D29 - 278      Linia  Węgliniec - Zgorzelec
Linia powstała jako odgałęzienie linii Wrocław - Berlin umożliwiając połączenie z Dreznem.  Na trasie linii usytuowano 3 stacje (Pieńsk, Jędrzychowice i Zgorzelec)  i 1 przystanek (Lasów). W latach 2007 - 2008 zmodernizowana do prędkości 160km/h.  Linia jest częścią magistrali E30 Legnica - Granica Państwa i dalej do Drezna.  Linia do roku 1971 miała nr. 178 później w latach 1971 - 80 miała nr.307 a od 1980 roku ma nr. 278.
Do 1945 roku linia była w tabeli 160 a po 1945 w tabeli 260 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Węgliniec – Jędrzychowie  15.11.1846
- Jędrzychowie – Zgorzelec  01.09.1847
Zmiana ilości torów: Dwa
Elektryfikacja: w 2019roku
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Dodatkowe info: W 1976 roku wybudowano na potrzeby wojska linię 781 do przeprawy na Nysie - odgałęziała się na 17,477 km. linii.
W 2009 roku na 15,565 km wybudowano bocznicę do wyrobiska piachu.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk 224,22 0,000 183 Wg St 1 01.09.1846   1884 1989 2010  
k. Czerwonej Wody Thirnebrücke- Rothwasser 228,27 4,07 190   Pe  

15.11.1846

L- ok. 1945          
Długojewo Langenau 233,76 9,590 160 Pe  

15.11.1846

L - ok. 1980     1978    
Pieńsk Penzig 238,20 14,008 190 Pn st/poł 2 15.11.1846     1979 2009  
Pieńsk POZ-BRUK   -- 15,565 186   Bsz   2009       2009 *1
Lasów Lissa, Lisza 240,52 16,345 186   Po   15.11.1846       2009  
R - linia 781   -- 17,477     Rozjazd   1976 L-2017       *2
Żarki Burgundenau 242,36 18,16 186   Pe  

15.11.1846

L- ok. 1945          
Jędrzychowie Hennersdorf 246,60 22,421 195 Jd St/poł 3 15.11.1846     1973 2009  
Zgorzelec Miasto   -- 24,555 200   Po   1976       2009  
Zgorzelec Miasto   -- 25,125 200 ZM Po,podg/podg   1958 Z - 2009   1959 2008 *3
Zgorzelec Görlitz - Moys, Zgorzelec Ujazd 250,7 26,532 210  Zg St 3 01.09.1847   1876 1989 2009  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 W 2009 roku otwarto bocznicę (ładownia piachu) obok  Po Lasów .
*2 Odgałęzienie linii 781 biegnącej nad Nysę Łużycką. Linia nigdy nie miała rozjazdu szlakowego.
*3 Do 1976 roku kiedy to wybudowano 600 m bliżej Węglińca budynek nowego przystanku był tam przystanek osobowy i podg. Obecnie podg zamknięty rozjazdy i semafory są sterowane centralnie z LCS Węgliniec.
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.
 
Pieńsk  (Penzig)
Stacja 2 kl. usytuowana na 14,008 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 190 m npm.
Jest tam budynek dworca z nastawnią Pn, wc, magazyn, 2 perony, 3 nastawnie wykonawcze Pn1, Pn2, Pn3, posterunek przejazdowy, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, waga wozowa i wagonowa. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 6 bocznych.
Od stacji odchodziły 2 bocznice do dwóch Hut Szkła, bocznica do Papierni oraz bocznica do zakładu .... .
W 2009 roku stację wraz z linią zmodernizowano. Zlikwidowano część torów, nastawnie i bocznice.
 
Pieńsk POZ-BRUK  (...)
Bocznica szlakowa ładowni kruszywa wybudowana w 2009 roku usytuowana na 15,565 km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 186 m npm.
 
Lasów   (Lissa, Lisza)
Przystanek usytuowany na 16,345 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 186 m npm.
Są tam 2 perony. W 2009 roku linię wraz z obiektami zmodernizowano. Wybudowano nowoczesne duże perony z wiatami i siedzeniami dla podróżnych.
 
R- linia 781  (...)
Odgałęzienie linii 781 wybudowanej dla potrzeb wojska na 17,477 km linii Węgliniec - Zgorzelec. Rozjazd znajdował się w zapasach wojskowych. Linia biegła w stronę przeprawy na Nysie Łużyckiej.
 
Jędrzychowice   (Hennersdorf)
Stacja 3 kl. usytuowana na 22,421(246,60) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 195 m npm.
 Jest tam budynek stacji z magazynem nastawnią Jd i rampą boczno-czołową, schronisko DT, waga wozowa, plac ładunkowy, 2 perony i jeszcze 2 boczne rampy.  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 5 bocznych. Od stacji odchodziły 2 bocznice.  Jedna do gazowni,  druga do zakładów naprawczych kopalni "Turów". W kolejnych latach powstał zakład produkcji mas bitumicznych w związku z tym część torów przebudowano na bocznicę zakładową.
 
Zgorzelec Miasto  (...)
Przystanek uruchomiony w 1976 roku usytuowany na 24,555 km linii Węgliniec - Zgorzelec położony na wysokości 200 m npm.
Jest tam duży budynek dworca i 2 perony.
 
Zgorzelec Miasto Podg  (...)
Posterunek odgałęźny wybudowany około 1958 roku usytuowany na 25,125 km linii Węgliniec - Zgorzelec oraz 1,167 km łącznika z Podg Krysin położony na wysokości 200 m npm. Od Do 1976 roku pełnił funkcję także przystanku. Jest tam nastawnia i były 2 perony.
 
Zgorzelec  (Görlitz Moys, Zgorzelec Ujazd)
Stacja węzłowa graniczna 3 klasy wybudowana 01.09.1847 roku na 201,433 (1,94) km linii Wrocław  Świebodzki – Zgorzelec i 27,532 (250,61) km linii Węgliniec - Zgorzelec położona na wysokości 210 m npm. Na stacji znajduje się budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Lubań i kierunku na Węgliniec, wc, magazyn towarowy, 3 nastawnie (dawniej ZU, ZU1, ZU2, a obecnie Zg, Zg1, Zg2), warsztat, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz po 2 perony po obu stronach budynku. Stacja w latach 2008 - 10 zmodernizowana. Na kierunku Węgliniec – Gerlitz zrobiono nowe nowoczesne perony, nową sygnalizację świetlną oraz przebudowano rozjazdy od strony mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.
Obecnie nastawnie Zg1 i Zg2 nieczynne.