D29 - 340      Linia  Mysłakowice - Karpacz
Linia należała do prywatnej Berlińskiej Spółki o nazwie „Kolej Karkonoska”
Linia jedno torowa znaczenia lokalnego o długości 6,9 km. Zaczynała się na stacji kolei państwowych Mysłakowice a kończyła w Karpaczu. Zaplecze techniczne mieściło się na stacji Miłków. Budowę linii rozpoczęto w Miłkowie 15 października 1894 roku. Odcinek do Mysłakowic ukończono 2 czerwca 1895 roku.  Przez 2 świąteczne dni z kolejki skorzystała 3000 osób, a oficjalnie rozkładowy ruch pociągów  uruchomiono 6 czerwca. Uroczyste otwarcie całej linii nastąpiło 29 czerwca 1895 roku. Rozkładowe pociągi ruszyły na trasę 1 lipca – 11 par  z Mysłakowic i 2 z Miłkowa. Pociągi o długości 20 osi kursowały z prędkością 30 km/h. Na trasie linii rozmieszczonych było 2 stacje (Miłków i Karpacz), 2 przystanki (Mysłakowice Orzeł i Brzezie Karkonoskie) oraz 3 bocznice do Fabryk Papieru w Miłkowie i Karpaczu (pierwsza najbliżej Miłkowa została w latach 30-tych zlikwidowana).  Personel kolejki stanowili: zawiadowca, 2 urzędnicy stacyjni, 2 kierownicy pociągów, konduktor, 2 maszyniści, 3 palacze i toromistrz. Kolejka w początkowym okresie posiadała: 2 parowozy odpowiednik pruskich T3 (PKP TKh1), 4 wagony osobowe 2 i 3 klasy oraz 2 wagony pocztowo – bagażowe. W 1927 roku miała już: 3 parowozy T3, 6 typu ELNA6, 8 wagonów osobowych ,2 pocztowo-bagażowe i 2 robocze.  Oprócz przewozu kuracjuszy i turystów kolej zajmowała się transportem materiałów i produktów do trzech papierni , tartaku w Miłkowie oraz produktów rolnych. W 1934 roku po uzgodnieniu z Kolejami Rzeszy przystąpiono do elektryfikacji linii. Ruch pociągów elektrycznych zainaugurowano 29 czerwca 1934 roku. Wymiana rozjazdów oraz elektryfikacja linii pozwoliła zwiększyć szybkość pociągów do 40 km/h. Na linii kursowały pociągi zestawione z wagonów silnikowych serii 89 i wagonów doczepnych serii 51, oraz składy serii 87 i 31. Te ostatnie od 1937 roku z Wrocławia do Karpacza i Jakuszyc.  Po 8 lipca 1945 roku w porozumieniu z rządem Polski  całą trakcję jak i tabor wywieziono do ZSRR w ramach zdobyczy wojennych. Po przejęciu linii przez PKP nadano jej nr. D29 - 340. Obsługiwały ją parowozy TKt 48 i Ty2 a w latach następnych SP45,  SM42 i SP42 oraz 2 ryflaki.
Ostatni pociąg rozkładowy do Karpacza prowadziła 2 kwietnia 2000 roku  SP42-001. Po tym czasie ruch osobowy jak i towarowy zarządzeniem z dnia 23 lipca 2000 roku na linii Mysłakowice – Karpacz całkowicie zawieszono. Linia do 1945 roku była w tabeli 155a, a po 1945 roku w tabeli 247, a następnie 246.
Daty otwarcia linii lub odcinków: Mysłakowice – Miłków  06.06.1895,  Miłków – Karpacz  01.07.1895
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja:  19.06.1934,  zdjęcie trakcji po 08.07.1945 roku.
Ruch osobowy: Do 23.11.2000
Ruch towarowy: Do 23.11.2000
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięta 23.11.2000
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Mysłakowice Zillerthal Erdmannsdorf, Turońsk 0,000 389 Ms St/Ł 3 15.05.1882 Z - 2007   1973 1997  
Mysłakowice Orzeł Zillerthal Hotel, Turońsk Gospoda 1,051 405   Po   06.06.1895 Z - 11.2000   1980    
Miłków Arnsdorf in Riesengebirge, Jarantów 3,709 432 Mw St 4 06.06.1895 Z - 11.2000 1930 1981 1997  
Bocznica  F.P.  Miłków   4,568 ---   Bsz   01.07.1895 L-ok.1930         *1
Bocznica 316 „Marysin”   4,744 459   Bsz   01.07.1895 L - 1995   1971   *1
Brzezie Karkonoskie+Bocz.317 Birkigt 5,700 494   Po/bsz   01.07.1895 L-1975/1995 1935 1976   *1
Karpacz Krummhübel, Turońsk lub Krzywa Góra 6,851 543 Kp  St 4 01.07.1895 Z - 11.2000   1957 2000  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Kolejka Karkonoska ŚK 7/2007 str.24-29
Kumor Leszek, Malownicze szlaki kolejowe, [w:] Karkonosze, lipiec/sierpień 4/204/95.
Kućmin Janusz, Kolej żelazna w Sudetach, Zapomniane linie kolejowe, [w:] Pielgrzymy, Informator Rajdu Sudeckiego, SKPS, Wrocław 1996.
 
Mysłakowice     (Zillerthal Erdmannsdorf, Tutońsk)
Stacja 3 klasy wybudowana 15.05.1882  na 30,377(9,61) km. linii Kamienna Góra – Jelenia Góra na wysokości 388 m. npm.
Po otwarciu linii do Karpacza 29.06.1895 roku – stacja węzłowa jednocześnie początkowa dla tej linii.
Stacja posiadała: budynek dworca z magazynem, wc, magazyn DT, peron pierwszy przy budynku, peron dwu krawędziowy zadaszony z przejściem podziemnym między torami 1 i 2, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy z wagą wozową, wagę wagonową i skrajnik. A ponadto 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 6 bocznych. W latach 80-tych wybudowano bocznicę do magazynu i składu GS-u położonymi za stacyjnym placem ładunkowym. Na stację wożono materiały rolne, węgiel oraz materiały do zakładów lniarskich „Orzeł”. Na stacji ładowano złom metalowy. Nastawnia w budynku stacyjnym  miała skrót Ms. Stacja posiadała semafory kształtowe.
 
Mysłakowice Orzeł    (Zillerthal Hotel, Turońsk Gospoda)
Przystanek wybudowany 02.06.1895 na 1,051 km linii Mysłakowice – Karpacz na wysokości 405 m. npm.
Przystanek wybudowany obok zakładów lniarskich „Orzeł” posiadał peron i wiatę peronową.
 
Miłków     (Arnsdorf in Riesengebirge, Tarantów)
Stacja 4 klasy wybudowana 02.06.1895  na 3,709 km. linii Mysłakowice - Karpacz na wysokości 432 m. npm.
Na stacji mieścił się zarząd kolejki oraz było jej zaplecze techniczne. Stacja posiadała: Budynek dworca z magazynem rampą, wc, 2 perony, dwu stanowiskową lokomotywownię i plac ładunkowy. A ponadto 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, oraz 4 boczne. Nastawnia w budynku stacyjnym miała skrót Mk. Na stacji były semafory kształtowe. Po zdegradowaniu stacji do przystanku tory dodatkowe i semafory zlikwidowano. Stacja zaopatrywała  bocznice papierni na linii do Karpacza.  03. 04. 2000 roku zamknięta.
 
Bocznica Papierni.
Bocznica szlakowa wybudowana ok.1900 roku do zakładów papierniczych na 4,568 km. linii Mysłakowice – Karpacz.
Około 1930 roku zlikwidowana.
 
Bocznica 316 „Marysin”   (Marien Schleife)
Bocznica papierni Marysin  wybudowana ok.1895 roku do zakładów papierniczych na 4,744 km. linii Mysłakowice – Karpacz położona na wysokości  459 m. npm. Po upadku zakładu bocznicę zlikwidowano w 1995 roku.
 
Brzezie Karkonoskie    (Birkigt)
Przystanek oraz bocznica papierni wybudowany 29.06.1895  na 5,700 km. linii Mysłakowice – Karpacz  na wysokości 494 m. npm. Był tam peron, tor szlakowy, tor odstawczy i tor do obrotnicy bocznicy.  Po likwidacji przystanku przeklasyfikowano go na bocznicę o nr. 317.
Po upadku zakładu bocznicę zlikwidowano w 1995 roku.
 
Karpacz     (Krummhübel, Turońsk lub Krzywa Góra)
Stacja 4 klasy wybudowana  29.06.1895  na 6,851 km. linii Mysłakowice – Karpacz  na wysokości 543 m. npm.
Stacja posiadała: budynek stacji magazyn towarowy, wc, magazyn prywatny – później GS-u rampa boczna, peron , tor główny zasadniczy, tor oblotowy i 3 boczne. W latach 80-tych przebudowano tor oblotowy oraz zamieniono semafory kształtowe na świetlne. Nastawnia była w budynku dworca i miała skrót Kp. 03. 04. 2000 roku zdegradowana do przystanku. Na koniec roku wraz z zawieszeniem ruchu zamknięta. Obecnie na torach stacji odbywają się jazdy drezynami organizowane przez miłośników kolei.