D29 - 304   Linia  Brzeg - Łagiewniki Dzierżoniowskie
Jednotorowa linia drugorzędna powstała po 1945 roku po przejęciu linii kolejowych przez PKP z połączenia  niżej wymienionych odcinków budowanych w ramach różnych lini. Po 1974 roku otrzymała nr. wg.D29 - 304.
W wyniku kryzysy gospodarczego w latach 80-rych ,spadku przewozów towarowych i osobowych oraz złego stanu technicznego infrastruktury na poszczególnych odcinkach ograniczano a następnie wstrzymywano przewozy. Po wyprowadzeniu się armii radzieckiej która to wykorzystywała część linii do zaopatrywania swoich magazynów przy lotnisku w Skarbimierzu całą linię zamknięto.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Brzeg - Wiązów 15.09.1910,
- Wiązów - Głęboka Śl. 01.05.1893
- Głęboka Śl. - Strzelin 15.05.1894
- Strzelin - Kondratowice 10.08.1883
- Kondratowice - Łagiewniki 10.11.1883
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Łagiewniki - Kondratowice do 30.05.1976, Strzelin - Kondratowice do 28.05.1989, Strzelin - Brzeg do 01.09.1989
Ruch towarowy: Łagiewniki - Kondratowice do 1989, Kondratowice - Strzelin do 2006, Strzelin - Małujowice do 1992
Zamknięcie lub likwidacja: Łagiewniki - Kondratowice do 1989, Kondratowice - Strzelin do 2006, Strzelin - Małujowice do 1992
Dodatkowe informacje: Remont odcinka Strzelin - Kondratowice w latach 2018-19.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1949 Po 1949 Otwarcia Zamk./Likw.
Brzeg Brieg 26,99 0,000 146 Bg St 1 03.08.1842     1976 2010  
Bocznica nr. 254   24,61 1,80 145   Bsz   1942-43           *1
Małujowice Mollwitz, Malewice 20,56 6,430 156   St/poł 4 15.09.1910       1967   *2
Łukowice Brzeskie Laugwitz, Łukowice Śl. 17,49 9,500 155   St/Poł 4 15.09.1910 L- 1989     1956    
Częstocice Günthersdorf 12,11 14,882 149   St/Poł 4 15.09.1910 L - 1989     1946    
Miechowice Oławskie Mechwitz, Mechowice 9,84 17,151 159   St/Poł 4 15.09.1910 L- 1989     1956    
Wiązów Wansen, Więzów 5,74 21,248 150   St/Ład 3 01.05.1893 L- 1992     1976    
Głęboka Śl. Glambach, Głębokie Śl. 0,00 26,997 160 GS St 4 15.12.1891 L- 1992     1976    
26,87
Krzepice Krippitz 28,18 28,75 155   Ład   15.12.1891 L-ok. 1945     1954   *3
Bocznica nr. 618 i 619   30,64 30,68 167   Ład   15.12.1891 Z - 1992     1947   *4
Strzelin Strehlen, Strzelno 33,54 33,652 167 SL St 2 01.10.1871   1912 1996    
0,00
Bocznica nr. 620   0,76 34,41 166   Bsz   10.08.1883 Z -         *5
Mikoszów Niclasdorf, Mikołajów 1,85 35,000 164   Po   10.08.1883 Z - ok. 1960     1949    
Karszów Karschau 4,06 37,718 172   St/po 4 10.08.1883 Z - 1989     1954    
Bocznica nr. 621   6,66 40,39 164   Bsz   10.08.1883 Z -         *6
Kondratowice Kurtwitz, Kunratowice 9,58 43,250 165   St/poł 3 10.08.1883 Z - 1991     1974    
Łagiewniki Dzierż. Stare Heidersdor 15,10 49,030 180   St   10.11.1883 L-ok. 1943         *7
Łagiewniki Dzierż. Heidersdor, Gościejowice 16,98 50,645 181   St/poł 3 15.10.1884 Z - 2001     1976    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
*1  Bocznica kolejowa do koszar JW 3784 Zielonka - wojskowa składnica sprzętu inż.
*2  Ze stacji prowadzi bocznica do magazynów paliw byłego radzieckiego lotniska.
*3  Wg. niemieckich map 1:25000 z 1937 roku był tam punkt przeładunkowy z kolejki wąskotorowej prowadzącej do majątku w Ohletal (Częszyce).
*4  Dawniej była to bocznica do cegielni, później wybudowano tam magazyny.
*5  Była tam bocznica do kopalni odkrywkowej granitu.
*6  Była tam krótka bocznica i punkt przeładunku kamienia z kolejki prowadzącej do kamieniołomu w miejscowości Górka Sobocka.
*7  Dawny dworzec kiedy to linia z Kondratowic biegła do Niemczy
 
Brzeg  (Brieg)
Stacja węzłowa 1 klasy usytuowana na 139,447 km linii Bytom - Wrocław, 47,404 km linii Nysa - Brzeg oraz 0,000 (26,99) km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 146 m npm.
Stacja miała lub ma budynek dworca, 2 perony z przejściem podziemnym, 3 nastawnie ("Bg", "Bg1", "Bg2"), 2-3 budynki magazynowe, parowozownię wachlarzową z obrotnicą, 2 wieże wodne z zespołem żurawi do nawadniania parowozów, budynki służbowe i warsztatowe, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i wozową i 3 place ładunkowe. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 6 głównych dodatkowych, 28 towarowych i trakcyjnych. Od stacji odchodziła kilka bocznic (do Meprozetu, Odry, Zakładów Tłuszczowych i składu opału).
 
Bocznica nr. 254  (...)
Bocznica (JW 3784 Zielonka - wojskowa składnica sprzętu inż.),  usytuowana na 1,80 (24,61) km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 145 m npm.
 
Małujowice  (Mollwitz, Malewice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 6,430 (20,56) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 156 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, wc, peron, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: yor główny zasadniczy, ładunkowy i boczny od którego odchodzi bocznica do składu paliw przy lotnisku Skarbimierz.
 
Łukowice Brzeskie  (Laugwitz, Łukowice Śl.)
Stacja 4 klasy usytuowana na 9,500 (17,49) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 155 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, peron, rampę boczno-czołową i boczną oraz plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Częstocice  (Günthersdorf)
Stacja 4 klasy usytuowana na 14,882 (12,11) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 149 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynki gospodarcze, peron, rampę boczno-czołową i  plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Miechowice Oławskie (Mechwitz, Mechowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 17,151 (9,84) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 159 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, budynki gospodarcze, peron, rampę boczno-czołową, skrajnik i  plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek z ładownią.
 
Wiązów  (Alt Wansen)
Ładownia usytuowana na --- (6,30) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 157 m npm.
 
Wiązów  (Wansen, Więzów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 21,248 (5,74) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 150 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, rampę boczną, wagę wagonową i  plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 1-3 odstawcze i ładunkowy.
 
Głęboka Śl.  (Glambach, Głębokie Śl.)
Stacja 4 klasy usytuowana  na 26,791 km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. i 26,997 km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierżoniowskie
położona na wysokości 160 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.
 
Krzepice  (Krippitz)
Ładownia - punkt przeładunkowy kolejki folwarcznej z Częszyc (Ohletal) usytuowana na 28,75 (28,18) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 155 m npm. Był tam tor główny zasadniczy i ładunkowy przy wysokiej rampie bocznej na której to kończyły się tory kolejki wąskotorowej.
 
Bocznica nr. 618 i 619 (...)
Bocznica do magazynów w Chociwelu, wcześniej też do cegielni w Strzelinie usytuowana na 30,68 (30,64) km  linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 167 m npm. Był tam magazyn i rampa boczno-czołowa oraz 2 tory bocznicy z wyciągowym zabezpieczone wykolejnicą.
 
Strzelin  (Strehlen, Strzelno)
Stacja węzłowa 2 kl. usytuowana na 36,987 (36,94) km linii Wrocław - Międzylesie oraz 33,652 (33,64 i 0,00) km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 167 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn towarowy, 2 budynki nastawni, lokomotywownia wachlarzowa z obrotnicą, wieżę wodną z żurawiami, 3 perony, rampę boczno-czołową, rampę boczną, budynki gospodarcze i mieszkalne dla pracowników kolejowych. Plac ładunkowy z wagą wozową i wagonową oraz skrajnią ładunkową. Od stacji odchodziła bocznica do elewatorów zbożowych oraz bocznica do kamieniołomu.
Układ torowy to: 16 torów stacyjnych (przy peronach, towarowe, ładunkowe) oraz kilka trakcyjnych i żeberek.
 
Bocznica nr. 620  (...)
Bocznica do kopalni granitu (przy dawnych zakładach remontowych), usytuowana na 34,41 (0,76) km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż.
położona na wysokości 166 m npm.
 
Mikoszów  (Niclasdorf, Mikołajów)
Przystanek usytuowany na 35,00 (1,85) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położony na wysokości 164 m npm.
Był tam tor główny, budynek dworca (raczej wiata) i peron podzielony przez lokalną drogę.
 
Karszów  (Karschau)
Stacja 4 klasy usytuowana  na 37,718 (4,06) km. linii Grodków Śl. - Głęboka Śl. i 26,997 km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierżoniowskie
położona na wysokości 172 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
 
Bocznica nr. 621 (...)
Bocznica do miejsca przeładunku z 2,9 km kolejki wąskotorowej do kamieniołomu w Górce Sobockiej usytuowana na 40,39 (6,66) km
linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położona na wysokości 164 m npm.
 
Kondratowice  (Kurtwitz, Kunratowice)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 0,000 (12,52) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. oraz 43,25 km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż.
położona na wysokości 165 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynki gospodarcze i mieszkalny dla pracowników, 2 perony kierunku Strzelce - Łagiewniki i 1 peron linii Kondratowice - Ząbkowice, rampę boczno-czołową, 2 place ładunkowe, wagę wozową, wagonową i skrajnik.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 1 odstawczy, 2 ładunkowe, oraz tor główny i oblotowy dla linii do Ząbkowic. Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
 
Łagiewniki Dzierż. Stare  (Heidersdor)
Stacja usytuowana na 49,030 (15,10) km linii  Brzeg - Łagiewniki Dzierż. położony na wysokości 180 m npm.
Linia z Kondratowic biegła bezpośrednio do Niemczy i została uruchomiona pod koniec 1883 roku jako odcinek między powiatowej trasy Strzelin - Niemcza. Sama stacja zlokalizowana została na południu miejscowości w okolicach drogi do Sienic daleko w polu i z dala od centrum Łagiewnik, zlikwidowano ją jeszcze przed wojną. Przyczyną tego stanu rzeczy było wybudowanie trasy z Łagiewnik do Kobierzyc oraz wybudowanie drugiego dworca w Łagiewnikach w północnej części miejscowości. W tym samym czasie dobudowano dwie łącznice tworząc trójkąt umożliwiający bez manewrowy ruch pociągów we wszystkich trzech kierunkach (na północ z Kobierzycami, na południe z Niemczą i na wschód z Kondratowicami), z czasem stary dworzec uległ likwidacji, zaś najstarszą z linii (kierunek Kondratowice - Niemcza) rozebrano.
 
Łagiewniki Dzierż. (Heidersdor, Gościejowice)
Stacja 3 klasy usytuowana na 50,645 (16,98)  km linii Brzeg - Łagiewniki  oraz 41,58 (21,128) km linii Wrocław - Kobierzyce - Piława Górna
 położona na wysokości 181 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, główny dodatkowy i 3 boczne w tym  ładunkowy.
Od stacji odchodzi bocznica do cukrowni.