D29 - 315      Linia  Malczyce - Jawor
Kolejka Powiatowa "Jaworsko- Malczycka" znaczenia lokalnego.
Wybudowana i obsługiwana przez spółkę Lenz & Co.  Miała zapewnić transport produktów rolnych z miejscowych majątków oraz produktów z cukrowni w Snowidzy do Jawora i portu w Malczycach. W 1935 roku kolejka posiadała 3 parowozy, 1 wagon bagażowo-pocztowy, 4 wagony osobowe, 31 towarowych i zatrudniała 42 pracowników. Na trasie linii rozmieszczonych było 11 przystanków i 1 ładownia i 2 bocznice. Prawie wszystkie przystanki miały po 2 - 3 tory. Niektóre były tylko mijankami a kilka miało place do załadunku wagonów.   
Do 1947 roku kilometraż linii liczony był od stacji Jawor. Decyzją z dnia 09.10.2002 linię skreślono z ewidencji Linii PKP. Linia do 1945 roku była w tabeli 156g, a po 1945 roku w tabeli 248.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.10.1902
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 22.06.1975
Ruch towarowy: Do 27.12.1983
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięcie linii  01.01.1984  Fizyczna likwidacja linii 12.2013 - 03.2014 r.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Malczyce Maltsch 30,36 0,000 116 Mc St 1 19.10.1844   1990 2010 2018  
Lasowice Wrocławskie Groß Läßwitz 25,44 4,914 112   Po   01.10.1902 L - 1980/2014 1930 1990    
Ruja Royn 22,42 7,931 120   Poł   01.10.1902 L - 1980/2014 1930      
Tyniec Legnicki Groß Tinz 20,27 10,088 130   Po   01.10.1902 L - 1980/2014 1930      
Brennik Prinsnig 18,30 12,054 138   Po   01.10.1902 L- 1955/2014   1930      
Biernatki Berndorf 16,15 14,202 148   St/poł 4 01.10.1902 L - 1980/2014 1930 1970    
Wądroże Wielkie Groß Wandriß 13,66 16,695 167   Poł   01.10.1902 L - 1980/2014 1930      
Wądroże Małe Klein Wandriß 11,40 18,948 152   Ł/poł/po   01.10.1902 L - 1980/2014   1936 1954    
Mierczyce Mertschütz 9,85 20,505 164   St/Poł 4 01.10.1902 L - ok. 1980   1980    
Mierczyce Mertschütz 8,74 21,615 180   Bsz  

???

L-przed 1945         *1
Snowidza Dolna + b.410 Nieder Hertwigswaldau 6,68 23,672 182   Po   01.10.1902 L - ok. 1980   1930     *2
Snowidza Górna Ober Hertwigswaldau 4,69 25,663 192   Po 4 01.10.1902 L- ok. 1980   1930      
Grzegorzów Jaworski Grögersdorf 2,73 27,622 195   Po   01.10.1902 L- ok. 1955     1970    
Bocznica 411 i 412 Semmelwitz 1,06 29,3 198   Ł/Bsz   01.10.1902   1930   2010 *3
Jawor Jauer 0,00 30,356 195 Jw St 2 16.12.1856   1897 1936 2017  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Bocznica do wyrobiska żwiru.
*2  Bocznica cukrowni.
*3  Był tam końcowy dworzec kolejki Jaworsko - Malczyckiej. Dawniej bocznice łączyły się z torem szlakowym z obu stron . W latach 70-tych rozjazdy od strony Snowidzy rozebrano a tory zakończono kozłami oporowymi. Bocznica nr.411 ma dwa tory i rampę boczną oraz zsyp do załadunku materiałów sypkich.  Bocznica nr.412 miała dwa tory pod magazyny. Była tam też parowozownia z warsztatem. W latach 70-tych  całkowicie zlikwidowana.
 
Malczyce    (Maltsch, Maleszyce)
Stacja  1 klasy oddana do użytku 19.10.1844 roku.  Stacja usytuowana na 42,7 km linii Wrocław – Gubinek, 24,7 km linii Wołów – Malczyce i początkowa dla linii Malczyce – Jawor i Malczyce – Marciszów. Położona na wysokości 116 m npm. Po wybudowaniu w 1902 roku  linii z Jawora do  Malczyc -  stała się stacją węzłową. Ze stacji wychodziły także bocznice do portu w Malczycach oraz do cukrowni. W 1984 roku zelektryfikowano linię Wrocław –Legnica.Po rozebraniu linii do Wołowa pozostał krótki odcinek do bazy paliw w Kawicach.
Na stacji jest budynek dworca, 3 perony, magazyn plac ładunkowy oraz rampa boczno-czołowa. Była także  dwu stanowiskowa  parowozownia z obrotnicą, wagonownia, dwie wieże wodne oraz nastawnia dysponująca i dwie wykonawcze. W latach 2009-10 stację wraz z linią do Wrocławia zmodernizowano. Wymieniono i poprzesuwano tory (niektóre zlikwidowano) oraz poszerzono perony.
 
Lasowice Wrocławskie   (Groß Läswitz, Lasowice)
Przystanek osobowy usytuowany na 4,914 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 112 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i główny dodatkowy.  Na przystanku był budynek dworca, WC oraz 2 perony. Po 1950 roku  tor dodatkowy zlikwidowano. Obecnie jest tylko tor i zarośnięty chaszczami teren peronu.
 
Ruja    (Royn, Rojno)
Przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 7,931 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 120 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
Na przystanku był budynek dworca ,WC, peron  oraz plac ładunkowy. Obecnie tory zarośnięte a budynków brak.
 
Tyniec Legnicki    (Groß Tinz, Groß Tinz-Dürschwitz, Tyniec Derskowice)
Przystanek osobowy usytuowany na 10,088 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 130 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku.Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i główny dodatkowy. Po 1950 roku  tor dodatkowy zlikwidowano. Na przystanku był budynek dworca, WC oraz peron. Obecnie tory zarośnięte a budynków brak.
W miejscowości była mleczarnia a w okolicy cegielnia.
 
Brennik   (Prinsnig)
Stacja po 1945 przystanek  usytuowany na 12,054 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 138 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1955 roku, a następnie zlikwidowany a tor dodatkowy rozebrano.
Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i tor boczny ładunkowy. Na przystanku był budynek dworca,  WC, peron i plac ładunkowy.
 
Biernatki   (Berndorf)
Stacja po 1945 przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 14,202 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 147 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy i tor boczny ładunkowy. W latach 60-tych mijankę zlikwidowano a zniszczony budynek dworca wybudowano po drugiej strony torów.  Na przystanku był budynek dworca, WC, plac ładunkowy i peron.
 
Wądroże Wielkie   (Groß Wandriss, Wądróż Wielki)
Przystanek osobowy i ładownia usytuowany na 16,695 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 167 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  Na przystanku był budynek dworca, WC, peron i plac ładunkowy. Obecnie budynku brak .
 
Wądroże Małe    (Klein Wandriss, Wadróż Mały)
Ładownia a po 1945 roku PO i ładownia usytuowany na 18,948 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 152 m npm. 
 Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał tor główny zasadniczy i tor główny dodatkowy, plac ładunkowy a później nieduży peron. W miejscowości był Dwór (pałac) od którego to prowadziła droga do ładowni.
 
Mierczyce   (Mertschütz, Mierożyce)
Stacja, po 1945 przystanek z ładownią usytuowany na 20,505 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 164 m npm.  Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Zamknięty w 1975 roku. Stacja posiadała Tor główny zasadniczy, tor boczny ładunkowy i boczny do magazyny.
Na stacji był budynek dworca wraz z magazynem i rampą, plac ładunkowy, peron i wagę wozową.
 
Mierczyce - bocznica
Bocznica usytuowana na 21,615 (8,74) km linii Jawor - Malczyce położona na wysokości 180 m npm.
Bocznica służyła do wywozu urobku z pobliskiego wyrobiska. Zlikwidowana przed 1945 rokiem.
 
Snowidza Dolna   (Nieder Hertwigswaldau, Dobrzenie Dolne)
Przystanek osobowy usytuowany na 23,672 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 182 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał jeden tor główny zasadniczy, oraz boczny i peron. Od przystanku odchodziła bocznica do cukrowni.
 
Snowidza Górna   (Ober Hertwigswaldau, Dobrzenie Górne)
Stacja po 1945 przystanek z ładownią usytuowany na 25,663 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 192 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku, zamknięty w 1975 roku. Stacja posiadała tor główny zasadniczy i tor boczny ładunkowy.
Na przystanku był budynek dworca, WC, peron i plac ładunkowy. W latach 45-50 zdegradowana do przystanku a tor boczny rozebrano. Obecnie tor zarośnięty krzakami, budynku brak.
 
Grzegorzów Jaworski   (Grögersdorf, Grzegorków)
Przystanek osobowy usytuowany na 27,622 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 195 m npm.
Oddany do użytku 01.10.1902 roku. Przystanek zamknięto w 1975 roku. Przystanek posiadał jeden tor główny zasadniczy i peron. Przystanek położony przy drodze na skraju miejscowości. W pobliżu była strzelnica wojskowa.
 
Jawor boczn. 411 i 412  (Semmelwitz)
Ładownia  usytuowana na 29,3 km linii Malczyce – Jawor  położony na wysokości 198 m npm. Oddany do użytku 01.10.1902 roku.  Oprócz toru głównego po lewej stronie były jeszcze dwa tory przelotowe w tym skrajny przy rampie bocznej z urządzeniem do załadunku materiałów sypkich, oraz tor przelotowy po prawej stronie przy magazynach. Był tam jeszcze tor dochodzący od czoła do budynku. Na mapach niemieckich z lat 30-tych opisano jako ”Eisenbahn Werkstätte” czyli warsztaty kolejowe kolejki. Była tam waga o udźwigu 30T.
 
Jawor   ( Jauer)
Stacja  2 klasy oddana do użytku 16.12.1856 roku.  Stacja usytuowana na 262,333 km linii Katowice – Legnica, 30,365 km linii Malczyce – Jawor i początkowa dla linii Jawor – Roztoka. Położona na wysokości 195 m. Skrót nastawni –„ Jw.”
Od 15.10.1896 roku po wybudowaniu linii do Roztoki  stała się stacją węzłową. W 1902 roku po otwarciu linii do Malczyc stacja Jawor była stacją węzłową o czterech kierunkach linii. Stacja posiada 2 perony, duży budynek dworca, duży osobny budynek magazynowy, 2 place ładunkowe z rampom boczno-czołową, wagę wagonową i wozową,  skrajnik, 2 nastawnie Jw i Jw1, wieżę wodną oraz składy węgla.
Była też parowozownia. Ze stacji odchodziła bocznica do zakładów chemicznych (po 50 roku „Pollena”i zakładów  metalowych.  
Po wybudowaniu Zakładów Kuzienniczych wybudowano do nich także  bocznicę.