D29 - 337     Linia  Lubań Śląski - Leśna
Linia jednotorowa wybudowana wzdłuż rzeki Kwisa w celu umożliwienia rozwoju miejscowości tam położonych oraz umożliwienia transporty wyrobów z okolicznych fabryk. Z powodu powodzi i szkód jakich wyrządziła w rejonie budowę odłożono o 5 lat.  Linia odgałęziała się na 1,305 km od bocznicy Księginki która to już istniała od kilku lat. Linię oddano 15.05.1896 roku. Na trasie linii powstało 4 przystanków (Księginki,  Kościelniki  Średnie, Kościelniki Dolne, Kościelniki Górne) i 2 stacja (Kościelnik i Leśna). W 1928 roku linię zelektryfikowano. Jednak w lipcu 1945 roku Rosjanie na podstawie umowy z naszym rządem zdemontowała trakcję. Po wstrzymaniu ruchu na linii stała się nieprzejezdną. W związku z potrzebą transportu urobku z kamieniołomu w okolicach Leśnej linię w 2008 roku odbudowano i nieco zmodyfikowano układ torowy na stacji Leśna. Do 1945 roku linia była w tabeli 157c, a po 1945 roku w tabeli 251, a później 257.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.05.1896
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Elektryfikacja  22.06.1928,   Zdjęcie trakcji po 08.07.1945
Ruch osobowy: Do 04.1992
Ruch towarowy: Do 01.01.1994 i od 11.08.2008
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta 04.1992. Ponownie odbudowana i otwarta 11.08.2008
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Lubań Śląski Lauban 0,00 0,000 215 Lb St 1 20.09.1865   1868 1993 2008  
Księginki Kerzdorf 1,28 1,305 215   Po   15.05.1896  L - ok. 1950          
Księginki ŁKB 508 Kerzdorf 1,54 1,562 217   Bsz   15.05.1896       2007 *1
Kościelnik Holzkirch 2,90 2,927 219   St/poł 4 15.05.1896 Z - 04.1992 1936 1951    
Kościelniki Średnie Mittel Steinkirch, Kościelec Średni 5,01 5,028 225   Po   15.05.1896 L - ok. 1950 1936      
Kościelniki Dolne Steinkirch, Kościelec nad Gwizdem 6,00 6,057 225   Poł   15.05.1896 Z - 04.1992 1936 1980    
Kościelniki Górne Ober Steinkirch, Kościelec Górny 8,06 8,081 225   Po   15.05.1896 Z - 04.1992   1954    
Leśna Zakład Kruszywa   --- 10,513 233   Bsz   ok. 2008       2009  
Leśna Marklissa, Leszna nad Gwizdem 10,81 10,813 233   St/Poł 3 15.05.1896   1949 1993 2009  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
*1 Bocznica Łużyckiej Kopalni Bazaltu.
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Rafał Wiernicki  Kolej w Dolinie Kwisy (Lubań - Leśna)  "Turysta Dolnośląski" 12/2004
Lubań Śląski    (Lauban, Lubań)
Stacja węzłowa 1 klasy wybudowana 20.09.1865 roku  na 177,790 km  linii  Wrocław – Zgorzelec oraz stacja początkowa linii Lubań Śl. – Leśna i Lubań Śl. – Węgliniec  położona  na wysokości 215 m npm.
Na stacji znajdował się: budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Węgliniec i kierunku na Zgorzelec, 5 peronów ( 2 po stronie na Węgliniec, 2 przy kierunku na Zgorzelec i 1 czołowy na kierunek do Leśnej), magazyn towarowy z rampą i placem ładunkowym po obu stronach dworca,  21 stanowiskowa parowozownia ( z kanałem do opróżniania palenisk, żurawiem do nawadniania i składem węgla), warsztaty naprawcze taboru (późniejsze ZNTK), 3 stanowiskowa lokomotywownia pomocnicza między peronami (obecnie garaże drezyn), wieża wodna, 3 nastawnie (obecnie Lb , Lb1, Lb2), waga wagonowa i wozowa oraz skrajnik. Ponadto zabudowania gospodarcze i pomocnicze.
Układ torowy to:
- przy linii na Zgorzelec: 6 torów głównych (w tym 3 przy peronach), 8 torów bocznych.
- przy linii na Węgliniec: 6 torów głównych (w tym 2 przy peronach), 10 torów  bocznych.
- bocznice do podstacji elektrycznej, składów złomu i węgla, i placów załadunku drzewa.
 
Księginki    (Kerzdorf)
Przystanek wybudowany 15.05.1896 roku  na 1,305 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położony  na wysokości 215 m npm.
Przystanek usytuowano obok ładowni kruszywa dla pracujących tam robotników na przystanku był nieduży peron.
Przystanek zamknięto około 1975 roku.
 
Księginki ŁKB
Bocznica szlakowa ŁKB wybudowana ok. 18…. roku  na 1,562 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położony  na wysokości 215 m npm.
Bocznica posiada 3 tory zdawczo – odbiorcze, tor wyciągowy 2 ładunkowe i tor do garażu loka.
 
Kościelnik    (Holzkirch)
Stacja 4 kl. wybudowana  15.05.1896 roku  na 2,972 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położona  na wysokości 218 m npm.
Był tam: budynek dworca z magazynem, WC, zabudowania gospodarcze, peron, plac ładunkowy i skrajnik.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i boczny ładunkowy.  Zamknięta od 1992 roku.
 
Kościelniki Średnie  (Mittel Steinkirch)
Przystanek wybudowany 15.05.1896 roku  na 5,028 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położony  na wysokości 225 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i jeden tor główny.  Zlikwidowany w 1975 roku.
 
Kościelniki Dolne   (Steinkirch)
Przystanek wybudowany 15.05.1896 roku  na 6,057 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położony  na wysokości 225 m npm.
Na przystanku był: budynek dworca z magazynem, WC, zabudowania gospodarcze, peron,  plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy ,boczny ładunkowy i tor do rampy.  Przystanek zamknięty od 1992 roku.
 
Kościelniki Górne  (Ober Steinkirch)
Przystanek wybudowany 15.05.1896 roku  na 8,081 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położony  na wysokości 228 m npm.
Był tam budynek dworca po wolnie zlikwidowany, peron i jeden tor główny.  Przystanek zamknięty od 1992 roku.
Leśna  Zakład Kruszywa  (Marklissa)
Bocznica szlakowa wybudowana (ok. 08.2008 r.) w miejsce bocznicy tartaku położona na 10,513 km linii Lubań Śl. - Leśna.
Bocznica ma trzy tory i ładuje się tam kruszywo z pobliskiej kopalni.
 
Leśna   (Marklissa)
Stacja 3 kl. wybudowana 15.05.1896 roku  na 10,813 km  linii  Lubań Śl. – Leśna  położona  na wysokości 233 m npm.
Na stacji jest: budynek dworca z magazynem, WC, zabudowania gospodarcze, peron, plac ładunkowy i rampa boczno-czołowa. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, boczny oblotowy, boczny pod magazyn i 2 boczne ładunkowe. Od stacji odchodziła dwu torowa bocznica do tartaku. Stację zamknięto od 1992 roku. W sierpniu 2008 roku zakończono modernizację linii oraz stacji Leśna.  Wydłużono tor oblotowy, dodano trzeci tor na bocznicy gdzie urządzono ładownię kruszywa.