D29 - 342     Linia  Jerzmanice Zdr. - Leszczyna
Linia jednotorowa wybudowana  w 1951 roku w celu transportu rudy miedzi z  kopalni  "Lena" w Leszczynie uruchomionej w 1939 roku i ponownie uruchomionej po wojnie w roku 1951  i bocznicy kopalni bazaltu na Wilczej Górze. Linia ta posiada największe nachylenie wzniesienia wśród czynnych linii w Polce (40,9 promila) co zmusza do wpychania wagonów pod górę. Na trasie linii usytuowano 1 stację (Wilków Złotoryjski) i 2 bocznice (do kamieniołomu Wilcza Góra i do kopalni "Lena"). Odcinek do Leszczyny zamknięto w 1999 roku a następnie  w 2004 roku zlikwidowano. Odcinek do Wilkowa zamknięto w 1999 roku - obecnie nieprzejezdny. Linia była w tabeli 258 do ŚRJ.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.05.1951
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Od 18.05.1952 do 1959
Ruch towarowy: Czynny sporadycznie na Wilczą Górę.
Zamknięcie lub likwidacja: Zamknięty odcinek Wilków Złotoryjski – Wilcza Góra  około 1999, zlikwidowany odcinek Wilków Złotoryjski – Leszczyna  około 2004
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilo-metraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Jerzmanice Zdr. Hermsdorf Bad 0,000 202 JZ St 3 16.09.1895   1895 1929 1997  
Wilcza Góra   3,189 272 WG Bsz  

15.05.1951

      1989    
Wilków Złotoryjski   6,277 282 WZ St/Ł   15.05.1951 Z - ok. 1999     1954 2002  
Leszczyna   7,3 296   Ł   15.05.1951 L - ok. 2004         *1
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Jerzmanice Zdrój  (Hermsdorf Bad, Chwalenie)
Stacja węzłowa 3 klasy usytuowana na 36,669 km linii Marciszów  – Jerzmanice Zdrój, 24,276 km linii Legnica – Pobiedna i początkowa stacja linii Jerzmanice Zdr. – Wilków Złotoryjski  położona na wysokości 202 m npm.
Oddana do użytku 16.09.1895 roku. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią Jz, nastawnię wykonawczą Jz1, wc, zabudowania gospodarcze, 3 perony, rampę boczno-czołową i  plac  ładunkowy.  Stacja posiada semafory kształtowe.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 9 bocznych w tym 2  ładunkowe.
 
Wilcza Góra
Bocznica szlakowa  uruchomiona15.05.1951 roku do kopalni bazaltu na Wilkołaku. Położona na 3,189 km linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 272 m npm.
Bocznica ma nastawnię WG, warsztaty, magazyn, garaż loka, wagę wagonową oraz urządzenia do załadunku wagonów.
Układ torowy to 2 tory z rozjazdami po obydwu stronach.
 
Wilków Złotoryjski
Stacja usytuowana na 6,277 linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 282 m npm. Były tam 3 tory, peron i prawdopodobnie budynek stacji z nastawnią. Wjazd zabezpieczał semafor kształtowy A a wyjazd semafor B. Po 1960 roku kiedy to wstrzymane były już przewozy osobowe stację zdegradowano do ładowni. Zlikwidowano także budynek i semafory. Około 1980 roku po zamknięciu odcinka do Leszczyny zlikwidowano zwrotnice od strony Leszczyny  a tory zakończono kozłami oporowymi.
 
Leszczyna
Bocznica Zakładu Urządzeń Górniczych oraz kopalni rudy miedzi "Lena" oddana do użytku  15.05.1951 roku i usytuowana na 7,3 km linii Jerzmanice Zdr. - Leszczyna na wysokości 296m npm.
Bocznica posiadała kilka torów w tym rozjazdy do objazdu loka oraz garaż loka. Kopalnia zaprzestała wydobycie w 1974 roku.