D29 - 290       Linia  Mikułowa - Bogatynia
Linia D290 powstała z połączenia 3 linii ( Mikułowa - Sulików, Hagenwerder - Frydland, i Görlitz - Zittau) po przecinanych Granicą Państwową oraz budową nowego odcinka od przystanku Trzciniec Zgorzelecki do Bogatyni.
Linia Mikułowa - Sulików
Budowę linii z Mikułowej przez Sulików do Zawidowa zarząd królewskich pruskich kolei (KPEV) planował w 1914 roku, jednak wybuch wojny pokrzyżował ten zamiar. Do planu powrócono bezpośrednio po wojnie - dyrekcja wrocławska kolei (RBD Breslau) rozpoczęła budowę ok. 10 km odgałęzienia w 1921 roku z Mikułowej do Zawidowa, jednak w połowie 1924 r. budowę zarzucono z powodu braku środków . Na krótkim odcinku jaki pierwotnie zbudowano, linię poprowadzono w głębokim wykopie oraz po dwóch mostach o rozpiętości 16 metrów. Budowę linii dokończyła spółka akcyjna  Mikułowa - Sulików. Spółkę zawiązano 7 grudnia 1926 r. z udziałem miasta Sulików, powiatu lubańskiego, prowincji dolnośląskiej i kilku fabrykantów. Budowę prowadziła doświadczona w budowie kolejek  spółka Smoschewer&Co. z Wrocławia. Linię Mikułowa - Sulików oddano 27 października 1927 r.  Tabor kolejki składał się początkowo z dwóch parowozów i zaledwie dwóch wagonów osobowych, dwóch towarowych i jednego bagażowego. Dwustanowiskowa lokomotywownia Kolejki znajdowała się w Sulikowie.  Kolejka zatrudniała 10 pracowników. Przewozy w 1935 r. wyniosły 20,5 tys. pasażerów i 80,1 tys. ton towarów (56 osób dziennie i nadanych 267 ton towarów).  Na początku lat 40-tych, z uwagi na kryzys  ilość kursów spadła  z 8 par w 1939 roku do 1 pary w roku 1941 r. Sytuacja poprawiła się dopiero w 1944 roku, gdzie kursowało 7 par.
Linia Hagenwerder - Zawidów - Frydlant.
Linię oddano 15.10.1875. Na trasie w połowie  linii do Zawidowa na 3,7 km w miejscowości Łomnitz obok zabudowań dworskich była bocznica.
W 1948 roku od mostu na Nysie Łużyckiej ( od granicy Państwowej do 11,200 km linię zlikwidowano, a resztę linii połączono nowym odcinkiem z linią Görlitz - Zittau na wysokości podg Ręczyn.
Linia Görlitz - Zittau.
Linię oddano do użytku 01.06.1875 roku. Na trasie linii usytuowano 3 stacje (Hagenwerder, Ostritz,Hirschfelde), 3 przystanki (Marienthal, Rosenthal, Rohnau) i 1 bocznicę (w okolicy Görlitz). Linia ta przez cały czas używana jest przez koleje niemieckie. Po ustanowieniu granicy Państwowej na Nysie Łużyckiej, granica przechodzi przez linię 4-ro krotnie. Po stronie polskiej na linii pozostały st. Krzewina Zgorzelecka (Ostritz) oraz przystanki Bratków (Marienthal), Rosenthal i Trzciniec (Rohnau).
Nowo wybudowane odcinki
Po 1945 roku granice państwowe w tym rejonie poprzecinały kilka linii. W związku z tym należało ponownie odbudować część linii aby przywrócić połączenia. Dodatkowo w okolicach Turoszowa i Bogatyni odkryto duże zasoby węgla brunatnego. Wybudowano tam kopalnię odkrywkową i elektrownię co zmusiło do wybudowania linii kolejowej do Bogatyni.   W 1948 roku wybudowano linię z Sulikowa do Zawidowa a w 1949 roku od 11,200 km linii Hagenwerder - Zawidów poprowadzono linię do Krzewiny Zgorzeleckiej. Pozostałą część starej linii w kierunku Nysy Łużyckiej zlikwidowano. Zlikwidowano też przystanek Rosenthal. W kolejnych latach linie kolejowe w okolicach worka Turoszowskiego  usprawniono budując posterunki odgałęźne Wilka, Ręczyn, Las, Studniska i Krysin. Linia otrzymała nr. 290. W późniejszym okresie linii Mikułowa - granica pozostawiono nr. 290 a od granicy do Bogatyni ma nr. 786. Linia była w tabeli 252, a później 260.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
Mikołowa – Sulików 29.10.1927, Sulików – Zawidów 03.10.1948,  Zawidów – 11,200 km linii do Hagenwerder 15.10.1875, 11,200 km linii do Hagenwerder – Krzewina Zgorzelecka oraz Trzciniec - Turoszów,  Turoszów – Bogatynia około 1960 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 03.04.2000 roku.
Ruch towarowy: Na odcinku Turoszów Kopalnia – Bogatynia do 01.05.2000, na pozostałych odcinkach – czynny.
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Mikołowa – Las  i Turoszów Kop. – Bogatynia  - zamknięte 13.12.2000
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Mikułowa Nikolausdorf, Nikorsk 0,0 0,000 245 Mk St/Poł 4 20.09.1865   1923 1984    
Las   - 0,850 235 Ls Podg   1958 L - 2005     1994    
Sulików Schönberg, Jasna Hora 3,37 3,373 223 Sk St 4 29.10.1927     1989    
Wilka   - 8,333 230 Wk Podg   1958       1993 2008  
Wilka 1   - 9,084 230 Wk1 Podg    1950 L– 2001     1993 2008  
Radomierzyce   - 12,392 200   Po   ok. 1959 L- ok. 1979     1960    
Ręczyn   - 14,400 198 Rc Podg    1959       1993 2008  
Krzewina Zgorz. Ostritz - 17,514 208 KZ St 3 01.06.1875       1993 2008  
Bratków Zgorz. Marienthal - 19,704 220   Po   01.06.1875       1960    
Działoszyn   - 22,250 220   M   ok. 1959 L-???          
Granica Państwa 24,674  
Rosenthal Rosenthal - 24,70 227   Po   01.06.1875 L-???   1928     *1
Granica Państwa 24,930  
Trzciniec Zgorz. Rohnau - 26,148 220 TZ Podg,po   ok.1882       1993    
Turoszów   - 27,896 240 Tr St   ok. 1959       1975 2005  
Turów I   - 28,945     Bsz   ok. 1960 L-???     1993    
Turoszów Kopalnia   - 29,691 225   Po   ok. 1960 Z-     1960    
Bogatynia 3 KWB   - 31,190     Bsz   ok. 1960 L-???          
Bogatynia   - 32,760 240 Bg St/po   03.01.1960 Z-     1960 1994  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Mikułowa   (Nikolausdorf, Nikorsk)
Stacja węzłowa 3 klasy wybudowana 20.09.1865roku na 191,850 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz początkowa linii Mikułowa – Bogatynia położona na wysokości 245 m npm. . Na stacji znajduje się budynek dworca z nastawnią Mk,
Magazyn towarowy, schronisko DT, wc, nastawnia Mk1, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz plac załadunku drzewa.
Układ torowy to: 3 tory główne, 4 boczne (ładunkowe i odstawcze), oraz bocznica do podstacji elektrycznej.
Około 2000 roku stację zdegradowano do przystanku i ładowni. Odcinek Mikułowa - podg Las nieczynny (nieprzejezdny).
 
Las 
Posterunek odgałęźny wybudowany w 1958 roku  usytuowany na 0,850 km linii Mikułowa - Bogatynia i 0,819 km łącznicy Studniska - Las położony na wysokości 235 m npm. Jest tam nastawnia  Las oraz semafory kształtowe. Posterunek powstał w celu umożliwienia jazdy składów towarowych z od strony Bogatyni i Turoszowa w kierunku Węglińca.
 
Sulików   (Schönberg, Jasna Hora)
Stacja 3 kl. usytuowana na 3,373 km linii Mikułowa - Bogatynia położona na wysokości 223 m npm.
Stacja wybudowana 29.10.1927 roku jako końcowa prywatnej linii Mikułowa - Sulików. Obsługiwała ruch osobowy oraz towarowy z tamtejszych kamieniołomów. Jest tam budynek dworca raczej z lat powojennych z nastawnią Sk i magazynem, nastawnia wykonawcza Sk1, 2 perony, garaż drezyn, i rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 boczne. Od stacji odchodzi bocznica do ładowni kruszywa składająca się z 3 torów.
 
Wilka
Posterunek odgałęźny wybudowany w 1958 roku  usytuowany na 8,333 km linii Mikułowa - Bogatynia i 0,023 km linii Wilka - Zawidów położony na wysokości 230 m npm. Jest tam nastawnia  Wk oraz semafory świetlne. Posterunek powstał w celu umożliwienia jazdy składów towarowych z od strony Bogatyni i Zawidowa w kierunku Węglińca. Między podg Wilka a podg Wilka 1 była mijanka zlikwidowana około 2005 roku.
 
Radomierzyce
Przystanek wybudowany około  1959 roku  usytuowany na 12,392 km linii Mikułowa - Bogatynia  położony na wysokości 200 m npm.
Był tam peron i nieduży budynek dworca lub dróżnika. Zamknięty około 1975 roku.
 
Ręczyn 
Posterunek odgałęźny i mijanka wybudowany w 1959 roku  usytuowany na 14,400 km linii Mikułowa - Bogatynia i 0,035 km linii Ręczyn  -Hagenwerder położony na wysokości 198 m npm.  Były tam 2 nastawnia  Rc i Rc1 oraz semafory kształtowe. Około 2005 roku zlikwidowano mijankę oraz nastawnię Rc1.
Krzewina Zgorzelecka   (Ostritz)
Stacja 3 kl. wybudowana 01.06.1875 roku położona na 6,4 km linii Hagenwerder - Zittau a obecnie na 17,514 km  linii Mikułowa - Bogatynia położona wysokości 200 m npm. Jest tam budynek dworca z magazynem i nastawnią KZ, nastawnie wykonawcze KZ1 i KZ2, wc, schronisko DZ, garaż drezyn, 2 perony, rampa boczno-czołowa, rampa boczna i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 boczne. W latach 2006 - 2009 stację zmodernizowano wycinając część torów oraz zamieniono semafory kształtowe na świetlne. Czynna dla ruchu osobowego w relacji Gerlitz - Zittau obsługiwana przez linie niemieckie.
 
Bratków Zgorzelecki  (Marienthal)
Przystanek wybudowany 01.06.1875 roku  usytuowany na 19,704 km linii Mikułowa - Bogatynia  położony na wysokości 220 m npm.
Był tam budynek dworca, wc i zadaszony peron.
Działoszyn
Mijanka wybudowana 01.06.1875 roku położona na 22,250 km linii Mikułowa - Bogatynia położona na wysokości 220 m npm.
Była tam nastawnia lub dwie oraz mijanka. Zlikwidowana .

Rosentchal
Przystanek wybudowany 01.06.1875 roku usytuowany po stronie niemieckiej za rzeką Nysa Łużycka na 24,70 km linii Mikułowa - Bogatynia położony na wysokości 2427 m npm. Był tam budynek dworca, wc i peron. Obecnie zlikwidowany.
Trzciniec Zgorzelecki  (Rohnau)
Pierwotnie przystanek wybudowany 01.06.1875 roku i położony na 14,7  km linii Hagenwerder - Zittau. Około 1959 roku przekształcony na podg, po usytuowany na 14,7  km linii Hagenwerder - Zittau i 26,148  km linii Mikułowa - Bogatynia  położony na wysokości 220 m npm. Jest tam peron i budynek nastawni Tz.
Turoszów
Stacja wybudowana około 1959 roku usytuowana na 27,896 km linii Mikułowa - Bogatynia położona na wysokości 240 m npm.
Jest tam budynek dworca z nastawnią Tr, magazyn, wc, schronisko DT, 2 perony, 2 nastawnie wykonawcze Tr1 i Tr2, wieża wodna z żurawiem oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 tory główne dodatkowe, 3 boczne w tym 2 ładunkowe. Około 1990 - 2000  roku stację zmodernizowano. Przebudowano układ torowy, zlikwidowano nastawnie wykonawcze a semafory kształtowe zamieniono na świetlne.
Turów I
Posterunek bocznicowy bocznicy kopalni Turów usytuowany na 28,945 km linii Mikułowa - Bogatynia. Była tam nastawnia Turów1. Po przebudowie bocznicy posterunek zlikwidowano.
Turoszów Kopalnia
Przystanek wybudowany około 1960 roku usytuowany na 29,691 km linii Mikułowa - Bogatynia położony na wysokości 225 m npm. Był tam nieduży peron.
Bogatynia 3KWB
Bocznica kopalni Turów wybudowana około 1960 roku usytuowana na 31,190 km linii Mikułowa - Bogatynia.
Bogatynia
Stacja wybudowana 03.01.1960 usytuowana na 33,242 km linii Mikułowa - Bogatynia położona na wysokości 240 m npm.
Był tam budynek dworca, magazyn z rampą, plac ładunkowy, peron i nastawnia Bg.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 tory główne dodatkowe, 3 boczne ładunkowe.
Około 1980-90 roku stację zdegradowano do przystanku z ładownią. Zlikwidowano nastawnię i część torów.