D29 - 336     Linia  Mirsk - Świeradów Nadleśnictwo
"Kolejka Izerska" Wybudowana została na zlecenie władz lokalnych siłami Eisenbahnbau - Gesellschaff Becker & Co. z Berlina. Operatorem ruchu na linii, którą oficjalnie nazwano "Isergebrigsbahn" zostało przedsiębiorstwo: Aktiengesetlschaft fur Energiewirtschaft In Berlin. 5 lutego 1908 roku Prezydent Rejencji Legnickiej udzielił koncesję na budowę i eksploatację kolejki na okres 90 lat. Prace w terenie rozpoczęto w marcu 1908 roku, a pierwszy etap do Świeradowa Zdroju ukończono 1.11 1909 roku. Podczas budowy musiano wykuwać przy użyciu materiałów wybuchowych półek skalnych na zboczach Grzbietu Kamienickiego oraz wybudować most na Kwisie. Odcinek do Świeradowa Nadleśnictwo ukończono dopiero 29 07.1910 roku. Normalną eksploatację odcinka Mirsk - Świeradów Zdr. rozpoczęto 31.10.1909 roku, a całego odcinka od sierpnia następnego roku. Na początku tabor kolei składał się z 2 parowozów pruskiej serii T9 oraz z 4 wagonów osobowych, 1 pocztowego, 6 towarowych do użytku publicznego oraz 1 specjalny wagon służbowy służący do przewozu tzw. gazu świetlnego, którym oświetlano wnętrza budynków, pociągów i urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego (czyli na przykład semafory). W latach 1935-38 zakupiono 2 wagony motorowe.  Kolejka zatrudniała 14 pracowników. Lokomotywy obsługę techniczną zapewnioną miały na stacji Mirsk, tam też znajdowała się mała lokomotywownia. W Świeradowie prawdopodobnie jedynie można było nalać do nich wody. Na trasie linii usytuowano 4 stacje (Mraczkowice, Krobica, Świeradów Zdr., Świeradów Nadl.). Po 1945 roku stacją był tylko Świeradów Zdr.  Mroczkowice zdegradowano do przystanku,  Krobicę do przystanku z ładownią a Świeradów Nadl. do ładowni. Linia do roku 1971 linia miała nr. 190 później w latach 1971 - 80 miała nr.285 a od 1980 roku ma nr. 336.  Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 159q,  a po 1945 roku w tabeli 251, a następnie 253. Po wojnie linię uruchomiono 03.11.1946 roku.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Mirsk – Świeradów Zdr.  31.10.1909,   Świeradów Zdr. – Świeradów Nadl.  29.07.1910
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Do 11.02.1996, od 07.12.2023
Ruch towarowy: Do 15.12.1998
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięcie linii po 1998 07.12.2023 otwarcie odbudowanej linii.
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilo-metraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Mirsk Frideberg 0,000 355 Mk St 3 01.11.1884 Z - 12.2001   1984    
Mroczkowie Egelsdorf, Jagiełów 3,328 385   Po 4 31.10.1909 Z - 02.1996   1932 1963    
Orłowice (Krobica) Ullersdorf 5,260 410   Poł 4 31.10.1909 Z - 02.1996 1920 1972    
Świeradów Zdrój Bad Flinsberg, Włyńsk 7,701 460 Św St 3 31.10.1909 Z - 02.1996 1930 1989    
Świeradów Nadleśnictwo Flinsberg Forst, Włyńsk Zapust 10,500 520   St/Ł 4 29.07.1910 1998/2013   1912 1994    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Andrzej Szynkiewicz „Marzenie inż. Webera, czyli słów kilka o Kolei Izerskiej” (linia do Świeradowa)  "Turysta Dolnośląski" 9/2003
 
Mirsk  (Friedeberg)
Stacja 3 kl. oddana 1.11.1884 roku i usytuowana na 80,244 km linii Legnica – Pobiedna na wysokości 352 m npm.  
Od 1909 roku stacja początkowa linii Mirsk – Świeradów. Stacja posiada budynek stacji z magazynem i nastawnią Mk, wc, budynek mieszkalny i gospodarczy, wieżę wodną, nastawnię wykonawczą Mk1, 2 perony w tym drugi dwu-krawędziowy, parowozownię, rampę boczno-czołową, 2 place ładunkowe oraz wagę wagonową. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze i 6-7 torów bocznych w tym ładunkowych.
Po zlikwidowaniu odcinka do Pobiednej zmieniono okład torowy dopasowując do potrzeb PKP.
 
Mroczkowice  (Egelsdorf, Jagiełów)
Przystanek usytuowany na 3,328 km linii Mirsk - Świeradów położony na wysokości 385 m npm.
Na stacji był budynek dworca, budynek wc, magazyn,  peron i krótki tor do placu ład. Po 1945 roku był tylko peron i tor główny szlakowy.
 
Krobica  (Ullersdorf)
Przystanek z ładownią usytuowany na 5,260 km linii Mirsk - Świeradów położony na wysokości 410 m npm.
Stacja pierwotnie miała identyczne zabudowania jak w Mroczkowicach. W późniejszych latach wybudowano  murowany budynek dworca wraz z magazynem. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, tor boczny dodatkowy i boczny ładunkowy. W latach późniejszych od stacji odchodziła bocznica do tartaku oraz bocznica kopalni surowców mineralnych.
 
Świeradów Zdrój   (Bad Flinsberg, Włyńsk)
Stacja 4 kl. usytuowana na 7,701 km linii Mirsk - Świeradów położona na wysokości 460 m npm.
Stacja posiada: budynek dworca z nastawnią Św, magazyn z rampą boczno-czołową, WC, budynek mieszkalny, plac ładunkowy, 2 perony i żuraw do nawadniania parowozów.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 4 tory boczne w tym 2 ładunkowe.
 
Świeradów Nadleśnictwo   (Flinsberg Forst, Włyńsk Zapust)
Stacja usytuowana na 10,500 km  linii Mirsk - Świeradów położona na wysokości 520 m npm.
Był tam mały budynek dworca, 2 perony i duża boczna rampa do załadunku drzewa.  Układ torowy to tor główny zasadniczy i 3 boczne w tym jeden ładunkowy i jeden oblotowy.  Po 1950 roku wykorzystywana  jako ładownia. W latach 1912-13 spółka Kolei  Izerskiej planowała wybudować 15 km łącznicę do mijanki Zalesie niedaleko przystanku Górzyniec na linii Jelenia Góra - Korenov.