D29 - 344     Linia  Wilka - Zawidów
W 1875 roku otwarto linię Gerlitz - Frydlant.  Ponieważ w 1945 roku granicę Państwową ustalono na Nysie Łużyckiej część linii pozostała po stronie niemieckiej. Aby można było korzystać z przejścia granicznego w Zawidowie oraz umożliwić transport urobku z zagłębia Turoszowskiego w latach 1954-58 linię przebudowano. Wybudowano podg Wilka, Wilka1 i Wilka 2 w celu połączenia Zawidowa z Węglińcem i zagłębiem Turoszowskim. Umożliwiało to tranzyt towarów z Niemiec, Szczecina, Turoszowa i Węglińca do Czech. Linia do 1945 roku była w tabeli 160e, a po 1950 toku w tabeli 252 .
Daty otwarcia linii lub odcinków: Wilka – Wilka 2  03.10.1958,  Wilka 2 – Zawidów 01.06.1875,  Zawidów – Frydland  01.07.1875
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Mikołowa – Zawidów do 03.04.2000, Zawidów – Frydlant do  1948
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Wilka     0,000 230 Wk Podg   ok. 1958       1993 2008  
Wilka 2     0,800 220 Wk2 Podg   ok. 1954 L - 2007     1993 2008  
Zawidów Seidenberg 224,810 2,812 210 Za St 3 01.06.1875     1938 1975 2009  
Granica Państwa 4,91  
Cernousy Tschernkausen 199,620 199,620 221  

St

4

01.07.1875       2007 2010  
Filipovka       227   Po   01.07.1875            
Visnova   195,291 195,291 238   St   01.07.1875         2010  
Minkovice       242   Po   01.07.1875            
Frydlant v Cechach Friedland 186,694 186,694 304   St 1 01.07.1875       2000    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Wilka
Posterunek odgałęźny wybudowany w 1958 roku  usytuowany na 8,333 km linii Mikułowa - Bogatynia i 0,023 km linii Wilka - Zawidów położony na wysokości 230 m npm.  Jest tam nastawnia  Wk oraz semafory świetlne. Posterunek powstał w celu umożliwienia jazdy składów towarowych z od strony Bogatyni i Zawidowa w kierunku Węglińca. Między podg Wilka a podg Wilka 1 była mijanka zlikwidowana około 2005 roku.
 
Wilka 2
Posterunek odgałęźny wybudowany w 1958 roku  usytuowany na 0,800 km linii  Wilka - Zawidów i 0,174 km łącznicy Wilka 2 - Wilka 1 położony na wysokości 220 m npm.  Jest tam nastawnia  Wk2  oraz semafory świetlne. W latach 2000-04 zlikwidowano łącznicę oraz nastawnię.
 
Zawidów  (Seidenberg)
Stacja graniczna 3 kl. wybudowana 01.06.1875 roku wraz z linią Gerlitz - Frydlant. Usytuowana na 2,812 km linii Wilka - Zawidów Frydlant położona na wysokości 210 m npm. Na stacji był budynek dworca z nastawnią Zd, magazyn 2 parowozownie, 2 perony, wieża wodna z żurawiem, 2 nastawnie wykonawcze Zd1 i Zd2, wc, zabudowania gospodarcze, rampa boczno - czołowa, plac ładunkowy, waga wagonowa i skrajnik. Była też prywatna rampa boczna.  Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 5 bocznych w tym 2 ładunkowe. W latach 2000-2005  zmieniono semafory na świetlne.