D29 - 334    Linia  Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok
Jednotorowa prywatna linia znaczenia trzeciorzędnego. Koncesję na budowę linii wraz z odgałęzieniem  do Mąkolna oraz jej użytkowanie przez 99 lat otrzymał właściciel okolicznych fabryk Hermann Gütter. Prace rozpoczęto w 1898 roku. Linia miała początek na Małym Dworcu usytuowanym na południe od państwowej stacji Kamieniec Ząbkowicki. Na trasie linii wybudowano 3 przęsłowy most na rzece Nysa Kłodzka, trzy przystanki (Byczeń, Sosnowa Śl. i Płonica Śl. – pierwsze dwa z torami ładunkowymi), jedna stacja (Złoty Stok) i bocznice (do cegielni w Byczeniu i żwirowni w okolicach Małego Dworca).  Linię otwarto 3.11.1900 roku. Obsługiwało ją w dni robocze 3 pary pociągów. Kolejka zatrudniała 13 osób i posiadała 3 parowozy T3, 2 wagony osobowe 2/3 klasy, 2 wagony 3 klasy, 2 pocztowo-bagażowe, 16 odkrytych i 2 kryte wagony towarowe, 2 wagony do przewożenia dłużnicy, 3 wapniarki i 1 wagon roboczy. Z powodu wzrostu cen materiałów  odgałęzienia do Mąkolna nigdy nie wybudowano. W latach 1912/13 wybudowano bocznicę o dł. 220 m odgałęziającą się na 11,48 km linii do nowo wybudowanej fabryki lontu.  W 1917 roku po przebudowie stacji Kamieniec Ząbkowicki linię wprowadzono na stację przy 4 peronie a tory małego Dworca wykorzystywano jako bocznicę CPN i bocznicę żwirowni.
Po zawieszeniu ruchu osobowego w 1998 roku oraz towarowego w 1997 roku  (w skutek powodzi uszkodzony został most i jego przyczółek) PKP linię zamknęło a następnie zlikwidowano. Linia do1945 roku była w tabeli 157g, a po 1945 roku w tabeli 239.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Linia otwarto 03.11.1900 roku.
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 28.05.1989
Ruch towarowy: Do lipca 1997
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta w 1998 roku, likwidacja 2017r.
Plan linii Profil wysokościowy

Nazwy

Kilo-metraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Kamieniec Ząbkowicki Kamenz, Kamieniec nad Ochlą 12,0 0,000 263 KZ St 1 08.06.1873   1940 1997   *1
Bocznica cegielni nr.616   9,8 ~ 2,2 250   Bsz   1914 L - ok. 1960         *2
Byczeń Baitzen 8,6 3,252 283   Poł   03.11.1900 1998/2017   1938 1980    
Sosnowa Śląska Walmsdorf, Rogowska 5,6 6,291 280   Poł/po   03.11.1900 1998/2017   1938 1970    
Płonica Śląska Dörndorf, Płonica 2,7 9,151 298   Poł/po   03.11.1900 1998/2017   1938 1980    
Bocznica nr. 617   0,5 ~11,2 320   Bsz   01.12.1900 1998/2017         *3
Złoty Stok Reichenstein, Rychłowiec 0,0 11,774 324 ZS St 4 03.11.1900 1998/2017   1940   1997  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1  Prawdopodobnie pierwotny układ Małego Dworca był w okolicach obecnej bocznicy CPN
*2  Była tam bocznica do cegielni zlikwidowana około  1970 roku.
*3  Bocznica zakładów chemicznych.
Więcej o historii linii można przeczytać tutaj:
Rafał Wiemicki   Kamieniec - Złoty stok   (Turysta Dolnośląski)
Przemysław Dominas Prywatna kolej Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok   ŚK 10/2011
Michał Jerczyński Linia Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok pod zarządem PKP  ŚK 10/2011
Kamieniec Ząbkowicki – Mały Dworzec   (Kamenz )
Stacja początkowa linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok oddana 03.11.1900 roku położony na wysokości 263 m npm. 
Stacja posiadała: budynek dworca, magazyny, wc, peron i budynki pracowników. Układ torowy to tor główny i oblotowy oraz odgałęzienie do bocznicy żwirowni (b.622) i do stacji państwowej. Po modernizacji stacji Kamieniec Ząbkowicki w 1917 roku linię wprowadzono na stację do peronu 4-go. Była tam obrotnica i tory od obsługi przewozów towarowych.  Dotychczasowe tory Małego Dworca przekształcono w bocznicę CPN i bocznicę żwirowni którą to zlikwidowano w latach 50-tych.
 
Byczeń Cegielnia
Bocznica szlakowa położona na 2,2 km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok. Data budowy ok. 1901 roku.
Bocznicę zlikwidowano w latach 60-tych.
 
Byczeń   (Baitzen)
Przystanek z ładownią wybudowany 03.11.1900 roku położony na 3,252 km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok na wysokości 283 m npm.  Przystanek posiadał budynek dworca, wc, przepompownię, peron plac ładunkowy i żuraw do nawadniania parowozów. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy. Tor ładunkowy zlikwidowano w latach 70-tych.
 
Sosnowa Śl.  (Walmsdorf, Rogowska)
Przystanek z ładownią wybudowany 03.11.1900 roku położony na 6,291 km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok na wysokości 280 m npm.  Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron, waga wozowa i plac ładunkowy. Układ torowy to tor główny i boczny ładunkowy. Ten ostatni zlikwidowany w latach 50-tych.
 
Płonica Śl.  (Dörndorf)
Przystanek z ładownią wybudowany 03.11.1900 roku położony na 9,151 km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok na wysokości 298 m npm.  Stacja posiadała budynek dworca, wc i peron. Układ torowy to tor główny i boczny ładunkowy. Ten ostatni zlikwidowany w latach 50-tych.
 
Złoty Stok b. 617  
Bocznica szlakowa zakładów chemicznych położona na 11,2 km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok. Data budowy ok. 1912 roku.
 
Złoty Stok  (Reichenstein, Rychłowiec)
Stacja końcowa wybudowana 03.11.1900 roku położona na 11,774km linii Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok na wysokości 324 m npm.  Stacja posiadała: budynek dworca, magazyn, wc, peron, dwustanowiskową parowozownię, rampę boczno-czołową, rampę boczną do załadunku wapna, plac ładunkowy, dźwig, wagę wagonową i skrajnik. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 5 bocznych  w tym ładunkowe.
W latach 70-90 rozebrano kilka torów a po wstrzymaniu ruchu osobowego stację przemianowano na ładownię.