D29 - 291    Linia  Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów
Linię wybudowano w celu ominięcia krętych serpentyn linii kolejowej  w okolicach Wałbrzycha która w tamtych czasach była zapchana towarówkami z węglem. Miało top skrócić czas jazdy pociągów pośpiesznych oraz umożliwienie tranzytu węgla z zagłębia wałbrzyskiego w kierunku Czech. Linię oddano 15.05.1878 roku a w czerwcu 1914 roku jako pierwszą zelektryfikowano. Na trasie linii usytuowano 4 stacje (Szczawno Zdr, Biały Kamień, B. Gorce Tow., i Mieroszów) w tym 1 towarowa (B. Gorce Tow.), i 2 przystanki (Unisław Śl. i Golińsk). W latach 1960 - 90 powstał zespół bocznic na Piaskowej Górze. Po wojnie w 1945 roku Rosjanie zdjęli trakcję elektryczną. Ponieważ węgiel stał się wtedy surowcem strategicznym, ważniejsze było uruchomienie i utrzymanie linii przez tereny Wałbrzycha, linia przez Szczawno Zdr. straciła na znaczeniu. Ostatecznie na odcinku Wałbrzych Szczawienko - B.Gorce Wsch. przewozy osobowe zawieszono w 1965 a towarowe w 1970 roku. Ostatecznie odcinek ten zlikwidowano w 1996 roku. Pozostał tylko nieduży odcinek za Wałbrzychem Szawienko jako Zespół Bocznic "Piaskowa Góra" o numerze 869. Odcinek od B. Gorce Wsch. zmodernizowano i służy do tranzytu towarów do Czech.
Linia do roku 1971 miała nr. 202 później w latach 1971 - 80 miała nr.275 a od 1980 roku ma nr. 291.
Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 155d,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 241 a później 240 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 5.05.1878 r.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja:
Zelektryfikowana: 01.06.1914. Po 08.07.1945 roku Rosjanie zdemontowali trakcję elektryczną.
Ruch osobowy:
- Na odcinku W-ch Szczaw. - Bog. Gorce Wsch. do 1965 roku.
- Bog. Gorce Wsch. - Mezimesti do 14.12.2003 o następnie od 05.01.2004 do 31.03.2004
Ruch towarowy: Na odcinku W-ch Szczaw. - Bog. Gorce Wsch. do 1970 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek W-ch Szczaw. - Boguszów Gorce Wsch. zlikwidowano około 1996 roku.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wałbrzych Szczawienko Nieder Salzbrunn, Słońsk Dolny 65,02 0,000 377 WS St 2 01.03.1853   1954 1976 2008  
W-ch Szcz."Petrobaza"   --- 1,466 395   Bsz   ok. 1960 L - 2009     2004   *1
W-ch Szcz."Górażdże"   --- 2,147 395   Bsz   ok. 1960       2004   *1
W-ch Szcz. "PEC"   --- 2,184 395   Bsz   ok. 1960       2004   *1
Szczawno Śl. Zdr. Bad Salzbrunn, Słońsk Zdr. 71,01 4,895 425 SZ St 4 15.05.1878 L - 1997     1981    
Biały Kamień Konradshal,Weißstein, Bielańsk 76,51 10,495 490 BK St/poł 4 15.05.1878 L - 1997   1942 1981    
Bog. Gorce Wsch. Fellhammer, Kuźnice Świdnickie 83,72 17,706 546 BGW St/po,podg 4 15.08.1867   1923 1954 2009  
Bog. Gorce Tow. Fellhammer Gbf., Kuźnice Świdn. Tow. 84,60 18,389 545 BGT Sth/ podg 3 15.05.1878 L - ok. 2008 1923 1954 1987  
Unisław Śl. Langwaltersdorf, Walcerzyce 88,68 22,664 565   Po   ok. 1905 Z- 2004   1936 1976    
Mieroszów Friedland, Mirowsk 94,04 28,033 496 Mr St 2 15.05.1878   1926 1980    
Golińsk Göhlenau 98,57 31,300 460   Po   ok. 1943 L - ok. 1945     1946    
Granica Państwa 32,56  
Mezimesti Halbstadt 100,51 34,500 437   St 2           1990  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Zespół bocznic "Piaskowa Góra"
Więcej o historii o linii można przeczytać tutaj:
Andrzej Scheer, Zapomniane linie kolejowe w województwie wałbrzyskim, [w:] Rocznik Świdnicki, Świdnica 1984, s. 89–90 i inne.
Wałbrzych Szczawienko (Sorgau, Nieder Salzbrunn, Słońsk Dolny, Szczawienko)
Stacja 2 klasy usytuowana na 65,930 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec oraz początkowa dla linii do Mezimesti położona na wysokości 377 m npm. Oddana do użytku 01.03.1853 roku. Od 15.05.1878 roku po wybudowaniu linii do Mezimesti stacja węzłowa. Stacja posiadała budynek dworca usytuowany między peronami, 3 perony, przejście podziemne, parowozownię, 2 nastawnie WS i WS1,  ubikację, zabudowania gospodarcze, rampę boczno czołową, wagę wozową, halę dla jednostek elektrycznych i plac ładunkowy z dźwigiem. Po stronie wałbrzyskiej są 2 tory główne zasadnicze z peronami i 4 boczne a po stronie do Szczawna 1 główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i 8 bocznych. Stacja obsługiwała 6 bocznic (do ciepłowni, do CPN, do KEM-BUD, do zakładów porcelany, do stolarni oraz WAMAG). Ze stacji odchodziła też bocznica do podstacji trafo. Obecnie czynna jest bocznica do ciepłowni i prawdopodobnie jeszcze do składu CPN. Przejście podziemne zasypano, zlikwidowano ubikację oraz pozostałe budynki gospodarcze w rejonie peronów. W latach 50-tych rozebrano parowozownię. W latach 90-tych rozebrano linię biegnącą przez Szczawno Zdr. pozostawiając tylko odcinek do bocznic na Piaskowej Górze. Obecnie budynek dworca nieczynny – okna pozabijane płytami.
 
Bocznica "Piaskowa Góra"- Petrobaza  (...)
Bocznica paliw usytuowana na 1,466 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 395 m npm.
W 2009 rku rozjazd i bocznicę zlikwidowano.
 
Bocznica "Piaskowa Góra"- Górażdże  (...)
Bocznica silosów cementu usytuowana na 2,147 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 395 m npm.
Ok. 2009 roku silosy zlikwidowano. Obecnie jest tam skład złomu.
 
Bocznica "Piaskowa Góra"- PEC  (...)
Bocznica PEC-u usytuowana na 2,184 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 395 m npm.
Jest tam garaż loka, 3 tory odstawcze i 2 krótkie pomocnicze.
 
Szczawno Śl. Zdrój   (Bad Salzbrunn, Słońsk Zdr.)
Stacja 4 kl. usytuowana na 4,895 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 425 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią SZ, 2 perony, magazyny stacyjny, magazyn towarowy z rampą, nastawnia SZ1 i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 5 bocznych.
 
Biały Kamień   (Konradshal,Weißstein, Bielańsk)
Stacja 4 kl. usytuowana na 10,495 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 490 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią BK, nastawnia BK1, magazyn, wc, 2 perony, plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, boczny odstawczy i 2 ładunkowe.
Obok nastawni BK1 odchodziła bocznica do kopalni węgla - zlikwidowano w latach 70-tych.
 
Boguszów Gorce Wsch.  ( Felhammer, Kuźnica Górska, Kuźnice Świdnickie)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 83,870 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 17,706 km linii Wałbrzych Szczawienko – Mezimesti położona na wysokości 546 m npm.
Oddana do użytku 15.08.1867 roku. Na stacji znajdują się budynek dworca położony między peronami kierunku na Jelenią i kierunku na Mezimesti, ubikacja, 4 perony z zadaszeniem od budynku dworca do wiat peronowych, budynek mieszkalny dla pracowników, nastawnia dawniej KŚO obecnie BGW i inne zabudowania gospodarcze. Nad torami w kierunku Jeleniej G. jest kładka dla pieszych. Około 1960 roku od toru 2 linii Wrocław – Jelenia odgałęziała się bocznica do podstacji trafo. Po obu stronach budynku były po 2 tory. Po zdegradowaniu stacji do przystanku nastawnia pełni rolę podg. Po stronie linii do Mezimesti 1 tor zlikwidowano.
 
Boguszów Gorce Towarowe   (Fellhammer Gbf., Kuźnica Górska Tow, Kuźnice Świdn. Tow.)
Stacja towarowa 3 kl. usytuowana na 18,389 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 545m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem stacyjnym, 2 nastawnie BGT i  BGT1, schronisko DT, rampa boczno-czołowa, waga wagonowa, skrajnik, plac ładunkowy, magazyn materiałów łatwopalnych i wieża wodna. W latach 90-tych część torów wycięto a stację zdegradowano do Podg a w latach 2000-06 całkowicie zlikwidowano.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 5 bocznych dodatkowych w tym 1 ładunkowy.
 
Unisław Śl.   (Langwaltersdorf, Walcerzyce)
Przystanek usytuowany na 22,664 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położony na wysokości 565m npm.
Przystanek wybudowano ok. 1905 roku wobec licznych petycji mieszkańców Unisławia. Umiejscowiono go na łuku linii przebiegającej ponad zabudową wsi. Ograniczono się do wystawienia skromnego parterowego, drewnianego budynku kasy z poczekalnią i do utwardzenia krawędzi peronowej. Przystanek zamknięto w 2004 roku.
 
Mieroszów   (Friedland, Mirowsk)
Stacja 2 kl. usytuowana na 28,033 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położona na wysokości 496 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią, magazyn towarowy, wc, nastawnia wykonawcza, 2 perony, rampa boczno-czołowa, rampa boczna, waga wagonowa, skrajnik i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 6 bocznych w tym ładunkowe. W latach 60-tych zmodernizowano głowicę wyjazdową od strony Mezimesti. Zlikwidowano tor 9 a wybudowano tor 8. od stacji odchodziły 2 bocznice. Jedna do Zakładów Stolarki Budowlanej a druga do Zakładów Włókienniczych.
 
Golińsk   (Göhlenau)
Przystanek  usytuowany na 31,300 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów położony na wysokości 460 m npm.
Przystanek powstał przy posterunku  dróżnika i pojawił się po raz pierwszy w rozkładzie pociągów w 1943 roku. Po zakończeniu wojny widniał w pierwszym rozkładzie dla linii (tabela SRJP nr 150 ) w 1946 roku, jak i w 1947 roku. Później stracił na znaczeniu i został zlikwidowany w 1945 roku.Był ta nieduży peron i byś może nieduża wiata peronowa.
 
Mezimesti   (Halbstadt)
Węzłowa stacja graniczna 2 kl. usytuowana na 34,500 km linii Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów - Mezimesti  położona na wysokości 437 m npm. Wychodzą z niej linie w kierunku Mieroszowa, Brounmov i Teplice nad Metuji
Jest tam budynek dworca, magazyn towarowy, plac ładunkowy, 3 perony, 6 torów głównych i około 14 bocznych.  Od stacji odchodzą 2 bocznice do zakładów produkcyjnych.