D29 - 331    Linia  Jawor - Roztoka
Linię wybudowano jako odgałęzienie boczne od Trasy Podsudeckiej. Miała ona za zadanie połączenia Jawora  i  Bolkowa oraz obsługa powstałych na trasie linii kamieniołomów. Były tam kamieniołomy w Czernicy, Zimniku, Gniewkowie i Borowiu. Linię oddano 15.10.1896 roku. Na trasie linii usytuowano 2 stacje (Czernica i Borów), 1 przystanek z ładownią (Siekierzyce). Na trasie były 4 bocznice do kamieniołomów. Dwie odchodziły od stacji Czernica w tym jedna do Zimnika i dwie od stacji Borów w tym jedna do Dzirżkowa. Około 1995 roku po likwidacji stacji Czernica pozostała jedna bocznica szlakowa do Zimnika, oraz przesunięto rozjazd bocznicy w Dzierżkowie przez co stała się bocznicą szlakową. Obecnie tory między Roztoką a Borowiem porozkradano, a w  Borowiu są tylko tory od oblotu składu. Dalej w stronę Jawora linia przejezdna i ruch towarowy czynny. Do 1971 roku linia miała nr.215b. Po 1971 r. miała nr. 295 a ostatecznie ok.1974 roku nadano jej nr. 331. Linia do 1945 roku była w tabeli 156f, a po 1945 roku w tabeli 248 do SRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.10.1896
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1991
Ruch towarowy: Borów – Roztoka do 1991   Czynny na odcinku Jawor - Borów
Zamknięcie lub likwidacja: Odcinek Roztoka – Borów - rozebrane tory
Plan linii   Profil wysokościowy

Nazwy

Kilo-metraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Jawor Jauer 0,000 195 Jw St 2 16.12.1856   1897 1936 2017  
Siekierzyce Seckerwitz 4,559 206   Poł/po   15.10.1896 Z - 1991   1954 1995  
Czernica + b. 413 i 414 Tschirnitz, Dornuerg, Darnów 6,817 220 Ca St/po/Bsz 4 15.10.1896 L-ok.1995   1954 2007 *1
Dzierżków - Gniewków Dätzdorf 9,39 225   Bsz   ok.1930       2007  
Borów Bohrauseifersdorf, Gniewomirowice 10,241 225 Br St/Ł 3 15.10.1896 Z - 1991 1938 1965 2010  
Roztoka Rohnstock, Roztok nad Nisą Szaloną 14,313 240 Rt Poł 3 01.12.1890 Z- 1996   1975    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Stację i bocznicę 413 zlikwidowano w 2005 roku. Pozostała tylko czynna bocznica 414 „Zimnik”.
 
Jawor   ( Jauer)
Stacja  2 klasy oddana do użytku 16.12.1856 roku.  Stacja usytuowana na 262,333 km linii Katowice – Legnica, 30,365 km linii Malczyce – Jawor i początkowa dla linii Jawor – Roztoka. Położona na wysokości 195 m. Skrót nastawni –„ Jw.”Od 15.10.1896 roku po wybudowaniu linii do Roztoki  stała się stacją węzłową.W 1902 roku po otwarciu linii do Malczyc stacja Jawor była stacją węzłową o czterech kierunkach linii.
Stacja posiada 2 perony, duży budynek dworca, duży osobny budynek magazynowy, 2 place ładunkowe z rampom boczno-czołową, wagę wagonową i wozową,  skrajnik, 2 nastawnie Jw i Jw1, wieżę wodną oraz składy węgla. Była też parowozownia. Ze stacji odchodziła bocznica do zakładów chemicznych (po 50 roku „Pollena”i zakładów  metalowych.  Po wybudowaniu Zakładów Kuzienniczych wybudowano do nich także  bocznicę.
 
Siekierzyce  (Seckerwitz)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 4,559 km linii Jawor - Roztoka położony na wysokości 206 m npm. Otwarty 15.10.1896 roku. Był tam budynek dworca z magazynem i rampą, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy, peron i plac ładunkowy.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Około 1980 roku zdemontowano tor ładunkowy i pozostał przystanek który to zamknięto po wstrzymaniu na linii przewozów osobowych w 1991 roku.
 
Czernica  (Dornuerg, Darnów)
Stacja 4 klasy usytuowana na 6,817 km linii Jawor - Roztoka położony na wysokości 220 m npm. Otwarty 15.10.1896 roku. Był tam budynek dworca, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy i 2 perony.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 1-2 boczne. Od stacji odchodziły 2 bocznice. Jedna do pobliskiego kamieniołomu i druga do kamieniołomu Zimnik. około 1950 roku stację zdegradowano do przystanku a po 1975 roku zlikwidowano bocznicę do pobliskiego kamieniołomu.
 
Dzierżków - Gniewków  (Dätzdorf)
Bocznica szlakowa kamieniołomu usytuowana na 9,39 km linii Jawor - Roztoka położony na wysokości 225 m npm. Otwarta około 1930 roku. Do lat 50-tych była bocznicą stacji Borów. Później tor wyprowadzono bezpośrednio z toru głównego linii. Bocznica ma tor ładunkowy, tor do oblotu dla loka i garaż loka.
 
Borów  (Bohrauseifersdorf, Gniewomirowice)
Stacja 3 klasy usytuowana na 10,241 km linii Jawor - Roztoka położony na wysokości 225 m npm. Otwarta 15.10.1896 roku. Był tam budynek dworca z nastawnią magazynem oraz restauracją, wc, 2 perony, nastawnia wykonawcza i posterunek przejazdowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 7 bocznych w tym 1 przy placu ładunkowym i 4 przy rampach załadowczych kamienia. Od stacji odchodziły 3 bocznice. Jedna do kamieniołomu Dzierżków a dwie do pobliskiego kamieniołomu. Po zawieszeniu w 1991 roku przewozów osobowych stację zdegradowano do ładowni. W następnych latach wycięto część torów dodatkowych a tory w kierunku Roztoki rozkradziono. W 2007 roku niebyło już torów przy rampach oni możliwości odlotu składu przez loka. W 2009 roku poprawiono rozjazdy i zrobiono tor oblotowy dla loka.
 
Roztoka  (Rohnstock, Roztok nad Nisą Szaloną)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 14,313 km linii Jawor - Roztoka oraz 46,184 km linii Malczyce - Marciszów położony na wysokości 240 m npm. Otwarta 01.12.1890 roku. Był tam budynek dworca z magazynem,  wc, budynki mieszkalne i gospodarcze, 2 nastawnie Rt i Rt1,  2 perony dwu krawędziowe zadaszone z przejściami podziemnymi, rampa boczno-czołowa, skrajnik i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze 2 główne dodatkowe i 2 boczne w tym jeden ładunkowy a drugi do rampy. Po wstrzymaniu przejazdów osobowych w 1996 roku na linii Strzegom - Bolków stację zdegradowano do ładowni. W 2005 roku czynny był tylko jeden tor w kierunku Jaworzyna Śl. - Bolków.