D29 - 355   Linia Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.
Jednotorowa linia kolejowa wybudowana na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1909-10. Zelektryfikowana w 1975 roku. Do 1947 roku kilometraż liczony był od stacji Grabowno Wlk. a po stronie polskiej od Ostrowa. Stacje graniczna to Międzybórz Sycowski (po stronie niemieckiej). Na trasie linii usytuowanych było 6 stacji i 4 przystanki (Pawłów Wlkp., Bukowina Syc., Garki i Tarchały Wlk.).
Daty otwarcia linii lub odcinków:
- Ostrów Wlkp. - Odolanów 10.10.1909
- Odolanów - Międzybórz Sycowski 01.10.1910 
- Międzybórz Sycowski - Bukowa Sycowska 20.11.1910 
- Bukowa Sycowska -  Grabowno Wlk. 01.10.1910
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: 02.12.1975
Ruch osobowy: Czynny
Ruch towarowy: Czynny
Zamknięcie lub likwidacja:
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Ostrów Wielkopolski Ostrowo 0,0 0,000 133 OW St 1 01.10.1888       2002    
Topola Osiedle Kleinpappeln, Topola Mała 5,3 5,282 128 TO St 4 01.10.1909       1990 2012  
Tarchały Wielkie Tarchenfeld, Tarchały 10,5 10,327 117   Po   Po 1929         2005  
Odolanów Adelnau 13,1 13,122 116 Od St 3 01.10.1909         2005  
Garki Deutschweiler, Eisenweiler 17,2 17,294 118   St/po 4 01.10.1909         2005  
Granowiec Grandorf 20,5 20,484 126 Gr St 4 01.10.1909         2005  
Sośnie Ostrowskie Suschen, Sośnie 25,0 25,037 131 SO St 4 01.10.1909       1978 2005  
Pawłów Wlkp. Pawelau, Pawłów 30,6 30,664 155   Ł/Po   01.10.1909     1930   2007  
Granica Województwa 31,50  
Międzybórz  Sycowski Neumittelwalde 22,84 33,668 175 MS St 4 01.10.1910       1980 2007  
Bukowina Sycowska Buckowine, Buchenhain, Bukowieczek 14,61 38,980 190 BS Poł/St   01.10.1910       1978 2005  
Gola Wielka Goschütz 10,49       Ł   01.10.1910 L-ok.1914          
Twardogóra Sycowska Festenberg, Twarda Góra Śląska 6,20 47,682 188 TS St 3 01.10.1910       1980 2012  
Grabowno Wielkie Großgraben 0,00 53,552 190 GW St 3 30.06.1875       1994    
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
Ostrów Wielkopolski  (Ostrowo)
Stacja  usytuowana na 0,000  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk., 136,121 km linii Łódź Kaliska - Forst i 86,254 km linii Kluczbork - Poznań
położona na wysokości 133 m npm. Stacja posiada budynek dworca, 2 magazyny, 2 lokomotywownie, wieżę wodną, 2 rampy boczno-czołowe, place ładunkowe, 3 perony, 3 nastawnie (było ich 7), budynki gospodarcze, techniczne i mieszkalne dla pracowników.
Układ torowy to: 5 torów głównych zasadniczych, 9 głównych dodatkowych, grupa torów towarowych, 2 grupy torów postojowych składów, grupa torów PLK, oraz grupa torów przy placach ładunkowych. Od stacji odchodzą  bocznice  do ZNTK, i do Fabryki Sklejek.
 
Topola Osiedle  (Kleinpappeln, Topola Mała)
Stacja  usytuowana na 5,282  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 128 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią "TO", wc, budynki gospodarcze, rampę boczno-czołową, 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
W latach 80-tych tor ładunkowy wycięto i pozostała tylko mijanka.
 
Tarchały Wielkie  (Tarchaly, Tarchały)
Przystanek usytuowany na 10,327 (46,18)  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 117 m npm.
Jest tam peron, wiata peronowa i tor .
 
Odolanów  (Adelnau)
Stacja   usytuowana na 13,122  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 116 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, magazyn towarowy, 2 nastawnie "Od" i "Od1"-zlikwidowana, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i 2 ładunkowe.
 
Garki  (Deutschweiler, Eisenweiler)
Stacja usytuowana na 17,294  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 118 m npm.
Był tam budynek dworca ,wc i peron. Dawniej oprócz toru głównego był jeszcze dodatkowy.
Po 1945 (1938 ??)  roku zdegradowana do przystanku.
 
Granowiec  (Grandorf)
Stacja  usytuowana na 20,484   km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 126 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią  "Gr", wc, 2 perony, i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i główny dodatkowy. Dawniej był jeszcze ładunkowy.
 
Sośnie Ostrowskie  (Suschen, Sośnie)
Stacja  usytuowana na 25,037 km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 131 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "SO", wc, magazyn, garaż drezyn, 2 perony plac ładunkowi i rampę boczną.
Na stacji był Urząd Celny.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy (zlikwidowany) i 2 ładunkowe.
 
Pawłów Wlkp.  (Pawelau, Pawłów)
Przystanek usytuowany na 30,664  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 155 m npm.
Przystanek miał budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Międzybórz Sycowski  (Neumittelwalde)
Stacja graniczna po stronie niemieckiej  3 klasy usytuowana na 33,668 (22,84) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 175 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "MS", wc, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Wieżę wodną rozebrano w latach 80-tych.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3-4 dodatkowe i 2 ładunkowe. Obecnie część torów zlikwidowano.
 
Bukowina Sycowska  (Buckowine, Buchenhain, Bukowieczek)
Przystanek z ładownią usytuowany na 38,980 (14,61) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 190 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Tor ładunkowy zlikwidowany w latach 80-90.
 
Gola Wielka   (Goschütz)
Ładownia usytuowana na .... (10,49) km  linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk. wykazywana na mapach RBD Poznań z 1912 i 1914 roku.
 
Twardogóra Sycowska  (Festenberg, Twarda Góra Śląska)
Stacja  3 klasy usytuowana na 47,682 (6,20) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 188 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą boczno-czołową, wc, 2 perony, nastawnię "TS", rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 1 odstawczy i 2 ładunkowe.
Stacja ma sygnalizację świetlną.
 
Grabowno Wielkie  (Großgraben)
Stacja  3 klasy usytuowana na 53,552 (0,00)  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk. i 17,644 km linii Oleśnica – Chojnice  położona na wysokości 190 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie "GW" i "GW", wc, budynki mieszkalne dla pracowników, gospodarcze, warsztatowe i techniczne. Lokomotywownię, wieżę wodną, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i wagę wagonową do 40T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe i 2 ładunkowe. Dodatkowo 2 tory bocznicy MEL.
Od stacji odchodzi bocznica do bazy CPN, oraz druga do betoniarni.