D29 - 283      Linia  Jelenia Góra - Żagań
Linia 283 powstała po przejęciu kolei przez PKP w 1945 roku w wyniku połączenia 3 oddzielnych linii Jelenia Góra - Lwówek Śląski), (Lwówek Śląski - Zebrzydowa) i (Zebrzydowa - Żagań). Każda z tych linii miała osobny kilometraż. Obecnie kilometraż liczony jest od stacji Jelenia Góra. Linia do roku 1971 miała nr. 182 później w latach 1971 - 80 miała nr.284 a od 1980 roku ma nr. 283.  Do 1945 roku linia była w tabeli 157f , a po 1945 roku w tabeli 250 do SRJ.
Linia  Zebrzydowa - Żagań
Linia jedno torowa wybudowana jako odgałęzienie od linii Wrocław -Węgliniec - Berlin w łatwym równinnym terenie powstała w latach 1902 – 1905. Kilometraż linii zaczynał się od Zebrzydowej. Na trasie linii oprócz już istniejących stacji (Żagań, Zebrzydowa) powstało 8 stacji ( Trzebów, Łozy, Świętoszów, Luboszów, Ławszowa, Przejęsław, Osiecznica Kliczków, Tomisław), 2 przystanki (Dobre nad Kwisą, Luboszów Przystanek) i 1 bocznica (Trzebów). W latach 90-tych odcinek Żagań – Zebrzydowa stracił na znaczeniu i powoli wstrzymywano na nim ruch aż do całkowitego zawieszenia w 1991 roku. 
Linia  Lwówek Śląski - Zebrzydowa
Linia jednotorowa miała za zadanie połączenia Lwówka Śląskiego z linią Wrocław - Berlin. Oddana do użytku 20.07.1905 roku. Kilometraż linii zaczynał się od Lwówka Śląskiego. Na trasie linii oprócz już istniejących stacji ( Lwówek Śl.) powstało 5 stacji  (Zebrzydowa Wieś, Ołdrzychów, Nowogrodziec, Gościszów, Niwnice), 3 przystanki (Gościszów Dolny, Radłówka, Rakowice Wielkie) i 2 bocznice (Zebrzydowa Górna, Kolonia Nowogrodziec) później powstały (bsz. Ołdrzychów-Surmin i Rakowice Żwirownia).
Linia Jelenia Góra – Lwówek Śląski
Po katastrofalnej powodzi jaka miała miejsce w dniach 28-31 lipca 1897 roku powstał projekt budowy na Bobrze zbiornika przeciwpowodziowego oraz elektrowni w Pilchowicach. Związku z tym powstał projekt budowy linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Miało to ułatwić transport materiałów budowlanych a później węgla. Linia budowana w  latach 1906 – 1909  odcinkami. Kilometraż linii zaczynał się od Jeleniej Góry.
Odcinek Jelenia Góra – Siedlęcin z przedłużeniem do Pilchowic oddano 01.10.1906 roku. Częściowo na tym odcinku kładziono prowizorycznie trzecią szynę dla rozstawu wagonów wąskotorowych (860 mm) używanych przy budowie zapory a później ja zdemontowano. Na odcinku tym musiano wybudować most kolejowy nad przyszłym jeziorem o dł. 135 m.
Odcinek Pilchowice – Wleń budowano najdłużej z powodu trudnego pagórkowatego terenu. Odcinek oddano 28.08.1909 roku. Na trasie odcinka musiano wykuć 3 tunele oraz wybudować na 13,5 km linii  kamienny wiadukt o dł.50 m nad drogą do Jeleniej Góry. Pierwszy tunel na 11,6 km linii pod górą Czyżyk o dł. 187 m, drugi na 13,7 km. linii pod górą Dwory o dł. 154 m i trzeci na 17,3 km linii pod wzgórzem zamkowym o dł. 320 m.
Musiano także wybudować most stalowy na rzece Bóbr a stacją Pilchowice Nielestno. 
Odcinek Wleń – Lwówek Śląski  oddano 01.07.1909 roku. Odcinek dość łatwy w budowie lecz związany ze znacznym przemieszczaniem ziemi przy niwelacji odcinka. Całą linię oficjalnie otwarto 28.08.1909 roku a zaporę ukończono 28.02.1913 roku. Na linii usytuowanych było 6 stacji ( Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Pilchowice Nielestno, Wleń, Marczów, Dębowy Gaj), 1 przystanek (Pilchowice Zapora), 1 mijanka ( Pilchowice), 1 bocznica kamieniołomu ( Pilchowice Zapora). W latach następnych wybudowano bocznicę do PEC-u w Jeleniej Górze. Pod koniec wojny w 1945 roku bojówki niemieckie wysadziły wloty do tuneli oraz przyczółek mosty nad jeziorem. Linię ponownie uruchomiono 10.11.1946 roku.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Zebrzydowa – Ławszowe  25.11.1902
- Ławszowa – Świętoszów  01.11.1904 
- Świętoszów – Żagań  01.08.1905 
- Zebrzydowa – Lwówek  Śl.  20.07.1904
- Jelenia Góra – Pilchowice  01.10.1906 
- Pilchowice – Wleń  28.08.1905
- Wleń – Lwówek Śl.  01.07.1909
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:
- Zebrzydowa – Lwówek  do 02.06.1996 roku a później od 09.12.2007 do 12.12.2010 i od 03.01.2011 do 10.12.2011 roku.
- Zebrzydowa – Żagań ruch osobowy wstrzymany w 1991 roku. 
- Jelenia Góra - Lwówek Śl  czynny do 07.2006, następnie od 03.2006 do 03.2017
Ruch towarowy
- Na odcinku Żagań – Ławszowa  zawieszony w 1991 roku.
- Na odcinku Jelenia Góra - Lwówek Śl. do 12.2016
Zamknięcie lub likwidacja:
- Zebrzydowa – Żagań  zamknięta w 1991 roku.
- Jelenia Góra - Lwówek Śl. zamknięta  03.2017 roku.
Plan odcinka Jelenia - Zebrzydowa                         Plan odcinka Zebrzydowa - Żagań  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Jelenia Góra Hirschberg 0,00 0,000 343 JG St 1 20.08.1866   1929 1950 2017  
JG Zabobrze     1,318     Po   12.2019       2020  
Jelenia Góra PEC b.319   - 1,866     Bsz   ok. 1970 L-2016   1975 2007  
Jeżów Sudecki Grunau, Gronowiec 3,51 3,519 341   St/po 4 01.10.1906   1908 1986    
Siedlęcin Boberröhrsdorf, Bobrowiec 7,30 7,321 331 Sd St/po 4 01.10.1906   1908 1923 2005  
Pilchowice Zapora Talsperre, Dolina Bobrzycka 11,16 11,168 291   Po   01.10.1906     1976    
Boczn. Nr.320   12,4 12,400     Bsz   1906 L - ok. 1975       *1
Pilchowice Nielestno Mauer Waltersdorf, Bobrzyck 14,80 14,815 240   St/Poł 4 28.08.1905     1964    
Nielestno Mauer Waltersdorf, Bobrzyck 15,90 15,555 235 P M   28.08.1905 L-1975   1975    
Wleń Lähn 17,99 18,004 230 WL St 3 28.08.1905   1923 1990    
Marczów Märzdorf, Marczew 22,93 22,930 224 Mc St/po 4 01.07.1909     1971 2005  
Dębowy Gaj Siebeneichen, Dąbkowiec 26,64 26,633 215   St/Poł/po 4 01.07.1909     1954 1998  
Lwówek Śl. Löwenberg, 32,65 32,636 211 LS St 2 15.10.1885   1903 1924 1976  
0,00
Rakowice Wielkie Groß Rackwitz, Rakowice Śl. 3,08 35,711 216   Poł/po   20.07.1904     1951 2007  
Rakowice Żwirownia   - 36,320 216 Podg   04.11.1970 L - ok. 1996   1998   *3
Radłówka Hartelangevorwerk 5,11 37,735 226   Po   20.07.1904 L - po 1954   1948    
Niwnice Nauland, Nowieniec 8,59 41,230 238 Nw St 4 20.07.1904       2005  
Gościszów Giessmannsdorf, Goświn 13,28 45,910 215   St/Poł/po 4 20.07.1904   1932 1972 2008  
Gościszów Dolny (bsz325) Nieder Giessmannsdorf, 15,64 48,277 217   Poł/Bsz   20.07.1904 Z - ok. 2007 1936 1976   *4
Kol.- Nowogrodziec Kolonie - Naumburg 17,60 50,229     Bsz               *5
Nowogrodziec Naumburg, 18,98 51,618 208 Ng St/poł 3 20.07.1904   1923 1972    
Ołdrzychów Ullersdorf 20,68 53,316 204   Poł/Ł   20.07.1904 L - 01.1995     1936   *6
Bocznica „Surmin”   - 53,750 200   Ł/Bsz   ok.1954     1972 1994  
Zebrzydowa Górna Ober Siegersdorf 22,88 55,800     Ł   20.07.1904 L - ok. 1945         *7
Zebrzydowa Wieś Siegersdorf Ort, Zabłock 23,76 56,397 197   St/Poł/Ł 4 20.07.1904 L -po 1954 1928      
Zebrzydowa Siegersdorf, Zabłocie 27,74 61,030 189 Zb St 2 01.09.1846     1980 2010  
0,00
Tomisław Thommendorf, 6,75 67,134 193   Poł/po   25.11.1902     1936 1972    
Osiecznica Kliczków Wehrau Klitschdorf, Wierów 11,16 71,549 190   St/Poł 4 25.11.1902       1954    
Przejęsław Prinzdorf 15,37 75,759 171   St/Poł/Ł 4 25.11.1902       1980    
Ławszowa Lorenzdorf, 17,14 77,526 167   St/Poł 4 25.11.1902     1954 1972    
Luboszów Lipschau, Lipiszk 21,82 82,206 153   Poł   01.11.1904 Z - ok. 1991     1954 1972  
Luboszów Przystanek Dohms 24,44 84,876     Po   01.11.1904 Z - ok. 1991          
Świętoszów Neuhammer, Kuźnica Nowa 26,84 87,237 137 Św St 3 01.11.1904 Z - ok. 1991     1954    
Granica Województwa 87,38  
Łozy Loos, Łaz 29,62 90,010 131   Poł   01.08.1905 Z - ok. 1991     1948    
Dobre nad Kwisą Dober,  Dobra nad Gwizdem 34,02 94,410 124   Po,m   1941 Z - ok. 1991     1948    
Trzebów Tschiebsdorf 38,10 96,492 119   St/Poł 4 01.08.1905 Z - ok. 1991     1948    
Trzebów boczn. 509   38,90 97,792     Bsz  

???

Z - ok. 1991         *8
Żagań Sagan, Żegań 45,84 104,730 114 Żg St 1 01.11.1846       2001  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Bocznica kamieniołomu wykorzystywana podczas budowy zapory.
*3 Budynek podg zlikwidowany zwrotnica przełączana ręcznie przez drużynę manewrową.
*4 Był tam przystanek i bocznica cegielni.  Około 1954 roku przystanek zlikwidowano, rozebrano rozjazdy od strony Gościszowa i powstała ładownia BZMO Welczów (bsz nr.325.
*5  Była tam bocznica cegielni.
*6  W latach 1955 - 75  na 53,427 km. była ładownia "Surmin. W latach późniejszych ładownię zlikwidowano a od 53,750 km. poprowadzono bocznicę do zakładu.
*7 Bocznica ładowni kopalni. Z kopalni dochodziła kolejka linowa.
*8 Bocznica kopalni była tam też zakładowa kolejka wąskotorowa i rampa przeładunkowa na wagony kolei normalnotorowej.
Jelenia Góra   (Hirschberg)
Stacja 1 klasy wybudowana 20.08.1866 roku  na 125,81 (297,92)  km  linii  Wrocław – Zgorzelec ( kilometraż dawniej liczony był od Berlina) oraz stacja początkowa linii Jelenia Góra – Żagań, Jelenia Góra – Korenov i Jelenia Góra – Kamienna Góra ( po 1950 roku kilometraż tej ostatniej liczy się od Kamiennej Góry i stacja Jelenia Góra była stacją końcową dla tej linii 39,986 km.) położona  na wysokości 343 m npm. W 1865 roku wybudowano w Jeleniej Górze dworzec kolejowy oraz magazyn towarowy i parowozownię. W latach 1899 i 1900 przez stację w Jeleniej Górze przewinęło się 1,8 miliona pasażerów. Wybudowany w 1865 roku dworzec kolejowy z trudem więc mógł podołać wzrastającym wymogom ruchu pasażerskiego i towarowego. W 1901 roku rozpoczęła się budowa nowych obiektów, która potrwała do 1906 roku i pochłonęła 1,8 miliona marek. Połączono wówczas tunelem perony oraz przebudowano poczekalnię. Wybuch I wojny światowej przerwał rozpoczęte prace przy elektryfikacji linii kolejowych, ale na przełomie lat 20. i 30. zaczęto realizować wcześniejsze plany. Stacja posiadała: budynek dworca, parowozownię, wagonownię, 2 wieże wodne, obrotnicę, pół-obrotnicę przy peronie 1c, 3 żurawie wodne, 3 place ładunkowe, rampę boczno-czołową, suwnicę i dźwig obrotowy do załadunku towarów na wagony, wagę wozową i wagonową, skrajnik, zasieki węgla, kanały rewizyjne loków,  peron 1c dla linii do Lwówka i Szklarskiej, peron 1a, 1b dla linii do Karpacza i Marciszowa, perony 2,3,4 przy torach przelotowych (1a,2, 3 zadaszone), przejście podziemne z peronu 1, 2, 3 i 4, trójkąt do obracania dużych parowozów oraz górkę rozrządową. 3 grupy torów odstawczych składów osobowych, grupę torów rozrządowych, tory towarowe, przy peronach,  towarowe przy placach ładunkowych, oraz pomocnicze. Po uruchomieniu szkoły kolejowej były warsztaty wraz z obrotnicą. Były też nastawnie JGA, JGA1, JGB, JGB1, JGB2, JGB3, JGM, JGM1, JGM2, JGM3. Obecnie cały ruch zabezpiecza nastawnia JG. Stacja posiadała też bocznice:
- bocznica węglowa i CPN,
- bocznica JZO (obecnie zlikwidowana)
- bocznica PZZ (obecnie zlikwidowana)
Rozebrano też jedną z hal parowozowni wraz z suwnicą, 1 zelektryfikowaną grupę torów odstawczych jednostek elektrycznych oraz niepotrzebny już trójkąt obrotowy.
 
Jelenia Góra Zabobrze
Przystanek usytuowany na 1,318 km linii nr. 283. Oddany 2019 roku.
 
Jelenia Góra PEC bsz. 309
Bocznica szlakowa PEC-u Jelenia Góra wybudowana około 1970 roku i usytuowana na 1,866 km linii Jelenia Góra – Żagań.
Bocznica posiadała tor wyciągowy oraz 2 tory odstawcze. Około roku 1997 zmieniono układ torowy likwidując 1 tor oraz tor wyciągowy zastąpiono  żeberkiem ochronnym.
 
Jeżów Sudecki    (Grunau, Gronowiec)
Stacja 4 klasy usytuowana na 3,519 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 341 m npm.
Oddana do użytku 01.10.1906 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, peron, plac ładunkowy i skrajnik.
Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. W latach 50-tych zdegradowany do przystanku. W latach 80-tych zlikwidowano tor boczny.  Był tam rozładowywany węgiel dla JW pod Jeleniami.
 
Siedlęcin    (Boberröhrsdorf, Bobrowice, Bobrowiec)
Stacja 4 klasy usytuowana na 7,321 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 331 m npm.
Oddana do użytku 01.10.1906 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem, budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, wc, nastawnię Sd ( po 1945 przeniesioną do budynku dworca), peron, plac ładunkowy i skrajnik. W późniejszych latach stację rozbudowano dodając wagę wagonową,  rampę boczno-czołową, 2 peron oraz 4 tory boczne dodatkowe.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 1 boczny ładunkowy a później dodano 4 boczne dodatkowe.
W latach 80-tych zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe zlikwidowane.
 
Pilchowice Zapora    (Talsperre, Bobrzyck, Dolina Bobrzycka)
Przystanek usytuowany na 11,168 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 291 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1906 roku. Na przystanku jest peron zadaszony oraz budynek poczekalni. Obok budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Przy peronie jest 1 tor.
 
Pilchowice Boczn. nr.320
Bocznica szlakowa  usytuowana na 12,400 km linii Jelenia Góra – Żagań. Oddana do użytku w 1906 roku.
Bocznica kamieniołomu posiadała wagę wagonową, budynek gospodarczy i 2-3 torów.  Zlikwidowana około 1970 roku.
 
Pilchowice Nielestno   (Mauer Waltersdorf, Nielestno)
Stacja 4 klasy usytuowana na 14,815 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 240 m npm.
Oddana do użytku 28.08.1909 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, peron, plac ładunkowy, wagę wagonową, skrajnik oraz 2 żurawie wodne. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i tor boczny ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do pieców wypalających wapno.  Po 1945 zdegradowana do przystanku z ładownią. W latach 70 - 80 bocznicę oraz żurawie wodne zlikwidowano.
Na stacji ładowało się drzewo.
 
Nielestno  (Mauer Waltersdorf, Nielestno)
Mijanka usytuowana na 15,555 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 235 m npm. Oddana do użytku 28.08.1909 roku. Mijanka posiadała budynek nastawni P, oraz 2 tory z semaforami. Wybudowana w celu umożliwienia rozmijania się pociągów szczególnie towarowych .
 
Wleń    (Lähn)
Stacja 3 klasy usytuowana na 18,004 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 230 m npm.
Oddana do użytku 01.07.1909 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem i nastawnią WL, wc, 2 perony, plac ładunkowy z magazynem, rampę boczno-czołową, wagę wagonową oraz posterunek przejazdowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 tor główny dodatkowy i 1 boczny ładunkowy. Na stacji jest sygnalizacja świetlna.
Ładowało się tam drzewo a rozładowywało między innymi węgiel.
 
Marczów    (Märzdorf, Marczew)
Stacja 4 klasy usytuowana na 22,930 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 224 m npm.
Oddana do użytku 01.07.1909 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem i nastawnią Mc, wc, plac ładunkowy i 2 perony. 
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Około 1993 roku zdegradowana do przystanku.
Wycięto tory dodatkowe i semafory.
 
Dębowy Gaj     (Siebeneichen, Dabkowiec)
Stacja 4 klasy usytuowana na 26,633 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 215 m npm.
Oddana do użytku 01.07.1909 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, peron, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy.W latach 80-tych zdegradowana do przystanku.
Tory dodatkowe wycięto. Budynek stacji spalił się w latach 60-tych a w jego miejscu jest mała wiata.
 
Lwówek Śląski      (Löwenberg, Lwówek nad Bobrem)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 32,636 km linii Jelenia Góra – Żagań i 48,572 km linii Legnica - Pobiedna położona na wysokości 211 m npm. Oddana do użytku 15.10.1885 roku. Stacja w 1905 roku  posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, budka dla zwrotniczych, 2 perony, 2 place ładunkowe z dźwigiem i rampą boczno-czołową, 3- stanowiskowa parowozownia z obrotnicą, wieża wodna, 3 żurawie wodne i wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 9 bocznych w tym 3 ładunkowe i 3 trakcyjne. Kierunki ze stacji to: Gryfów Śląski, Zebrzydowa i Jerzmanice Zdr. W 1909 roku doszedł kierunek Jelenia Góra.
W czasie budowy linii do Jeleniej Góry stację zmodernizowano. Przebudowano perony na 2 wyspowe zadaszone i połączono je przejściem podziemnym. Nieznacznie przebudowano i wydłużono tory stacyjne za peronami oraz wybudowano 2 nastawnie dysponującą Ls od strony Gryfowa i Jeleniej oraz wykonawczą Ls1 od strony Zebrzydowej i Jerzmanic. W latach 1960 – 70 dodano 4 tory boczne oraz garaż dla drezyn i rampę boczną. Od stacji odchodziły bocznice: firmy Hanke i firmy Seidler & Wimmel.  Po 1945 roku była to bocznica Zakładów Piwowarskich oraz wybudowano bocznicę Zakładów Zbożowych z silosami.  W latach 1950 - 2007 zlikwidowano tor żeberkowy przy peronie 2 parowozownię z układem torów oraz dźwig przy placu ładunkowym.  Na stację przywozi się czasami węgiel i rzepak do silosów a ładuje drzewo.
 
Rakowice Wielkie     (Groß Rackwitz, Rakowice, Rakowice Ślaskie)
Przystanek z ładownią  usytuowany na (3,08) 35,711 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 216 m npm. Oddany do użytku 20.07.1904 roku. Przystanek posiadł budynek dworca z magazynem, wc, peron, dużą rampę boczną oraz place składowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  Prawdopodobnie w latach 1975 – 80 zlikwidowano tor
ładunkowy. Z budynku pozostały ruiny.
 
Rakowice Żwirownia  
Podg usytuowany na 36,320 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 216 m npm.
Oddany do użytku 04.11.1970 roku.  Był tam budynek nastawni (obecnie ruina). Od toru szlakowego odchodzi bocznica do kopalni piachu, rozlewni gazu i fabryki elementów budowlanych.
 
Radłówka    (Hartelangevorwerk)
Przystanek usytuowany na (5,11) 37,735 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 226 m npm.
Oddany do użytku 20.07.1904 roku. Na przystanku był peron i prawdopodobnie nieduży budynek dworca.
Przystanek około 1954 roku zamknięto a następnie zlikwidowano.
 
Niwnice    (Nauland, Nowienice)
Stacja 4 klasy usytuowana na (8,60) 41,230 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 238 m npm.
Oddana do użytku 20.07.1904 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem i rampą, peron i  plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Po 1945 roku  stację zmodernizowano Zniszczony budynek zastąpiono nowym z nastawnią dysponującą Nw, wybudowano nastawnię wykonawczą Nw1, dodano 2 tory oraz rampę boczną. Od stacji odchodzi bocznica do kopalni antyfrydu. Sygnalizacja kształtowa + świetlne powtarzacze.
 
Gościszów    (Gießmannsdorf, Goświn) 
Stacja 4 kl. usytuowana na (13,28) 45,910 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 215 m npm.
Oddana do użytku 20.07.1904 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem i nastawnią Nw, wc, budynek gospodarczy, 2 budki zwrotniczych, 2 perony, waga wozowa, waga wagonowa, skrajnik, rampa boczna oraz plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 boczne w tym 1 ładunkowy. W latach 75 - 85 zdegradowana do przystanku oraz wycięto wszystkie dodatkowe tory.
 
Gościszów Dolny     (Nieder Gießmannsdorf, Goświn Dolny)
Przystanek  z ładownią  usytuowany na (15,65) 48,277 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 217 m npm. Oddany do użytku 20.07.1904 roku. Na przystanku był nieduży  budynek dworca, peron oraz budynek mieszkalny i gospodarczy.  Był tam tor główny zasadniczy, ślepy tor ładunkowy przy placu ładunkowym  oraz tor bocznicy cegielni. Około 19504 roku  przystanek zlikwidowano. Wycięto tor przy placu ładunkowym, oraz zlikwidowano rozjazd od strony Lwówka Śl. i tak powstała Ładownia BZMO Welczów. Obecnie niestety już zamknięta.
 
Kolonia Nowogrodziec     (Kolonie – Naumburg)
Bocznica szlakowa cegielni usytuowana na (17,60) 50,229 km linii Jelenia Góra – Żagań . Oddana do użytku około 1904 roku.
 
Nowogrodziec     (Naumburg, Nowogród nad Gwizdem)
Stacja 3 kl. usytuowana na (19,00) 51,618 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 208 m npm.
Oddana do użytku 20.07.1904 roku. Stacja posiada budynek dworca z magazynem i nastawnią Ng, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy z zasiekiem węglowym, wagę wozową i wagę wagonową.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 2  boczne w tym 1 ładunkowy.  Sygnalizacja kształtowa.
W latach 80-tych zlikwidowano 1 tor boczny a ładunkowy skrócono. W latach 2005-8 zdegradowany do przystanku.
 
Ołdrzychów    (Ullersdorf)
Przystanek  z ładownią  usytuowany na (20,70) 53,316 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 204 m npm.
Oddany do użytku 20.07.1904 roku. Przystanek posiadał budynek dworca, wc, peron oraz  plac ładunkowy z rampą boczną.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Około 1995 roku zlikwidowany.
 
Nowogrodziec „Surmin”
Bocznica szlakowa  usytuowana na 53,750 km linii Jelenia Góra – Żagań. Oddana do użytku w 1947 roku.
Bocznica kopalni surowców mineralnych „Surmin – Kaolin”
 
Zebrzydowa Górna   (Ober Siegersdorf)
Bocznica szlakowa  usytuowana na (23,18) 55,800 km linii Jelenia Góra – Żagań. Oddana do użytku w 1904 roku.  Bocznica byłej cegielni.
 
Zebrzydowa Wieś    (Siegersdorf Ort, Zabłock)
Stacja 4 kl. usytuowana na ( 23,78) 56,397 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 197 m npm.
Oddana do użytku 20.07.1904 roku. Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy.
Był tam tor główny zasadniczy i 2 boczne w tym 1 ładunkowy. Zlikwidowana po 1954 roku.
 
Zebrzydowa  (Siegersdorf, Zabłocie)
Stacja 2 kl.  węzłowa usytuowana na (28,41) 61,030 km linii Jelenia Góra – Żagań oraz (236,7) 49,073 km linii Miłkowice – Jasień położona na wysokości 189 m npm. Oddana do użytku 01.09.1846 roku. Stacja posiadała budynek dworca, magazyn towarowy, budynek gospodarczy, wc, wieża wodna, nastawnia dysponująca Zb i wykonawcza Zb1, parowozownia z obrotnicą, rampa boczno-czołowa, 3żurawie wodne, plac ładunkowy, wagę wagonową i skrajnik. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 10 bocznych i ładunkowych.  Od stacji odchodziła bocznica do cegielni. W latach 2009 – 10 stację zmodernizowano przebudowując perony i układ torowy, oraz zlikwidowano nastawnię wykonawczą.
 
Tomisław     (Thommendorf)
Przystanek z ładownią publiczną usytuowany na ( 6,75) 67,134 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 193 m npm.
Oddany do użytku 25.11.1902 roku. Przystanek  posiadał budynek dworca, wc, magazyn, budynek mieszkalny i gospodarczy, peron oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor boczny ładunkowy. W latach 80-tych zlikwidowano tor boczny.
 
Osiecznica Kliczków     (Wehrau Klitschdorf, Wierów)
Stacja 4 kl. usytuowana na (11,16) 71,549 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 190 m npm.
Oddana do użytku 25.11.1902 roku. Stacja posiadała budynek dworca magazynem i nastawnią OK., wc, zabudowania gospodarcze, nastawnię wykonawczą OK1, rampę boczno-czołową i boczną, 2 perony i 2 place ładunkowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 3 boczne w tym 2 ładunkowe ładunkowe Od stacji odchodzi bocznica do kopalni piasków szklarskich. Przed 1945 rokiem była jeszcze bocznica do huty. W latach 90-tych zlikwidowano tor 3 i 5.
 
Przejęsław   (Prinzdorf)
Stacja 4 kl. usytuowana na (15,37) 75,759 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 171 m npm.
Oddana do użytku 25.11.1902 roku. Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, peron i rampę boczną. Była też bocznica do jakiegoś wyrobiska. Po 1945 zdegradowana do przystanku. Była tam  bocznica tartaku . Po budynkach stacyjnych niema już nic.
 
Ławszowa   (Lorenzdorf, Wawer nad Gwizdem)
Stacja 4 kl.  usytuowana na (17,14) 77,526 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 167 m npm.
Oddana do użytku 25.11.1902 roku. Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, wc, budynek gospodarczy,  wieża wodna, rampo boczno-czołowa , peron i 2 place ładunkowe.  Ładowało się tam drzewo.
Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, główny dodatkowy ( częściowo likwidowany) oraz 3 tory boczne ( nr.7 przy rampie zlikwidowany).
 
Luboszów    (Lipschau, Lipiszk)
Przystanek  z ładownią  usytuowany na (21,82) 82,206 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 153 m npm.
Oddana do użytku 01.11.1904 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, peron, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  W latach 45-50 stację zdegradowano do przystanku a kilka lat później tor boczny zlikwidowano.
 
Luboszów Przystanek  (Dohms, Domusz)
Przystanek usytuowany na (24,44)  84,876 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 145 m npm.
Oddany do użytku 01.11.1904 roku. Na przystanku był nieduży  peron.
 
Świętoszów   (Neuhammer, Kuźnica Nowa)
Stacja 3 kl. usytuowana na (26,84) 87,237 km linii Jelenia Góra – Żagań położona na wysokości 137 m npm.
Oddana do użytku 01.11.1904 roku. Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią dysponującą Św,  magazyn, wc, budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze, wieża wodna, magazyn materiałów łatwopalnych, 2 perony, skrajnik, plac ładunkowy rampa boczno-czołowa i duża rampa boczno-czołowa służąca do załadunku transportów wojskowych.. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 10 bocznych.
 
Łozy   (Loos, Łaz)
Przystanek z ładownią usytuowany na (23,84)  90,010 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 131 m npm.
Oddany do użytku 01.08.1905 roku. Przystanek posiadał budynek dworca z magazynem, wc, peron  i plac ładunkowy.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. W latach 80-tych tory dodatkowe wycięto a budynek dworca zlikwidowano. Zamknięty wraz z zamknięciem linii w 1991 roku.
 
Dobre nad Kwisą   (Dober, Dobra nad Gwizdem)
Przystanek usytuowany na (34,02)  94,410 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 124 m npm.
Oddany do użytku  01.08.1905 roku. Na przystanku był nieduży  peron.
 
Trzebów   (Tschiebsdorf, Trzebieszów nad Gwizdem)
Stacja 4 kl. usytuowana na (38,10)  96,492 km linii Jelenia Góra – Żagań położony na wysokości 119 m npm.
Oddana do użytku 01.08.1905 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, peron i plac ładunkowy. 
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  W latach 60-tych zdegradowana do przystanku z ładownią a  kilka lat później tor boczny zlikwidowano.
 
Trzebów bocznica   (Tschiebsdorf, Trzebieszów nad Gwizdem)
Bocznica  usytuowana na (38,90)  97,792 km linii Jelenia Góra – Żagań.
Była tam rampa przeładunkowa z kolejki wąskotorowej na wagony. Kolejka prowadziła do pobliskiej kopalni kruszywa lub gliny.
 
Żagań   (Sagan, Żegań)
Stacja węzłowa 1 klasy oddana 01.11.1846 roku, usytuowana na 340,532 km linii Łódź Kaliska - Forst, 139,527 (190,06) km linii  Wrocław Muchobór - Guben, 104,73 km linii Jelenia Góra - Żagań, 92,211 km linii Wolsztyn - Żagań, 11,111 km linii Jankowa Żagańska - Żagań  położony na wysokości 115 m npm.   Stacja posiada: budynek dworca, 5 peronów, wc, magazyn towarowy, wieże wodną, place ładunkowe z suwnicami towarowymi, 2 rampy boczno-czołowe, 1 rampę boczną, liczne budynki służbowe, 32 - stanowiskową lokomotywownię (od 1910 roku zamkniętą) oraz 3 nastawnie Żg, Żg1 i Żg2.
Układ torowy to 3 grupy torów.
-  grupa torów towarowych "A" z kierunku Lubska
-  grupa torów towarowych "B" z kierunku Żar
- grupa torów "C" przy peronach.