D29 - ???    Linia  Krzelów - Leszno
Prywatna linia trzeciorzędna znaczenia lokalnego mająca obsługiwać majątki rolne, drobny przemysł jak i miejscowy ruch pasażerski.
11 czerwca 1914 roku z udziałem Królestwa Prus, Prowincji Poznańskiej, powiatów: leszczyńskiego, górowskiego, ścinawskiego oraz miast: Góra, Ścinawa i Chobienia, a także, z należącym do Lenz Co, Kolejowym Towarzystwem Budowlanym, założono Leszczyńsko – Górowsko – Ścinawską Kolej Małą Towarzystwo Akcyjne z siedzibą w Górze. Lata budowy linii 1914-16. Ze względu na wybuch I wojny światowej, krótko po założeniu kolejki, trasę otwarto dla ruchu towarowego dopiero 15 września 1916 roku, a dla ruchu pasażerskiego 24 maja 1917 roku. Ruch obsługiwała  firma Lenz & Co.  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pomiędzy Laskową a Chróściną przebiegać zaczęła granica państwowa pomiędzy Polską a Niemcami. Od 17 stycznia 1920 roku linia na trasie Leszno - Laskowa nie była już używana, a w 1922 odcinek ten rozebrano. Ponieważ całe zaplecze techniczne linii mieściło się w Górze pozostała część linii funkcjonowała dalej normalnie. W 1928 roku linia obsługiwana była przez 4 parowozy serii T3, 1 wagon spalinowy, 2 wagony bagażowe, 5 wagonów osobowych oraz 55 pracowników. W 1939 roku stan taboru był następujący: 3 parowozy, 2 wagony spalinowe, 2 wagony bagażowe, 7 wagonów osobowych i 32 wagony towarowe.
Daty otwarcia linii lub odcinków: 15.09.1916
Zmiana ilości torów: Jeden
Elektryfikacja: Brak
Ruch osobowy: Krzelów - Góra Śl. do 1960, Góra Śl. - Witoszyce do 22.01.1945, Witoszyce - Henrykowo Wlkp. do 1919,
Henrykowo Wlkp. - Leszno do1920
Ruch towarowy: Krzelów - Góra Śl. do 1964, Góra Śl. - Witoszyce do 22.01.1945, Witoszyce - Henrykowo Wlkp. do 1919,
Henrykowo Wlkp. - Leszno do 1920
Zamknięcie lub likwidacja: Rozebrane odcinki: Leszno - Laskowo 1922, Laskowo - Witoszyce do 1944, Witoszyce - Góra Śl. 1945,
Góra Śl. - Krzelów 1984
Dodatkowe informacje:
Plan linii  Profil wysokościowy

Nazwy

Kilom. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Krzelów Krehlau, Grzelów 59,8 0,000 93   St 3 05.02.1898 L - 06.2005     1950 1985  
Wyszęcice Wischütz, Wyszącice 58,7 2,263 90   Po   15.09.1916 L - 1984          
Gryżyce Krischütz 54,9 4,856 90   Po   15.09.1916 L - 1984          
Rajczyn Rayschen, Rościn 53,4 6,436 89   Po   15.09.1916 L - 1984          
Borki Neuvarwerk 51,8 7,780 90   Ład   15.09.1916 L - 1984          
Jamielno Górowskie Nieder Gimmel, Imienno, Jemielno 49,7 10,094 87   St 4 15.09.1916 L - 1984          
Bieliszów Neu Heidau 46,7 13,100 86   Poł   15.09.1916 L - 1984          
Chobienia Köben, Chobień 43,9 15,899 89   St 4 15.09.1916 L - 1984          
Lubów Lübchen, Lubień 41,4 18,379 89   Poł   15.09.1916 L - 1984          
Irządze Irrsingen 38,1 21,907 84   Poł/Po   15.09.1916 L - 1984          
Luboszyce Herrnlauersitz 35,2 24,631 82   Po   15.09.1916 L - 1984          
Bełcz Wielki Oderbeltsch, Waldvorwerk, Bronikowice 33,4 26,389 82   Poł   15.09.1916 L - 1984          
Osetno Groß Osten 29,7 30,186 96   Poł   15.09.1916 L - 1984          
Rogów Górowski Neuguth, Skarszów 27,1 32,683 105   Po,m   15.09.1916 L - 1984          
Stara Góra Alt Guhrau, Góra Stara 24,7 35,119 98   Po   15.09.1916 L - 1964          
Góra Śląska Guhrau 22,6 37,800 90 Gs St 3 15.09.1916 L - 1978     1946    
Sławęcice Górowskie Schlabitz 19,0 40,800 100   St 4 15.09.1916 L - 1945     1945    
Glinka Gleinig, Oberklinge, Glinka Górna 16,5 43,300 107   Po   15.09.1916 L - 1945          
Witoszyce Heinzendorf-Kraschen 13,1 46,700 96   St 4 15.09.1916 L - 1945          
Laskowa Heizendorfer-Waldhäuser 9,5 49,100 95   Po   15.09.1916 L - 1945          
Granica Województwa 51,35  
Henrykowo Wlkp. Heinrichshof 7,6 52,000 85   Po   15.09.1916 L - 1922          
Leszno Zaborowo Lissa Saboren 2,8 57,000 87   Po   15.09.1916 L - 1922          
Leszno Mały Dworzec Lissa 0,00 59,800 97 Ls St 1 15.09.1916 L - 1922     1978 2019  
Elementy czynne, zamknięte, zlikwidowane.   
St. - stacja, Sth - St. handlowa, StT. - St. Techniczna (towarowa), Po - przystanek, Poł - przystanek z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka,
Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.
 
Krzelów  (Krehlau, Grzelów)
Stacja 3 klasy usytuowana na 72,187 (40,8) km linii Kobylin - Legnica Płn.  i 0,000 (59,8) km linii Krzelów - Leszno MD. położona na wysokości 93 m npm. Stacja miała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony , plac ładunkowy, rampę boczną i wagę wagonową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i 2 ładunkowe.
 
Wyszęcice  (Wischütz, Wyszącice)
Przystanek ajencyjny  usytuowany na 2,263 (58,7) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 90 m npm.
Był tam budynek dworca, wc i peron. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Gryżyce  (Krischütz)
Przystanek ajencyjny  usytuowany na 4,856 (54,9) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 90 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Rajczyn  (Rayschen, Rościn)
Przystanek ajencyjny  usytuowany na 6,436 ((53,4) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 89 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Borki  (Neuvarwerk)
Ładownia  usytuowana na 7,780 (51,8) km linii  Krzelów - Leszno połażona na wysokości 90 m npm. Był tam tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Jamielno Górowskie  (Nieder Gimmel, Imienno, Jemielno)
Stacja 4 klasy  usytuowana na 10,094 (49,7) km linii  Krzelów - Leszno połażona na wysokości 87 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Bieliszów  (Neu Heidau)
Przystanek z ładownią obsadzony  usytuowany na 13,100 (46,7) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 86 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Chobienia  (Köben, Chobień)
Stacja 4 klasy  usytuowana na 15,899 (43,9) km linii  Krzelów - Leszno połażona na wysokości 89 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony i plac ładunkowy.  Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i 1-2 boczne.
Prawdopodobnie był tam punkt przeładunkowy do portu na rzece.
 
Lubów  (Lübchen, Lubień)
Przystanek z ładownią obsadzony  usytuowany na 18,379 (41,4) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 89 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy.  Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Irządze  (Irrsingen)
Przystanek z ładownią obsadzony  usytuowany na 21,907 (38,1) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 84 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i 2 tory boczne.
 
Luboszyce  (Herrnlauersitz)
Przystanek ajencyjny  usytuowany na 24,631 (35,2) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 82 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Bełcz Wielki  (Oderbeltsch, Waldvorwerk, Bronikowice)
Przystanek z ładownią obsadzony  usytuowany na 26,389 (33,4) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 82 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Osetno  (Groß Osten)
Przystanek z ładownią obsadzony  usytuowany na 30,186 (29,7) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 96 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 boczny i ładunkowy.
 
Rogów Górowski  (Neuguth, Skarszów)
Przystanek ajencyjny  usytuowany na 32,683 (27,1) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 105 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Stara Góra  (Alt Guhrau, Góra Stara)
Przystanek usytuowany na 35,119 (27,7) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 98 m npm.
Był tam budynek dworca,  peron.. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i 1 boczny.
 
Góra Śląska  (Guhrau)
Stacja 3 klasy usytuowana na 15,188  km linii Bojanowo - Odrzycko  i 37,800 (22,6) km linii Krzelów - Leszno MD. położona na wysokości 90 m npm. Stacja kolei państwowej oraz Mały Dworzec linii Krzelów - Leszno.
Stacja kolei państwowych miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 perony, czterostanowiskowa parowozownia wachlarzowa z obrotnicą, wieżę wodną, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy, 2 nastawnie "GS1" i "GS2" i wagę wagonową. Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 7 bocznych w tym ładunkowe. Od stacji odchodziły bocznice do młyna i cukrowni.  Mały Dworzec posiadał budynek dworca, wc, dwustanowiskową lokomotywownię, 2 perony i rampę boczno-czołową. Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 2 odstawcze, 3 trakcyjne i 1 do rampy. Od dworca odchodziła bocznica surowców wtórnych.
 
Sławęcice Górowskie  (Schlabitz)
Stacja ajencyjna 4 klasy  usytuowana na 18,281 (19,0) km linii Bojanowo - Odrzycko i 40,800 km linii  Krzelów - Leszno połażona na wysokości 100 m npm. Stacja kolei państwowych miała budynek dworca z magazynem, wc, plac ładunkowy i peron. Układ torowy to tor główny zasadniczy i ładunkowy. Mały Dworzec miał budynek dworca i  peron. Układ torowy to tor główny zasadniczy i boczny.
 
Glinka  (Gleinig, Oberklinge, Glinka Górna)
Przystanek usytuowany na 43,300 (16,5) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 107 m npm.
Był tam budynek dworca,  peron.. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i 1 ładunkowy.
 
Witoszyce  (Heinzendorf-Kraschen)
Stacja  4 klasy  usytuowana na 46,700 (13,1) km linii  Krzelów - Leszno połażona na wysokości 96 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, 2 perony, jednostanowiskowa lokomotywownia i plac ładunkowy.
Układ torowy to tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i 1-2 boczne w tym ładunkowy.
 
Laskowa  (Heizendorfer Waldhäuser)
Przystanek usytuowany na 49,100 (9,5) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 95 m npm.
Był tam budynek dworca (po 1945 roku wiata),  peron.. Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy i 1 boczny. Od przystanku odchodziła bocznica do kopalni torfu.
 
Henrykowo Wlkp.  (Heinrichshof)
Przystanek usytuowany na 52,00 (7,6) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 85 m npm. Była tam wiata i  peron.
 
Leszno Zaborowo  (Lissa Saboren)
Przystanek usytuowany na 57,000 (2,8) km linii  Krzelów - Leszno połażony na wysokości 87 m npm. Był tam budynek dworca i peron.
 
Leszno Mały Dworzec  (Lissa)
Mały dworzec usytuowany na 49,800 (0,00) km linii Krzelów - Leszno połażony na wysokości 97 m npm.
Usytuowany na przeciwko nastawni "Ls2"( w latach 80-tych był tam fryzjer) w Lesznie.