D29 - 285       Linia  Wrocław Gł. - Jedlina Zdr.
Koniec lat 70 XIX w. to okres kiedy szkielet głównych sieci kolejowych na Śląsku już się ukształtował. Aby pobudzić nowe inicjatywy do dalszej rozbudowy linii kolejowych państwo wprowadziło w 1878 roku ustawę o kolejach drugorzędnych. Miały byś to linie tańsze o niższych parametrach. Jedną z niewielu linii drugorzędnych na Śląsku koncesjonowanych przez państwo była linia Wrocław - Kobierzyce - Szczeblów (gdzie był duży kamieniołom). 28.12.1881 roku wydano koncesję na budowę linii. Prace terenowe rozpoczęto w 1882 roku. Linia zaczynała się w miejscowości Tarnogaj gdzie postawiono Podg. Odcinek o długości 20,5 km do Kobierzyc otwarto 01.06.1884 roku. Kolejny odcinek 5,5 km do Pustkowa Żurawskiego oddano 01.09.1884 roku. Ostatni odcinek 14,3 km do Szczeblowa uruchomiono 10.07.1885 roku. Pierwotnie była to linia jednotorowa budowana w terenie płaskim. Na trasie linii wybudowano 60 przepustów i jeden most kratownicowy pod Partynicami na rzece Ślęża. Linia ta służyła przede wszystkim do przewozów płodów rolnych (szczególnie buraków cukrowych) do czego służyły liczne bocznice i kolejki wąskotorowe na okolicznych polach, oraz kamienia. Na szlaku o długości 40,1 km usytuowano 8 stacji (Klecina, Bielany, Domasław, Kobierzyce, Pustków Żurowski, Rogów Sobócki, Sobótka, Szczeblów), 2 przystanki (Olbrachtowice, Wierzbice) i 3 bocznice (Silesia, Partynice, Mirosławice).
Wzrost natężenia ruchu na szlaku do Kobierzyc oraz chęć podniesienia jej parametrów spowodował że w latach 1909-10 odcinek Wrocław - Kobierzyce przebudowano na dwutorowy, a ponadto rozbudowano układ torowy na stacjach Klecina i Kobierzyce - która to stała się stacją węzłową po doprowadzeniu do niej linii z Łagiewnik. Wybudowano również nową stację Partynice przy tamtejszej bocznicy. Po wybudowaniu linii do Szczeblowa czyli w pobliże Świdnicy, świdnicki magistrat oraz właściciele wałbrzyskich kopalń starali się o przedłużenie linii do Świdnicy. Linię budowano w latach 1897-8 i odcinek o długości 20,4 km. ukończono 15.08.1898 roku na stacji Świdnica Miasto. Na odcinku tym wybudowano 4 stacje (Strzelce Św., Szczepanów, Marcinowice, Pszenno i Świdnica Przedmieście która to stała się później początkiem linii do Jedliny Zdr.). Na odcinku tym wybudowano 37 przepusty i most na rzece Bystrzyca. Po dopracowaniu planów i wykupie gruntów pod linię w 1902 roku ruszyły prace ziemne. Odcinek o długości 24,2 km przebiegać miał w terenie górskim co znacznie utrudniało budowę. Budowę odcinka zaczęto od przebudowy przystanku w Jakubowicach który to stał się nową stacją węzłową o nazwie Świdnica Kraszowice. Cały odcinek ukończono 01.10.1904 roku. Na trasie linii wybudowano aż 8 mostów, 4 wiadukty i wiele przepustów. oraz 45 stacji (Kraszowice, Bystrzyca Górna, Zagórze Śląskie, Jugowice, Jedlina Dolna), 2 przystanki (Bystrzyca Dolna, Lubachów), 1 bocznicę (w Jedlinie Dolnej) oraz w latach 19358-45 punkt przeładunkowy Olszyniec.
Po przejęciu linii przez PKP nadano jej nr. 285. W latach 1990 linia przeszła kapitalny remont nawierzchni jezdnej, jednak w wyniku zmian jakie zaszły w Polsce w 1989 roku oraz w wyniku spadku przewozów towarowych i pasażerskich linia była wykorzystywana coraz mniej aż w 1992 roku wstrzymano przewozy osobowe i towarowe na odcinku Świdnica - Jedlina Zdr. Na odcinku Wrocław - Świdnica przewozy osobowe wstrzymano w 2000 roku. Obecnie czasami jeżdżą towarówki.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Wrocław - Kobierzyce 01.06.1884, Kobierzyce - Pustków Żurowski 01.09.1884, Pustków Żurowski - Sobótka Zach. 10.07.1885, Sobótka Zach. - Świdnica Przedmieście 15.08.1898, Świdnica Przedmieście - Jedlina Zdr. 01.10.1904
Zmiana ilości torów: Jeden. Na odcinku Wrocław - Kobierzyce od 1910 do 1945 roku były dwa tory.
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Świdnica - Jedlina Zdr. do 01.05.1992, Świdnica - Wrocław do 23.06.2000. Wrocław Świdnica od 12.06.2022r.
Ruch towarowy: Świdnica Kraszowice - Jugowice do 01.05.1992, Jugowice - Jedlina Zdr. do 2000, Wrocław - Świdnica czynny
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Świdnica - Jedlina Zdr. zamknięty po 2000 roku.
Dodatkowe informacje: W latach 2020 -22  linię odbudowano i podzielono na 2 osobne części:
285 linia Wrocław - Świdnica Kraszowice
266 linia Świdnica Kraszowice 0 Jedlina Zdr.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1949 Po 1949 Otwarcia Zamk./Likw.
Wrocław Gł. Breslau Hauptbahnhof 0,00 0,000 123 WG St 1 29.10.1856   1880 1984 2016  
Wr. Tarnogaj + b.101 Dürrgoy 4,52 4,520 125   Podg   01.06.1884 L - ok. 2006     1990   *1
Boczn.   5,40 5,40     Bsz     L-          
Silesia   5,50 5,50 124   Bsz   01.06.1884 L - ok. 1945         *2
Wr. Wojszyce Hoinstein, Uścimów 6,40 6,525 124   St/Poł 4 1935 Z - 06.2000   1938 1950   *3
Boczn. JW   -- 7,75     Bsz   po 1945 L-          
Wr. Partynice Breslau-Hartlieb, Wrocław Patonice 8,39 8,516 126   Poł/Ł   10.1892     1938 1950   *15
Wr. Agroma   - 9,100 124   Bsz   ok. 1950       1978   *5
Wr.Ujazdów Breslau-Rennplatz 9,50 9,5 126   Po  

1935

L-         *4
Wr. Klecina Klettendorf, Kłotno 10,25 10,371 126 Kl St 3 01.06.1884 L-2022   1935 1955 2005 *6
Bielany Wrocł. Bettlern 12,54 12,669 122   St/Po,m 4 01.06.1884 Z - 06.2000   1938   2006 *16
Domasław Domslau 16,05 16,167 140   St/Poł?po 4 01.06.1884 Z - 06.2000   1928   2006  
Kobierzyce ßlingen, Sobiegród 20,47 20,593 144 Kb St 3 01.06.1884     1894 1955 2023  
Wierzbice Wr. Konradserbe, Kobierzowice 22,75 22,887 145   Po   01.09.1884 Z - 06.2000   1928 1960   *7
Pustków Żurawski + b.cukr. Hubertushof, Wierzbica Zielniki 25,95 26,097 151   St/Poł/po 3 01.09.1884       1950    
Olbrachtowice Albrechtsdorf, Cieszczyce 28,63 28,767 151   Po   10.07.1885 L- 06.2022     1950    
Michałowice bsz nr.612 Michelsdorf 31,26 33,137 155   bsz  

????

L -         *8
Rogów Sobócki Rogau - Rasenau, Rożnów Śląski 33,20 33,341 160   St/Poł/po 4 10.07.1885 Z - 06.2000   1894 1946 2002  
Sobótka Zobten 37,40 37,547 172 Sb St/po 3 10.07.1885 Z - 06.2000     1955    
Sobótka Zach. Ströbel, Strzeblów 40,16 40,314 170 SZ St 3 10.07.1885       1965 2003  
Strzelce Świdnickie Strehlitz 43,11 43,262 170   St/Poł 4 15.08.1898 L - 2022   1928 1965    
Szczepanów + b.613 Stephanshain, Szczepańsk 46,13 46,288 184   St/Po 4 15.08.1898 Z - 06.2000 1928 1975    
Marcinowice Świdn. Groß Merzdorf, Marcinowskie 49,72 49,872 200 St/po 4 15.08.1898       1975    
Pszenno + b.614 Weizenrodau 54,66 54,818 210 Pn St/bsz 3 15.08.1898 Z - 06.2000   1990   *9
Zarzecze   - 55,994, 216   Bsz   Około 1960 Z - 06.2000     1983   *11
Świdnica Przedmieście Schweidnitz Niederstadt, Świdn. Dolna 57,85 58,003 219 ŚP St 2 15.08.1898     1930 1943 2005 *10
Świdnica Kraszowice Kroischwitz, Jacobsdorf 60,49 60,752 238 ŚK St/podg/- 3 21.07.1844 L - ok. 2000 1922 1957 2023  
Bystrzyca Dolna Nieder Weistritz, Bystrzyca Polska 62,12 62,270 260   Poł/Po   01.10.1904 L-2022   1912   2003  
Burkatów     63,563 262   Po   06.2022            
Bystrzyca Górna Ober Weistriz 65,46 65,828 276   St/Poł/po 4 01.10.1904 Z - 05.1992   1925 1990    
Lubachów Breitenhain 67,26 67,422 290   Po   01.10.1904 Z - 05.1992   1930      
Zagórze Śląskie Kynau 71,13 71,294 372   St/Po 4 01.10.1904 Z - 05.1992   1904 1925    
Jugowice Hausdorf 73,71 73,888 390   St/po 3 01.10.1904 Z - 06.2000   1910 1935 2005  
Olszyniec b.308 Erlenbusch 75,80 75,800 410   Ł   ok.1943 L - ok. 1970         *12
Jedlina Dolna Tannhausen Charlotenbrunn, Jedlinka 78,09 78,260 436   St/Poł 3 01.10.1904 L-06,2022   1926     *13
Jedlina Zdr. Centrum     79,194 451   Po   06.2022            
Boczn. 309   79,75 81,400     Bsz   Około 1930 L - ok. 1980         *14
Jedlina Zdr. Bad Charlottenbrunn, Zdrojowiec 82,00 82,166 496 JZ St 2 15.10.1880   1932 1988    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1    Odchodzą tam także bocznice Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych i gazowni.
*2    Bocznica szlakowa zakładów chemicznych "Silesia"
*3    Przed stacją odchodziła bocznica do Jednostki Wojskowej. Po odbudowie linii przystanek przesunięto na 6,842 km.
*4    Przy moście partynickim obok torów wyścigowych powstał przystanek ( nie ujęty w rozkładzie jazdy w 1944 roku).
*5    Była tam bocznica do Zakładów Agroma
*6    Na stacji odchodzi bocznica do zakładu napełniania cystern gazem.
*7    Prawdopodobnie chodzi o tor za drogą obok przystanku wykazywany na mapie sieci linii jako bocznica na 23,00 km linii.
*8    Bocznica do cukrowni w Michałowicach.
*9    Od torów stacyjnych odchodzi  bocznica cukrowni i ciepłowni
*10   Stacja powstała w miejscy dawnego przystanku Jakubowice lecz przesunięta o kilkadziesiąt metrów w celu uzyskania odpowiedniej równi stacyjnej.
*11  Bocznica ciepłowni Zarzecze
*12  W latach 40-tych była tam ładownia lub odchodziła tam bocznica do  Kompleksu Riese
*13  Obok stacji była firma Schachtel.
*14  Od szlaku odchodziła bocznica kopalni węgla.
*15 Po odbudowie linii przystanek przesunięto na 9,421 km.
*16 Po odbudowie linii przystanek przesunięto na 12,800 km.

 

Więcej o linii można przeczytać w:
Michał Jerczyński i Stanisław Koziarski "150 lat kolei na Śląsku"
Świat Kolei 6/2005 "100 lat Kolei Doliny Bystrzycy" str.12-21
Przemysław Dominas "Dzieje kolei doliny Bystrzycy Świdnica-Jedlina Zdr."
Wrocław Główny  (Breslau Hauptbahnhof)
Najważniejszy węzeł kolejowy Dolnego Śląska (Prowincji Śląskiej) wybudowany w latach 1855-1857 usytuowany na 181,041 km linii Bytom - Wrocław oraz początkowy dla linii Wrocław - Poznań, Wrocław - Szczecin, Wrocław - Międzylesie, Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 123m npm. Początkowo zwany Centralnym lub Górnośląskim dworzec obsługiwał ruch pasażerski i towarowy. Trzy perony znajdowały się w miejscu dzisiejszego hallu na poziomie posadzki. W związku z budową w latach 1899-1905 estakady kolejowej konieczna była przebudowa dworca. Dokonano jej w latach 1899-1904  przenosząc perony na południe i podnosząc na wysokość nowopowstałej estakady. Połączono je tunelami, jednym na wprost głównego wejścia oraz drugim  bocznym. Perony nakryto żelazną, czterołukową, przeszkloną konstrukcją. W dawnej hali peronowej, w której obniżono posadzkę, utworzono przestronny hall, do którego przeniesiono kasy biletowe. Odbudowa ze zniszczeń wojennych trwała do 1949 r., a w roku 1960,  na początku lat 90 oraz w 2012-13 przeprowadzono gruntowne remonty. Stacja posiada: okazały budynek dworca połączony z peronami tunelami i windami towarowymi, lokomotywownię, dużą halę wagonową ( obecnie dla jednostek elektrycznych), 2 nastawnie WGA , WGB, 2 nastawnie manewrowe, 5 peronów usytuowanych pod dachem  hali peronowej, 6 grup torów odstawczych, grupę torów towarowych, grupę torów przy placach ładunkowych i grupę przy hali pocztowej z rampami do załadunku poczty.
 
Wr. Tarnogaj  (Dürrgoy)
Posterunek odgałęźny wybudowany 01.06.1884 roku usytuowany na 4,520  (4,52) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. i 2,888 km linii Wrocław Brochów - Lamowice  położony na wysokości125m npm. Odgałęziała się tam bocznica do zakładów gazowniczych i zakładów Telekomunikacji. Obecnie nieczynny.
 
Wrocław  Silesia
Bocznica szlakowa zakładów chemicznych Silesia usytuowana na 5,60 (5,60) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 124m npm.
Zlikwidowana ok.1945 roku.
 
Wr. Wojszyce  (Hoinstein, Uścimów)
Stacja 4 kl. bez możliwości przyjmowania i nadawania towarów wybudowana na 6,525 (6,40) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 124m npm. Był tam budynek dworca z magazynem , 2 perony i 2 tory zasadnicze. Po 1945 roku Rosjanie zdemontowali tor przy budynku i już nigdy nie został odbudowany, a stację zdegradowano do przystanku. Po wstrzymaniu w 2000 roku przewozów osobowych stację zamknięto.
 
Wr. Partynice  (Breslau-Hartlieb, Wrocław Patonice)
Przystanek  wybudowany na 8,516 (8,39) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 126m npm.
Był tam budynek dworca, 2 perony, 2 tory główne zasadnicze i 1 boczny przy ramie ładunkowej. Po 1945 roku Rosjanie zdemontowali tor przy budynku i już nigdy nie został odbudowany, a stację zdegradowano do przystanku. Po wstrzymaniu w 2000 roku przewozów osobowych stację zamknięto. Na rampie usytuowany jest skup złomu. Obok przystanku odchodzi bocznica do pobliskiej jednostki wojskowej.
 
Wrocław boczn. Agroma  (...)
Bocznica szlakowa zakładów  Agroma usytuowana na 9,100 (...) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 124m npm.
Bocznica powstała w latach 50-tych.
 
Partynice-stadion  (Breslau-Rennplatz
Przystanek  przy moście Partynickim obok torów wyścigowych wybudowany  na (9,50)  km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 124m npm.  Przystanek nie był uwzględniany w rozkładzie jazdy z 1944 roku ale jest na niemieckich mapach.
 
Wr. Klecina  (Klettendorf, Kłotno)
Stacja 3 kl. wybudowana na 10,371 (10,25) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 126m npm.
Był tam budynek dworca. wc, nieduży magazyn, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa oraz 2 nastawnie Kl i Kl1.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 boczne, 4 ładunkowe oraz 3 do obsługi cukrowni od których to odchodziły bocznice do zakładu.
Od stacji odchodzi także bocznica do zakładów Petrogaz.  Po 1945 roku Rosjanie zdemontowali 1 tor szlakowy  i już nigdy nie został odbudowany.
Po likwidacji cukrowni zlikwidowano tory do jej obsługi oraz 1 tor główny dodatkowy. Po wstrzymaniu w 2000 roku przewozów osobowych stację przemianowano na ładownię.
Bielany Wrocławskie (Bettlern, Strzeżawin)
Stacja 4 kl. wybudowana na 12,669 (12,54) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 122m npm.
Był tam budynek dworca. wc, nieduży magazyn, budynek służbowy, 2 perony, plac ładunkowy oraz 2 tory główne zasadnicze i 1 ładunkowy.
Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor szlakowy i tor ładunkowy a stację przemianowano na przystanek. Zamknięty wraz z linią.

Domasław (Domslau)
Stacja 4 kl. wybudowana na 16,167 (16,05) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 140m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, wc, budynek służbowy, 2 perony, plac ładunkowy oraz 2 tory główne zasadnicze i 1 ładunkowy.
Po 1945 roku zlikwidowano 1 tor szlakowy i tor ładunkowy a stację przemianowano na przystanek. Zamknięty wraz z linią.
Kobierzyce (Koberwitz, Rösslingen, Sobiegród)
Stacja węzłowa 3 klasy wybudowana 01.06.1884 roku usytuowana na 20,593 km linii Wrocław - Jedlina Zdr. oraz 0,000 (20,47) km linii Wrocław - Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 144 m npm.
Po wybudowaniu na odcinku Wrocław Kobierzyce drugiego toru oraz linii do Piławy Górnej stała się stacją węzłową.
Do 1945 roku kilometraż linii do Piławy Górnej liczony był od Wrocławia. Po zawieszeniu przewozów osobowych na linii do Piławy Górnej zdegradowana do przystanku z ładownią. Pierwotnie stacja początkowo posiadała budynek dworca, wc, wieżę wodną, 2 perony rampę czołową. budkę dróżnika, 4 tory i bocznicę do cukrowni. W latach 1897-8 podczas budowy linii do Piławy Górnej stację rozbudowano. dodając trzeci peron oraz nastawnie, place ładunkowe i kilka torów. Stacja posiadała także garaż drezyn oraz 2 nastawnie dysponującą Kb w budynku stacji, i wykonawcze Kb1od strony Wrocławia oraz Kb2 od strony Łagiewnik .

Wierzbice Wrocławskie (Wirrwitz, Konradserbe, Kobierzowice, Wierzbice)
Przystanek wybudowany na 22,887 (22,75) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 145m npm.
Usytuowany przy drodze do leśniczówki. Był tam tor główny, budynek dworca, wc i peron. Prawdopodobnie w wyniku zniszczenia budynku wybudowano wiatę. Za drogą był tor ładunkowy. Prawdopodobnie jest to bocznica usytuowana na 23,00 km linii wykazywana na mapie sieci linii z 1944 roku.

Pustków Żurowski (Puschkowa, Hubertushof, Wierzbica Zielniki)
Najpierw przystanek a od 1.09.1885 roku stacja 3 kl. wybudowana na 26,097 (25,95) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 151m npm. Był tam budynek dworca, wc, 2 perony, plac ładunkowy, rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.Od stacji odchodzi bocznica do cukrowni. Pierwotny budynek zniszczony na jego miejscu wybudowano po wojnie drugi.

Olbrachtowice (Albrechtsdorf, Cieszczyce)
Przystanek wybudowany na 28,767 (28,63) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 151m npm.
Usytuowany przy drodze z Olbrachtowic do Mirosławiczek. Jest tam budynek dworca z kasą obsługiwaną przez ajenta, peron i tor główny.

Mirosławice (Michelsdorf)
Bocznica szlakowa do pobliskiej cukrowni usytuowana na (31,26) km linii Wrocław - Jedlina Zdr.

Rogów Sobócki (Rogau - Rasenau, Rożnów Śląski)
Stacja 4 kl. wybudowana na 33,341 (33,20) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 160m npm.
Był tam budynek dworca, magazyn, wc, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, plac ładunkowy.
W latach późniejszych wybudowano rampę boczno-czołową. Tor ładunkowy połączony był z placem składowym tartaku.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. od stacji odchodziła bocznica do miejscowego kamieniołomu.

Sobótka (Zobten)
Stacja 3 kl. wybudowana na 37,547 (37,40) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 172m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią Sb, wc, nastawnia Sb1, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa. Stacja miała 2 perony w tym zadaszenie na części pierwszego peronu. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.

Sobótka Zach. (Ströbel, Strzebisz, Strzeblów)
Stacja 3 kl. wybudowana na 40,314 (40,16) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 170m npm.
Był tam budynek dworca , magazyn, wc, wieża wodna, 2 perony, 2 nastawnie SZ i SZ1, wc, plac ładunkowy. Pierwotny budynek nie istnieje a obecny wybudowano później. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 boczne 1 ładunkowy. Od stacji odchodzi bocznica do kopalni granitu.

Strzelce Świdnickie (Strehlitz)
Stacja 4 kl. wybudowana na 43,262 (43,11) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 170m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy.

Szczepanów (Stephanshain, Szczepańsk)
Stacja 4 kl. wybudowana na 46,288 (46,13) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 184m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron. Układ torowy to tor główny zasadniczy i główny dodatkowy. Zaraz za drogą był jeszcze jeden tor ładunkowy miejscowej cegielni.

Marcinowice Świdnickie (Groß Merzdorf, Marcinowskie)
Stacja 4 kl. wybudowana na 49,872 (49,72) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 200m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią MŚ, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy.

Pszenno (Weizenrodau)
Stacja 3 kl. wybudowana na 54,818 (54,66) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 210m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią Pn, wc, nastawnia Pn1, 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 1 boczny i 1 ładunkowy z wagą wagonową i skrajnikiem.
Od stacji odchodzą tory bocznicy cukrowni.

Zarzecze (...)
Bocznica szlakowa do zakładów usytuowanych w dzielnicy Świdnicy - Zarzecze położona na 55,994 km linii Wrocław - Jedlina Zdr.

Świdnica Przedmieście (Schweidnitz Niederstadt, Świdn. Dolna)
Stacja węzłowa 2 kl. wybudowana na 58,003 (57,85) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. i 2,499 km łącznicy Świdnica Miasto - Świdnica Przedmieście położona na wysokości 219m npm. Stacja posiadała: okazały budynek dworca, magazyn, 10-cio stanowiskową parowozownię, 2 nastawnie ŚP1 i ŚP2, rampę boczno-czołową i 2 boczne, plac ładunkowy z suwnicą towarową i wagą, budynki mieszkalne dla pracowników i wc. A ponadto wagę wagonową i skrajnik. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 8 boczne dodatkowe, 5 ładunkowych. Lokomotywownię zlikwidowano w latach 50-tych. później służyła jako warsztaty wagonów pomocniczych i specjalnych aż do lat 80-tych. W 2008 roku Koleje Dolnośląskie wydzierżawiły obiekty lokomotywowni na bazę swojego taboru.

Świdnica Kraszowice (Kroischwitz, Jacobsdorf)
Stacja węzłowa 3 kl. wybudowana na 60,752 (60,49) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. i 223,708 km linii Katowice - Legnica położona na wysokości 238m npm. Na terenie dawnego przystanku Jakubowice wybudowano stację na której to krzyżowały się linie Katowice - Legnica i Wrocław - Jedlina Zdr. Stacja posiadała: budynek dworca, wc, magazyn towarowy, nieduży plac ładunkowy, 2 perony i nastawnię przy budynku dworca. W późniejszych latach wybudowano 2 nowe nastawnie ŚK i ŚK1 a starą zlikwidowano. Stacja posiadała także piwnice na paliwo płynne i budynki mieszkalne dla pracowników. Budynek dawnego przystanku Jakubowice przebudowano na mieszkania dla pracowników. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 4 rozrządowe i 1 ładunkowy z wagą wagonową i skrajnikiem. Stacja miała za zadanie odciążyć pozostałe stacje Świdnickie z czynności rozrządowych na obu krzyżujących się liniach. Po wstrzymaniu przewozów osobowych w latach 1992 i 2000 stację zdegradowano do Podg a później zlikwidowano.

Bystrzyca Dolna (Nieder Weistritz, Bystrzyca Polska)
Przystanek dzierżawiony wybudowany na 62,270 (62,12) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 260m npm.
Przystanek posiadał: budynek dworca, magazyn z blachy falistej, wc, budynek mieszkalny, peron i plac ładunkowy. Na przystanku oprócz toru głównego zasadniczego był tor ładunkowy.

Bystrzyca Górna (Ober Weistriz)
Stacja 4 kl. wybudowana na 65,828 (65,46) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 276m npm.
Był tam budynek dworca podobny jak w Bystrzycy Dolnej później rozbudowany o wschodnie skrzydło i wiatę peronową, magazyn, wc, 2 perony oraz plac ładunkowy z wagą towarową i rampą boczno-czołową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy i tor ładunkowy.

Lubachów (Breitenhain)
Przystanek  wybudowany na 67,422 (67,26) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położony na wysokości 290m npm.
Był tam peron, budynek dworca, wiata peronowa i wc. Przystanek położony na skarpie między dwoma mostami.

Zagórze Śląskie (Kynau)
Stacja 4 kl. wybudowana na 71,294 (671,13) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 372m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, wc, magazyn z blachy falistej, 2 perony, plac ładunkowy, budynek mieszkalny pracowników,
wieżę wodną ze zbiornikiem wody i żurawiem do nawadniania parowozów. W latach 30-tych XX w. stację rozbudowano dodając drugiego żurawia, skrajnik i rampę boczno-czołową. Na peronie obok dworca wybudowano nieduże pomieszczenie służbowe sekcji drogowej, warsztat oraz drewnianą poczekalnię. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, tor boczny odstawczy i ładunkowy.

Jugowice (WüsteßWaltersdorf, Hausdorf)
Stacja węzłowa 3 kl. wybudowana na 73,888 (73,71) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. i początkowa dla linii Jugowice - Walim położona na wysokości 390m npm. Stacja posiadała: budynek dworca , wc, magazyn towarowy, prywatny magazyn towarowy, pomieszczenie gospodarcze, 2 perony, wagę wagonową i wozową, skrajnik, rampę boczno-czołową. Była także rampa boczna do przeładunku towarów na kolejkę wąskotorową do cegielni. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, 2 tory odstawcze i 1 ładunkowy. Po uruchomieniu linii do Walimia częściowo skorygowano układ torowy przystosowując tory z kierunku Walimia do trakcji elektrycznej oraz dodano 1 tor ładunkowy.

Olszyniec (Erlenbusch)
Ładownia lub bocznica kompleksu Reise wybudowana wykorzystywana w latach 1943-45
usytuowana na 75,800 (75,80) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 410m npm.

Jedlina Dolna (Tannhausen Charlotenbrunn, Zmysłowice, Jedlinka)
Stacja 3 kl. wybudowana na 78,260 (78,09) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 436m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca , wc, magazyn towarowy, 2 perony, wagę wagonową, skrajnik i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, tor ładunkowy i tor odstawczy od którego odchodziła bocznica firmy Schachtel.

Jedlina Dolna - Boczn. 309 (...)
Na 81,4 (79,75) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. odgałęziała się bocznica bo kopalni węgla.

Jedlina Zdr. (Bad Charlottenbrunn, Zdrojowiec)
Stacja węzłowa 2 kl. wybudowana na 45,036 (350,78) km linii Wałbrzych - Kłodzko i 82,166 (82,00) km linii Wrocław - Jedlina Zdr. położona na wysokości 496m npm. Stacja posiadała: budynek dworca z nastawnią JZ, wc na peronach, magazyn towarowy, 2 perony połączone przejściem podziemnym, wieżę wodną wraz z żurawiami do nawadniania parowozów, dwustanowiskową parowozownię z obrotnicą i kanałem do ich obsługi, 2 nastawnia JZ1 i JZ2, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową, suwnicę towarową oraz zasiek węglowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 2 odstawcze, 2 ładunkowe,2 wyciągowe i 3 trakcyjne.