D29 - 281               Linia  Oleśnica - Zduny
W 1872 roku zawiązała się Spółka Kolei Oleśnicko-Gnieźnieńskiej z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka powierzyła budowę linii firmie Plessner & Co., która to po dwóch latach zbankrutowała i budowę linii musiała ukończyć spółka we własnym zakresie.  Na odcinku Oleśnica - Krotoszyn usytuowano 8 stacji i 4 przystanki (Oleśnica Rataje, Dąbrowa Oleśnicka, Wierzchowice i Rakoniewice Milickie).
W latach 1975 - 1986 linię zelektryfikowano.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 30.06.1875
Zmiana ilości torów:
 - Oleśnica Rataje - Grabowno Wlk. - 2
- Grabowno Wlk. - Jarocin - 1
Elektryfikacja:
- Oleśnica - Grabowno Wlk. 02.12.1975
- Grabowno Wlk. - Krotoszyn 17.12.1986
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj

 

Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Oleśnica Öls 0,00 0,000 154 Ol St 1 28.05.1868       2003    
Oleśnica Rataje   - 2,541 152   Pe/Po,podg   po 1945         2008  
Dąbrowa Oleśnicka Dammer 4,39 4,397 157 DO St/Po,Podg 4 po 1912         2008  
Dobroszyce Juliusburg, Dobroszce 8,83 8,841 170 Db St 4 30.06.1875         2010  
Nikodemów Grossgraben-Forst 12,84 12,84 174   Ł,m   Po 1912 L -         *1
Grabowno Wielkie Großgraben 17,64 17,644 190 GW St 3 30.06.1875       1994    
Bukowice Trzebnickie Frauenwaldau 24,59 24,593 143 BT St/Mpo 4 30.06.1875       1998    
Krośnice Kraschnitz 32,80 32,812 128 Kr St/Mpo 4 30.06.1875         2000  
Wierzchowice Hochweiler, Czeszów 36,78 36,808 136   Poł/po   30.06.1875       1950    
Milicz Militsch 41,89 41,887 115 Mi St 3 30.06.1875       1992    
Rakoniewice Milickie Rackersdorf 50,31 50,311 140   Mpo/Po   1951       1974    
Cieszków Freyhan 54,68 54,706 132   St/Po 4 30.06.1875         2002  
Zduny Treustädt 55,90 56,606 137 Zd St 3 30.06.1875         2010  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  W latach 50-tych była tam mijanka.
 
Oleśnica  (Öls)
Stacja  1 klasy usytuowana na 0,000 km linii Oleśnica – Chojnice, 148,628 km linii Herby Nowe - Oleśnica i 133,69 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 154 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, budynki techniczne i warsztatowe, lokomotywownię, 3 nastawnie ("OL", "OL1", "OL2"),  4 perony, 4 place ładunkowe z licznymi magazynami, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, wagę wagonową. Przy stacji jest ZNTK. Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 9 głównych dodatkowych, 13 rozrządowych, 5 ładunkowych, 9 odstawczych taboru i składów oraz kilka dodatkowych.
 
Oleśnica Rataje  (...)
Przystanek osobowy uruchomiony po 1945 roku usytuowany na 2,541 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 152 m npm.
Są tam 2 perony.
 
Dąbrowa Oleśnicka  (Dammer
Stacja 4 klasy a po1945 roku przystanek osobowy i Podg usytuowany na 4,397  km linii Oleśnica – Chojnice  i 2,641 km łącznika Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka położony na wysokości 157 m npm. Jest tam budynek dworca, nastawnia "DO" i 2 perony.
 
Dobroszyce  (Juliusburg, Dobroszce)
Stacja  4 klasy usytuowana na 8,841 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 170 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, nastawnię "Db",  2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z 2 wagami wozowymi i wagę wagonową 30T. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do zakładów drzewnych.
 
Nikodemów  (...)
Mijanka usytuowana na 12,84 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 174 m npm.
Wybudowana w latach 50-tych, w późniejszych latach zlikwidowana.
 
Grabowno Wielkie  (Großgraben)
Stacja  3 klasy usytuowana na 17,644 km linii Oleśnica – Chojnice i 53,552 km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk. położona na wysokości 190 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie "GW" i "GW", wc, budynki mieszkalne dla pracowników, gospodarcze, warsztatowe i techniczne. Lokomotywownię, wieżę wodną, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i wagę wagonową do 40T. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe i 2 ładunkowe. Dodatkowo 2 tory bocznicy MEL.  Od stacji odchodzi bocznica do bazy CPN, oraz druga do betoniarni.
 
Bukowice Trzebnickie  (Frauenwaldau)
Stacja  4 klasy usytuowana na 24,593 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 143m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "BT", 2 nastawnie wykonawcze, wc, 2 perony rampę boczno-czołową i plac ładunkowy z dźwigiem i wagą wagonową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 ładunkowe i odstawcze.  W 2007 roku zdegradowana do przystanku.
 
Krośnice  (Kraschnitz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 32,812 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 128 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Kr", wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową, wagę wagonową i skrajnik. Obecnie stacja posiada sygnalizację świetlną. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowi i ładunkowy.
 
Wierzchowice  (Hochweiler, Czeszów)
Przystanek osobowy z ładownią usytuowany na 36,808 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 136 m npm.
Przystanek posiadał budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, 1 peron, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W 2005 roku zdegradowana do przystanku.
 
Milicz  (Militsch)
Stacja  3 klasy usytuowana na 41,887 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 115 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "Mi", nastawnię wykonawczą "Mi1"(zlikwidowana), magazyn, 3 perony, wc, budynek gospodarczy i mieszkalne dla pracowników.
Na stacji była lokomotywownia i wieża wodna. Stacja ma także plac ładunkowy, wagę wagonową i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do Zakł. Mat. Budowlanych oraz druga zlikwidowana do tartaku.
 
Rakoniewice Milickie  (Rackersdorf)
Posterunek odstępowy a po 1945 przystanek osobowy usytuowany na 50,311 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 140 m npm.
Jest tam peron i wiata peronowa. Dawniej był tam  tor dodatkowy.
 
Cieszków  (Freyhan)
Stacja  4 klasy usytuowana na 54,706 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 132 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynki mieszkalne dla pracowników i gospodarcze, rampę boczno-czołową,
drogę ładunkową i wagę wagonową do 40T. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i 2 tory dodatkowe - w tym ładunkowy.
W latach 80-tych tory dodatkowe wycięto a stację zdegradowano do przystanku.
 
Zduny (Treustädt)
Stacja  3 klasy usytuowana na 56,606 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 137 m npm.
Do 1939 roku polska stacja graniczna z Niemcami.  Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc. magazyn towarowy, budynki mieszkalne i gospodarcze, 2 nastawnie "Zd" i "Zd1",  2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 2 ładunkowe i 2 odstawcze. Od stacji odchodzi bocznica do cukrowni. Posiada ona 3 tory zdawczo-odbiorcze a wagą wagonową na 2 torach.