D29 - 335       Linia  Henryków - Ciepłowody
Krótka, 10 kilometrowa linia, będąca odgałęzieniem Kolejki Ząbkowickiej, rozpoczynającym się w Ciepłowodach. Linia zbudowana w latach 1907-1908 i otwarta 3 listopada 1908 r. przechodziła przez rolnicze tereny, jak również obsługiwała kamieniołom bazaltu w Targowicy. Przed 1945 r. obsługę kursów prowadziły wysłużone tendrzaki pruskiej serii T3, dopiero pod koniec lat 20. zakupiono w zakładach WUMAG/Gorlitz (95 KM, 1926) wagon motorowy.  Linią tą prowadzono za czasów PKP pociągi z Kamieńca do Ząbkowic, które były skomunikowane w Ciepłowodach z relacją Brzeg - Strzelin - Kondratowice - Ząbkowice. Brak remontów skutkowały tym, że średnia prędkość przejazdu pociągów na tej linii osiągnęła 14 km/h. Pociągi  trasę pokonywały w 46 minut. 29 maja 1988 roku zawieszono przewozy osobowe. Jeszcze przez rok obsadzony był posterunek na małym dworcu w Henrykowie. Pociągi towarowe do kamieniołomu w Targowicy kursowały do 1992 r. W 2002 r. podjęto decyzję o likwidacji linii
Daty otwarcia linii lub odcinków: 01.11.1908
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 1987 roku.
Ruch towarowy: Do 1992 roku.
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięcie linii 23.01.2002 roku.
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Henryków Heinrichau 37,3 0,000 190 Hr St 3 01.09.1872     1978 2009  
Stary Henryków Alt Heinrichau 33,3 4,076 240   Po   01.11.1908 Z - 1987     1964    
Targowica + boczn. Tarchwitz, Tarchowice 31,2 6,126 263   Po   01.11.1908 Z - 1987     1964    
Racz Raatz 28,8 8,49 275   Ł   01.11.1908 Z - 1987   1945      
Ciepłowody Tepliwoda, Lauenbrunn, Ciepławoda 27,3 9,990 275   St/poł 4 01.11.1908 Z - 05.1989   1909 1930 1957  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Henryków  (Heinrichau)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 51,256 (51,20) km linii Wrocław - Międzylesie oraz 0,000 początkowa ( 37,3 końcowa) linii  Henryków - Ciepłowody położona na wysokości 190 m npm. Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynki gospodarcze, 2 magazyny, 2 nastawnie Hr i Hr1, rampę boczno-czołową, rampę boczną, plac ładunkowy oraz 2 perony. Z tyłu za budynkiem dworca był peron linii do Ciepłowodów. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 ładunkowe. Linia do Ciepłowodów miała tor główny i oblotowy dla loka.
 
Stary Henryków  (Alt Heinrichau)
Przystanek usytuowany na 4,076 (33,3) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 240 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Targowica  (Tarchwitz, Tarchowice)
Przystanek usytuowany na 6,126 (31,2) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 263 m npm.
Był tam budynek dworca, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Racz (Raatz)
Ładownia usytuowana na 8,49 (28,8) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 2675 m npm. Był tam tor ładunkowy i przy nim droga ładunkowa.
 
Ciepłowody  (Tepliwoda, Lauenbrunn, Ciepławoda)
Stacja węzłowa 4 kl. usytuowana na 9,990 (27,3) km linii Henryków - Ciepłowody oraz 20,215 km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl.
(początkowa 0,00  linii  Ciepłowody - Kondratowice) położona na wysokości 275m npm. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, wieże wodną, 2 perony i dwu-stanowiskową parowozownię, dużą rampę boczną i plac ładunkowy. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 ładunkowe i 2 trakcyjne.