D29 - 289     Linia  Legnica - Rudna Gwizdanów
Na początku 1844 r. zawiązał się komitet budowy kolei legnicko-głogowskiej, mającej uzupełnić lukę między budowanymi już liniami i umożliwić połączenie okolic Jaworzyny Śl. Z Wielkopolską. Jednak wydane w tymże roku zarządzenie wstrzymujące nowych koncesji kolejowych przerwało prace komitetu. Projekt podjęło towarzystwo Kolei Dolnośląskiej pod koniec lat 50-tych, ale zrealizowany został dopiero latach 1868 - 1871 przez Kolej Wrocławsko-Świebodzicką. Powstała wówczas linia Legnica – Rudna – Głogów – Nowa Sól – Zielona Góra – Czerwieńsk – Rzepin – Szczecin.
Linię budowano odcinkami: Legnica-Lubin Górniczy oddano 25.12.1869 roku,  odcinek do stacji Rudna Gwizdanów - oddany 09.01.1871 r.
Na trasie linii Legnica – Rudna usytuowano 7 stacji (Rzeszotary, Raszówka, Lubin Górniczy, Koźlice, Rynarcice, Rudna Miasto i Rudna Gwizdaków) i 1 ładownię (Chróstnik). Po odkryciu w okolicach Rudnej Gwizdanów, Lubina Górniczego i Polkowic rudy miedzi oraz rozwijającego się tam przemysłu związanego z wydobyciem i przetwarzaniem miedzi linię w 1986 roku zelektryfikowano. Powstały tam także linie przemysłowe do tamtejszych kopalni i hut odchodzących od linii na stacjach Rudna Gwizdanów, oraz Lubin Górniczy.
Do 1947 roku kilometraż linii liczony był od stacji Kamieniec Ząbkowicki ponieważ linia była częścią Magistrali Podsudeckiej.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Legnica - Lubin Górniczy 25.12.1869, Lubin Górniczy - Rudna Gwizdanów 09.01.1871
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: 30.08.1986 r.
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Legnica Liegnitz 106,54 0,000 118 Lg St 1 19.10.1844     1998 2017  
Legnica b. 287     3,0??     bsz   ?? L-ok.1970          
Rzeszotary Rüstern 111,55 5,764 122 Ry St/Poł,m/po 4 25.12.1869     1994 2019  
Raszówka Vorderheide 116,76       Ł     L-         *1
Raszówka Vorderheide 117,46 11,649 150 Rw St 3 25.12.1869     1994 2019  
Gorzelin   - 14,593 146   Po    1973     1987    
Chróstnik Brauchitschdorf 122,74 17,640 150   Ł/Po   1933,Po58   1914 1967   *2
Lubin Górniczy Lüben, Lubin Lignicki 128,14 22,329 129 Lb St 2 25.12.1869     1990    
Lubin Stadion     23,733     Po   2019            
Koźlice Koslitz 136,03 29,218 177 KL St/Mpo 4 09.01.1871   1928 1998 2019  
Rynarcice Groß Rinnersdorf, Rynarzów Lignicki 137,42 31,613 152   St/Po 4 09.01.1871   1914 1998    
Rudna Miasto Raudten Stadt, Rudno Głogowskie 142,05 36,235 114   St/Poł/po 3 09.01.1871   1928   2010  
Rudna Gwizdanów Raudten-Queissen, Gwizdanów 145,20 39,065 103 RG St 2 09.01.1871     1954 2007  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Przed 1945 rokiem była tam ładownia.
*2  Przed 1945 rokiem była tam ładownia
Legnica  (Liegnitz)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 283,905 km linii Katowice – Legnica, 65,113 (295,25) km linii Wrocław – Guben oraz początkowa linii Legnica – Rudna Gwizdanów i Legnica - Pobiedna  oddana 19.10.1844 roku położony na wysokości 118 m npm. 
Stacja posiadała: budynek dworca, magazyny ekspedycji, magazyny towarowe i place ładunkowe, halę z 5 peronami dla pasażerów i 1 pocztowym połączonych przejściami podziemnymi, lokomotywownię, wieże wodną, 5 nastawni o skrótach Lg do Lg4,  oraz liczne budynki pomocnicze. Układ torowy to 9 torów przy peronach, grupa torów odstawczych za 4-tym peronem, grupa 10 torów postojowych za lokomotywownią, grupa 6-ciu torów towarowych, grupa 16-tu torów rozrządowych wraz z górką rozrządową, grupa torów przy magazynach i placach ładunkowych. Stacja obsługuje 3 bocznice ( do magazynów PZZ przy linii do Jerzmanic, bocznicę PEC-u, i bocznicę ŻBK przy wylocie na Wrocław).
 
Rzeszotary (Rüstern)
Stacja  4 klasy usytuowana na 5,764 (111,55) km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położona na wysokości 122 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, 2 perony, tor główny zasadniczy i główny dodatkowy.
Później wybudowano 2 nastawnie "Ry" i "Ry1" oraz semafory świetlne. Pełniła rolę mijanki.
 
 Raszówka (Vorderheide)
Ładownia usytuowana na116,75 km linii Legnica - Rudna Gwizdanów.
 
Raszówka (Vorderheide)
Stacja  3 klasy usytuowana na 11,649 (117,46) km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położona na wysokości 150 m npm.
Stacja obecnie posiada: budynek dworca z nastawnią dysponującą "Rw", magazyn, nastawnię wykonawczą "Rw1", wc, budynki mieszkalne dla pracowników, rampę boczno-czołową, 2 perony, plac ładunkowy, wagę wozową i wagonową do 40T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 4 główne dodatkowe, 1 odstawczy, 3 ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do stacji paliw ???.
 
Gorzelin  (...)
Przystanek  oddany po 1960 roku  usytuowany na 14,593  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położony na wysokości 146 m npm.
Jest tam peron i drewniana wiata.
 
Chróstnik  (Brauchitschdorf)
Ładownia, po 1945 roku PO  usytuowana na 17,640 (122,74) km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położona na wysokości 150 m npm.
Był tam peron i wiata peronowa.
 
Lubin Górniczy (Lüben, Lubin Lignicki)
Stacja  2 klasy usytuowana na 22,329 (128,14)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów  położona na wysokości 129 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią "Lb", 2 nastawnie wykonawcze "Lb1" i "Lb2", magazyn, lokomotywownię, wieżę wodną, budynki mieszkalne dla pracowników, budynki gospodarcze i warsztatowe, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy oraz wagę wagonową do 40T.
Układ torowy to: do 19456 roku stacja posiadała około 5 torów a obecnie 6 torów zelektryfikowanych, oraz około 10 bocznych w tym ładunkowe i odstawcze. Od stacji odchodzi bocznica do elektrociepłowni oraz linia do kopalni miedzi i Polkowic.
 
Lubin stadion   (...)
Przystanek  oddany w 2019 roku  usytuowany na 23,733  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów.
 
Koźlice  (Koslitz)
Stacja  4 klasy (mijanka) usytuowana na 29,218 (136,03)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położona na wysokości 177 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, budynek mieszkalny dla pracowników i  peron.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i główny dodatkowy.

Rynarcice
 (Groß Rinnersdorf, Rynarzów Lignicki)
Stacja  4 klasy usytuowana na 31,613 (137,42)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów położona na wysokości 152 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynek mieszkalny dla pracowników i gospodarczy, 1 peron, drogę ładunkową i podobno rampę boczno-czołową. Układ torowy to : to tor główny zasadniczy i ładunkowy z 1 rozjazdem od strony Rudna Miasto.

Rudna Miasto  (Raudten Stadt, Rudno Głogowskie)
Stacja  3 klasy usytuowana na 36,235 (142,05)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów i 74,469 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł.  położona na wysokości 114 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, 2 perony wyspowe z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze dla linii Wrocław - Szczecin, tor główny zasadniczy dla linii Legnica - Rudna, tor ładunkowy i bocznica krochmalni.
 
Rudna Gwizdanów  (Raudten, Gwizdanów)
Stacja  2 klasy usytuowana na 0,000 km linii Rudna Gwizdanów - Polkowice, 77,651 km linii Wrocław Gł. - Szczecin Gł, 39,065 (145,20)  km linii Legnica - Rudna Gwizdanów  położona na wysokości 103 m npm. Na stacji jest budynek dworca, magazyn, wc, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny pracowników, parowozownia wachlarzowa, wieża wodna, 2 perony, rampa boczno-czołowa, 2 nastawnie "RG" i "RG1", 3 semafory wjazdowe i 10 wyjazdowych. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 5 głównych dodatkowych, 1 oblotowy dla loka, 1 postojowy składów, 4 boczne towarowe i odstawcze oraz trakcyjne.