D29 - 309      Linia  Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr.
Jednotorowa, nie zelektryfikowana linia rozpoczyna się na posterunku odgałęźnym Kłodzko Nowe. Linia planowana też jako graniczna z przejściem do Nachodu. Linię budowano w czterech etapach przez 16 lat. Pierwszy odcinek do szczytnej oddano 15.12.1890 roku. Następny odcinek do Dusznik wybudowano dopiero po 12 latach i oddano 30.11.1902 roku. Kolejny do Kudowy Zdr. oddano 08.07.1905 roku a odcinek do Kudowy Słone oddano 15.05.1906 roku. Odcinek graniczny do Nachodu wybudowano dopiero pod koniec wojny i oddano 20.04.1945 roku. Był on potrzebny podczas ewakuacji wojsk niemieckich i miejscowej ludności. Odcinek ten po wojnie w 1947 roku został rozebrany. Odcinek do Kudowy Słone zlikwidowano w 1950 roku. Pozostała linia jest używano z przerwą na czas modernizacji (2010-2013). Na trasie linii musiano wybudować 10 mostów stalowych, 2 mosty i 2 wiadukty kamienne oraz 2 tunele. Pierwszy między stacjami Duszniki Zdr. i Kulin Kłodzki o dł. 577m i drugi pomiędzy stacjami Kulin Kł. i Lewin Kł. o dł.80m.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Kłodzko Nowe - Szczytna 15.12.1890
- Szczytna - Duszniki 30.11.1902
- Duszniki - Kudowa 08.07.1905
- Kudowa Zdr. - Kudowa Słone 15.05.1906
- Kudowa Słone - Nachod 20,04,1945
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Zawieszony 15.03.2010. wznowiono 15.12.2013 roku.
Ruch towarowy: Czynny do Szczytnej Na docinku Szczytna - Kudowa zawieszono 14.03.2010.
Zamknięcie lub likwidacja: Likwidacja: Nochod - Kudowa Słone 10.10.1948, Kudowa Słone - Kudowa Zdr. po 10.1950,
Dodatkowe informacje: Do 1947 roku kilometraż lini liczony był od stacji Kłodzko Gł.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1949 Po 1949 Otwarcia Zamk./Likw.
Kłodzko Nowe Glatz Neuland 3,97 0,000 292 KN Podg   15.12.1890     1993 2009  
Kłodzko Książek Pfaffenmühle, Kłodzko Przedmieście 3,15 0,835 296   Po   1895     1981 2009  
Kłodzko Zagórze Nieder Altwilmsdorf, Stary Wielisław Dolny 6,98 2,885 305   St/poł/po 4 15.12.1890   1940 1954 2008  
Stary Wielisław Altwilmsdorf 9,74 5,739 337   Po   15.12.1890   1908      
Polanica Zdr. Altheide Bad, Puszczyków Zdrój 14,27 10,274 386 PZ St 3 15.12.1890   1927 1975 2009  
Szczytna Śląska Rückers, Ruchock 19,96 15,977 455 Sc St/poł 3 15.12.1890   1940 1965 2010  
Duszniki Zdr. Bad Reinerz 26,11 22,137 554 DZ St 3 30.11.1902   1938 1976 2010  
Kulin Kłodzki Keilendorf, Kulińsk 31,43 27,445 626 KK St/po 4 08.07.1905   1905 1976 2009  
Lewin Kłodzki Hummelstadt, Gomolec 40,08 36,096 440   St/Po 4 08.07.1905   1906 1965 2009  
Kudowa Zdr. Bad Kudowa, Chudowa Zdrój 43,94 39,967 385 KZ St 2 08.07.1905   1907 1986 2009  
Kudowa Słone Schnellau, Słone Kłodzkie 46,38 42,377 369   Poł   15.05.1906 L-   1924      
Granica Państwa 43,81  
Nachod       344   St 4 26.07.1875         2005  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
 Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Więcej o linii można przeczytać tutaj:
Behan Andrzej, Było połączenie kolejowe z Náchodem, Ziemia Kłodzka
Przemysław Dominas  "Kolej Kłodzko - Kudowa Zdrój"
Przemysław Dominas  "Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854-1914"
Kłodzko Nowe  (Glatz Neuland)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 97,573 (97,38) km linii Wrocław - Międzylesie i 0,000 (3,97) km linii do Kudowy Zdroju, położony na wysokości 292m npm.
 
Kłodzko Książek (Pfaffenmühle, Kłodzko Przedmieście)
Przystanek osobowy usytuowany na 0,835 (3,15) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położony na wysokości 296m npm.
Przystanek wybudowano na prośbę miejscowej ludności i młynarza który to postanowił pokryć część kosztów.
Wybudowano tam peron o dł.60m oraz budkę z blachy falistej jako poczekalnię. Bilety sprzedawał dróżnik przejazdowy.
 
Kłodzko Zagórze  (Nieder Altwilmsdorf, Stary Wielisław Dolny)
Stacja 4 kl. usytuowana na 2,885 (6,98) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 305m npm.
Stacja posiadała dworzec z magazynem i nastawnią, budynek WC, peron o dł. 50m. W następnych latach przedłużono peron wybudowano, wybudowano peron nr 2, rampę przeładunkową, wagę wagonową, skrajnik oraz wybrukowano plac ładunkowy.
Układ torowy to: Tor główny, tor główny dodatkowy, Tor ładunkowy zakończony pod magazynem i tor do rampy.
 
Stary Wielisław  (Altwilmsdorf)
Przystanek osobowy usytuowany na 5,739 (9,74)km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położony na wysokości 337m npm.
W początkowym okresie na przystanku był punkt dróżnika dopiero w 1906 roku wybudowano budynek dworca okresowo obsadzony dwuosobową załogą, oraz drewniany budynek poczekalni.
 
Polanica Zdr.  (Altheide Bad, Puszczyków Zdrój)
Stacja 3 kl. usytuowana na 10,274 (14,27)km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 386m npm.
Początkowo był to przystanek prowadzący odprawę osób, bagażu i towarów. Dopiero po rozbudowie w 1904 roku otrzymała miano stacji.
Po rozbudowie stacja posiadała budynek dworca z magazynem. rampę boczną, wagę wagonową, skrajnik ładunkowy, budynek WC, nastawnię, osobny budynek spedycji towarowej, budynki dla urzędników kolejowych, 2 perony, plac ładunkowy i  węglowy. W kolejnych latach stacja była jeszcze modernizowana.  Układ torowy to Tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe,2 ładunkowe i jeden do rampy.
 
Szczytna Śląska  (Rückers, Ruchock)
Stacja 3 kl. usytuowana na 15,997 (19,96) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 455m npm.
Początkowo jako stacja końcowa miała budynek dworca z magazynem, budynek WC, prostokątną dwu-stanowiskową lokomotywownię,  wagę wagonową, 2 perony i żuraw wodny.  Początkowo stacja posiadała 3 tory. Po rozbudowie w 1892 roku dołożono dodatkowo 4 tory oraz obrotnicę i obszerną rampę ładunkową, rampę czołową, skrajnik, nastawnię, wieżę wodną oraz rozbudowano budynek dworca.
 
Duszniki Zdr.  (Bad Reinerz)
Stacja 3 kl. usytuowana na 22,137 (26,11) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 554m npm.
Początkowo stacja posiadała budynek dworca, budynek WC, magazyn, kilka budynków gospodarczych oraz 3 tory. W 1903 roku dobudowano dodatkowy magazyn z blachy falistej, budkę dla zwrotniczego, wieżę wodną oraz poczekalnię dla podróżnych. Kolejną modernizację stacja przeszła w 1905 roku. Zamiast starego budynku dworca wybudowano nowy z magazynem i rampą, drugi magazyn zastąpiono nowym większym. Wybudowano także rampę, nastawnię i 2 pomieszczenia gospodarcze na peronie. Na skutek wzrostu znaczenia tej stacji nastąpiło przemianowanie jej z 3 na stację 2 klasy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, ładunkowy przy placu ładunkowym i tor do rampy.
 
Kulin Kłodzki  (Keilendorf, Kulińsk)
Stacja 4 kl. usytuowana na 27,445 (31,43) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 626m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, budynek WC, niewielki magazyn z blachy falistej wraz z rampą i budynek dla pracowników kolejowych.
Układ torowy to: tor główny,  boczny przy obszernym placu ładunkowym, oraz oblotowy przy nim dla loka.. W latach 50-tych wybudowano mijankę. Zlikwidowano ją w latach 80-tych.
 
Lewin Kłodzki  (Hummelstadt, Gomolec)
Stacja 4 kl. usytuowana na 36,096 (40,08) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 440m npm.
Stacja posiadała drewniany budynek dworca, murowany magazyn z wagą wagonową, WC, rampę boczno-czołową, wieżę ciśnień, 2 żurawie wodne, budynek dla pracowników kolejowych, 2 perony, wagę wozową, nastawnię i skrajnik. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 1 oblotowy, 1 ładunkowy, 1 do rampy. W latach 80-tych stację zdegradowano do przystanku.
 
Kudowa Zdr.  (Bad Kudowa, Chudowa Zdrój)
Stacja 2 kl. usytuowana na 39,967 (43,94) km linii Kłodzko Nowe - Kudowa Zdr. położona na wysokości 385m npm.
Stacja posiadała drewniany budynek dworca, magazyn towarowy, wc, oraz poczekalnię. Do końca 1906 roku wybudowano  nowy budynek dworca, 4-ro stanowiskową lokomotywownię wachlarzową z obrotnicą, wieżę wodną, nastawnię  oraz żuraw wodny. Naprzeciwko lokomotywowni wybudowano obszerny plac ładunkowy z rampą, wagą wagonową i skrajnią ładunkową. W latach 1911-12 budynek dworca rozbudowano. Stacja posiadała 6 torów oraz 2 bocznice (1 bocznica fabryki włókienniczej Dieriga, 2 bocznica majątku Czermna posiadająca 3 tory przy placu ładunkowym.
 
Kudowa Słone  (Schnellau, Słone Kłodzkie)
Przystanek  z ładownią usytuowany na 42,377 (46,38) km linii Kłodzko Nowe- Kudowa- Nachod położony na wysokości 369m npm.
Początkowo wybudowano tam Drewniany budynek dworca, magazyn towarowy, wc, budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych. obszerny plac ładunkowy oraz skrajnię ładunkową. Początkowo przystanek miał 3 tory.  W kolejnych latach wybudowano dodatkowo jeszcze 2 tory przy placu ładunkowym.
W skutek wygaśnięcia funkcji handlowych  w 1942 roku zamknięto stacyjny dworzec. Po wojnie ruch pasażerski w stronę granicy nie wznowiono a posterunek nie posiadał żadnej obsady. W latach 1955-56 zdemontowano tory a do lat 80-tych sukcesywnie rozbierano budynki.
 
Nachod  (Trutzflut)
Stacja po stronie czeskiej.