D29 - 314   Linia  (Bolesławiec Wsch.) Bolesławiec  - Modła
Lokalna linia powiatowa uruchomiona 20.12.1913.roku. W 1935 roku wraz z linią Bolesławiec Wsch. - Nowa Wieś Grodziska weszła w skład  kolejki Bolesławieckiej. Główna baza techniczna kolejki znajdowała się w  Bolesławcu Wsch. Kolejka zatrudniała 119 pracowników i miała 6 parowozów, 2 wagony pocztowo-bagażowe, 15 osobowych i 53 towarowe. Później zakupiono jeszcze 2 wagony motorowe. W latach 70-tych po zmianie numerów linii 314 kilometraż liczono od stacji Bolesławiec. Odcinek Bolecławiec Wsch. - Podg BC1 przekształcono w łącznicę i nadano jej numer 777. Po likwidacji linii 314 powstała bocznica Bolesławiec -BC1- Zakłady Chemiczne Wizów. Nadano jej numer 973.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 20.12.1913
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1961 roku.
Ruch towarowy:  Chociszowice - Trzebień do 1992, Trzebień - Modła do 28.11.2000,  Bolesławiec - Zakł. Chem. Wizów  - do 2006
Zamknięcie lub likwidacja: Chociszowice - Trzebień rozebrana -???, Trzebień - Modła 09.2004 roku, Bolesławiec-Wizów zamknięta 2006
Dodatkowe informacje: Północna część lokalnej kolejki Bolesławieckiej
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Bolesławiec Wsch. Bunzlau Kleinbahnhof 0,000 198 BcW St 3 20.12.1913 Z - ok. 2001   1990    
Bolesławiec BC1   1,216 195 BC1 Podg   20.12.1913 Z - ok. 2007     1950   *1
Bolesławiec ZKSM   3,310     Bsz   ok.1950       1970   *2
Chociszowice Neu Schönfeld, Chościszowice 3,4 195   Poł   20.12.1913 L - 1961          
Wizów   4,441 195   Podg   ok. 1950 L- 2006     1950 1995 *3
Kraśnik Dolny Nieder Schönfeld, Polanisz 5,416 178   Poł   20.12.1913 L - 1961          
Dąbrowa Bolesławiecka Eichberg, Dębica Bolesławiecka 7,998 172   Poł/ł   20.12.1913 L - 1961          
Golnice Groß Gollnisch, Golincz 11,185 171   Poł   20.12.1913 L- 1961          
Trzebień Kittlitztreben, Kietliczów 14,438 164   St 4 20.12.1913 L - 11.2000     1950 1992 *4
Karczmarka Kretschamberg, Chosłowice 19,468 161   Poł/ł   20.12.1913 L - 1961          
Borówki Waldmühlhäuser, Borzeniec 23,420 162   Poł/ł   20.12.1913 L- 1961          
Grodzanowiec Greulich 26,034 160   Poł/ł   20.12.1913 L- 11.2000          
Gromadka Gremsdorf, Gromadczzn 26,899 147   St/Po/ł 4 20.12.1913 L- 11.2000     1950    
Modła Wieś Modlau Dorf 29,256 145   Po/-   20.12.1913 L - ok. 1950          
Modła Modlau Kleinbahnhof 31,200 144 Md St 3 20.12.1913     1950 2007  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1   Podg łącznika od stacji Bolesławiec Wsch. i St. Bolesławiec
*2   Bocznica szlakowa ZKSM
*3   Podg "Wizów" Odgałezienie linii Bolesławiec - Modła od bocznic Zakł. Chem. "Wizów"  Była tam stacja Wizów Huta na której był peron
*4   Od stacji Trzebień odchodziły 3 bocznice. Na zachód do zakł. mas bitum. i odlewni, na północ do byłej radzieckiej bazy wojskowej (lata 1945-80), i na wschód do wojskowych  składów paliwa i amunicji.
 
Więcej można przeczytać:
"Bolesławiec Wsch. - Trzebień" Świat Kolei 5/2004 str.38-39
Bolesławiec Wsch.  (Bunzlau Kleinbahnhof)
Stacja wybudowana 20.12.1913 roku usytuowana na 24,726 km linii Nowa Wieś Grodziska - Bolesławiec Wschodni i początkowa linii Bolesławiec Wsch. - Modła położona na wysokości 256 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, nastawnią i rampą, parowozownia z wieżą wodną, wc, budynki gospodarcze, peron, plac ładunkowy z rampą boczną i wagą wozową. Na stacji było zaplecze techniczne obu lokalnych kolejek. Stacja obsługiwała bocznicami dwa zakłady oraz ciepłownię. Układ torowy to: 2 tory główne przy peronie, 2 oblotowe, 3-4 ładunkowe i kilka trakcyjnych.
Bolesławiec Bc1  (...)
Posterunek odgałęźny usytuowany na 1,073 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła i 1,216 km łącznicy do Bolesławca położony na wysokości 195 m npm. Odgałęziała się tam łącznica do Bolesławca. Po 1945 wybudowano tam budynek nastawni. Obecnie rozjazdy sterowane są ze stacji Bolesławiec a budynek nastawni zdewastowany.
Bolesławiec ZKSM  (...)
Bocznica szlakowa wybudowana po 1945 roku usytuowana na 3,310 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła.
Chociszowice  (Neu Schönfeld, Chościszowice)
Przystanek z ładownią  wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 3,400 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położony na wysokości 195 m npm. Był tam budynek dworca, wc, peron i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 2 tory.
Wizów  (...)
Posterunek odgałęźny bocznica zakładów chemicznych usytuowany na4,441 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położony na wysokości 195 m npm. Jest tam nastawnia "Wizów. Odgałęzia się tam łącznica do stacji  "Huta Wizów".
Kraśnik Dolny  (Nieder Schönfeld, Polanisz)
Przystanek z ładownią  wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 5,416 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położony na wysokości 178 m npm. Był tam budynek dworca, wc, peron i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 2 tory.
Dąbrowica Bolesławiecka (Eichberg, Dębica Bolesławiecka)
Przystanek z ładownią  wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 7,998 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położony na wysokości 172m npm. Był tam budynek dworca, wc, peron i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 2 tory.
Golnice  (Groß Gollnisch, Golincz)
Przystanek z ładownią  wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 11,185 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położony na wysokości 171 m npm. Był tam budynek dworca, wc, peron i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 2 tory.
Trzebień  (Kittlitztreben, Kietliczów )
Stacja wybudowana 20.12.1913 roku usytuowana na 14,438 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 164 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem,  wc, peron i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 3 tory.
Od stacji odchodziły bocznice do huty oraz obozu pracy (późniejsze koszary radzieckie) oraz magazynów paliw.
Kaczmarka  (Kretschamberg, Chosłowice)
Przystanek z ładownią wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 19,468 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 161 m npm. Był tam nieduży budynek dworca i peron. Przystanek posiadał 2 tory. Po 1945 roku od przystanku odchodziła bocznica do pobliskich magazynów amunicji armii radzieckiej.
Borówki  (Waldmühlhäuser, Borzeniec)
Przystanek z ładownią  wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 23,420 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 162 m npm. Był tam nieduży budynek dworca, wc, plac ładunkowy i peron. Przystanek posiadał 2 tory.
Grodzanowiec  (Greulich)
Przystanek z ładownią wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 26,034 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 160 m npm. Był tam nieduży budynek dworca i peron. Stacja posiadała 2 tory. Od przystanku odchodziła bocznica do huty żelaza.
Gromadka  (Gremsdorf, Gromadczzn)
Stacja wybudowana 20.12.1913 roku usytuowana na 26,889 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 147 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem,  wc, peron, lokomotywownia, i nieduży plac ładunkowy. Stacja posiadała 3 tory.
Od stacji odchodziła bocznica do huty szkła. Stacja była zapleczem technicznym dla linii.
Modła Wieś  (Modlau Dorf)
Przystanek wybudowany 20.12.1913 roku usytuowany na 29,256 km linii Bolesławiec Wschodni - Modła położona na wysokości 145 m npm.
Był tam nieduży budynek dworca i peron. Po 1945 roku zlikwidowany.
 
Modła  (Modlau Kleinbahnhof)
Stacja węzłowa 3 kl. oddana 15.05.1875 roku usytuowana na 96,043 (233,53) km linii Wrocław Muchobór - Guben
i 31,45 km linii Bolesławiec Wsch. - Modła  położona na wysokości 145 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca z nastawnią Md, wc, budynki gospodarcze, nastawnię wykon. Md1, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i 2 perony. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 2 ładunkowe. Obok był osobny budynek Małego Dworca linii do Bolesławca Wsch. Dworzec ten miał peron i tor oblotowy.