D29 - 320    Linia  Kondratowice - Ząbkowice Śl.
Ząbkowicka Kolej Powiatowa
Na podstawie ustawy z 28.07.1892 roku o kolejach trzeciorzędnych i bocznicach prywatnych także w powiatach Ząbkowice Śl. Ziębice oraz Niemcza  postanowiono wybudować kolej która łączyłaby owe powiaty  Koleją Sowiogórską, Trasą Podsudecką oraz liniami z Wrocławia.  Miała to być Kolej Powiatowa o znaczeniu lokalnym. Wspomogła by transport towarów, płodów rolnych i turystów w regionie. Do budowy linii wybrano znaną firmę Lenz & Co. Opracowany projekt zakładał powstanie trzech odcinków linii ( Srebrna Góra - Ząbkowice Śl., Ząbkowice Śl. - Henryków i Ciepłowody - Kondratowice) o łącznej długości 50,75 km. W 1907 roku powołano w Ząbkowicach Śl. spółkę akcyjną Aąbkowicko-Ziębicko-Niemczańska Kolej Powiatowa.  4.04.1907 roku spółka uzyskała koncesję na budowę i eksploatację linii przez okres 50 lat. Od kwietnia 1907 roku ruszyły prace w terenie. Budowę linii planowano ukończyć w maju 1908 roku ale z powodu powodzi termin się przesuną.
Ostatecznie budowę odcinków ukończono w terminach:
- odcinek Ciepłowody - Henryków 17.09.1908 roku,
- odcinek Ciepłowody - Kondratowice 18.09.1908 roku,
- odcinek Srebrna Góra - Ząbkowice Śl. 24.09.1908 roku,
- odcinek Ząbkowice Śl. - Ciepłowody 20.10.1908 roku.
W momencie uruchomienia kolejka zatrudniała 37 pracowników w tym:
-dział eksploatacji ( 8 urzędników i pomocników, 2 agentki i 2 agentów-dzierżawców kas biletowych),
-służba utrzymania kolei (1 mistrz budowlany, 2 majstrów, 2 pomocników),
- służba drogowa (4 dróżników przejazdowych),
- służba ruchu i trakcji - 16 pracowników ( konduktorzy, maszyniści, manewrowi).
Tabor kolejki to: 5 parowozów po 33 tony, 2 wagony 2/3 kl., 1 wagon 2/3/4 kl., 2 wagony 3/4 kl., 2 wagony 4 kl., 3 wagony pocztowo-bagażowe, 3 kryte wagony towarowe o ład.10 ton,
8 o ład. 15 ton, 20 wagonów towarowych odkrytych o ład. 15 ton, 1 wapniarki o ład. 15 ton, 3 inne pojazdy i 2 rowery szynowe.
Po 1974 roku linia 320 to odcinek Kondratowice - Ząbkowice Śl. dawnej linii kolejowej o nazwie Ząbkowicka Kolej Powiatowa.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Kondratowice - Ciepłowody 18.09.1908 roku, Ciepłowody - Ząbkowice Śl. 20.10.1908 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Na odcinku  Kondratowice - Ząbkowice Śl. do 28.05.1989
Ruch towarowy: Na odcinku Kondratowice - Ząbkowice Śl. do 1991
Zamknięcie lub likwidacja: Zlikwidowana w latach 1991 - 94, Zlikwidowana w latach 2014-15.
Dodatkowe informacje:
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kondratowice Kurtwitz, Kunratowice 12,52 0,000 165   St 3 10.08.1883 Z - 1991     1974    
Księginice Wlk. Groß Kniegnitz, Kniegnice 10,35 1,886 172   St/Po 4 01.11.1908 L-2015   1909 1967    
Kowalskie Żelowice Schmitzdorf Silbitz, Żelewice 7,00 5,206 220   St 4 01.11.1908 L-2015   1920 1954   *1
Dobrzenice Płn. Siegroth Nord, Siekluki Północne 5,46 6,785 240   St/po 4 01.11.1908 L - po 1945   1909      
Dobrzenice Siegroth, Siekluki 3,06 9,156 270   St/Poł 4 01.11.1908 L-2015   1909      
Ciepłowody Płn. Jakobsdorf, Siekluki Południowe 1,43 10,783 260   Ł   01.11.1908 L- ok. 1945   1909      
Ciepłowody Lauenbrunn, Ciepławoda 0,00 12,215 275   St/poł 4 01.11.1908 Z - 05.1989   1909 1957    
27,3
Ciepłowody Ładownia Lauenbrunn, Ciepławoda 25,7 13,832 280   Ł   01.11.1908 L-2014   1909     *2
Kobyla Głowa Kobelau 22,8 16,771 285   Po   01.11.1908 L-2014   1909      
Tomice Tomnitz, Tomnice 20,3 19,265 300   Po   01.11.1908 L-2014   1909      
Szklary Ząbkowickie Zülzendorf, Nickelwerke, Nikielsk 18,8 20,888 316   St 4 01.11.1908 L-2014   1930     *3
Zwrócona Protzan, Procanów 14,6 24,908 289   Poł/Po   01.11.1908 L-2014   1909      
Ząbkowice Śl. Frankenstein Klein., Zębkowice nad Sedlną 12,7 26,891 280 St 3 01.11.1858   1930   2007  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Była tam bocznica kamieniołomu.
*2  Była tam ładownia
*3  Bocznica Huty Niklu
 
Więcej przeczytać można :
"Ząbkowicka Kolej Powiatowa 1908-2008" Świat Kolei 11/2008 str.14-22
Kondratowice  (Kurtwitz, Kunratowice)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 0,000 (12,52) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. oraz 43,25 km linii Brzeg - Łagiewniki Dzierż.
położona na wysokości 165 m npm. Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, budynki gospodarcze i mieszkalny dla pracowników, 2 perony kierunku Strzelce - Łagiewniki i 1 peron linii Kondratowice - Ząbkowice, rampę boczno-czołową, 2 place ładunkowe, wagę wozową, wagonową i skrajnik. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 1 odstawczy, 2 ładunkowe, oraz tor główny i oblotowy dla linii do Ząbkowic. Od stacji odchodziła bocznica do cukrowni.
 
Księginice Wlk.  (Groß Kniegnitz, Kniegnice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 1,886 (10,35) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 172 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, peron i drogę ładunkową.Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Kowalskie Żelowice  (Schmitzdorf Silbitz, Żelewice)
Stacja  4 klasy usytuowana na 5,206 (7,0) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 220 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Dobrzenice Płn.  (Siegroth Nord, Siekluki Północne)
Stacja 4 klasy usytuowana na 6,785 (5,46) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 240 m npm.
Stacja miała budynek dworca, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Dobrzenice  (Siegroth, Siekluki)
Stacja 4 klasy usytuowana na 9,156 (3,06) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 270 m npm.
Stacja miała budynek dworca, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Ciepłowody Płn.  (Jakobsdorf, Siekluki Południowe)
Ładownia usytuowana na 10,783 (1,43) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 260 m npm.
Ładownia miała drogę ładunkową, tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Ciepłowody  (Lauenbrunn, Ciepławoda)
Stacja węzłowa 4 kl. usytuowana na 9,990 (27,3) km linii Henryków - Ciepłowody oraz 20,215 km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl.
(początkowa 0,00  linii  Ciepłowody - Kondratowice) położona na wysokości 275m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, wieże wodną, 2 perony i dwu-stanowiskową parowozownię, dużą rampę boczną i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 ładunkowe i 2 trakcyjne.
 
Ciepłowody Bocznica  (...)
Ładownia usytuowana na 13,832 (25,7) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 280 m npm.
Ładownia miała drogę ładunkową, tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Kobyla Głowa  (Kobelau)
Przystanek  usytuowany na 16,771 (22,8) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położony na wysokości 285 m npm.
Przystanek miał budynek dworca, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Tomice  (Tomnitz, Tomnice)
Przystanek  usytuowany na 19,265 (20,3) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położony na wysokości 300 m npm.
Przystanek miał budynek dworca, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Szklary Ząbkowickie  (Zülzendorf, Nickelwerke, Nikielsk)
Stacja  4 klasy usytuowana na 20,888 (18,8) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położona na wysokości 316 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, peron i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do huty niklu.
 
Zwrócona  (Protzan, Procanów)
Przystanek z ładownią usytuowany na 24,908 (14,6) km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl. położony na wysokości 289 m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, peron i drogę ładunkową.Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Ząbkowice Śl.  (Frankenstein Klein., Zębkowice nad Sedlną )
Stacja węzłowa 3 klasy  usytuowana na 187,080  km linii Katowice - Legnica, 0,000  km linii Ząbkowice Śl. - Dzierżoniów i  26,891 km linii Kondratowice - Srebrna Góra  położona na wysokości 280m npm. Stacja posiada: budynek dworca, 2 magazyny towarowe, magazyn ekspresowy, magazyn pocztowy, magazyn odcinka drogowego, wc, 2 nastawnie ZŚ i ZŚ1, 2 perony, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy, wagę wagonową i wozową oraz skrajnik.  Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowe, 3 boczne odstawcze , 3 ładunkowe, 1 wyciągowy.  Od południowej strony były 2 prywatne bocznice ładunkowe.  Po zachodniej stronie dworca był Mały Dworzec obsługujący linię Ciepłowody - Srebrna Góra. Był tam budynek dworca z magazynem, wc, jedno-stanowiskowa parowozownia, peron, obrotnica wagonów i plac ładunkowy. Mały Dworzec miał 7 torów o różnym przeznaczeniu.