D29 - 310     Linia  Kobierzyce - Piława Górna
Linia Kobierzyce - Piława Górna budowana była etapami.
1 etap to odcinek Łagiewniki Dzierżoniowskie - Niemcza. Odcinek o długości 8,8 km oddano 15.10.1884. Umożliwił on powiatowemu miastu Niemczy łączność kolejową z Wrocławiem poprzez linię ze Strzelina do Łagiewnik, gdzie była duża cukrownia. Niemcza przez 10 lat była stacją końcową.
2 etap to odcinek Niemcz - Piława Górna. Odcinek o długości 9,4 km oddano  15.11.1894. Jednocześnie w Niemczy przesunięto dworzec bliżej centrum miasta.
3 etap to odcinek Kobierzyce - Łagiewniki. Odcinek o długości 21 km oddano 01.10.1898.
Na trasie linii usytuowano 7 stacji (Szczepankowice, Pustków Wilczkowski, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Wilków Wielki, Niemcza i Przeczyn Zdr.), 4 przystanki (Budziszów, Wilczkowice, Trzebnik, Przystronie Śląskie) i 1 bocznica (Rejonu Eksploatacji Kamienia).
Kilometraż linii do 1947 roku liczony był od Wrocławia a później od Kobierzyc.
Ruch osobowy na linii zawieszono 19.11.1995 roku. Przewozy towarowe odbywały się do jesieni 2000 roku. 27.11.2000 roku linię zamknięto a w 2006 roku skreślono ze stanu.
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Kobierzyce - Łagiewniki Dzierż. 01.10.1898
- Łagiewniki Dzierż. - Niemcza 15.10.1884
- Niemcza - Piława Górna 15.11.1894
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy:  Do19.11.1995
Ruch towarowy: Do około 2000
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięcie 27.11.2000 a 2006 skreślono ze stany PLK
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kobierzyce Koberwitz, Rösslingen, Sobiegród 20,47 0,000 144 Kb St/Połpo,m 3 01.06.1884     1894 1955 1994  
Szczepankowice Wrocł. Schönbankwitz, Schönlehn, Szczepankowice 24,01 3,543 144   St/Po 4 01.10.1898 Z - 11.1995   1938 1985    
Budziszów Buchwitz, Buchen 26,06 5,601 153   Poł   01.10.1898 Z - 11.1995   1938      
Pustków Wilczkowski Stein, Pustków Wilczkowice 29,15 8,684 152   St/Po 4 01.10.1898 Z - 11.1995   1938 1984    
Wilczkowice Wilschkowitz, Wolfkirsch 30,79 10,395 150   Po   01.10.1898 L - 2005         *1
Jordanów Śl. Jordansmühl, Jordanice, Jordonowice 34,06 13,607 152   St/Poł 3 01.10.1898 Z - 11.2001   1938 1978   *2
Trzebnik Trebing 38,42 17,965 179   Poł/Po   01.10.1898 L - 2005   1938      
Łagiewniki Dzierż. Heidersdorf, Gościejowice 41,58 21,128 181   St/poł 3 15.10.1884 Z - 11.2001     1976 2016  
Przystronie Śl. Pristram, Breitental, Przystrom 45,17 24,714 193   Poł/Po   15.10.1884 L - 2005   1938      
Wilków Wielki Groß Wilkau 47,75 27,296 189   St/Po 4 15.10.1884 Z - 11.1995   1938 1978    
Boczn Rej. Eksp. Kam.   48,85 28,630 200   Bsz   ok. 1890 Z- 2001         *3
Niemcza Nimptsch 50,32 29,867 199 Nm St/Poł 3 15.10.1884 Z - 01.2000     1963    
Przerzeczyn Zdr. Neudorf Bad, Dirsdorf, Dersin Zdrój 54,40 33,939 258   St/Po 4 15.11.1894 Z - 2004     1958 1987  
Piława Górna Genadenfrei, Pilawa Górna 59,85 39,395 304 PG St 2 01.11.1858   1931 1974    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1   Wg. niemieckich map przystanek prawdopodobnie miał 2 tory.
*2   Za stacją jest bocznica GS-u.
*3   Bocznica Rejonu Eksploatacji Kamienia.
Kobierzyce   (Koberwitz, Rösslingen, Sobiegród)
Stacja węzłowa 3 klasy wybudowana 01.06.1884 roku usytuowana na 20,593 km linii Wrocław - Jedlina Zdr.  oraz 0,000 (20,47) km linii Wrocław - Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 144 m npm.
Po wybudowaniu na odcinku Wrocław Kobierzyce drugiego toru oraz linii do Piławy Górnej stała się stacją węzłową.
Do 1945 roku kilometraż linii  do Piławy Górnej liczony był od Wrocławia. Po zawieszeniu przewozów osobowych na linii do Piławy Górnej zdegradowana do przystanku z ładownią. Pierwotnie stacja początkowo posiadała budynek dworca, wc, wieżę wodną, 2 perony rampę czołową. budkę dróżnika, 4 tory i  bocznicę do cukrowni. W latach 1897-8 podczas budowy linii do Piławy Górnej stację rozbudowano. dodając trzeci peron oraz nastawnie, place ładunkowe i kilka torów. Stacja posiadała także garaż drezyn oraz 2 nastawnie dysponującą Kb w budynku stacji, i wykonawcze Kb1od strony Wrocławia oraz  Kb2 od strony Łagiewnik.

 

Szczepankowice Wr. (Schönbankwitz, Schönlehn, Szczepankowice)
Stacja 4 klasy wybudowana 01.10.1898 roku usytuowana na 3,543 (24,01) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 144 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. W latach późniejszych po 1945 roku zdegradowana do przystanku.

Budziszów  (Buchwitz, Buchen N.S.)
Przystanek z ładownią wybudowany 01.10.1898 roku usytuowany na 26,06 (5,601) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położony na wysokości 153 m npm.Na przystanku był budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.

Pustków Wilczkowski (Stein, Pustków Wilczkowice)
Stacja 4 klasy wybudowana 01.10.1898 roku usytuowana na 8,684 (29,15) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 152 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, wc, budynek gospodarczy, peron , rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. W latach późniejszych po 1945 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe wycięto.

Wilczkowice  (Wilschkowitz, Wolfkirsch)
Przystanek wybudowany 01.10.1898 roku usytuowany na 10,395 (30,79) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położony na wysokości 150 m npm. Na przystanku była prawdopodobnie wiata, peron i tor (wg. map 2 tory).

Jordanów Śl.   (Jordansmühl, Jordanice, Jordonowice)
Stacja 3 klasy wybudowana 01.10.1898 roku usytuowana na 13,607 (34,06) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 152 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, wc, budynek gospodarczy, wieżę wodną, żurawie wodne, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do mleczarni.
W latach późniejszych po 1945 roku wybudowano za stacją od strony Łagiewnik bocznicę do magazynów GS-u. W kolejnych latach stację zdegradowano do przystanku z ładownią.

Trzebnik (Trebing)
Przystanek z ładownią wybudowany 01.10.1898 roku usytuowany na 17,965 (38,42) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położony na wysokości 179 m npm. Na przystanku był budynek dworca z magazynem i rampą,, wc, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.

Łagiewniki Dzierż. (Heidersdorf, Gościejowice)
Stacja 3 klasy wybudowana 15.10.1884 roku usytuowana na 50,645 (16,98) km linii Brzeg - Łagiewniki oraz 41,58 (21,128) km linii Wrocław - Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 181 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą i nastawnią, wc, budynek gospodarczy, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, główny dodatkowy i 3 boczne w tym ładunkowy.
Od stacji odchodzi bocznica do cukrowni.

Przystronie Śl. (Pristram, Breitental, Przystrom)
Przystanek z ładownią wybudowany 15.10.1884 roku usytuowany na 24,714 (45,17) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położony na wysokości 193 m npm. Na przystanku był budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. W latach późniejszych po 1945 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe wycięto.

Wilków Wielki  (Groß Wilkau)
Stacja 4 klasy wybudowana 15.10.1884 roku usytuowana na 27,296 (47,75) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 189 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, wc, budynek gospodarczy, peron , rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy.  W latach późniejszych po 1945 roku zdegradowana do przystanku a tory dodatkowe wycięto.

Bocznica Rejonu Eksploatacji Kamienia
Bocznica szlakowa ładowni kamienia usytuowana na 28,630 (48,85) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 200 m npm. Była tam rampa i kolejka linowa do kamieniołomu.

Niemcza (Nimptsch)
Stacja 3 klasy wybudowana 15.10.1884 roku usytuowana na 29,867 (50,32) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 199 m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, wc, budynek gospodarczy,
2-stanowiskowa parowozownia z wieżą wodną, żurawie wodne, 2 perony, wagę wagonową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 3 boczne w tym ładunkowy.

Przerzeczyn Zdr. (Neudorf Bad, Dirsdorf, Dersin Zdrój)
Stacja 4 klasy wybudowana 15.11.1894 roku usytuowana na 33,939 (54,40) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 258 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynek gospodarczy, peron , rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i boczny ładunkowy.

Piława Górna (Genadenfrei, Pilawa Górna)
Stacja węzłowa 2 klasy wybudowana 01.11.1858 roku usytuowana na 196,991 km linii Katowice - Legnica oraz 39,395 (59,86) km linii (Wrocław) Kobierzyce - Piława Górna położona na wysokości 304 m npm. Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią PG, magazyn, wc, 2 nastawnie wykonawcze PG1 i PG2, wieża wodna, budynek poczekalni, budynki mieszkalne, schronisko dla drużyn, stajnię, budynki gospodarcze, 3 perony, rampę boczno-czołową, 2 rampy boczne, plac ładunkowy z suwnicą towarową, skrajnik, wagę wagonową i wozową, żurawie wodne i kanał do obsługi parowozów. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 7 bocznych w tym 4 ładunkowe.