D29 - 284     Linia  Legnica - Pobiedna
Linia 284 powstała po przejęciu kolei przez PKP w 1945 roku w wyniku połączenia 3 oddzielnych linii (Legnica - Złotoryja), (Gryfów Śl. - Jerzmanice Zdr.), Gryfów Śl. - Pobiedna). Każda z tych linii miała własny kilometraż. Obecnie kilometraż liczony jest od stacji Legnica. Linia do roku 1971 miała nr. 188 później w latach 71 - 80 miała nr.297 a od 80 roku ma nr. 284.
Linia Legnica - Złotoryja
Powstała w celu transportu urobku z miejscowych kamieniołomów i kopalni złota oraz miejscowych produktów rolnych. Linię uruchomiono 15.10.1884 roku. 16.09.18950 roku uruchomiono odcinek Złotoryja - Jerzmanice Zdr. Na trasie linii powstały 4 stacje (Pawłowice Małe, Wilczyce, Kozów i Złotoryja), 1 przystanek (Radomil) i 2 bocznice (do cegielni usytuowanej pod Legnicą w miejscowości Biała, oraz do kamieniołomu w Złotoryi). Kilometraż liczony był od Berlina przez Legnicę aż do Marciszowa. W styczniu 1988 roku odcinek Legnica - Jerzmanice - Krzeniów II zelektryfikowano aby ułatwić transport ciężkich składów z kruszywem z Krzeniowa i Wilczej Góry. Przewozy osobowe na linii zawieszono w 1995 roku. Okresowo odwieszono w 2006 - 2009 roku. Do 1945 roku linia była w tabeli 156m, a po 1945 w tabeli 249 do SRJ
Linia Gryfów Śląski - Jerzmanice Zdr.
Wybudowana w ramach rekompensaty za likwidację Jednostki Wojskowej w Lwówku Śl. przez co spadły zarobki miejscowych handlowców.
Najpierw 15.10.1885 roku uruchomiono odcinek Gryfów Śl. - Lwówek Śl. następnie 01.12.1895 roku odcinek Lwówek Śl. - Nowa Wieś Grodziska a 16.09.1896 roku odcinek Nowa Wieś Grodziska - Jerzmanice Zdr. Kilometraż linii liczony był od Gryfowa Śl. Na trasie linii usytuowano 7 stacji ( Lubomierz, Pławna Średnia, Lwówek Śl., Skorzynice, Nowa Wieś Grodziska, Pielgrzymka i Jerzmanice Zdr.), 6 przystanków (Oleszna Podgórska, Pławna Górna, Pławna Dolna, Mojesz, Płakowice i Czaple ) i 3 bocznice (Mojesz, Płakowice i Jerzmanice).
Przewozy osobowe na odcinku Gryfów Śl. - Lwówek Śl. wstrzymano w 1983 a na odcinku Lwówek Śl. - Jerzmanice Zdr. w 1988 roku. Przewozy towarowe na linii wstrzymano w 1992 roku. W 1996 roku linię rozebrano i na jej trasie wybudowano ścieżkę rowerową.
Do 1945 roku linia była w tabeli 156n, a po 1945 w tabeli a następnie 253 do SRJ.
Linia Gryfów Śl. - Mirsk - Pobiedna.
Po wybudowaniu linii Śląskiej Kolei Górskiej która to przebiegała przez Gryfów Śl. celu ratowania upadającego tam przemysłu, postanowiono wybudować linię do Mirska z późniejszym przedłużeniem do Austrii. Odcinek do Mirska oddano 01.11.1884 roku, do Pobiednej 10.05.1897 a do granicy 01.11.1094 roku. Na trasie linii usytuowano 3 stacje (Proszówka, Mirsk, Pobiedna) oraz 2 przystanki (Brzeziniec i Wolimierz).
W 1945 roku wg. miejscowych legend czesi przetoczyli cały tabor poniemiecki ( kilka parowozów i wagonów) który stał w Pobiednej i miał jechać dalej do Niemiec a następnie rozebrali tory do granicy aby uniemożliwić odebranie powyższego taboru. Nasze władze w odpowiedzi zamknęły nasz odcinek do granicy o następnie jeszcze w 1945 roku zlikwidowano odcinek Mirsk - Pobiedna - granica. W związku z wyludnieniem rejonów przygranicznych przewozy osobowe na linii do Pobiednej wstrzymano w 1945 roku, a do Mirska w 1996 roku. Natomiast przewozy towarowe do Pobiednej wstrzymano w 1987 roku a do Mirska w 2001 roku. W 1991 roku odcinek Mirsk - Pobiedna rozebrano a odcinek Gryfów Śl. - Mirsk zamknięto w 2002 roku. Pozostawiony odcinek Gryfów Śl.-Mirsk otrzymał numer 317.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
Legnica – Złotoryja 15.10.1884, Złotoryja – Jerzmanice Zdr. 16.09.1895, Jerzmanice Zdr. – N.W.Grodziska  15.05.1896, N.W.Grodziska – Lwówek Śl. 01.12.1895, Lwówek Śl. – Gryfów Śl. 15.10.1885, Gryfów Śl. – Mirsk 01.11.1884, Mirsk – Pobiedna 10.05.1897, Pobiedna – Frydlant 01.11.1904
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Legnica – Jerzmanice – Krzeniów II 01.01.1988
Ruch osobowy:  Mirsk – Pobiedna do 1945, Gryfów – Mirsk do 12.02.1996, Lwówek – Gryfów do 1984, Jerzmanice – Lwówek do 1988, Legnica – Jerzmanice 1996 do 2008
Ruch towarowy: Mirsk – Pobiedna do 30.04.1987, Gryfów – Mirsk do 01.01.2001, Gryfów – Jerzmanice do 1992
Zamknięcie lub likwidacja:  Zamknięto odcinki: Mirsk - Granica P. w 1945r. Jerzmanice Zdr.- Lwówek Śl. w 1992r.,Mirsk – Gryfów w 2001r,  Zlikwidowano odcinek  Pobiedna – Granica P., Mirsk  – Lwówek w 1996 r.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Legnica Liegnitz 295,34 0,000 115 Lg St 1 19.10.1844     1998 2017  
Białka Wei Benhof 299,30 3,926 135   Bsz   15.10.1884 L-ok. 1945         *1
Pawłowice Małe Pahlowitz, Polewice 302,59 7,259 173 PM St 4 15.10.1884     1994    
Wilczyce Wildschütz, Wilczyca 306,51 11,183 186 Wc St/Po 4 15.10.1884 Z-2005 1947 1994 2006  
Kozów Kosendau, Kosowsk 311,44 16,106 204   Poł/po 4 15.10.1884     1947 1996  
Radomil Bütrgerberg 315,32 19,958 183   Po   15.10.1884 L - ok. 2004          
Złotoryja Goldberg, Złotoria 316,60 21,282 189 St/po 2 15.10.1884 Z-2010 1932   1994  
Bocznica 417 Trotzendorf 317,09 21,794 200   bsz   16.09.1895 L - ok. 1980         *2
Jerzmanice Zdr. Hermsdorf Bad 319,60 24,276 202 JZ St 3 16.09.1895   1895 1929 1997  
47,27
Bocznica 418   43,85 27,400 255   bsz   1908 L - ok. 1980         *2
Pielgrzymka Pilgramsdorf, 41,68 29,871 227   St/poł 4 15.05.1896 Z- 1991     1997  
Czaple Hockenau 36,90 34,571 254   Po   15.05.1896 Z- 1991     1994    
Nowa Wieś Grodziska Neudorf, 35,10 36,451 279 NWG St/Po 3 01.12.1895 Z- 1991   1929 1956  
Skorzenice Hartliebsdorf 31,41 40,136 230   St/poł 4 15.05.1896 Z- 1992   1947 1983  
Płakowice Plagwitz, Polakowice 26,05 45,719     Bsz   1913 L ok. 1947         *3
Płakowice Plagwitz, Polakowice 25,94 45,609 220   Po   15.05.1896 Z- 1992   1983    
Lwówek Śląski Löwenberg, 22,96 48,572 211 St 2 15.05.1896   1903 1924 1976  
Dolny Mojesz Nieder Mois 20,62 50,778 217   Bsz   15.05.1896 L-ok.1945         *4
Mojesz Mois b. Löwenberg,   19,74 51,827 226   Po   15.05.1896 L - 01.1996     1957    
Pławna Dolna Nieder Schmottseiffen, 17,50 54,056 260   Po   15.05.1896 L - 01.1996     1946    
Pławna Średnia Mittel Schmottseiffen, 14,81 56,732 285   St 4 15.05.1896 L - 01.1996   1913 1972    
Pławna Górna Ober Schmottseiffen, 10,05 61,453 385   Po   15.05.1896 L - 01.1996          
Lubomierz Liebenthal 6,95 64,532 350   St 4 15.05.1896 Z- 1992 1928 1975    
Oleszna Podgórska Krummöls, Olesna Górska 5,13 66,440 332   Po   15.05.1896 Z- 1983          
Gryfów Śląski Greiffenberg , Gryfin Śląski 0,00 71,481 323 St 2 20.09.1865   1944   2007  
Proszówka Neudorf Greiffenstein 3,27 74,758 340   St/poł 4 1.11.1884 Z- 1996   1947    
Brzeziniec Birkicht 5,93 77,398 343   Po   1.11.1884 Z- 1992          
Mirsk Friedeberg 8,75 80,242 352 Mk St/poł 4 1.11.1884 Z- 2002 1947 1984    
Wolimierz Volkersdorf 13,65 85,134 400   Po   10.05.1897 L - ok. 1991   1938      
Pobiedna Meffersdorf 14,86 86,347 406   St 3 10.05.1897 L - ok. 1991   1954    
Granica Państwa 87,84  
Jindichovice pod Smrkem Heinersdorf 18,83 90,31 393  

St

4

01.11.1904       1994 1999  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Bocznica cegielni.
*2 Bocznice kamieniołomu  Bocznica 417,    Bocznica 418
*3 Obok przystanku była bocznica ładowni.
*4 Bocznica o nieznanym mi przeznaczeniu.
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Rafał Wiernicki  Śladem zwiniętych torów. Mirsk - Pobiedna - Jindřichovice pod Smrkem "Turysta Dolnośląski"
 
Legnica   (Liegnitz)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 283,905 km linii Katowice – Legnica, 65,113 km linii Wrocław – Guben oraz początkowa linii Legnica – Rudna Gwizdanów i Legnica - Pobiedna  oddana 19.10.1844 roku położony na wysokości 115 m npm. 
Stacja posiadała: budynek dworca, magazyny ekspedycji, magazyny towarowe i place ładunkowe, halę z 5 peronami dla pasażerów i 1 pocztowym połączonych przejściami podziemnymi, lokomotywownię, wieże wodną, 5 nastawni o skrótach Lg do Lg4,  oraz liczne budynki pomocnicze. Układ torowy to 9 torów przy peronach, grupa torów odstawczych za 4-tym peronem, grupa 10 torów postojowych za lokomotywownią, grupa 6-ciu torów towarowych, grupa 16-tu torów rozrządowych wraz z górką rozrządową, grupa torów przy magazynach i placach ładunkowych. Stacja obsługuje 3 bocznice ( do magazynów PZZ przy linii do Jerzmanic, bocznicę PEC-u, i bocznicę ŻBK przy wylocie na Wrocław).
 
Białka  (Wei Benhof)
Bocznica cegielni usytuowana na 3,926 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 135 m npm.  Zlikwidowana około 1945 roku.
 
Pawłowice Małe   (Pahlowitz, Polewice)
Stacja 4 kl. oddana 15.10.1884 roku i usytuowana na 7,259 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 173 m npm.
Stacja posiada budynek stacji z nastawnią PM, nastawnię wykonawczą PM1, wc, plac ładunkowy z rampą boczno-czołową oraz 2 perony. Układ torowy to tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 przy placu ładunkowym i rampie. Stacja obsługuje bocznicę podstacji elektrycznej i bocznicę Huty Miedzi. Dawniej na stacji był skrajnik. Stacja posiada sygnalizację świetlną.
 
Wilczyce   (Wildschütz, Wilczyca)
Stacja 4 kl. oddana 15.10.1884 roku i usytuowana na 11,183 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 186 m npm.
Stacja posiada budynek stacji z magazynem i nastawnią Wc,  budynek mieszkalny pracowników, zabudowania gospodarcze i wc.  Stacja miała także plac ładunkowy i 2 perony. Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 2 ładunkowe przy placu ładunkowym. Na stacji była sygnalizacja świetlna. W latach 1990 – 2000 rozebrano tor główny dodatkowy , zlikwidowano sygnalizację świetlną. A stację zdegradowano do przystanku.
 
Kozów  (Kosendku, Kosowsk)
Stacja 4 kl. oddana 15.10.1884 roku i usytuowana na 16,106 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 204 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią Kz, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 60-tych  tory dodatkowe zlikwidowano i stację zdegradowano do przystanku.
 
Radomil   (Bütrgerberg)
Przystanek oddany 15.10.1884 roku i usytuowany na 19,958 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 183 m npm.
Przystanek posiadał nieduży  budynek dworca, wc, peron i prawdopodobnie 2 tory. Około 2005 roku zlikwidowany.
 
Złotoryja  (Goldberg)
Stacja 2 kl. oddana 15.10.1884 roku i usytuowana na 21,282 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 189 m npm. Od 1906 roku stacja początkowa linii Złotoryja – Rokitki   Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i rampą, dodatkowy magazyn za placami ładunkowymi, 3 nastawnie (ZL, ZL1, ZL2), parowozownię, 2 wieże wodne, 3 perony, 2 place ładunkowe, rampę boczno-czołową, oraz liczne budynki pomocnicze. Stacja posiada około 16 torów w tym 3 przy peronach, oraz sygnalizację kształtową. Rozbudowana po otwarciu linii do Rokitek. W ostatnich latach zdegradowana do przystanku i ładowni.
 
Bocznica 417  (Trotzendorf)
Bocznica kamieniołomu usytuowana na 21,794 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 200 m npm.
Wybudowana 16.09.1895 roku a  zlikwidowana około 1980 roku.
 
Jerzmanice Zdrój  (Hermsdorf Bad, Chwalenie)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 36,669 km linii Marciszów  – Jerzmanice Zdrój, 24,276 km linii Legnica – Pobiedna i początkowa stacja linii Jerzmanice Zdr. – Wilków Złotoryjski  położona na wysokości 202 m npm.  Oddana do użytku 16.09.1895 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią Jz, nastawnię wykonawczą Jz1, wc, zabudowania gospodarcze, 3 perony, rampę boczno-czołową i  plac  ładunkowy.  Stacja posiada semafory kształtowe.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 9 bocznych w tym 2  ładunkowe.
 
Bocznica 418
Bocznica kamieniołomu usytuowana na 27,400 (43,85)  km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 255 m npm.
Wybudowana w 1908 roku o dł. 3,3 km do kamieniołomu.  Zlikwidowana około 1980 roku.
 
Pielgrzymka  (Pilgramsdorf, Pielgrzymowice)
Stacja 4 kl. oddana 15.05.1896 roku i usytuowana na 29,871 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 227 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią Pg, budynek wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy i skrajnik. Stacja miała sygnalizację kształtową. Układ torowy to:  tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 boczne ładunkowe i odstawcze.  W latach 1975 - 95 wycięto tor główny dodatkowy i  semafory a stację zdegradowano do przystanku.
 
Czaple  (Hockenau)
Przystanek oddany 15.05.1896 roku i usytuowany na 34,571 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 254 m npm.
Na przystanku był nieduży budynek dworca i budynek wc oraz peron.
 
Nowa Wieś Grodziska   (Neudorf, Nowa Wieś k. Grodzieńca)
Stacja 3 kl. oddana 1501.12.1895 roku i usytuowana na 36,451km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 279 m npm.
Od 1906 roku stacja początkowa linii Nowa Wieś Grodziska – Bolesławiec Wsch.  Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią Nwg, wc, zabudowania gospodarcze, wieżę wodną, parowozownię, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i skrajnikiem. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 7-9 torów dodatkowych. Około 1977 roku stację zmodernizowano.  Z powodu złego stanu wiaduktu pod torem dojazdowym z Bolesławca tor ten wprowadzono bezpośrednio do zwrotnicy na torze głównym z Jerzmanic. Po zamknięciu linii  tory zdewastowano lub pozarastały drzewami.  Ocalały tylko budynki wraz z wieżą.
 
Skorzenice  (Hartliebsdorf)
Stacja 4 kl. oddana 15.05.1896 roku i usytuowana na 40,136 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 230 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią Sk, wc , budynek gospodarczy, 2 perony, plac ładunkowy i rampę boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy i 3 boczne ładunkowe. Około 1960 roku tory dodatkowe wycięto a stację zdegradowano do przystanku.
 
Płakowice  (Plagwitz, Polakowice)
Przystanek oddany 15.05.1896 roku i usytuowany na 45,609 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 220 m npm.
Na przystanku był nieduży  budynek dworca , wc i peron.
 
Płakowice - bocznica
Obok przystanku na 45,719 (26,05) km linii była bocznica należąca do Domu Opieki Społecznej. Wybudowana w 1913 roku. Rozładowywano tam węgiel, materiały budowlane i produkty rolne.
 
Lwówek Śl.  (Löwenberg)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 32,636 km linii Jelenia Góra – Żagań i 48,572 km linii Legnica - Pobiedna położona na wysokości 211 m npm. Oddana do użytku 15.10.1885 roku. Stacja w 1905 roku  posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, budka dla zwrotniczych, 2 perony, 2 place ładunkowe z dźwigiem i rampą boczno-czołową, 3- stanowiskowa parowozownia z obrotnicą, wieża wodna, 3 żurawie wodne i wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 9 bocznych w tym 3 ładunkowe i 3 trakcyjne.  Kierunki ze stacji to: Gryfów Śląski, Zebrzydowa i Jerzmanice Zdr. W 1909 roku doszedł kierunek Jelenia Góra.
W czasie budowy linii do Jeleniej Góry stację zmodernizowano. Przebudowano perony na 2 wyspowe zadaszone i połączono je przejściem podziemnym. Nieznacznie przebudowano i wydłużono tory stacyjne za peronami oraz wybudowano 2 nastawnie dysponującą Ls od strony Gryfowa i Jeleniej oraz wykonawczą Ls1 od strony Zebrzydowej i Jerzmanic. W latach 1960 – 70 dodano 4 tory boczne oraz garaż dla drezyn i rampę boczną. Od stacji odchodziły bocznice: firmy Hanke i firmy Seidler & Wimmel.  Po 1945 roku była to bocznica Zakładów Piwowarskich oraz wybudowano bocznicę Zakładów Zbożowych z silosami.  W latach 1950 - 2007 zlikwidowano tor żeberkowy przy peronie 2 parowozownię z układem torów oraz dźwig przy placu ładunkowym.  Na stację przywozi się czasami węgiel i rzepak do silosów a ładuje drzewo.
 
Mojesz bocznica   (Nieder Mois)
Bocznica o nieznanym mi przeznaczeniu usytuowana na 50,778 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 217 m npm.
Wybudowana po 1885 roku a  zlikwidowana około 1950 roku.
 
Mojesz  (Mois b. Löwenberg, Ujazd nad Bobrem)
Przystanek oddany 15.10.1885 roku i usytuowany na 51,827 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 226 m npm.
Na przystanku był nieduży budynek dworca i budynek wc oraz peron. Przystanek zlikwidowany w 1996 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Pławna Dolna   (Nieder Schmottseiffen, Rudzisk Dolny)
Przystanek oddany 15.10.1885 roku i usytuowany na 54,056 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 260 m npm.
Na przystanku był nieduży budynek dworca i budynek wc oraz 1 lub 2 peron, tor główny zasadniczy i boczny dodatkowy. Przystanek zlikwidowany w 1996 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Pławna Średnia   (Mittel Schmottseiffen, Rudzisk Średni)
Stacja 4 kl. oddana 15.10.1885 roku i usytuowana na 56,732 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 285 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią, wc, budynki gospodarcze, 2 perony, rampę czołową, 2 place ładunkowe, skrajnik oraz wagę wozową i wagonową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 2 boczne ładunkowe.  Stację zlikwidowany w 1996 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Pławna Górna   (Ober Schmottseiffen, Rudzisk Górny)
Przystanek oddany 15.10.1885 roku i usytuowany na 61,453 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 385 m npm.
Na przystanku był nieduży budynek dworca  lub wiata i peron. Przystanek zlikwidowany w 1996 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Lubomierz   (Liebenthal)
Stacja 4 kl. oddana 15.10.1885 roku i usytuowana na 64,532 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 350 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową,
Plac ładunkowy, skrajnik, wagę wagonową oraz prawdopodobnie była wieża wodna.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy.
 
Oleszna Podgórska  (Rosenberg, Krummöls, Oleśna Górska)
Przystanek oddany 15.10.1885 roku i usytuowany na 66,440 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 332 m npm.
Na przystanku była wiata i peron. Przystanek zlikwidowany w 1996 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Gryfów Śląski   (Greiffenberg, Gryfin Śl.)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 163,412 km  linii  Wrocław – Zgorzelec oraz 71,481 km linii Legnica– Pobiedna położona  na wysokości 323 m npm. Na stacji znajduje się budynek dworca, magazyn towarowy, 2 zadaszone perony z przejściami podziemnymi, trzy stanowiskowa parowozownia z obrotnicą, 2 nastawnie (GS, GS1), wieża wodna, budynek mieszkalny pracowników, budynek odcinka drogowego, zabudowania gospodarcze, plac ładunkowy z wagą wozową, waga wagonowa, skrajnik i rampa boczno-czołowa.
Układ torowy to: 5 torów głównych i 11 bocznych (ładunkowych, odstawczych i trakcyjnych). Od stacji odchodzi bocznica zakładów odzieżowych oraz bocznica do zakładów chemicznych.
 
Proszówka   (Neudorf Greiffenstein, Nowa Wieś Gryfińska)
Stacja 4 kl. oddana 1.11.1884 roku i usytuowana na 74,758 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 340 m npm.
Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem, peron rampa boczna i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Od toru głównego z obydwóch stron stacji odchodziła bocznica ładowni. Po 1945 roku zdegradowana do przystanku i ładowni.
 
Brzeziniec   (Birkicht, Brzezie Śl.)
Przystanek oddany 1.11.1884 roku i usytuowany na 77,398 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 343 m npm. Na przystanku była wiata i peron.
 
Mirsk  (Friedeberg)
Stacja 4 kl. oddana 1.11.1884 roku i usytuowana na 80,244 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 352 m npm.  
Od 1909 roku stacja początkowa linii Mirsk – Świeradów. Stacja posiada budynek stacji z magazynem i nastawnią Mk, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy, wieżę wodną, nastawnię wykonawczą Mk1, 2 perony w tym drugi dwu-krawędziowy, parowozownię, rampę boczno-czołową, 2 place ładunkowe oraz wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 6-7 torów bocznych w tym ładunkowych.  Po zlikwidowaniu odcinka do Pobiednej zmieniono okład torowy dopasowując do potrzeb PKP.
 
Wolimierz   (Neu Scheibe, Volkersdorf)
Przystanek oddany 10.05.1897 roku i usytuowany na 85,134 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 400 m npm.
Na przystanku był nieduży budynek dworca  i peron. Przystanek zlikwidowany w 1945 roku wraz z odcinkiem linii.
 
Pobiedna   (Meffersdorf, Wigandsthal-BadSchwarzbach, Wygnański Zdr.)
Stacja 3 kl. oddana 10.05.1897 roku i usytuowana na 86,347 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 406 m npm.
Stacja posiada budynek stacji z magazynem  i  nastawnią, wc, rampę boczno-czołową, 2 perony, oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to prawdopodobnie 3-4 tory. Stacja zlikwidowana w 1945 roku wraz z odcinkiem linii.