D29 - 281               Linia  Oleśnica - Krotoszyn (Chojnice)  
W 1872 roku zawiązała się Spółka Kolei Oleśnicko-Gnieźnieńskiej z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka powierzyła budowę linii firmie Plessner & Co., która to po dwóch latach zbankrutowała i budowę linii musiała ukończyć spółka we własnym zakresie.  Na odcinku Oleśnica - Krotoszyn usytuowano 8 stacji i 4 przystanki (Oleśnica Rataje, Dąbrowa Oleśnicka, Wierzchowice i Rakoniewice Milickie).
W latach 1975 - 1986 linię zelektryfikowano.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 30.06.1875
Zmiana ilości torów:
 - Oleśnica Rataje - Grabowno Wlk. - 2
- Grabowno Wlk. - Jarocin - 1
- Jarocin - Gniezno -2
Elektryfikacja:
- Oleśnica - Grabowno Wlk. 02.12.1975
- Grabowno Wlk. - Krotoszyn 17.12.1986
- Krotoszyn - Jarocin 28.11.1987
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj

 

Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Oleśnica Öls 0,00 0,000 154 Ol St 1 28.05.1868     1930 1990 2009  
Oleśnica Rataje   - 2,541 152   Pe/Po,podg   po 1945         2008  
Dąbrowa Oleśnicka Dammer 4,39 4,397 157 DO St/Po,Podg 4 po 1912         2008  
Dobroszyce Juliusburg, Dobroszce 8,83 8,841 170 Db St 4 30.06.1875       1980 2010  
Nikodemów Grossgraben-Forst 12,84 12,84 174   Ł,m   Po 1912 L -         *1
Grabowno Wielkie Großgraben 17,64 17,644 190 GW St 3 30.06.1875       1994 2008  
Bukowice Trzebnickie Frauenwaldau 24,59 24,593 143 BT St/Mpo 4 30.06.1875       1998 2015  
Krośnice Kraschnitz 32,80 32,812 128 Kr St/Mpo 4 30.06.1875         2000  
Wierzchowice Hochweiler, Czeszów 36,78 36,808 136   Poł/po   30.06.1875       1950 1995  
Milicz Militsch 41,89 41,887 115 Mi St 3 30.06.1875       1992    
Rakoniewice Milickie Rackersdorf 50,31 50,311 140   Mpo/Po   1951       1974 2005  
Cieszków Freyhan 54,68 54,706 132   St/Po 4 30.06.1875         2002  
Zduny Treustädt 55,90 56,606 137 Zd St 3 30.06.1875       1967 2007  
Granica Województwa 55,94  
Konarzew Konradshof 60,90 60,9 132   Ł   ok. 1900 L- przed 1934         *2
Krotoszyn Krotoschin 63,96 63,959 130 Kr St 2 30.06.1875       2007 2020  
Bożacin     67,613 133   Po   15.05.1948         2010  
Wolenice Wollnitz 72,13 72,179 149 Wl St/Po 4 30.06.1875       1958 2007  
Koźmin Wlkp. Koźmin, Koschmin, Horleburg 78,57 78,617 130 Ko St 3 30.06.1875       1992 2017  
Obra Stara     84,904 143   Po   1970         2010  
Golina Göllen 87,10 87,041 115 Go St/Po 4 30.06.1875       1958 2007  
Jarocin Jarotschin 94,55 94,600 125 Jr   1 30.06.1875         2015  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  W latach 50-tych była tam mijanka.
*2  Była tam ładownia
 
Oleśnica  (Öls)
Stacja  1 klasy usytuowana na 0,000 km linii Oleśnica – Chojnice, 148,628 km linii Herby Nowe - Oleśnica i 133,69 km linii Kalety - Wrocław Mikołajów położona na wysokości 154 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, budynki techniczne i warsztatowe, lokomotywownię, 3 nastawnie ("OL", "OL1", "OL2"),  4 perony, 4 place ładunkowe z licznymi magazynami, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, wagę wagonową. Przy stacji jest ZNTK. Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 9 głównych dodatkowych, 13 rozrządowych, 5 ładunkowych, 9 odstawczych taboru i składów oraz kilka dodatkowych.
 
Oleśnica Rataje  (...)
Przystanek osobowy uruchomiony po 1945 roku usytuowany na 2,541 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 152 m npm.
Są tam 2 perony.
 
Dąbrowa Oleśnicka  (Dammer
Stacja 4 klasy a po1945 roku przystanek osobowy i Podg usytuowany na 4,397  km linii Oleśnica – Chojnice  i 2,641 km łącznika Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka położony na wysokości 157 m npm. Jest tam budynek dworca, nastawnia "DO" i 2 perony.
 
Dobroszyce  (Juliusburg, Dobroszce)
Stacja  4 klasy usytuowana na 8,841 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 170 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, nastawnię "Db",  2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z 2 wagami wozowymi i wagę wagonową 30T. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do zakładów drzewnych.
 
Nikodemów  (...)
Mijanka usytuowana na 12,84 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 174 m npm.
Wybudowana w latach 50-tych, w późniejszych latach zlikwidowana.
 
Grabowno Wielkie  (Großgraben)
Stacja  3 klasy usytuowana na 17,644 km linii Oleśnica – Chojnice i 53,552 km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk. położona na wysokości 190 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie "GW" i "GW", wc, budynki mieszkalne dla pracowników, gospodarcze, warsztatowe i techniczne. Lokomotywownię, wieżę wodną, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i wagę wagonową do 40T. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe i 2 ładunkowe. Dodatkowo 2 tory bocznicy MEL.  Od stacji odchodzi bocznica do bazy CPN, oraz druga do betoniarni.
 
Bukowice Trzebnickie  (Frauenwaldau)
Stacja  4 klasy usytuowana na 24,593 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 143m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "BT", 2 nastawnie wykonawcze, wc, 2 perony rampę boczno-czołową i plac ładunkowy z dźwigiem i wagą wagonową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 ładunkowe i odstawcze.  W 2007 roku zdegradowana do przystanku.
 
Krośnice  (Kraschnitz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 32,812 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 128 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "Kr", wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową, wagę wagonową i skrajnik. Obecnie stacja posiada sygnalizację świetlną. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowi i ładunkowy.
 
Wierzchowice  (Hochweiler, Czeszów)
Przystanek osobowy z ładownią usytuowany na 36,808 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 136 m npm.
Przystanek posiadał budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, 1 peron, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W 2005 roku zdegradowana do przystanku.
 
Milicz  (Militsch)
Stacja  3 klasy usytuowana na 41,887 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 115 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "Mi", nastawnię wykonawczą "Mi1"(zlikwidowana), magazyn, 3 perony, wc, budynek gospodarczy i mieszkalne dla pracowników.
Na stacji była lokomotywownia i wieża wodna. Stacja ma także plac ładunkowy, wagę wagonową i rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 odstawcze i 2 ładunkowe. Od stacji odchodzi bocznica do Zakł. Mat. Budowlanych oraz druga zlikwidowana do tartaku.
 
Rakoniewice Milickie  (Rackersdorf)
Posterunek odstępowy a po 1945 przystanek osobowy usytuowany na 50,311 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 140 m npm.
Jest tam peron i wiata peronowa. Dawniej był tam  tor dodatkowy.
 
Cieszków  (Freyhan)
Stacja  4 klasy usytuowana na 54,706 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 132 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynki mieszkalne dla pracowników i gospodarcze, rampę boczno-czołową,
drogę ładunkową i wagę wagonową do 40T. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i 2 tory dodatkowe - w tym ładunkowy.
W latach 80-tych tory dodatkowe wycięto a stację zdegradowano do przystanku.
 
Zduny (Treustädt)
Stacja  3 klasy usytuowana na 56,606 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 137 m npm.
Do 1939 roku polska stacja graniczna z Niemcami.  Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc. magazyn towarowy, budynki mieszkalne i gospodarcze, 2 nastawnie "Zd" i "Zd1",  2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 2 ładunkowe i 2 odstawcze. Od stacji odchodzi bocznica do cukrowni. Posiada ona 3 tory zdawczo-odbiorcze a wagą wagonową na 2 torach.
 
Konarzew (Hahnau)
Ładownia usytuowana na 60,9 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 132 m npm. Zlikwidowana przed 1945 rokiem.
 
Krotoszyn  (Krotoschin)
Stacja 2 klasy  usytuowana na 63,959 km linii Oleśnica – Chojnice,  2,324 km linii Durzyn - Krotoszyn i 0,594 km linii Krotoszyn - Osusz położona na wysokości 130 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, wieżę wodną parowozownię, budynki warsztatowe. 2 nastawnie "Kr" i "Kr1", 2 perony, dużą rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe, 15 bocznych w tym ładunkowe, postojowe dla składów i odstawcze.
 
Bożacin  (......)
Przystanek osobowy usytuowany na 67,613 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 133 m npm.
Uruchomiony w 1948 roku. Był tam budynek poczekalni, wc, peron i tor szlakowy.
 
Wolenice  (Wollnitz)
Stacja  4 klasy usytuowana na 72,179 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 149 m npm.
W 2005 roku zdegradowana do przystanku.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią Wl, 2(1) perony, wc, rampa boczna, plac ładunkowy i semafory kształtowe.
Układ torowy to:  1tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy (2 ostatnie zlikwidowane).
 
Kożmin Wlkp.   (Koźmin Wlkp, Koźmin, Koschmin, Horleburg, Koźmin)
Stacja węzłowa 3 kl.  usytuowana na 78,617 km linii Oleśnica - Chojnice  oraz  początkowa dla linii Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp.  położona na wysokości 130 m npm.
Jest tam budynek dworca z magazynem i nastawnią Ko, 2 nastawnie Ko1 i Ko2, wc, wieża wodna, parowozownia - zlikwidowana, 3 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy z rampą boczną oraz waga kolejowa.
Układ torowy to: 2(1) tory główne zasadnicze, 2(3) główne dodatkowe, 1 odstawczy-obecnie zlikwidowany,2 ładunkowe. Od stacji odchodziły bocznica do wytwórni pasz i do zakładów nasycania podkładów kolejowych.
 
Stara Obra  (......)
Przystanek osobowy usytuowany na 84,904 km linii Oleśnica – Chojnice położony na wysokości 143 m npm.
Uruchomiony w 1970 roku. Był tam budynek poczekalni i peron i tor szlakowy.
 
Golina  (Göllen)
Stacja  4 klasy usytuowana na 87,041 km linii Oleśnica – Chojnice położona na wysokości 115 m npm.
W 2005 roku zdegradowana do przystanku. Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią Go, wc, 2 perony, rampa boczna, plac ładunkowy oraz semafory świetlne. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy (2 ostatnie zlikwidowane).
 
Jarocin   (Jarotschin, Jarocin, Jarotschin)
Stacja węzłowa 1 kl.  usytuowana na 133,574 km linii Kluczbork - Poznań, 94,600 km linii Oleśnica - Chojnice  oraz  początkowa dla linii Jarocin - Kąkolewo  położona na wysokości 125 m npm.
Stacja ma budynek dworca, magazyn z rampą boczna, 4 (5) perony, nastawnia Jr, lokomotywownia, wieża wodna, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 5 torów głównych zasadniczych, 13 głównych dodatkowych, 20 odstawczych, 2 ładunkowe oraz kilka trakcyjnych.
Od stacji odchodziły bocznice do fabryki mebli, zakładów maszynowych, składów materiałów budowlanych i składu opału.