D29 - 302  Linia  Malczyce - Marciszów
Po wybudowaniu linii Strzegom - Legnica postanowiono wybudować linię kolejową ze Strzegomia do Bolkowa który to wówczas był powiatem. Decyzja o budowie zapadła w 1886 roku, a linię otwarto 01.12.1890 roku. Linia miała bardzo duże znaczenie ponieważ w okolicy było dużo kopalni granitu (Strzegom, Grabina ), cukrownia (Grabina),  oraz spore zakłady lniarskie (Bolków). Na trasie linii usytuowano 4 stacje (Grabina Śl., Roztoka, Kłaczyna, Bolków) i  1 przystanek (Strzegom Miasto). W 1895 roku otwarto linię Strzegom - Malczyce. Linia ta miała za zadanie obsługę kamieniołomów w okolicach Jaroszowa oraz okoliczne tereny rolnicze. Na trasie linii usytuowano 5 stacji (Bukówek, Ujazd Górny, Łagiewniki Śr., Piekary Udanin, Jaroszów) oraz 1 przystanek z ładownią (Proszków Śl.). W 1899 roku linię z Bolkowa przedłużono do Marciszowa w celu połączenia ze Śląską Koleją Górską. Na trasie linii usytuowano 2 stacje ( Stare Rochowice i Domanów Jaworski) oraz 1 przystanek (Poręba Górska). Linia obsługiwała wapienniki w okolicach Nowych Rochowic od których to wapno transportowano kolejką linową do stacji Stare Rochowice gdzie urobek ładowano na wagony. W latach 1910 - 11 Linię Strzegom - Bolków zmodernizowano podnosząc ją do rangi linii pierwszorzędnych. Miało to umożliwić przejazdy dużych składów pociągów pośpiesznych w celu ominięcia Wałbrzycha i niepewnego tunelu pod Szybowicami oraz skrócenie czasu ich przejazdu z Wrocławia do Jeleniej Góry. Podczas modernizacji linii przebudowano też stację Marciszów co umożliwiało jazdę pociągów z Bolkowa do Jeleniej Góry bez zmiany czoła pociągu. Wybudowano też przystanek z posterunkiem odgałęźnym obok centrum miasta Strzegom oraz łącznicę w kierunku Stanowic dla pociągów od strony Jaworzyny Śl. Po 1947 roku zmieniono kilometraż linii. Liczony był od stacji Wołów do stacji Marciszów. Po likwidacji odcinka Wołów - Malczyce około 1970 roku zmieniono kilometraż linii i liczy się od Malczyc. Po wstrzymaniu przewozów osobowych pozostały tylko odcinki Strzegom - Bolków i Malczyce - Ujazd Górny gdzie docierały towarówki (Bolków - węgiel i wagony po deski do tartaku), Ujazd Górny (zboże). Odcinek Strzegom - Jaroszów częściowo rozkradziono a resztę zlikwidowano. Linia do roku 1971 linia miała nr. 214 później w latach 1971-80 miała nr.312a od 1980 roku ma nr. 302.
Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 156g i 156e,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 271 i 248, a później 248 i 266
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Strzegom – Bolków  01.12.1890
- Strzegom – Malczyce  01.09.1895
- Bolków – Marciszów  01.08.1899
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Malczyce – Strzegom do 01.08.1989,  Strzegom – Marciszów do 1996
Ruch towarowy: Bolków – Strzegom sporadycznie w 2005 ,  Strzegom – Ujazd Górny  sporadycznie.
Zamknięcie lub likwidacja: zamknięcia
- Ujazd Górny – Jaroszów  03.12.1992, 
- Jaroszów – Strzegom 13.12.2000, 
- Marciszów – Bolków  ok. 2000
Dodatkowe info:  Linia zamknięta częściowo rozkradziona. Od Bolkowa do Marciszowa skreślona ze stany PLK.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Malczyce Maltsch, Maleszyce 36,28 0,000 116 MI St 1 19.10.1844     1990 2010  
Proszków Śl. Schöneiche, Niemirowice 29,37 6,915 139   St/Poł/po   01.09.1895 Z - 08.1989   1963 2003  
Bukówek i b. Ciechów Buchwald–Ellguth, Ligoczka 26,12 10,160 140   St/Po 4 01.09.1895 Z - 08.1989 1938 1963 2001 *1
Ujazd Górny Ober Mois 20,24 16,053 150   St/Poł 4 01.09.1895 Z-2013   1954 2007  
Łagiewniki Średzkie Lohnig 16,06 21,216 175   St/Poł/po 4 01.09.1895 Z - 08.1989   1954 1995  
Piekary Udanin Gäbersdorf-Beckern, Piekary nad Lisą 12,17 24,119 177 PUn St/po 3 01.09.1895 Z - 08.1989 1938 1976 2007  
Jaroszów Järischau, Jaryszew 6,00 30,290 200 Jw St/poł 4 01.09.1895 Z - 12.2000   1983    
Strzegom Striegau 0,00 36,283 222 St St 1 16.12.1856   1938 1980 2017  
Strzegom Miasto Striegau Stadt 1,72 38,029 223 StM Poł/Po,podg   ok. 1910  Z- 1996   1980    
Grabina Śl. Gräben 3,62 39,906 225 GS St/poł 3 01.12.1890   1938 1975 2005 *2
Roztoka Rohnstock, Roztok nad Nisą Szaloną 9,89 46,184 240 Rt St/ poł 3 01.12.1890     1975    
Kłaczyna Kauder, Chodorz 13,55 49,842 255   St/Poł/po 4 01.12.1890 Z - 1996   1957 1997  
Bolków Bolkenhain, Bolkowiec 19,95 56,243 319 Bw St/Poł 3 01.12.1890 Z-2005 1952 1974 1984  
Stare Rochowice Alt Röhrsdorf, Rudgorzewice Stare 24,71 61,000 375   St/Sth/po 4 01.08.1899 Z - 1996   1963 1986  
Poręba Górska Großhau 29,72 66,016 443   Po   01.08.1899 Z - 1996   1954    
Domanów Jaworski Thomasdorf, Tomisławice 31,50 67,825 464   St/po 4 01.08.1899 Z - 1996 1938 1963 2004  
Marciszów Merzdorf 37,22 73,549 420 Mw St 2 15.08.1867   1908 1927 2015  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Była tam bocznica do miejscowości Ciechów do cukrowni i zakładów ceramiki. 
*2 Były tam  kamieniołomy oraz cukrownia.
Więcej o linii można przeczytać tutaj:
Świat Kolei 12 /2009 str. 38-39 „Pierwotne wprowadzenie linii ze Strzegomia do Marciszowa”.
Malczyce    (Maltsch, Maleszyce)
Stacja  1 klasy oddana do użytku 19.10.1844 roku.  Stacja usytuowana na 42,7 km linii Wrocław – Gubinek, 24,7 km linii Wołów – Malczyce i początkowa dla linii Malczyce – Jawor i Malczyce – Marciszów. Położona na wysokości 116 m npm. Po wybudowaniu w 1902 roku  linii z Jawora do  Malczyc -  stała się stacją węzłową. Ze stacji wychodziły także bocznice do portu w Malczycach oraz do cukrowni. W 1984 roku zelektryfikowano linię Wrocław –Legnica. Po rozebraniu linii do Wołowa pozostał krótki odcinek do bazy paliw w Kawicach.
Na stacji jest budynek dworca, 3 perony, magazyn plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa. Była także  dwu stanowiskowa  parowozownia z obrotnicą, wagonownia, dwie wieże wodne oraz nastawnia dysponująca i dwie wykonawcze. W latach 2009-10 stację wraz z linią do Wrocławia zmodernizowano. Wymieniono i poprzesuwano tory (niektóre zlikwidowano) oraz poszerzono perony.
 
Proszków Śląski  (Schöneiche, Niemirowice)
Przystanek z ładownią oddany do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowany na 6,915 km linii Malczyce - Marciszów położony na wysokości 139 m. npm.  Na przystanku był budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, 1 lub 2 perony, rampo boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy , główny dodatkowy i boczny ładunkowy. W latach 90-tych tory dodatkowe rozebrano. Przystanek zamknięto 08.1989 roku wraz ze wstrzymaniem przewozów osobowych na linii.
 
Bukówek  (Buchwald–Ellguth, Ligoczka)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowana na 10,160 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 140 m. npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, rampa boczno-czołowa i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 boczne w tym 2 ładunkowe. Od stacji odchodził tor bocznicy do Ciechowa gdzie była cukrownia i zakłady ceramiki. W latach 70-tych był to już tylko przystanek z ładownią. W następnych latach po likwidacji bocznicy do Ciechowa zlikwidowano także tory boczne.
 
Ujazd Górny  (Ober Mois)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowana na 16,053 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 150 m. npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 boczne w tym 2 ładunkowe.  Stacja obsługiwała bocznicę do silosów zbożowych i młyna wybudowaną około 1980 roku. Po wstrzymaniu przewozów osobowych stację przekształcono na handlową. Od Malczyc docierają tu towarówki ze zbożem.
 
Łagiewniki Średzkie  (Lohnig)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowana na 21,216 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 175 m. npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, zabudowania gospodarcze, 1 peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 2 boczne  ładunkowe. Po 1945 roku zdegradowana do przystanku z ładownią. Przystanek zamknięto 08.1989 roku wraz ze wstrzymaniem przewozów osobowych na linii oraz wycięto tory dodatkowe.
 
Piekary Udanin  (Gäbersdorf-Beckern, Piekary nad Lisą)
Stacja 3 klasy oddana do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowana na 24,119 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 177 m. npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, nastawnię PUn , wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 boczne w tym 1 ładunkowy. Od stacji odchodziły 2 prywatne bocznice. Jedna z nich miała plac ładunkowy i dużą rampę boczną.  Do rampy jak i drugiej bocznicy dochodziły kolejki wąskotorowe dowożące urobek z pobliskich kopalni gliny. Stację w latach 90-tych zdegradowano do przystanku z ładownią.
 
Jaroszów  (Järischau, Jaryszew)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.09.1895 roku.  Usytuowana na 30,290 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 200 m. npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, nastawnię Jw , wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, wagę wagonową, wagę wozową  i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 3 boczne w tym 2 ładunkowe. Stacja miała bocznicę z rampą boczną. Od stacji odchodziła bocznica do zakładów materiałów ogniotrwałych. Obecnie wszystkie tory zlikwidowane.
 
Strzegom  (Striegau)
Stacja 1 klasy oddana do użytku 16.12.1856 roku. Usytuowana na 247,227 km linii Katowice - Legnica oraz 36,283 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 222 m. npm.  Stacja posiada budynek dworca, magazyn towarowy, parowozownię, 2 wierze wodne, 2 nastawnie St i St1, zabudowania gospodarcze, 3 perony ( 1 przy budynku dworca jedno krawędziowy, 2 dwu krawędziowy zadaszony z przejściem podziemnym i nieduży peron obok budynku dworca przy torze z Bolkowa), rampę boczno-czołową, rampę czołową, 2 place ładunkowe i wagę wagonową.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze , 2 główne dodatkowe i około 20-tu bocznych w tym ładunkowe. W latach 80-tuch część torów bocznych zlikwidowano. Zlikwidowano także parowozownię (do niedawna cięto tam loki na złom).
Od stacji odchodzi bocznica do młyna, bocznica da składu opału, bocznica do dawnej słodowni) i bocznica do zakładów mas bitumicznych.
 
Strzegom Miasto  (Striegau Stadt)
Przystanek z posterunkiem odgałęźnym oddana do użytku około 1910 roku usytuowany na 38,029 km (nastawnia) - ( PKP wykazuje oś Po jako 38,002 km. linii a budynek dworca był na 37,979 km)  linii Malczyce - Marciszów i 1,132 km łącznicy Strzegom Międzyrzecz -Strzegom Miasto położony na wysokości 223 m npm.  Był tam budynek dworca z podziemnym wejściem na peron usytuowany na estakadzie jak i cały tor biegnący przez miasto. Peron był dwu krawędziowy zadaszony. Na peronie obok zejścia był budynek nastawni StM. Zamknięty wraz ze wstrzymaniem przewozów osobowych.
 
Grabina Śląska  (Gräben)
Stacja 3 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 39,906 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 225m. npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią GS, wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, 2 nastawnie GS1 i GS2, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową, skrajnik i dźwig towarowy. Od stacji odchodziły bocznice: 1 do cukrowni, 4 do kamieniołomów. Na stacji były też prywatne tory zakładów kamieniarskich wraz z placami ładunkowymi. Po wojnie część bocznic zlikwidowano. Ostatecznie została jedna do kamieniołomu. Przy placu ładunkowym w latach 2000-2003 cięto loki na złom. 
Układ torowy obejmował: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 6 bocznych plus bocznice. Na rok 2007 pozostał tor główny zasadniczy, oblotowy składu dla loka, 2 odstawcze dla kamieniołomu i resztki 2 bocznych. Stację zdegradowano do ładowni.
 
Roztoka  (Rohnstock, Roztok nad Nisą Szaloną)
Stacja 3 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 46,184 km linii Malczyce - Marciszów i 14,313 km linii Jawor - Roztoka położona na wysokości 240m. npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem , wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony dwu krawędziowe zadaszone z przejściami podziemnymi, rampę boczno-czołową, skrajnik, plac ładunkowy, 2 nastawnie Rt i Rt1, oraz żuraw wodny usytuowany przy torze głównym relacji Malczyce - Marciszów.  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze,  2 główne dodatkowe, 1 boczny do rampy i ładunkowy do placu ładunkowego. Po zawieszeniu przewozów w kierunku Jawora stację zdegradowano do przystanku a później ładowni. Zlikwidowano obie nastawnie oraz semafory. Tory od strony Jawora porozbierali złomiarze. ostatnio czynny był tylko tor główny do Jaworzyny Śl.
 
Kłaczyna  (Kauder, Chodorz)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 49,842 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 255m. npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią , wc, zabudowania gospodarcze, 1 peron , plac ładunkowy, wagę wozową, żuraw do napełniania parowozów oraz semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Po przejęciu linii przez PKP wykazywana jako przystanek z ładownią a od lat 60-tych jako przystanek. Tory dodatkowe zlikwidowane.
 
Bolków  (Bolkenhain, Bolkowiec)
Stacja 3 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 56,243 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 319 m. npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią Bw, wc, zabudowania gospodarcze, 2 perony, 2 nastawnie Bw1 i Bw2, wierze wodną (zbiornik na wysokim zboczu) z dwoma żurawiami, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i wagę wozową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 boczne w tym 2 ładunkowe. W latach 80-rych przy placu ładunkowym wybudowano 2 silosy na zboże. Po wstrzymaniu przewozów osobowych stację zdegradowano do stacji handlowej a późnie do ładowni. Zlikwidowano wszystkie nastawnie, semafory i część torów.
 
Stare Rochowice  (Alt Röhrsdorf, Rudgorzewice Stare)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 61,000 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 375 m. npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynek  mieszkalny i gospodarczy, 2 perony i plac ładunkowy z wagą wozową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Dodatkowo 4 tory bocznicy Zakładów wapiennych wraz z rampą, wagą wagonową i urządzeniem do załadunku wapna. Wapno transportowane było kolejką linową i przez specjalne urządzenie ładowane na wagony. W latach 60-tych stację zdegradowano do stacji handlowej. W latach 80-90 wycięto wszystkie tory dodatkowe.
 
Poręba Górska  (Großhau)
Przystanek oddany do użytku 01.12.1890 roku usytuowany na 66,016 km  linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 443 m. npm.
Przystanek posiadał budynek dworca, wc, zabudowania gospodarcze, peron i tor główny zasadniczy
 
Domanów Jaworski  (Thomasdorf, Tomisławice)
Stacja 4 klasy oddana do użytku 01.12.1890 roku.  Usytuowana na 67,825 km linii Malczyce - Marciszów położona na wysokości 464 m. npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynek  mieszkalny i gospodarczy, 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. W latach 80-tych stację zdegradowano do przystanku i wycięto tory dodatkowe.
 
Marciszów  (Merzdorf)
 Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 105,182 km linii Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, 73,549 km linii Malczyce – Marciszów położona na wysokości 420 m npm. Oddana do użytku 15.08.1867roku. W 1908 roku stacja posiadała budynek dworca, 2 perony z przejściem podziemnym, budynki mieszkalne pracowników, budynki administracji i gospodarcze, 2 nastawnie Mw i Mw1, 3 stanowiskowa parowozownia i 2 wieże wodne.
Naprzeciwko budynku dworca był budynek magazynu towarowego oraz plac ładunkowy z rampą boczno- czołową.
Układ torowy to: 4 tory główne, 3 towarowe, 1 ładunkowy, 9 bocznych odstawczych oraz bocznica do zakładów lniarskich.
Wyjazd w kierunku Jerzmanic i Bolkowa odbywał się po tym samym torze. Na 1,330 km linii był budynek zwrotniczego (podg) gdzie obie linie się rozdzielały. W następnych latach stację przebudowano. Dodano trzeci peron, przeniesiono magazyn, rampę i plac ładunkowy na stronę budynku dworca, dodano obok magazynu kilka torów odstawczych, w okolicach parowozowni wybudowano halę wagonową, powiększono grupę torów towarowych, wybudowano tor wyciągowy oraz wprowadzono od wschodu wjazd z Bolkowa. Około 1950 roku od stacji odchodziła jeszcze jedna bocznica do podstacji trafo. Po 1945 roku w parowozowni i hali wagonowej stacjonowały maszyny służby inżynieryjnej a przy torach obok hali były jej składy odcinków torów jako zapas W.