lokomotywownię wachlarzową z obrotnicą ( w pierwszym okresie istnienia stacji parowozownia wachlarzowa była w okolicach WG5 w rejonie gdzie później była grupa torów odstawczych - obecnie teren zarośnięty krzakami), halę napraw loków, punkt obsługi elektro-wazów, warsztaty naprawcze wagonów, 2 wieże wodne, 6 nastawni (WG, WG1, WG2, WG3, WG4, WG5) oraz
- grupę torów towarowych przyjazdową od Wrocławia
- grupę torów towarowych przyjazdową od Jeleniej G.
- grupę torów towarowych przyjazdowo- odjazdowych
- grupę torów rozrządowych wraz z górką rozrządową
- grupę torów towarowych odstawczych (obecnie nieużywana lub zlikwidowana)
- grupę torów postojowych składów osobowych
- grupę torów ładunkowych
- grupę torów przy lokomotywowni i punkcie obsługi elektro-wozów.
Od stacji odchodziły bocznice do kompleksu kopalni Mieszko, kopalni Henryk, kopalni Eugeniusz i sztolni Ermestine.

Szybowice Wałbrzyskie
Przystanek osobowy usytuowany na 82,783 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec.
Oddany do użytku około 1985 roku. Zlikwidowany około 1991 roku.

Boguszów Gorce Wsch.  ( Felhammer, Kuźnica Górska, Kuźnice Świdnickie)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 83,870 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 17,706 km linii Wałbrzych Szczawienko – Mezimesti położona na wysokości 546 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdują się budynek dworca położony między peronami kierunku na Jelenią i kierunku na Mezimesti, ubikacja, 4 perony z zadaszeniem od budynku dworca do wiat peronowych, budynek mieszkalny dla pracowników, nastawnia dawniej KŚO obecnie BGW i inne zabudowania gospodarcze. Nad torami w kierunku Jeleniej G. jest kładka dla pieszych. Około 1960 roku od toru 2 linii Wrocław – Jelenia odgałęziała się bocznica do podstacji trafo. Po obu stronach budynku były po 2 tory. Po zdegradowaniu stacji do przystanku nastawnia pełni rolę podg. Po stronie linii do Mezimesti 1 tor zlikwidowano.

Boguszów Gorce   (Gottesberg, Boża Góra, Boguszów)
 Stacja 2 klasy  usytuowana na 85,513 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 538 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdują się budynek dworca, magazyn, budynek mieszkalny i  gospodarcze,  wc, nastawnia BG, 2 perony, rampa boczno-czołowa i boczna, plac ładunkowy i skład węgla.  Układ torowy to: 5 torów głównych, 5 dodatkowych i 1 wyciągowy. Od stacji odchodziła bocznica do kopalni Viktor a później zakładów chemicznych.

Boguszów Gorce Zachód   (Rathenbach, Czernino, Gorce Czernino)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 88,352 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 513 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdują się budynek dworca z magazynem, wc i nastawnią BGZ, 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Przy rozjazdach bocznicy do kopalni Klara była nastawnia wykonawcza.
Układ torowy to: 3 tory główne, 2 boczne, 2 ładunkowe, 1 wyciągowy i 3 przy kopalni Witold (obecnie zlikwidowane).
Od stacji odchodzi łącznica do ładowni kruszywa Czarny Bór oraz odchodziła bocznica do kopalni Klara (zlikwidowana).

Witków Śląski   (Wittgendorf, Witki)
Przystanek osobowy i posterunek odstępowy usytuowany na 93,017 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec położony na wysokości 475 m npm. Oddany do użytku 01.03.1853 roku. Jest tam budynek dworca z częścią mieszkalną oraz wc i 2 perony.

Sędzisław    (Ruhbank, Rąbieniec)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 98,843 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 5,410 km linii Kamienna Góra - Sędzisław położona na wysokości 442 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdują się budynek dworca z nastawnią Sw, budynek odcinka drogowego, 2 perony, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa. Były jeszcze nastawnia wykonawcza od strony Wrocławia, 2 wieże wodne i 2 żurawie do nawadniania parowozów. W budynku tartaku dawniej była podstacja transformatorowa do zasilania trakcji. Układ torowy to: 5 torów głównych (w tym jeden zakończony kozłem oporowym), 9 bocznych ładunkowych w tym wyciągowy oraz odstawczy składów osobowych i obiegowy przy peronie z kierunku Kamiennej Góry.

Marciszów Górny  (Ober Merzdorf)
Posterunek odgałęźny usytuowana na 101,412 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 1,824 km linii Kamienna Góra - Sędzisław położona na wysokości 431 m npm. Oddana do użytku 15.06.1914roku. Zlikwidowany w 2001 roku. Był tam budynek nastawni MG.

Marciszów    (Merzdorf)
 Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 105,182 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, 73,549 km linii Malczyce – Marciszów położona na wysokości 420 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867roku.  W 1908 roku stacja posiadała budynek dworca, 2 perony z przejściem podziemnym, budynki mieszkalne pracowników, budynki administracji i gospodarcze, 2 nastawnie Mw i Mw1, 3 stanowiskowa parowozownia i 2 wieże wodne. Naprzeciwko budynku dworca był budynek magazynu towarowego oraz plac ładunkowy z rampą boczno- czołową. Układ torowy to: 4 tory główne, 3 towarowe, 1 ładunkowy, 9 bocznych odstawczych oraz bocznica do zakładów lniarskich.Wyjazd w kierunku Jerzmanic i Bolkowa odbywał się po tym samym torze. Na 1,330 km linii był budynek zwrotniczego (podg) gdzie obie linie się rozdzielały. W następnych latach stację przebudowano. Dodano trzeci peron, przeniesiono magazyn, rampę i plac ładunkowy na stronę budynku dworca, dodano obok magazynu kilka torów odstawczych, w okolicach parowozowni wybudowano halę wagonową, powiększono grupę torów towarowych, wybudowano tor wyciągowy oraz wprowadzono od wschodu wjazd z Bolkowa. Około 1950 roku od stacji odchodziła jeszcze jedna bocznica do podstacji trafo. Po 1945 roku w parowozowni i hali wagonowej stacjonowały maszyny służby inżynieryjnej a przy torach obok hali były jej składy odcinków torów jako zapas W.

Ciechanowice   (Rudelstadt, Rudzielec)
Stacja 4 klasy usytuowana na 107,860 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 422 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdował się budynek dworca, magazyn, wc oraz 2 perony z wiatami.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 boczny i 1 ładunkowy przy drodze ładunkowej. W latach 50-tych była tam bocznica do słodowni. Stacja miała semafory kształtowe. Po zdegradowaniu do przystanku tory dodatkowe zlikwidowano a około 2009 roku rozebrano wszystkie budynki.

Janowice Wielkie (Jannowitz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 113,580 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 389 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca z nastawnią JW, 2 perony, magazyn towarowy, rampa boczno-czołowa, 2 posterunki zwrotniczych (jeden zlikwidowany, drugi teraz to przejazdowy), garaż drezyn ręcznych, pomieszczenia służb utrzymania ruchu oraz gospodarcze, plac ładunkowy, waga wagonowa, waga wozowa oraz skrajnik. Na stacji był także budynek magazynu Zakładów Papierniczych Janowice od którego to biegła kolejka wąskotorowa do papierni. Układ torowy to: 3 tory główne, 1 ładunkowy, 3 boczne. W latach 1940 – 45 za placem ładunkowym był jeszcze jeden tor z obrotnicą wagonową od której to biegł tor do hali zakładów zbrojeniowych.

Trzcińsko   (Rohrlach, Trzcińsk)
Przystanek usytuowana na 117,103 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 388 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na przystanku znajdował się budynek dworca, budynek mieszkalny pracowników, 2 perony oraz wiata peronowa. Budynek dworca rozebrano w 2008 roku.

Wojanów   (Schildau, Szydłów nad Bobrem)
Stacja 3 klasy usytuowana na 120,735 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 361 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca z nastawnią "Ww", 2 perony, magazyn towarowy, wc, budynek mieszkalny pracowników, zabudowania gospodarcze, 2 posterunki zwrotniczych (1 zlikwidowany, 2 jako posterunek przejazdowy), rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.  Układ torowy to: 3 tory główne i 2 ładunkowe. Od stacji po zachodniej stronie odchodziła bocznica do Zakładów Papierniczych w Dąbrowicy (wybudowana w 1950 roku, zamknięta w 1995 a zlikwidowana w 2006 roku) a od wschodu odchodzi bocznica do składu paliwa MUELLER (wybudowana ok. 2003 roku).

Jelenia Góra  (Hirschberg)
Stacja 1 klasy wybudowana 20.08.1866 roku na 125,808 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz stacja początkowa linii Jelenia Góra – Żagań, i  końcowa (39,986) Kamienna Góra - Jelenia Góra położona na wysokości 343 m npm.
W 1865 roku wybudowano w Jeleniej Górze dworzec kolejowy oraz magazyn towarowy i parowozownię. W latach 1899 i 1900 przez stację w Jeleniej Górze przewinęło się 1,8 miliona pasażerów. Wybudowany w 1865 roku dworzec kolejowy z trudem więc mógł podołać wzrastającym wymogom ruchu pasażerskiego i towarowego. W 1901 roku rozpoczęła się budowa nowych obiektów, która potrwała do 1906 roku i pochłonęła 1,8 miliona marek. Połączono wówczas tunelem perony oraz przebudowano poczekalnię. Wybuch I wojny światowej przerwał rozpoczęte prace przy elektryfikacji linii kolejowych, ale na przełomie lat 20. i 30. zaczęto realizować wcześniejsze plany. Stacja posiadała: budynek dworca, parowozownię, wagonownię, 2 wieże wodne, obrotnicę, pół-obrotnicę przy peronie 1c, 3 żurawie wodne, 3 place ładunkowe, rampę boczno-czołową, suwnicę i dźwig obrotowy do załadunku towarów na wagony, wagę wozową i wagonową, skrajnik, zasieki węgla, kanały rewizyjne loków, peron 1c dla linii do Lwówka i Szklarskiej, peron 1a, 1b dla linii do Karpacza i Marciszowa, perony 2,3,4 przy torach przelotowych (1a,2, 3 zadaszone), przejście podziemne z peronu 1, 2, 3 i 4, trójkąt do obracania dużych parowozów oraz górkę rozrządową. 3 grupy torów odstawczych składów osobowych, grupę torów rozrządowych, tory towarowe, przy peronach, towarowe przy placach ładunkowych, oraz pomocnicze. Po uruchomieniu szkoły kolejowej były warsztaty wraz z obrotnicą. Były też nastawnie JGA, JGA1, JGB, JGB1, JGB2, JGB3, JGM, JGM1, JGM2, JGM3. Obecnie cały ruch zabezpiecza nastawnia JG. Stacja posiadała też bocznice: bocznica węglowa i CPN, bocznica JZO (obecnie zlikwidowana),  bocznica PZZ (obecnie zlikwidowana). Rozebrano też jedną z hal parowozowni wraz z suwnicą, 1 zelektryfikowaną grupę torów odstawczych jednostek elektrycznych oraz niepotrzebny już trójkąt obrotowy.
 
Jelenia Góra Zabobrze
Przystanek usytuowany na 127,125 km linii nr. 274.
Oddany 2019 roku.

Dębowa Góra  (Hausberg)
Posterunek odgałęźny usytuowana na 129,320 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 355 m npm.
Oddany do użytku 01.08.1891 roku. Od niego odgałęzia się linia 311 do Szklarskiej Poręby Górnej i Korenova.
Był tam budynek nastawni DG ( obecnie ruina). Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku do czasu naprawy mostu na Bobrze był tam dodatkowy tor oblotowy i mały peron z którego to odjeżdżały pociągi di Lubania. Około 1980 roku posterunek zlikwidowano.

Rybnica (Reibnitz, Rybnick)
Stacja 3 klasy usytuowana na 136,333 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 422 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajdowały  się budynek dworca, budynek mieszkalny pracowników, wc, zabudowania gospodarcze, magazyn, wieża wodna, pompownia, 2 perony, 2 nastawnie (Rb i Rb1), rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, skrajnik i waga wozowa.
Układ torowy to: 3 tory główne, 2 boczne i 2 ładunkowe.
Około 1985 roku stację przekształcono w przystanek z mijanką. Pozostawiono tylko 2 tory oraz zlikwidowano budynki nastawni a nastawnię Rb przeniesiono do budynku dworca.

Stara Kamienica   (Alt Kämnitz, Kamienica Stara)
Stacja 3 klasy usytuowana na 142,062km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 385 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca, nastawnia SK (dawnie były 2 nastawnie), wc, magazyn towarowy, magazyn dzierżawny ze składem złomu i wagą wozową, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa, zabudowania gospodarcze. W latach 1900-2010 stały tam silosy na cement. W 2010 roku rozebrano budynek magazynu towarowego. Układ torowy to: 3 tory główne i 3 ładunkowe.

Kwieciszowice    (Blumendorf, Kwieciszowice)
Przystanek usytuowany na 146,812 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 427 m npm.
Oddany do użytku 20.09.1865 roku. Na przystanku znajdował się budynek dworca i 2 perony. Były też semafory co świadczy że pełnił on rolę posterunku odstępowego. W 1945 roku zlikwidowano drugi tor wraz z peronem a w 2008 roku rozebrano budynek dworca.

Kłopotnica
Bocznica szlakowa usytuowana na 147,600 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec. Jest to ładownia kruszywa wybudowana około 2000 roku. Układ torowy to 2 tory zakończone kozłami oporowymi. Zakład ma własnego loka. 04.2018 bocznicę fizycznie zlikwidowano.

Rębiszów (Rabishau, Rabsz)
Stacja 3 klasy usytuowana na 151,844 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 427 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca, magazyn towarowy z rampą, waga wagonowa,  skrajnik, plac ładunkowy, wc, zabudowania gospodarcze, rampa boczno-czołowa oraz 2 nastawnie (Rz, Rz1). Układ torowy to: 4 tory główne, 4 boczne i 1 ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica ładowni kruszywa która to ma 2 własne loki. Na stacji ładuje się drzewo. Tory bocznicy zlikwidowano 04.2018r.

Młyńsko   (Mühlseiffen, Młyńsk)
Przystanek usytuowany na 157,344 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 377 m npm.
Oddany do użytku 20.09.1865 roku. Przed 1945 rokiem były tam 2 perony , dwa tory i budynek dróżnika który sprzedawał bilety. Obecnie 1 tor, 1 peron i mała wiata (budka) peronowa.

Gryfów Śląski   (Greiffenberg in Schlesien, Gryfin Śląski)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 163,412 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz 71,481 km linii Legnica– Pobiedna położona na wysokości 323 m npm. Na stacji znajduje się budynek dworca, magazyn towarowy, 2 zadaszone perony z przejściami podziemnymi, trzy stanowiskowa parowozownia z obrotnicą, 2 nastawnie (GS, GS1), wieża wodna, budynek mieszkalny pracowników, budynek odcinka drogowego, zabudowania gospodarcze, plac ładunkowy z wagą wozową, waga wagonowa, skrajnik i rampa boczno-czołowa.Układ torowy to: 5 torów głównych i 11 bocznych (ładunkowych, odstawczych i trakcyjnych).Od stacji odchodzi bocznica zakładów odzieżowych oraz bocznica do zakładów chemicznych.

Ubocze    (Schosdorf, Owczyn)
Przystanek usytuowany na 165,963 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 298 m npm.
Oddany do użytku 20.09.1865 roku. Na przystanku znajdował się budynek dworca, wc, wiata peronowa na drugim peronie oraz 2 perony. Po wojnie w 1945 roku jeden tor i peron zlikwidowano. W latach późniejszych rozebrano budynek wc.

Olszyna Lubańska   (Langenöls, Olesińsk)
Stacja 3 klasy usytuowana na 169,720 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 266 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca z nastawnią OL, 2 perony, wc, magazyn towarowy, budynek mieszkalny pracowników, magazyn RS, plac ładunkowy, waga wagonowa, zabudowania gospodarcze oraz 2 nastawnie OL1, OL2. Układ torowy to: 3 tory główne, 8 bocznych oraz bocznica zakładów meblowych. Około 2000 roku stację zdegradowano do przystanku. Zlikwidowano nastawnię i semafory oraz część rozjazdów i torów.

Lubań Śląski   (Lauban, Lubań)
Stacja węzłowa 1 klasy wybudowana 20.09.1865 roku na 177,790 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz stacja początkowa linii Lubań Śl. – Leśna i Lubań Śl. – Węgliniec  położona na wysokości 215 m npm.Na stacji znajdował się: budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Węgliniec i kierunku na Zgorzelec, 5 peronów ( 2 po stronie na Węgliniec, 2 przy kierunku na Zgorzelec i 1 czołowy na kierunek do Leśnej), magazyn towarowy z rampą i placem ładunkowym po obu stronach dworca,  21 stanowiskowa parowozownia ( z kanałem do opróżniania palenisk, żurawiem do nawadniania i składem węgla), warsztaty naprawcze taboru (późniejsze ZNTK), 3 stanowiskowa lokomotywownia pomocnicza między peronami (obecnie garaże drezyn), wieża wodna, 3 nastawnie (obecnie Lb , Lb1, Lb2), waga wagonowa i wozowa oraz skrajnik. Ponadto zabudowania gospodarcze i pomocnicze.
Układ torowy to:
- przy linii na Zgorzelec: 6 torów głównych (w tym 3 przy peronach), 8 torów bocznych.
- przy linii na Węgliniec: 6 torów głównych (w tym 2 przy peronach), 10 torów bocznych.
- bocznice do podstacji elektrycznej, składów złomu i węgla, i placów załadunku drzewa.
 
Księginki I
Bocznica szlakowa usytuowana na 180,457 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec. Jest to ładownia kruszywa wybudowana około 1945 roku. Bocznica posiada 2 tory (ładunkowy, odstawczy oraz wyciągowy), wagę wagonową, urządzenia do załadunku wagonów oraz garaż dla loka.

Zaręba (Lichtenau, Lichnów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 184,037 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 240 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca, wc, magazyn towarowy, rampa boczno-czołowa,
2 perony, 2 nastawnie (Zb, Zb1) oraz plac ładunkowy z wagą wagonową i skrajnikiem. Układ torowy to: 4 tory główne, 4 boczne ładunkowe i 1 wyciągowy. Na stacji są 2 bocznice ( WCBM i ZKD). W ostatnich latach stacja zdegradowana do przystanku i ładowni. Nastawnie i semafory kształtowe nieczynne.

Batowice Lubańskie
Przystanek usytuowany na 188,530 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 240 m npm.
Oddany do użytku około 1945 roku. Na przystanku znajdował się peron i wiata murowana.

Mikułowa   (Nikolausdorf, Nikorsk)
Stacja węzłowa 3 klasy wybudowana 20.09.1865roku na 191,850 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz początkowa linii Mikułowa – Bogatynia położona na wysokości 245 m npm.
Na stacji znajduje się budynek dworca z nastawnią Mk,  Magazyn towarowy, schronisko DT, wc, nastawnia Mk1, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz plac załadunku drzewa.
Układ torowy to: 3 tory główne, 4 boczne (ładunkowe i odstawcze), oraz bocznica do podstacji elektrycznej.
Około 2000 roku stację zdegradowano do przystanku i ładowni. Odcinek Mikułowa - podg Las nieczynny (nieprzejezdny).

Studniska
Posterunek odgałęźny usytuowany na 192,999 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 355 m npm.
Oddany do użytku około 1958 roku. Od niego odgałęzia się łącznik do podg Las. Jest budynek nastawni i semafory.

Jerzmanki    (Hermsdorf, Jerzmanice koło Nikorska)
Stacja 3 klasy usytuowana na 197,383 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położona na wysokości 215 m npm.
Oddana do użytku 20.09.1865 roku. Na stacji znajduje się budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie (Jm, Jm1),
wc, 2 perony oraz plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne, 2 boczne oraz bocznica CPN. Semafory kształtowe.

Krysin
Posterunek odgałęźny usytuowany  na 199,834 km linii Wrocław Świebodzki - Zgorzelec położony na wysokości 207 m npm.
Oddany do użytku około 1958 roku. Od niego odgałęzia łącznik do podg Zgorzelec Miasto.
Był tam budynek nastawni Ks zlikwidowanej około 2005 roku. Układy sterowane zdalnie.

Zgorzelec  (Görlitz Moys, Zgorzelec Ujazd)
Stacja węzłowa graniczna 2 klasy wybudowana 01.09.1847 roku na 201,433 km linii Wrocław  Świebodzki – Zgorzelec i 27,532 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 210 m npm. Na stacji znajduje się budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Lubań i kierunku na Węgliniec, wc, magazyn towarowy, 3 nastawnie (dawniej ZU, ZU1, ZU2, a obecnie Zg, Zg1, Zg2), warsztat, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz po 2 perony po obu stronach budynku. Stacja w latach 2008 - 10 zmodernizowana. Na kierunku Węgliniec – Gerlitz zrobiono nowe nowoczesne perony, nową sygnalizację świetlną oraz przebudowano rozjazdy od strony mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.
Obecnie nastawnie Zg1 i Zg2 są nieczynne.