D29 - 316    Linia  Złotoryja - Rokitki
Linia linia jednotorowa drugorzędnego znaczenia o dł.29 km początek miała w Złotoryi a koniec w Rokitkach uruchomiona 01.12.1906 roku. Na trasie linii usytuowano 3 stacje (Zagrodno, Brochocin, Budziwojów), 3 przystanki z ładowniami (N.W. Złotoryjska, Biała Złotoryjska, Zamienice) oraz 1 bocznica (pod Chojnowem do papierni). Na Odcinku Złotoryja - Chojnów ruch osobowy był do  lutego 1991 roku a towarowy do 2001 roku. Na odcinku Chojnów - Rokitki ruch osobowy i towarowy czynny do grudnia 2002 roku. Linia do roku 1971 miała nr. 191 później w latach 1971 - 80 miała nr.300 a od 1980 roku ma nr. 316. Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 144k i 156p,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 266 a później 254 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Złotoryja – Chojnów  15.09.1906,   Chojnów – Rokitki  01.12.1906
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Złotoryja – Chojnów  do 08.02.1991, Chojnów – Rokitki do 12.12.2002,Chojnów - Rokitki od 10.12.2022
Ruch towarowy: Złotoryja – Budziwojów  do 01.01. 2001, Budziwojów – Chojnów do 01.01.1996, Chojnów – Rokitki 12.12.2002
Zamknięcie lub likwidacja: Skreślenie z ewidencji: Złotoryja - Chojnów 03.07.2002 (26.08.2012 roku linię rozebrano),
Chojnów - Rokitki 01.01.2006 (10.12.2022 linię otwarto)
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Złotoryja Goldberg, Złotoria 0,00 0,000 189 St/poł 2 15.10.1884   1932 1994    
Nowa Wieś Złotoryjska Neudorf 4,06 4,064 213   Poł   15.10.1884 L - 2012   1951 1984  
Zagrodno Adelsdorf, Przybyłowice 8,09 8,076 205   St 4 15.10.1884 L - 2012   1963 1997  
Brochocin Brockendorf, Mrokocin 12,82 12,918 193   St/Poł 3 15.10.1884 L - 2012     1951 1994  
Budziwojów Baudmannsdorf, Rudziejowice 15,31 15,319 185   St/Poł/Ł 4 15.10.1884 L - 2012     1951    
Bocznica 416   19,87 19,87     Bsz   15.10.1884 L -         *1
Chojnów Haynau, Gajewicko 21,34 21,343 150 Ch St 2 01.10.1845     1987 2008  
Biała  Górna (Złotoryjska) Bielau, Bieła 24,15 24,153 146   Poł   01.12.1906       1951    
Zamienice Samitz 26,85 26,852 138   Poł/po   01.12.1906 Z - 06.2001   1936 1976    
Rokitki Reisicht, Zakrzew nad Czarną Wodą 29,34 29,338 142 Rk St 2 15.05.1875     1959    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Bocznica dawnej cukrowni
 
Złotoryja (Goldberg, Złotoria)
Stacja 2 kl. oddana 15.10.1884 roku i usytuowana na 21,282 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 189 m npm. Od 1906 roku stacja początkowa linii Złotoryja – Rokitki Stacja posiada budynek stacji wraz z magazynem i rampą, dodatkowy magazyn za placami ładunkowymi, 3 nastawnie (ZL, ZL1, ZL2), parowozownię, 2 wieże wodne, 3 perony, 2 place ładunkowe, rampę boczno-czołową, oraz liczne budynki pomocnicze. Stacja posiada około 16 torów w tym 3 przy peronach, oraz sygnalizację kształtową. Rozbudowana po otwarciu linii do Rokitek. W ostatnich latach zdegradowana do przystanku i ładowni.
Nowa Wieś Złotoryjska  (Neudorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 4,064 km linii Złotoryja - Rokitki położony na wysokości 213 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.

Zagrodno  (Adelsdorf, Przybyłowice)
Stacja 4 kl.  usytuowana na 8,076 km linii Złotoryja - Rokitki położona na wysokości 205 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, zabudowania gospodarcze, wieża wodna z żurawiem, rampa boczno-czoława i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3 boczne w tym ładunkowy. W latach 9 -tych zlikwidowano tor główny dodatkowy i boczny nr. 5.

Brochocin (Brockendorf, Mrokocin)
Stacja 4 kl.  usytuowana na 12,918 km linii Złotoryja - Rokitki położony na wysokości 193 m npm.
Był tam budynek dworca, magazyn, wc, peron, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Po 1945 roku przystanek z ładownią.  W następnych latach zlikwidowano tor ładunkowy i pozostał tylko przystanek.

Budziwojów (Baudmannsdorf, Rudziejowice)
Stacja 4 kl.  usytuowana na 15,319 km linii Złotoryja - Rokitki położony na wysokości 185 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Po 1945 roku przystanek z ładownią.  Od 1997 roku po zawieszeniu przewozów osobowych przekształcony w ładownię.

Bocznica 416
Bocznica szlakowa fabryki papieru "Chojnów" usytuowana na 19,87 km linii Złotoryja - Rokitki.

Chojnów  (Haynau, Gajewicko)
Stacja 2 kl. oddana 01.10.1845 roku usytuowana na 8,991 km linii Miłkowice - Jasień i 21,343 km linii Złotoryja - Rokitki położona na wysokości 150 m npm. Stacja posiada: budynek dworca, magazyn towarowy, wc, zabudowania gospodarcze, 2 nastawnie Ch i Ch1, 2 perony z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową, rampę boczną, wagę wozową i plac ładunkowy. Układ torowy to: 4 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 10 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziła bocznica do słodowni i cukrowni. W latach 2008-9 stację zmodernizowano. Przebudowano perony i tory główne. Zlikwidowano jedną nastawnię i kilka torów bocznych oraz bocznice.
Odcięto też od stacji tory szlakowe linii do Złotoryi i Rokitek.

Biała Złotoryjska  (Bielau, Bieła)
Przystanek z ładownią usytuowany na 24,153 km linii Złotoryja - Rokitki położony na wysokości 146 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem i rampą, wc, peron i plac ładunkowy.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy i 3 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do cegielni.

Zamienice  (Samitz )
Przystanek z ładownią usytuowany na 26,852 km linii Złotoryja - Rokitki położony na wysokości 138 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.
Po 1945 tor ładunkowy zlikwidowano.

Rokitki  (Reisicht, Zakrzew nad Czarną Wodą)
Stacja 2 kl. oddana 15.05.1875 roku i usytuowana na 88,892 km linii Wrocław – Guben i 29,338 km linii Złotoryja - Rokitki położona na wysokości 142 m npm.  Stacja posiada: budynek dworca, magazyn towarowy, lokomotywownię ( w ruinie), wieżę wodną z żurawiami, 3 perony z przejściem podziemnym, budynek pompowni, magazyn i kancelarie DZ, zabudowania gospodarcze, 2 nastawnie Rk i Rk1, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, wagę wagonową. Stacja posiada semafory kształtowe. Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 6 -10 bocznych w tym ładunkowe.