D29 - 326    Linia  Wrocław Psie Pole - Trzebnica
Linia Wrocław Psie Pole - Trzebnica wchodziła w skład Kolei Prawego Brzegu Odry (Rechte - Oder - Ufer Eisenbahn, ROUE). Plany budowy linii powstały już w latach 1883-1884. Wówczas planowano poprowadzić ją z Oleśnicy, dalej przez Trzebnicę do Żmigrodu lub Prusic, ze względu na lokalizację kopalni węgla brunatnego. W roku 1884 proponowano, aby trasa linii przebiegała z Wrocławia Psiego Pola do Trzebnicy, a następnie przez Uraz, Wołów, Ścinawę, w kierunku Szczecina. Celem zaś takiego projektu miało być uniezależnienie się od Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn, OSE). Powyższego planu jednak nie udało się zrealizować, gdyż na drodze stanęło wcześniejsze otrzymanie koncesji na budowę przez Kolej Wrocławsko-Świebodzicką (Breslau - Freiburger Eisenbahn, BrFr). Dzięki staraniom Trzebnicy i Prusic od roku 1878 podjęto prace nad projektem przebiegu i później budowy linii o znaczeniu lokalnym. Trasa miała przebiegać z Wrocławia przez Trzebnicę do Prusic, ale ostatecznie zadecydowano o tym, iż Trzebnica pozostanie stacją końcową. Linię wybudowano w 1886 roku, z państwowych środków finansowych. Otwarcie było dwuetapowe - 11 listopada 1886 roku otwarto odcinek Wrocław Psie Pole (Breslau Hundsfeld) - Brochocin (Gros Totschen) o długości 15,6 km, a pierwszy pociąg wjechał na dworzec w Trzebnicy (Trebnitz) dnia 1 grudnia 1886 roku. W latach 70. przewozy kolejowe drastycznie malały, a w tym okresie prędkość handlowa na tym odcinku wynosiła 20 km/h. W latach 80. przeprowadzono częściowy remont linii podwyższając równocześnie prędkość handlową do 50 km/h dla pociągów pasażerskich i 45 km/h dla składów mieszanych. W latach 1984-1988 kursowało do Trzebnicy do siedmiu par pociągów na dobę, w tym jeden prowadzony podwójną trakcją lokomotyw SP45. Od roku 1988 jednak regres przewozów na linii był już znaczny - w latach 1990-91 kursowały już tylko dwie pary pociągów pasażerskich na dobę, w tym jeden pasażersko-towarowy. Ostatecznie linię zamknięto dla ruchu pasażerskiego 21.06.1991 r., pociągi towarowe zawieszono 02.12.1999 roku, ostatni pociąg PKP pojawił się na linii w 2002 roku. Od tego momentu linia dzierżawiona była przez Dolnośląskie Koleje Regionalne Sp. z o.o., które organizowały przejazdy okolicznościowe własnym taborem i planowały wznowienie ruchu pasażerskiego na tej linii. W roku 2006 PKP wypowiedziało umowę z DKR i postanowiło zlikwidować linię. Ostatni, pożegnalny przejazd DKR miał miejsce 7 października 2006. Tymczasem po długich rozmowach linia została przejęta 11 października 2007 przez zarząd województwa dolnośląskiego. W 2009 r. linię zmodernizowano i przywrócono ruch osobowy 20.09.2009 r. Obsługę linii prowadzą Koleje Dolnośląskie z wykorzystaniem szynobusów. Pociągi zatrzymują się na stacjach Wrocław Nadodrze, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole, Wrocław Zakrzów, Wrocław Pawłowice, Pasikurowice, Siedlec Trzebnicki, Brochocin Trzebnicki i Trzebnica. Średni czas podróży wynosi 37 minut.
Daty otwarcia linii lub odcinków:Wrocław Psie Pole - Brochocin Trzebnicki 01.11.1886, Brochocin Trzebnicki - Trzebnica 01.12.1886
Zmiana ilości torów:Jeden
Elektryfikacja:Brak
Ruch osobowy:Do 21.06.1991 i od 20.09.2009
Ruch towarowy:Do Trzebnicy do 02.12.1999 roku. Czynny odcinek do  stacji Wrocław Zakrzów.
Zamknięcie lub likwidacja:Odcinek Wrocław Zakrzów -Trzebnica zamknięta w 01.2000
Dodatkowe informacje:Do 1945 roku kilometraż liczony od stacji Wrocław Gł. W 2009 roku linię zmodernizowano i przywrócono ruch osobowy. Linię obsługują Koleje Dolnośląskie.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wrocław Psie Pole Breslau Hundsfeld 6,55 0,000 123 WPP St 3 28.05.1868   1937 2006    
Wrocław Zakrzów Sacrau, Zakrzów k. Wrocławia 7,72 1,127 120   St/Poł/po 3 01.11.1886       2006    
Wrocław Pawłowice Pawelwitz, Wandelborn, Pawłowice Wr. 9,16 2,650 129   Poł/Po   01.11.1886       1984    
Ramiszów Ramischau 14,08 5,597 130   Ład./po   01.01.1900           *1
Pasikurowice Paschkerwitz, Pasterzowice 14,20 7,543 140   St/Poł,m/Po 4 01.11.1886     1920   2010  
Siedlec Trzebnicki Zedlitz 16,94 10,423 157   St/poł 4 01.11.1886     1920 2010 2018  
Pierwoszów Miłocin Pürbischau 19,79 13,216 180   Ład/po   01.11.1886 L- ok. 1942         *2
Pierwoszów     13,166     Po   09.12.2013            
Brochocin Trzebnicki Groß Totschen, Moltketni, Tarczów Wielki 22,24 15,696 200   St/Po,m/Poł 4 01.11.1886     1920   2010  
Trzebnica Trebnitz 26,28 19,736 201   St/po 3 01.12.1886     1883 1954 2018  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Przed 1914 rokiem w okolicach poligonu Ramiszów był punkt przeładunkowy. 20.09.2009 roku uruchomiono tam przystanek.
*2  Na 13-tym kilometrze linii przed 1942 rokiem w obrębie folwarku Pierwoszów był punkt przeładunkowy służący do rozładunku ziemi (na mapie zaznaczone trzy tory).
 
Więcej o linii można przeczytać tutaj:
Wielgus J.: Pociąg w Trzebnicy, [w:] Świat kolei 12/2001, str. 4.
Świat Kolei 8/2005 str.14-25 "Dzieje linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Trzebnica"
Wrocław Psie Pole (Breslau Hundsfeld)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 153,742  km linii Kalety - Wrocław Mikołajów oraz 0,000 (6,55) km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica
położona na wysokości 123m npm.
Stacja posiada budynek dworca, wc, magazyny, 2 nastawnie "WPP" i 'WPP1", budynki gospodarcze, wieże wodną, 2 perony, rampę boczną, plac ładunkowy i wagę wagonową. Budynek dworca powstał na przełomie 1885/1886. W latach 1901 i 1937 powstały na stacji nastawnie.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 2 ładunkowe. Od stacji odchodziły 2 bocznice (do fabryki "Hydral" (rozebrana w 2012 roku) i  zakładu stolarki budowlanej "Stolbud", już od kilkunastu lat nieczynna. Stacja odnowiona i zmodernizowana w 2000 roku.
 
Wrocław Zakrzów  (Sacrau, Zakrzów k. Wrocławia)
Stacja 3 klasy usytuowana na 1,127 (7,72)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 120m npm.
Stacja miała budynek dworca, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Były tam taż 2 tory zdawczo-odbiorcze bocznicy do zakładów ( po 1945 roku "Polar"). W późniejszych latach z torów stacyjnych został tylko tor główny i ładunkowy. Podczas odbudowy linii w 2009 roku został tylko tor główny i 2 tory bocznicy.
 
Wrocław Pawłowice  (Pawelwitz, Wandelborn, Pawłowice Wr.)
Przystanek obsadzony i ładownia usytuowany na 2,650 (9,16)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położony na wysokości 129m npm.
Był tam posterunek dróżnika, peron i wiata. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny.
 
Ramiszów  (Ramischau)
Ładownia usytuowana na 5,597 (14,08)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 130m npm.
Po odbudowie linii w 2009 roku przystanek
 
Pasikurowice  (Paschkerwitz, Pasterzowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 7,543 (14,20)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 140m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, 2 perony, wc,  budynek gospodarczy, plac ładunkowy oraz rampę boczno-czołową.
Przed 1945 rokiem stacja miała tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek. Po odbudowie linii w 2009 roku pozostał 1 tor i peron.
 
Siedlec Trzebnicki  (Zedlitz)
Stacja 4 klasy usytuowana na 10,423(16,94)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 157m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, Żurawie do nawadniania parowozów, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy i wagę wagonową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Po 1970 roku pozostawiono tylko mijankę.
 
Pierwoszów  (Pürbischau)
Ładownia usytuowana na 13,216 (19,79)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 180m npm.
Były tam prawdopodobnie 3 tory. Był to punkt przeładunku ziemi, zlikwidowany około 1942 roku.
Na przełomie październik-listopad 2013 roku wybudowano tu przystanek. Jest tam peron i wiata.
 
Brochocin Trzebnicki  (Groß Totschen, Moltketni, Tarczów Wielki)
Stacja 4 klasy usytuowana na 15,696 (22,24)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 200m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, drogę ładunkową i rampę boczną. Układ torowy to: Tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, i 2 ładunkowe. Po 1945 roku pozostały tylko 2 tory, a stacja była wykazywana jako przystanek. Po odbudowie linii pozostał tylko jeden tor i peron.
 
Trzebnica  (Trebnitz)
Stacja  3 klasy usytuowana na 19,736 (26,28)  km linii Wrocław Psie Pole - Trzebnica położona na wysokości 201m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, magazyn, peron, jednostanowiskową lokomotywownię, obrotnicę rampę czołową, 2 place ładunkowe, wagę wagonową i wozową oraz skrajnik. Nad magazynem umieszczony był zbiornik wody do nawadniania parowozów. żuraw wodny był obok zbiornika. Układ torowy to Tor główny zasadniczy, oblotowy dla loka i 7 bocznych w tym ładunkowe. Po 2009 roku przystanek.